Finansal Piyasalar Genel Bakış

advertisement
Finansal Piyasalar Genel Bakış
Finansal Piyasa: Hisse senedi ve bono gibi
Finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasadır



Finansal piyasalar finansal aracılık sağlarlar. -finansal tasarruflarından (Fazla veren birimlerden)
yatırımlara (Açık veren birimlere)
Finansal piyasalar ödemeler sistemi sağlar
Finansal piysalar riski yönetmeye azaltmaya yönelik
entrümanlar sağlar
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal Piyasalar Genel Bakış

Finansal Piyasaların Geniş Sınıflandırılması
Para Piyasaları – Sermaye Piyasalar
Birincil – İkincil Piyasalar
Organize – Tezgah üstü piyasalar
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Birincil ve İkincil Piyasalar

BİRİNCİL



Finansal varlıkların ilk
piyasaya ihracı

İKİNCİL

Daha önceden piyasaya
çıkan varlıkların ticareti.

İhraç edenler için yeni bir
kaynak oluşturmaz

Satıcıya likitide sağlar.
Finansal varlıklar
fonların el değişimi
gerçekleşir
İhraç edene kaynak
sağlar.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Para ve Sermaye Piyasaları

Para

Sermaye

Kısa dönem, < 1 Yıl

Uzun Dönem, >1Yıl

Varlık ihraçcıları Yüksek
kalitede

Varlık ihraçcılarının kalitesi
geniş aralıkta

Sadece borçlanma

Borç ve Hisse Senedi

Birincil piyasa odak noktası

İkincil piyasa odak noktası

Likitide Piyasası—Düşük
getiri

Yatırımları finanse eder—
Daha yüksek getiri
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Organize - Tezgah üstü piyasalar

Organize

Görünen bir piyasa
yeri

Üyeler alım satım
yapar
Varlıklar listenmiştir.
(Kote edilmiştir)
 New York Stock
Exchange, IMKB


Tezgah üstü

Dealarlar (işlem
yapanlar) birbirlerine
bağlı

Merkezi fiziki bir yer
yok.

Bütün varlıklar
kurumsal bir yapının
dışında yapılır.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal piyasalarda işlem gören varlıklar

Para piyasası varlıkları


Sermaye piyasası varlıkları


Sadece borçlanma enstrümanları
Tahvil ve hisse senedi
Türev ürünleri


Değerinin üzerine yazılan varlıklardan alan finansal kontratlar.
Riski azaltmak ve spekülasyon amaçlı kullanılmaktadır.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Borç ve hisse senetleri
Borç Senetleri: Borçlunun borç verene yükümlülük
yarattığı sözleşmelerdir.
Yatırımcılar
faiz kazanır.
Satıldığında sermaye kazancı yada kaybı oluşur.
Vadesi vardır.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Borç ve hisse senetleri
Hisse senetleri: Sahibine ortaklık hak ve sorumluluğunu
veren varlıklardır.
Yatırımcılar
kar payı elde eder.
Satıldığında sermaye kazancı yada kaybı oluşur.
Vadesi yoktur.- satmak için bir piyasanın olması gerekir.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal varlıkların değerlemesi

Varlığının değeri aşağıdakilerin bir
fonksiyonudur :
Gelecekteki nakit akımları
 Nakit akımlarının elde edilme tarihi
 Nakit akımlarının taşıdığı risk

Nakit akımlarının bugünkü değeri piyasadaki
gerekli getiri oranı ile hesaplanır.
 Değer arz ve talep tarafından belirlenir.
 Değer yeni bilgilerle değişir.

Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Yatırımcının yeni bilgileri değerlendirmesi
İktisadi koşullar
Endüstri
koşulları
Gelecekteki
nakit
akımlarına
etkisi
Varlığın
değerinin
belirlenmesi
Yatırımcının
alım satıma
karar
vermesi
Firmaya özgü
bilgiler
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal Piyasaların etkinliği

Hisse Senetleri bütün bilgiler yansıtır.

Yeni bilgi çok hızlı bir şekilde fiyatlara
yansır.

Yatırımcı likitide, risk ve getiri arasında bir
denge kurar.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal Piyasaların Düzenlenmesi
Neden Hükümet Düzenlemesi?

Etkinliği teşvik için
Yüksek
Etkin
Risk
düzey rekabet
ödemeler mekanizması
yönetimi sözleşmelerinin düşük maliyeti.
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal Piyasaların Düzenlenmesi
Neden Hükümet Düzenlemesi?

Finansal piyasalarda istikrarı sağlamak
Piyasalarda
oluşacak krizi önlemek
Enflasyonu
önlemek—Para politikası
Finansal
kurumların aşırı risk almasını önlemek
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Finansal Piyasaların Düzenlenmesi
Neden Hükümet Düzenlemesi?

Tüketiciyi korumak için
Yeterli
bilginin sağlanması
Ticari hayata kurallar koymak.

Sosyal politikalar oluşturmak için
Gelir
ve servet transferi
Tasarrufları sosyal olarak istenilen alanlara kanalize
etmek


Ev
Öğrenci kredileri
Copyright© 2002 Thomson Publishing. All rights reserved.
Download