Beynin Kesitsel Anatomisi

advertisement
Temel Nöroanatomi
Prof. Dr. Kamil Karaali
Akdeniz Üniversitesi
Radyoloji ABD
Antalya
Ders planı
Kranyum anatomisi
 Beyin sapı oluşumları
 Serebellum
 Hemisferler
 Spinal anatomi

Dıştan İçe…….
Manyetik rezonans görüntüleme yumuşak
doku çözünürlüğü en yüksek olan
radyolojik yöntemdir
 Yoğun kemik yapıların artefakt
yaratmaması özellikle posterior fossa ve
spinal kord için büyük avantajdır

Sütürler……….

Clivus….

Hangi kemiğe ait bir parçadır??
Clivus……….
Foramen magnum hattı
Sfenooksipital sinkondroz
Crista galli
Diğer kemik yapılar
Diğer kemik yapılar
Beyin sapı oluşumları
Mezensefalon
Pons
Medulla
oblongata
Beyin sapı oluşumları
Kaç tane serebellar pedinkül
vardır?
ventral median sulkus
dorsal median sulkus
Ventral median sulkus
p
p
Piramisler
(kortikospinal
yollar)
dorsal median sulkus
Ventral median sulkus
o
o
dorsal median sulkus
Olivar
nükleuslar
Hipertrofik olivar dejenerasyon
www.rsna.org
Pons……….
Mezensefalon
p
p
Serebral
pedinküller
nükleus ruber
r
r
Substansia
nigra
sn
sn
Serebral akuadukt
?
?

Normal arteryel yapılar T2 sekanslarda
hipointens (koyu) görünmelidir

Akıma bağlı sinyal yokluğu

Signal void= flow void

T1 ağırlıklı görüntülerde normal arterler
bazen parlak görünebilir

“slice entry” fenomeni
Sisternler……….
İnterpedinküler
Perimezensefalik
Ambient
Quadrigeminal plate
Sisternler……….
Prepontin
Cisterna magna

Araknoid kist?

Sisterna magna?
Sisterna magna
Araknoid kist
Tectum, colliculi
Sup. & İnf. kollikulus
Bazal ganglionlar
Kaudat nükleus
 Putamen
 Globus pallidus

Substantia nigra
 Subtalamik nükleus

Bazal ganglionlar
Kaudat nükleus
 Putamen
 Globus pallidus

1+2: Striatum
 2+3: Lentiform nükleus

T2: Beyaz cevher
kortekse göre koyu
T1: beyaz cevher
korteksten parlak
Subkortikal lifler
U lifleri
U-fibers
Lobar yapılar
Frontal lob
Santral sulkus
Frontal lob / Paryetal lob
Santral sulkus
Frontal lob / Paryetal lob
Santral sulkus
Broca alanı
Broca alanı
Frontal lob
cingulate
Frontal lob
Frontal lob
Paryeto-oksipital sulkus
Paryeto-oksipital sulkus
Paryeto-oksipital sulkus
Temporal lob
Wernicke alanı
Temporal lob
Temporal lob
Temporal lob
Uncus, amygdala, hippocampus
Koronal kesitler

Temporal lob patolojilerinin
incelenmesinde uygun koronal kesitler yok
ise tetkik yetersizdir.
kollateral sulkus
Fimbria-forniks
Forniks
Forniks
Forniks-mamiller cisim
Mezial Temporal Skleroz
Prevalence of Asymmetry of Mamillary Body and Fornix Size on MR Imaging
A. Ozturk, D.M. Yousem, A. Mahmood and S. el Sayed Russell H.
AJNR 2007
İnsula
İnterhemisferik bağlantılar
Korpus kallozum
 Anterior komissür
 Posterior komissür



Hipokampal komissür
Habenular komissür
Korpus kallozum
Korpus kallozum
r
Korpus kallozum
g
Korpus kallozum
c
Korpus kallozum
s
AC / PC
Korpus kallozum
forniks
AC / PC
Vasküler yapılar
Arterler
 Venler
 Sinüsler


T2 sekanslarda “flow-void” leri
değerlendirmeyi unutmayın
Venler/Sinüsler
Kavernöz sinüs
Kontrast madde gitti mi??
Kontrast madde gitti mi??
Kan-beyin bariyeri olmayan yerler
Hipofiz bezi / stalk
 Koroid pleksuslar
 Pineal gland
 Area postrema


Dura / pia
Kranyal sinirler

Olfaktor sinir
Olfaktor bulbus
 Olfaktor traktus

I. Olfaktor sinir
II. Optik sinir
III. Okülomotor sinir
III. Okülomotor sinir
IV. Troklear sinir
Unique features….
IV. Troklear sinir
superior medullary velum
V. Trigeminal sinir
Ophthalmic
Maxillary
Mandibular
Trigeminal
nerve
Ganglion
within
Meckel’s
cave
V. Trigeminal sinir

“Meckel’s cave”, Gasserian ganglion
V. Trigeminal sinir
VI. Abdusens siniri
Cavernous
sinus
Dorello’s
canal
VI
VII
VI
VII
VI
VII
VII
Facial colliculus
VI. Abdusens siniri
VII. Fasial sinir
VII. Fasial sinir
VII. Fasial sinir

Segmentler
Intracanalikuler
 Labyrinthine
 Timpanik
 Mastoid

VII. Fasial sinir

Segmentler
Intrakanaliküler
 Labyrinthine
 Tympanic
 Mastoid

VII. Fasial sinir

Segmentler
Intrakanalikuler
 Labirintin
 Timpanik
 Mastoid

VII. Fasial sinir

Segmentler
Intrakanalikuler
 Labirintin
 Timpanik
 Mastoid

Geniculate
ganglion
VII. Fasial sinir

Segmentler
Intracanalikuler
 Labirinthine
 Timpanik
 Mastoid

VII. Fasial sinir

Segmentler
Intracanalikuler
 Labirinthine
 Timpanik
 Mastoid

VII. Fasial sinir
nervus
intermedius


sensory
parasympathetic
VII. Fasial sinir
VIII. Vestibulokohlear sinir
VIII. Vestibulokohlear sinir
facial
superior
vestibular
cochlear
inferior
vestibular
IX & X
IX & X
IX
X
XI
Eagle sendromu
XII. Hipoglossal sinir
XII. Hipoglossal sinir
JF
JF
*
*
XII. Hipoglossal sinir
Download