Hukuk Müşavirliği(1)

advertisement
2014
2014 yılı ve önceki yıllardan kalan dava sayısı
2014 yılında
Üniversitemize
karşı açılmış dava sayısı
2014 yılında
Üniversitemiz
adına açılmış dava sayısı
2014 Yılında
Sonuçlanan dava sayısı
Adli dava sayısı
İdari dava sayısı
Toplam dava sayısı
Adli dava sayısı
İdari dava sayısı
Toplam dava sayısı
Kazanılan dava sayısı
Yitirilen dava sayısı
Bir bölümüyle kabul, bir bölümüyle
ret biçiminde sonuçlanan dava sayısı
Tespit amaçlı dava sayısı
Sürmekte olan toplam
Adli dava sayısı
dava sayısı (bir sonraki
İdari dava sayısı
yıla aktarılan dava sayısı) Toplam dava sayısı
Gidilen Keşif Sayısı
Temyiz edilen karar sayısı
İtiraz edilen karar sayısı (*)
Temyizinden cayılan karar sayısı
Yargıtay’ca onanan / bozulan karar sayısı
Danıştay’ca onanan / bozulan karar sayısı
Sürmekte olan icra kovuşturmalarının sayısı
2014 yılında başlanmış İcra kovuşturmalarının sayısı
Sonuçlandırılmış icra kovuşturmalarının sayısı
Müşavirliğimize gelen yazı sayısı
Müşavirliğimizden giden yazı sayısı
Müşavirliğimizce yazılan görüş yazısı
* İtiraz, idare mahkemelerinin tek yargıçla verilen kararlarına karşı başvurulan bir
tür temyiz yoludur.
** Üniversitemiz Rektörlüğünce imzalanacak tüm sözleşme örnekleri ve yazılı olarak
ya da elden teslim edilen yönetmelik ve yönerge örnekleri Hukuk Müşaviri tarafından
incelenmektedir.
Download