dr. faize deniz mardin

advertisement
DR. FAİZE DENİZ MARDİN
19.07.1982 / İSTANBUL
EĞİTİM:
İstanbul Üniversitesi
Halk Sağlığı Doktorası (tez aşamasında)
Bologna Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tez Konusu: İtalya’daki Aile Hekimliği Sistemindeki Yeni Reformlar
Padova Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İtalyan Lisesi
İstanbul,
2011 ŞubatBologna,İtalya
2005-2009
Padova, İtalya
2001-2005
İstanbul
1993-2001
İŞ TECRÜBESİ:
Okutman
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tıp fakültesi 3. Sınıf ve 6. Sınıf öğrencilerinin Halk Sağlığı stajlarının takibi,
Halk Sağlığı konusunda araştırma teşvik ve izlemi, 3. Sınıf Halk Sağlığı
derslerinden belirli sunumlar.
İstanbul
2015 Temmuz-
Kat Hekimi
İstanbul
İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi
2013 Ocak-2015 Haziran
Araştırma Ve Uygulama Merkezi Bedii Gorbon Kanser Merkezi
Servislere kabul edilen hastaların takiplerini yapmak, bölümün diğer klinik
ve idare ile olan ilişkilerini düzenlemek, servis protokol defterini üsulüne
göre tutmak, ihtiyaç duyulan sarf malzeme ve sarf malzeme yoksa
sorumluya bilgi vermek.
Başvuru Hekimi
İstanbul
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
2013 Ağustos- 2014 Mayıs
Başvuruların tıbbi değerlendirmesini yaparak, gerekli tıbbi sürecin
gerçekleştirilmesinin sağlanması (başvuruların bilgilendirilmesi, tıbbi
öyküsünün alınması, tıbbi muayenenin yapılması, gerekli konsültasyon
ve tetkiklerin planlanıp gerçekleştirilmesi, tedavi protokollerinin
gerçekleştirilmesi, kontrol muayenelerinin yapılması, epikrizlerin
hazırlanması), alternatif adli tıp raporlarının hazırlanmasında katkıda
bulunmak, yönetim Kurulu faaliyetlerine katkıda bulunmak.
Medikal Danışman
İstanbul
Helsinki Yurttaşlar Derneği-Medecins Sans Frontieres
2012 Kasım-2013 Mayıs
Birinci ve ikincil derece tedavi gören tıbbi vakaların takibini yapmak,
yapılan harcamaları onaylamak, tıbbi hizmetlerin belirli kriterlere ve tıbbi
standartlara uygunluğunu temin etmek, Cinsel İstismara Dayalı Şiddet
(SGBV) hizmetlerinin birincil sağlık merkezlerine kapsamlı bir şekilde
entegre edilmesini sağlamak.
Sorumlu Pratisyen Hekim
İstanbul
Tarabya Ana, Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması (AÇSAP)
2011 Mart- 2012 Temmuz
Üreme Sağlığı, Doğum Kontrol Yöntemleri danışmanlığı. RİA uygulaması,
kontrolü ve çıkarımı. Anne sütü, emzirme danışmalığı ve sağlık
çalışanlarının bu konuda eğitimi.
Pratisyen Hekim
Sarıyer Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)
Sarıyer Aile Hekimliği Şubesi Sorumlusu, Açsap ve Ruh Sağlığı Şubesi
Sorumlusu
İstanbul
2010 Kasım – 2011 Mart
Pratisyen Hekim
Gönül Ataman Sağlık Ocağı
İstanbul
2009 Eylül -2010 Kasım
GÖNÜLLÜ İŞ TECRÜBESİ:
Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile İstanbul Geri Gönderme Merkezi Ziyareti İstanbul
2014, 2 Mayıs
TTB ve SES işbirliği ile yürütülen poliklinik
Marmara Üniversite Hastanesi
Van
2011, 16-18 Aralık
2011, 7-11 Kasım
İstanbul
1999, 23 Ağustos –
30 Kasım
LİSANS & SERTİFİKALAR:
Sağlığın Ekonomi Politiği ve Sağlık Finansmanı Kursu Sertifikası
16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Sertifikası
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Travma ve Resusitasyon Sertifikası
İl Sağlık Müdürlüğü
Acil Tıp Temel Modül Sertifikası
İl Sağlık Müdürlüğü
Üreme Sağlığı Danışmanlığı Sertifikası
İl Sağlık Müdürlüğü
Cinsellik ve Cinsel Sağlık Eğitimi
6.Cinsellik ve Cinsel Sağlık Kongresi
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi Kursu
Acıbadem Hastanesi
Anne Sütü Danışmanlığı Eğitmen Sertifikası
İl Sağlık Müdürlüğü
Temel Cerrahi Girişimler Kurs Sertifikası
15. Ulusal Pratisyen Hekimler Kongresi
Çocuk Psikolojik ve Sosyal Gelişim Kurs Sertifikası
İl Sağlık Müdürlüğü
Aile Hekimliği Kursu
İl Sağlık Müdürlüğü
RİA (Rahim İçi Araç) Uygulama Sertifikası
İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya
2013, 27 Ekim
İstanbul
2012, 9-13 Temmuz
İstanbul
2012, 8-11 Mayıs
İstanbul
2012, 2-6 Nisan
İstanbul
2012, 13 Şubat - 3 Mart
İstanbul
2011, 3-4 Aralık
İstanbul
2011, 16 Haziran
İstanbul
2011, 21-22 Mart
Antalya
2010, 27-31 Ekim
İstanbul
2010, 18 Ağustos
İstanbul
2010, 15-21 Nisan
İstanbul
2009, 26 Kasım 16 Aralık
KATILINAN KONFERANSLAR:
8.Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları
Oturum Başkanı
ILSA 10. Geleneksel Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Günü Konferansı
Konuşmacı
İstanbul
2014, 5-7 Aralık
İstanbul
2014, 25 Mart
İstanbul
2013, 20 Aralık
Sağlık Hakkını Savunma Paneli
Konuşmacı
3. İşkence Görenlerin Tedavisinde Sosyal Çalışmacının İşlevi Çalıştayı
16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Göçmenlik ve Sağlık Çalıştayı
Organizatör ve Konuşmacı
Uluslararası Küresel Sağlık Konferansı
İstanbul
2013, 14-15 Aralık
Antalya
2013, 28-31 Ekim
İstanbul
2013, 29 Eylül
Berlin
2013, 21 Eylül
İzmir
2012, 1-4 Kasım
Bursa
2012, 2-6 Ekim
İstanbul
2011, 3-4 Aralık
Trabzon
2011, 4-8 Ekim
Antalya
2010, 27-31 Ekim
17. Halk Sağlığı Güz Okulu
15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
6. Cinsellik ve Cinsel Sağlık Kongresi
14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
15. Ulusal Pratisyen Hekimler Kongresi
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
İstanbul Tabipler Odası
BİLGİSAYAR BİLGİSİ:
Excel,Word, PowerPoint, SPSS, STATA
DİLLER:
Türkçe Anadil
Yabancı dil
İngilizce
İtalyanca
Fransızca
Okuduğunu anlama
İyi
Çok iyi
İyi
Konuşma
İyi
Çok iyi
Zayıf
Yazma
İyi
Çok iyi
Zayıf
Kpds/Üds
81
90
Download