ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Sınıftaki bütün çocuklar okumaya

advertisement
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
Sınıftaki bütün çocuklar okumaya başlayıp, toplama çıkarma yaparken bütün çabasına
rağmen arkadaşlarına yetişemeyen bazı çocuklara rastlarız. Eğer öğretmenleri ve ailesi çocuğun
yaşadığı bu zorlanmanın farkına varmazsa “çalışmıyor, çalışsa yapardı, isteksiz” gibi
önyargılarla sorun içinden çıkılamaz bir hale gelebiliyor.
Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar herhangi bir zihinsel yetersizliğe sahip olmamalarına
rağmen, öğrenmenin bazı alanlarında zorlanmalar yaşayabilirler ve derslere ilgilerinin tam
olması, öğrenmek için çabalamaları genellikle yetersiz kalır. Okuma, yazma veya matematik
alanlarının sadece birinde ya da birlikte de görülebilecek olan bu bozukluğa sahip olan çocuklar
problemin farkına varılıp bireysel olarak desteklenmediği sürece bu alanlarda yaşıtlarından
geride kalırlar.
Özel öğrenme güçlüğü herhangi bilişsel yetersizlikten kaynaklanmadığı için çocuk
genellikle yaşadığı sıkıntının farkındadır. Başarılı olamayan, arkadaşlarından geride kalan ve
bunun farkında olan çocuk zaman geçtikçe duygusal sıkıntılarda yaşamaya başlayacaktır.
Motivasyon kaynağı olarak yapılan eleştiriler, öğretmen veya ebeveyn tarafından çocuk
üzerinde oluşturulan baskılar çocuğun yetersiz hissetmesine neden olacak ve derse, okula karşı
olan tutumunu daha olumsuz yönde etkileyecektir.
Aileler bu sıkıntıları yaşarken bilmelidirler ki, özel öğrenme güçlüğünde destek alındığı
sürece çocuk ile çok iyi noktalara gelinebilir. Bu yüzden mutlaka bir uzmandan yardım
alınmalı, hazırlanan özel eğitim programına uyularak çocuğa eğitsel destek verilmeli, takipleri
yapılmalıdır. Son olarak, bunun çocuk içinde zor bir süreç olduğu ve bireysel eğitimin uzun
sürülebileceği unutulmamalı ve sabırlı davranılmalıdır.
Klinik Psikolog Aslı KARAMUK
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards