Slide 1

advertisement

M
F
F
Saat ibrelerine
Saat ibreleri
ters yönde kupl
yönünde kupl
z
y
x
z
qz
qx
qy
y
x
1. Yapılan testin bir parçası olarak, iki uçak motoru hızlandırılmakta ve pervane
hatveleri ayarlanarak birinin ileri diğerinin geri itme kuvveti yaratması
sağlanmaktadır. A ve B’deki fren uygulanan ana tekerleklere yerden hangi F kuvveti
etkimelidir ki iki pervane itmesinin yarattığı dönme etkisini yok etsin? 90° dönmüş
olan ve fren uygulanmayan C burun tekerleğinin her türlü etkisini ihmal edin.
2. Sağa doğru uzun süreli bir dönüş sırasında sürücü direksiyona görülen
kuvvetleri uygulamaktadır. Her bir kuvvetin bir teğetsel bileşeni, bir de içeriye
doğru yönlenmiş radyal bileşeni olduğuna dikkat edin. O’daki direksiyon
kolonuna etkiyen momenti belirleyin.
3. T-şekilli yapıya uygulanan 400 N’luk kuvvet çiftinin yarattığı momenti belirleyin.
4. Bileşke kupl momentinin MR= 20 Nm olması istendiğine göre A ve B noktaları
arasındaki d mesafesini belirleyin.
5. Üç çift eşit ve ters yönlü kuvvet üç kupl oluşturmaktadır. Bu üç kuplun bileşkesi M
nedir?
6. C noktasından etkiyen halattaki gerginlik kuvveti

T ‘nin B’ye
göre momentinin şiddeti 1150 N.m ise T’yi hesaplayınız. Ayrıca
kapak üzerine etkiyen kupl ile

T
‘nin B’ye göre toplam
momentini hesaplayınız. Kapağın AB kenarı yz düzlemi
içerisinde yer almaktadır.
z
500
mm
300 mm
D
800 mm
y
750
mm
x
A
100 N
1400
mm
30o
B
100 N
1000
mm
C
300 mm
Download