Kan Ba****n*n Önemi

advertisement
Kan Bağışının Önemi
Kan bağışının insan vücudu ve toplum
açısından önemi
Kanın İnsan Vücudu İçin Önemi
1. Kan hücreleriniz yenilenir.
2. Kan yapan organlarınız daha sık çalışır hale gelir.
3. Sosyal sorumluluk ve ait olma hissini geliştirerek ruhsal olarak da
rahatlarsınız.
4. Genç hücreler dolaşıma katıldığı için, bağışıklık sistemi aktivitesi değişir.
5. Kanınızdaki yüksek yağ oranı düşebilir.
6. Kalp krizi ihtimalini %90 oranında azalttığı ifade edilmektedir.
7.
Her kan bağışladığınızda, kan sayımı ve kanla bulaşan hastalıklarla ilgili
tarama testine tabi olursunuz.
Kimler Kan Bağışı Yapabilir?
1. Yaşı 18-65arasında olanlar.
2. Ağırlığı 50 kg üzerinde olanlar.
3. Önemli bir sağlık sorunu olmayan, hemoglobin düzeyi normal olanlar.
4. Kan merkezine kan vermek için geldiğinde yapılan muayenede sağlığı
uygun olduğu tespit edilen herkes kan bağışında bulunabilir.
Kimler Kan Bağışında Bulunmamalı?
1.
Muayenede 37,5 dereceden fazla vücut ısısı olanlar.
2.
Nabız atış sayısı dakikada 50'den az, 100'den fazla olanlar.
3.
Damardan uyuşturucu bağımlılığı olanlar.
4.
Pıhtılaşma faktör konsantresi ile tedavi olanlar.
5.
Son 24 saatte aşırı miktarda alkol alanlar.
6.
Cinsel yolla bulaşmış bir hastalık geçirenler ve geçirme riski yüksek cinsel tercihlerde bulunanlar.
7.
Soğuk algınlığı geçirenler şikayetlerinin kesilmesinden 3 gün sonra kan bağışı yapabilirler.
8.
Son 12 ay içinde; bulaşıcı sarılığı olan biri ile yakın teması olanlar.
9.
Organ veya doku nakli yapılanlar.
10.
Akupunktur, dövme, cildinizin herhangi bir yerini deldirme (kulak deldirme gibi) işlemi yaptıranlar.
11.
Son 3 yıl içinde sıtma hastalığı geçirenler kan veremezler.
12.
Sıtma hastalığının salgın olarak bulunduğu coğrafi bölgelerde 6 aydan fazla kalanlar, 2 yıl süre ile; 6
aydan az kalanlar ise 12 ay kan bağışında bulunamazlar.
13.
Kullandığınız ilaçlar varsa mutlaka kan verdiğiniz merkezdeki doktora iletin.
14.
Kalp krizi geçiren bir kişi kan veremez.
Kan Bağışının Toplum Açısından Önemi
Kan bağışı toplumsal yardımlaşmanın belki de en önemli noktasıdır.
Hiçbirimiz başımıza ne zaman neyin geleceğini bilemeyiz. Bir kan anonsu
duyduğumuzda içinde bulunduğumuz umursamaz tavrın bir insanın hayatına
mal olabileceğini asla unutmamaız gerek. Aynı durumun bizim başımıza
gelmeyeceğini de asla bilemeyiz. Eski dönemlerde Türk toplumunda
yardımlaşma tüm dünyaya örenk olacak boyutlardaydı. Fakat ilerleyen
zamanla birbirimize karşı umursamaz olduk. Bu durumla paralel olarak
insanların kan bağışına duyduğu ilgi de azaldı. Ancak afet veya savaş
dönemlerinde bu durumun ciddiyetinin farkına varabiliyoruz. Oysa ki
başımıza felaketler gelmeden kan bağışını hayatımızın bir parçası haline
getirsekgerekli periyotlarla bunu tekrarlasak hem toplumsal boyutta bir
yardım yapmış olacağız hem de müthiş bir iç huzuruna kavuşacağız.
Kan Bağışının Toplum Açısından Önemi
Kan Grupları Nelerdir?
Kan grupları, insanlardaki kanın özelliklerini belirtmek amacıyla, antikorlara
bakılarak belirlenmiş olan sınıflandırma sistemidir. Kanda bulunan alyuvarlar,
kana kırmızı rengi veren oluşumlardır. Alyuvarların üzerinde bulunan, kan
proteinlerine göre gruplar oluşmaktadır. Bu proteinler üç gruba ayrılmıştır. A,
B ve RH proteinleri aralarında 8 adet kan grubu oluşturur. Vücudun bağışıklık
sisteminin ürettiği antikorlarda kanda bulunmaktadır. Bunlarda A, B ve RH
antikoru olarak adlandırılır. Bilinen hiçbir kanın yapısında antikorlar ve
protein yan yana bulunmaz. Bunlar birlikte olursa, birbirlerini tutarak
katılaşırlar ve çökelirler. Kişiler arasında kan alışverişi yapılabilmesi için, alıcı
ve vericilerin kanlarındaki protein ve antikorların incelenmesi gerekir. Farklı
gruplara sahip kişiler arasında kan alışverişi yapılamaz. Kan grupları
içerisinde sadece AB grubu olanlar genel alıcı, O grubu olanlar ise genel
vericidir.
Kan Grupları Nelerdir?
Kan Grupları Nelerdir?
A grubu RH negatif: Kan gurubunu belirleyecek olan A genine sahip olan ve
içeriğinde RH faktörü bulunan kan grubudur.
A grubu RH pozitif: Kanın içeriğinde A geninin bulunması, fakat RH faktörünün
bulunmadığı kan grubudur.
B grubu RH negatif: Kan grubunu belirleyecek olan B genine sahip, RH
faktörünün bulunmadığı kan grubudur.
B grubu RH pozitif: Kan grubu içerisinde B geninin ve RH faktörünün bulunduğu
gruplardır.
AB grubu RH negatif: Kanın içeriğinde hem A, hem B geninin olması, RH
faktörünün bulunmadığı gruplardır.
AB grubu RH pozitif: Kan gruplarını belirleyen A ve B genlerine sahip, RH
faktörünü bünyesinde bulunduran kan grubudur.
0 grubu RH negatif: Kanın içeriğinde A ve B genlerinden hiç birinin bulunmadığı,
RH faktörünün de olmadığı gruplardır.
0 grubu RH pozitif: Kanda A ve B genlerinin bulunmadığı fakat, RH faktörünün
bulunduğu kan grubudur.
Kan Gruplarının Görevi Nedir?
Grupları belirleyen A ve B genleri, kandaki A ve B proteinlerinin hangisinin
alyuvar çeperinde bulunacağını belirler. Bunlardan AB grubunda her iki
protein bulunurken,0 grubundan iki proteinde bulunmaz. Kan grubunu
belirleyen proteinler, aglütinojen olarak adlandırılır. Vücuda farklı bir kan
grubunun girmesini önleyen aglütinin adında antikorlarda kanda bulunur.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards