Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN - Akademi-de

advertisement
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN
1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik
Teknolojisi Anabilim Dalı’nda lisans öğrenimini tamamladı. Mezuniyet sonrası bir süre özel
bir televizyon kuruluşunda ses operatörü olarak çalışan Işıkhan, 1997 yılında mezun olduğu
birime öğretim elemanı olarak atandı.
2006 yılında aldığı doktora derecesi, Prof. Dr. Yetkin Özer ve Doç. Dr. Adil Alpkoçak
danışmanlıklarıyla tamamlanan “Dizi Temelli Ezgi Karşılaştırma: Algısal Perde Hiyerarşisinde
Tonal - Diyatonik Ayrımı” adlı doktora tezi sayesinde “Müzik Sorgulama Sistemleri” alanında
yürütülen disiplinler arası ortak bir çalışmanın sonucudur. Bu çalışmayla birlikte yine
disiplinler arası olarak yürütülen ezgi ayıklama (melody extraction), makam sınıflandırma gibi
bilgisayar temelli ses teknolojisi proje ve uygulamaları, IEEE başta olmak üzere çok sayıda
uluslararası bilimsel kuruluşlar desteğiyle sunulmuş ve yayımlanmıştır.
Güzel Sanatlar alanında Müzik teknolojisi disipliniyle Türkiye’de ilk doçentlik ünvanı alanlar
arasında olan Işıkhan, bu alanda “Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama
Teknikleri”, “Dokuz Eylül Üniversitesine Ait Kapalı Alanlarda Akustik Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamaları” gibi tamamlanan bilimsel araştırma projelerinde çalışmış, ayrıca Kültür
Bakanlığı tarafından maddi destek sağlanan çok sayıda belgeselin film müzikleri ve ses
tasarımını yapmıştır. Işıkhan halen, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini devam
ettirmektedir.
http://kisi.deu.edu.tr/cihan.isikhan/
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards