BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ

advertisement
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
1Denetleyici ve düzenleyici sistem nedir?
2Denetleyici ve düzenleyici sistemler nelerdir?
3Sinir sistemi ve iç salgı sisteminin çalışma yönünden
farkı nedir?
4Endokrin sistemi nedir?
5Endokrin sisteminin çalışmasını hangi sistem sağlar?
6Salgı bezi nedir?
7Salgı nedir?
8Salgı bezi çeşitleri nelerdir?
9İç salgı bezi nedir?
10İç salgı bezi hangi salgıları üretir?
11İç salgı bezi çeşitleri nelerdir?
12İç salgı bezinin salgılarına örnekler verin.
13Dış salgı bezi nedir?
14Dış salgı bezi hangi salgıları üretir?
15Dış salgı bezi çeşitleri nelerdir?
16Dış salgı bezinin salgılarına örnekler verin.
17Karma bez nedir?
18Karma bezler hangi salgıları üretirler?
19Karma bez çeşitleri nelerdir?
20Karma bezlerin salgılarına örnekler verin.
21Hormonlar vücuttaki etkileyeceği organa nasıl taşınırlar?
22Hipofiz bezi vücutta nerede bulunur?
23Hipofiz bezinin görevleri nelerdir?
24Devlik ya da cücelik nasıl oluşur?
25Epifiz bezi vücutta nerede bulunur?
26Epifiz bezinin görevleri nelerdir?
27Tiroit bezi vücutta nerede bulunur?
28Tiroit bezi hangi madensel tuz sayesinde çalışır?
29Tiroit bezi hangi salgıları üretir?
30Tiroksin hormonunun görevleri nelerdir?
31Tiroksin hormonunun fazla salgılanması durumunda
hangi olumsuzluklar görülür?
32Tiroksin hormonunun az salgılanması durumunda hangi
olumsuzluklar görülür?
33Kalsitonin hormonunun görevleri nelerdir?
34Kalsitonin hormonunun az salgılanması durumunda
hangi olumsuzluklar görülür?
35Guatr hastalığı nasıl oluşur?
36Paratiroit bezi vücutta nerede bulunur?
37Paratiroit bezi hangi hormonu üretir?
38Parathormonun görevleri nelerdir?
39Tetani hastalığı nasıl oluşur?
40Timüs bezi vücutta nerede bulunur?
41Timüs bezinin görevleri nelerdir?
42Böbrek üstü bezleri vücutta nerelerde bulunur?
43Böbrek üstü bezleri hangi salgıları üretirler?
44Adrenalin (ve nörodrenalin) hormonunun görevleri
nelerdir?
45Korku, öfke, heyecan, açlık durumlarında vücutta ne gibi
değişiklikler olur, bunun sebebi nedir?
46Kortizon hormonunun görevleri nelerdir?
47Aldesteron hormonunun görevleri nelerdir?
48Böbrek üstü bezleri hangi bölümlerden oluşur?
49Böbrek üstü bezlerinde öz bölgesinden hangi hormonlar
üretilir?
50Böbrek üstü bezlerinde kabuk bölgesinden hangi
hormonlar üretilir?
51Pankreas vücutta nerede bulunur?
52Pankreas niçin karma bez olarak görev yapar?
53Pankreas nasıl iç salgı bezi ve dış salgı bezi olarak görev
yapar?
54Pankreasın görevleri nelerdir?
55İnsülin hormonunun görevi nedir?
56İnsülin hormonunun az salgılanması durumunda ne gibi
olumsuzluklar oluşur?
57585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115-
DEĞERLENDİRME: 1
İnsülin hormonunun fazla salgılanması durumunda ne
gibi olumsuzluklar oluşur?
Bir insanın şeker hastası olduğu nasıl anlaşılır?
Glukagon hormonun görevi nedir?
İnsülin ve glukagon birbirlerine göre b,nasıl çalışırlar?
Eşeysel bezler nelerdir?
Eşeysel bezler niçin karma bez olarak görev yapar?
Testislerin görevleri nelerdir?
Yumurtalıkların görevleri nelerdir?
Endokrin sistemini beynin hangi bölümü denetler?
Sinir sistemi, endokrin sistemini hangi salgı bezini
uyararak denetler?
Hipofiz bezini kim denetler?
Hipofizin salgı üretmesini sağlayan faktör nedir?
FSH (FUH) salgısı ve görevi nedir?
LTH salgısı ve görevi nedir?
LH salgısı ve görevi nedir?
ACTH salgısı ve görevi nedir?
STH (SUH) salgısı ve görevi nedir?
Hipofizin ürettiği antidiüretik hormonunun görevi nedir?
Sinir sistemi nedir?
Sinir sisteminin görevleri nelerdir?
Nöron nedir?
Sinir nedir?
Nöronun görevi nedir?
Nöron çeşitleri nelerdir?
Nöronun kısımları nelerdir?
Sinir sisteminin en küçük görev ve yapı birimi nedir?
Nöronun kısımlarından olan hücre gövdesinin görevi
nedir?
Nöronun kısımlarından olan dendritin görevi nedir?
Nöronun kısımlarından olan aksonun görevi nedir?
Miyelin kılıf nedir?
Miyelin kılıfın görevi nedir?
Sinaps nedir?
Aksonlarda uyartılar nasıl iletilir?
Bir nörondaki uyartı diğer nörona nasıl geçer?
Çevresel sinir sisteminin görevleri nelerdir?
Çevresel sinir sistemini oluşturan en küçük görev birimi
hangisidir?
Çevresel sinir sistemini oluşturan sinir çeşitleri nelerdir?
Duyu sinirlerinin görevi nedir?
Bağlantı (ara) sinirlerinin görevi nedir?
Hareket (motor) sinirlerinin görevi nedir?
Uyarı nedir?
Uyartı nedir?
Çevresel sinir sistemi nasıl çalışır?
Merkezi sinir sisteminin görevleri nelerdir?
Merkezi sinir sistemi organları nelerdir?
Merkezi sinir sistemini oluşturan en küçük görev ve yapı
birimi nedir?
Beyin vücutta nerede bulunur ve özellikleri nelerdir?
Beynin görevleri nelerdir?
Beyincik vücutta nerede bulunur ve özellikleri nelerdir?
Beyinciğin grevleri nelerdir?
Omurilik soğanı vücutta nerede bulunur ve özellikleri
nelerdir?
Omurilik soğanının görevleri nelerdir?
Omurilik vücutta nerede bulunur ve özellikleri nelerdir?
Omuriliğin görevleri nelerdir?
Refleks nedir?
Reflekslere tepkiyi hangi organ verir?
Kazanılmış refleks nedir?
Kazanılmış reflekslere tepkiyi hangi organ verir?
Beyni çıkartılan bir insan yaşayabilir mi, niçin ve nasıl
yaşar?
116117118119120121122123124125126127128129-
Beyinciği çıkartılan bir insan yaşayabilir mi, niçin ve
nasıl yaşar?
Beynin dış yüzeyinin kıvrımlı olmasının nedeni nedir?
Kazanılmış refleksler nasıl öğrenilir ve öğrenildikten
sonra nasıl uygulanır?
Kazanılmış reflekslere örnekler nelerdir?
Beyincikteki ak madde ve boz madde nedir?
Beyincik niçin girintili-çıkıntılıdır?
Sinirlerde uyartıların iletimi nasıl gerçekleşir?
Sinir sisteminin sağlığının korunması için neler
yapılmalıdır?
Sinir sisteminde görülen hastalıklar nelerdir?
Felç nedir ve nasıl ortaya çıkar?
Sara nedir ve nasıl ortaya çıkar?
Parkinson nedir ve nasıl ortaya çıkar?
Menenjit nedir ve nasıl ortaya çıkar?
Kuduz nedir ve nasıl ortaya çıkar?
36Dişi üreme sisteminde hangi hormonlar ve nerde üretilir?
37Östrojen ve progesteron hormonlarının görevleri
nelerdir?
38Erkek üreme sisteminde hangi hormon ve nerde üretilir?
39Androjen (testosteron) hormonunun görevleri nelerdir?
40Hipofiz bezinin üreme sistemindeki görevi nedir?
41Erkeklerde sperm hücreleri vücut dışına nasıl atılır?
Download