eğitim ve öğretim yılı ………..……………..… okulu 11/… sınıfı din

advertisement
… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/…
SINIFI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI
Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… No:………….. PUAN:………
1 . Peygamberimiz ne kadar doğru örnek alınırsa Allah’ın mesajı da o denli doğru anlaşılmış ve
hayata geçirilmiş olur. Melekler insani özelliklere sahip olmadıklarından dolayı örnek alınamazlar. Bu
yüzden Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmiş ve onların insani yönlerine özellikle vurgu
yapmıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Peygamberler melekler kadar hatasız ve günahsızdır.
B) Peygamberler insanlara örnek olmak için bilerek hata yapmışlardır.
C) İnsanlara en iyi örnekler yine insan olan peygamberlerdir.
D) Peygamberler meleklere de örnektirler
E) Melekler, peygamberlere örnektir.
2. “Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi
kimseleri kendi irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya- ahirette mutluluğa ulaştıran
ilahi kurallardır.”
Yukarıdaki tanımdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnsan, dini hür iradesiyle seçer.
B) Dinin muhatabı insandır.
C) Dinin kurallarını peygamberler belirler
D) Aklı olmayanın dini yoktur.
e-Dinin kurallarını Allah (cc) koyar
E) Din, iki dünya için de mutluluktur.
3 . Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de geçen örnek insan özelliklerinden değildir?
A) Namazına özen gösterir.
B) Zekâtını verir.
C) Namusunu korur.
D) Boş işlerden ve boş sözlerden uzak durur.
E) Amacını bilmese de ibadetlerini eksiksiz yapar.
4 . Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ebu Basir adında bir sahabe Mekkelilerin zulmünden,
işkencesinden kaçıp, Medine’ye sığınmak istemiştir.Ancak bu durum Mekkelilerle yapılan anlaşmaya
aykırıydı.Bu nedenle Hz.Muhammed Ebu Basir’e şöyle karşılık vermiştir:”Ey Ebu Basir! Biliyorsun ki biz
Kureyş ile bir anlaşma yaptık. Ahdimizi bozamayız… Sabret…”
Resulullahın bu sözü onun hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A)Hz.Muhammed’in Güvenilirliği
B)Hz.Muhammed’in Merhametli Oluşu
C)HzMuhammed’in Adaletli oluşu
D)Hz.Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı
E)Hz.Muhammed’in Hoşgörüsü
5 . Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir?
A) İbadetler kötülüklerden alıkoyar.
B) Kaynaşmaya katkıda bulunur.
C) Toplumdaki kötülüklerin yayılmasını önler.
D) Birlik ve beraberlik sağlar.
E) İnsanda iç huzuru sağlar.
6 . “Ant olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır
gelir.O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir,merhametlidir.”Tevbe suresi, 128.ayet
Yukarıdaki ayet mealinde vurgulanmak istenen temel düşünce nedir?
A) Allah Hz.Muhammed’i peygamber olarak göndermiştir.
B) Hz.Muhammed insanlar arasından seçilmiştir.
C) Hz.Muhammed müşriklere merhametle yaklaşmıştır.
D) Hz.Muhammed müminleri sevmektedir, onlara karşı şefkatli ve merhametlidir.
E) Hz.Muhammed’e müminlerin çok saygı göstermesi gerekir.
7 . Aşağıda verilenlerden hangisi Ehl-i Beyt mensuplarından biridir?
A)Hz.Zeyd
B) Hz.Ömer
C)Hz.Osman
D) Hz.Ebu Bekir
E)Hz.Fatma
8 . Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Hz.Peygamberin çağrısı sadece Arabistan Yarımadası’yla sınırlı kalmıştır.
B)Hz.Muhammed bütün insanlar için gönderilmiş evrensel bir peygamberdir.
C)Hz.Muhammed üstün ahlaki nitelikleriyle bizler için örnek bir kişiliğe sahiptir.
D)Kültürümüzde ehl-i beyt mensuplarına büyük bir sevgi beslenir.
E) Hz.Muhammed cesur, kararlı bir kişiliğe sahiptir.
9. Hz.Muhammed (s.a.v) arkadaşlarıyla birlikte otururken dışarıdan gelen bir yabancı içeri girerek
onlara “Hanginiz Muhammed” diye sormuştu.
Yukarıdaki olaya bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Hz. Muhammed, sıradan insanlar gibi yaşadı.
B) Hz. Muhammed, alçakgönüllü bir insandı.
C) Hz. Muhammed, gösterişten uzaktı.
D) Hz. Muhammed, insanlara mesafeliydi.
E) Hz. Muhammed, halktan bir insan gibiydi.
10 . İslâm dini zorlaştırmayı değil kolaylaştırmayı ilke edinmiştir. Hz. Muhammed’de bir hadisinde
“Kolaylaştırın güçleştirmeyin...” buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere örnek olamaz?
A) Hasta bir kişinin oturarak namaz kılabilmesi
B) Su bulunmayan yerde teyemmüm abdesti alınabilmesi
C) Günde beş vakit namaz kılmanın farz olması
D) Hasta olanların oruçlarını sonraya bırakabilmesi
E) Yolcu olanların farz namazlarını 2’şer rekat kılması
11 . Çevremize şöyle bir göz gezdirdiğimizde saymakla bitiremediğimiz nimetlerle donatıldığımızı
görürüz. Bu nimetler şükür gerektirir. Şükür ise yaratan ile kul arasında içten bir bağlılığa vesiledir.
Yerine getirilen ibadetler de bu bağlılığın ifadesidir.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şükür ile nimetlere dua edilir.
