ÖZGEÇMİŞ

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
N. Oya LEVENDOĞLU
1974 yılında Seydişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra
1991’de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı.
1995 yılında bu programdan birincilikle mezun oldu. Aynı yıl bu üniversitenin açmış olduğu
yüksek lisans sınavını kazanıp Prof. Dr. Ayhan ZEREN ile çalıştı. 1996’da Erciyes
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1998’de doktorasını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na
görevlendirildi. Lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Gülçin YAHYA ile başladığı ud eğitimine
doktora çalışması sırasında Prof. Mutlu TORUN ile devam etti. Prof. Dr. Cihat CAN
danışmanlığında yürüttüğü “ XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar Varlığını Sürdüren Makamlar
ve Değişim Çizgileri” isimli doktora çalışmasıyla 2002 yılında bu programdan mezun oldu.
Akademik çalışmalarına devam ederken icracı özelliğiyle de ud sanatçısı olarak resitaller
verdi. Aynı zamanda Klasik Türk Musikisi topluluklarında ve saz eseri konserlerinde yer aldı.
2003’de Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne Yardımcı Doçent
olarak atandı. Burada Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oda Orkestrası ile gerek
üniversite bünyesinde gerekse çeşitli şehirlerde pek çok konser verdi. Halen bu fakültede
öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Download