MİKTA ÜLKELERİ İLE TİCARET YAPMAK Türkiye, Avustralya

advertisement
Hazırlayan: Dilara SÜLÜN
İzmir Ticaret Odası
MİKTA ÜLKELERİ İLE TİCARET YAPMAK
Türkiye, Avustralya, Güney Kore, Meksika ve Endonezya tarafından oluşturulan MİKTA
Ülkeleri’ne ilişkin, Odamız ve Avustralya Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, 11 Haziran 2015
tarihinde, “MİKTA Ülkeleri ile Ticaret Yapmak” konulu toplantı düzenlenmiştir.
Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hakkı Emre
Yunt, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Meksika Ankara Büyükelçisi Martha Barcena
Coqui, Avustralya Ankara Büyükelçisi James Larsen ve Endonezya Elçiliği Ekonomi Danışmanı
Fahmi Aris Innayah konuşmacı olarak katılmış olup, toplantıda Türkiye ile bu ülkeler arasındaki
karşılıklı ticari işbirliğinin gelişmesi üzere sunum ve tanıtımlar yapılmış ve katılımcıların soruları
cevaplandırılmıştır.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş toplantının açılış konuşmasında, MIKTA’nın
hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir arada bulunduğu, dünyaya örnek bir model
olduğunu belirtmiş ve MİKTA’ya dahil olan 5 ülkenin çok büyük bir Pazar olduğunu, toplam
nüfusun yaklaşık 523 milyon olduğunu ve 5 ülkenin toplam GSYIH’sının 6.541 trilyon Dolar
olduğunu belirtmiştir.
Ekrem Demirtaş, konuşmasının devamında “2023’te Meksika ile dış ticaret hedefimiz 5 milyar
dolar olarak belirlendi. Meksika, Latin Amerika’daki en büyük ticari ortağımız. Güney Kore’ye 411
milyon Dolar ihracat, 6.7 milyar Dolar ithalatımız var, ancak burada dış ticaret dengesinde büyük
açığımız var. Endonezya’ya baktığımızda ise ithalatımız 1,870 milyar dolar iken ihracatımız sadece
202 milyon Dolar. Dengesiz bir tablo var. Avustralya’ya 458 milyon Dolar değerinde ihracatımız,
398 milyon Dolar da ithalatımız var. Buradaki ticaret dengemiz ise dengeli ama potansiyelimizin
altında bir rakam. Türkiye ile işbirliği Avrupa’ya ve Asya’ya, Meksika ile işbirliği Latin Amerika’ya,
Güney Kore ve Endonezya Uzakdoğu’ya, Avustralya da bir kıtaya girişin anahtarı” demiştir.
Hazırlayan: Dilara SÜLÜN
İzmir Ticaret Odası
MİKTA Koordinatör ülkesi Güney Kore Ankara Büyükelçisi Cho Yun-Soo; 2015 Ekim ayında
İstanbul'da yapılacak forum hakkında bilgi vererek; “Terörizm, dönemin en önemli sorunları
arasında yer alıyor. Bu konuda ortak tutuma ihtiyaç duyuyoruz. Terörizmin herhangi bir din, ulus,
medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğine işaret ediyoruz, yabancı terörist savaşçıların
engellenmesi konusunu da forumda ele alacağız” demiştir.
Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, Meksika
Ankara Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, Avustralya Ankara Büyükelçisi James Larsen,
Endonezya Elçiliği Ekonomi Danışmanı Fahmi Aris Innayah da ticari potansiyel ve işbirliği
olanakları hakkında katılımcılara bilgilendirici sunumlar yapmıştır.
Odamız Mücahit Büktaş Salonunda düzenlenen toplantıya 80’in üzerinde kişi katılım sağlamıştır.
Download