B) İbadetler, nimetlere karşılık şükrün ifadesidir.
C) Şükretmek yalnız müslümanlara özgüdür.
D) Kulluk yapmak isteyenler yalnızca şükretmelidir.
E) Çevremizdeki nimetler insanlara özgüdür.
12 . Bazı ihtiyaçlarımızı karşılarken günlük hayatın sıkıntıları bizi yorar. Kendimizi huzursuz hissederiz.
Bazen toplumdan uzak, tenha yerler aradığımız yerler olur. İşte bu durumda ibadet, huzur için en
güzel sığınaktır. Allah’a olan kulluk görevini yerine getiren bir mümin, görevini yerine getirmenin
huzuru içinde rahatlamış hisseder. Aslında bu rahatlık ibadetin insana kazandırdığı bir iç huzurdur.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Günlük işlerden uzaklaşmak için ibadet yapmalıyız.
B) İbadetler insana iç huzur verir.
C) İbadetler günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşmayı da sağlar.
D) Kulluk görevini yerine getiren insan mutlu olur.
E) İbadet, huzur bulunacak güzel bir sığınaktır.
13. Hz. Muhammed Mekke'yi fethettiğinde yıllarca kendisine ve çevresindekilere eziyet eden
Mekkeliler, kendilerine na¬sıl bir ceza verileceğinin endişesi içindeydiler. Peygambe¬rimiz onlara, "Ey
insanlar! Size ne yapmamı bekliyorsu¬nuz." diye sordu. Onlar da "İyilik bekliyoruz." dediler. Bu¬nun
üzerine Hz. Muhammed'in cevabı, "Öyleyse gidiniz, hepiniz özgürsünüz." olmuştur
Yukarıdaki olay dik¬kate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Muhammed Mekkelilere iyi davranmıştır.
B) Mekkeliler Hz. Muhammed'in hoşgörüsüne sığınmışlar¬dır.
C) Hz. Muhammed kendisini Mekke’den göç etmeye zorlayan Mekkelileri affet¬memiştir.
D) Mekkeliler Hz Muhammed'in kendilerini affetmesini is¬temişlerdir
E) Peygamberimiz en güzel merhamet örneğidir.
14 . “Rızık” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’ın canlıların ihtiyacı olarak yarattığı her türlü nimettir.
B) Canlıların çalışarak kazandıkları bütün yiyecek ve içeceklerdir.
C) Sadece kulluk görevini yerine getiren insanlar için yaratılan yiyeceklerdir.
D) Yeryüzündeki her türlü canlının rızkı sadece kendi gayretine bağlıdır.
E) Rızık, niyet ve amellerle doğru orantılıdır.
15 . Zekât veren insanlar hem Allah’a hem de toplumda zor durumda bulunanlara karşı görevlerini
yapmış olurlar. Zekât, zenginlerin içtenlikle yoksul, düşkün ve borçlulara yardım etmelerine aracılık
eder.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal işlevlerinden biri değildir?
A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması
B) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması
C) Toplumdaki statü farklarını koruması
D) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi
E) Zekât, zengin ile fakir arasında bir köprüdür.
16 . Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?
A) İnsanda iç ve dış temizliği sağlar.
B) Bireysel mutluluk verir.
C) Toplumsal dayanışmayı sağlar.
D) Kişisel güven sağlar.
E) İnsanın yaratanı ile olan bağını güçlendirir.
17.
İbadet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları vardır.
B) İbadet yalnızca Allah rızası için yapılır.
C) İbadetler bedenle veya malla yapılabilir.
D) Allah’a inanmayan birisinin de yaptığı iyilikler ibadet ile ifade edilir.
E) Allah rızası için güzel söz de ibadettir.
18 . Aşağıdakilerden hangisi “ecel ve ömür” ile ilgili yanlıştır?
A) Ecel, belirli bir sürenin sonudur.
B) ömür, Allah’ın öncede çizdiği hayatın sona ermesidir.
C) ömür, insanın doğumdan ölümüne kadar geçirdiği yaşam süresini ifade eder.
D) Bütün (bilgi yelpazesi. com) canlılarda ecel ve ömür vardır.
E) Bir dış müdahale olmadan insanın yaşayabileceği zaman dilimine ömür diyoruz.
19 .
Kaderle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Evrendeki hiçbir varlık boş yere, tesadüfen ve amaçsız yaratılmamıştır.
B) Evrendeki fiziksel yasalar Allah’ın belirlediği kaderdir.
C) Allah, insanların yapacaklarını bildiği için onların yapacaklarına müdahale eder.
D) Evrende biyolojik, kimyasal ve fiziksel yasalar birer kaderdir.
E) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
20 . Hz. Muhammed, peygamber olmadan önce de, dürüst ve yardımseverdi. Eşi Hz. Hatice ona
"Ben biliyorum ki sen, sözün doğrusunu söylersin, emanete ihanet etmezsin, akrabalarına ilgi
gösterirsin, yoksullara yardım elini uzatırsın, kimsesizleri konuk edersin, uğradıkları felaket ve
za¬rarlarda halka yardımcı olursun." demiştir.
Buna göre, Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki yargılar¬dan hangisine ulaşılabilir?
A) Davranışları bizim için en güzel örnektir.
B) Öksüz ve yetim olarak büyümüştür.
C) Hz. Hatice Hz.Muhammed'in eşidir.
D) Merhameti dolayısıyla beddua etmemiştir.
E) Putperestlerin yaptıklarına hoşgörü göstermiştir
Download