Sivas Et Kombinası Müdürlüğüne Alınacak 60 İşçi

advertisement
Sivas Et Kombinası Müdürlüğüne Alınacak 60 İşçi Personel
İçin Yapılan Sınavı Kazananlara Ait Duyuru16 Şubat 2017
Sivas Et Kombinası Müdürlüğünde 6-7-8/02/2017 tarihlerinde sürekli işçi statüsünde işçi alımı için yapılan sınavı kazananlar belli
olmuştur.
Elektrikçi (Asil-Yedek) (DOSYA)
Soğutmacı (Asil-Yedek) (DOSYA)
Ambar-Depo Görevlisi (Asil-Yedek) (DOSYA)
Kaynakçı (Asil-Yedek) (DOSYA)
Şoför (Asil-Yedek) (DOSYA)
Kasap (Asil-Yedek) (DOSYA)
Sivas Et Kombinasına sınavı asil olarak kazanan adayların aşağıda sayılan belgeleri en geç 02/03/2017 tarihi mesai bitimine
kadar iadeli taahhütlü veya kargo ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına
göndermeleri veya aynı tarih itibariyle Kurumumuza elden teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen Belgeler:
1. Nüfus Cüzdanı Sureti
2. Tehlikeli Sınıfa Tabi İşlerde Çalışabilir Olduğuna Dair Sağlık Kurulu Raporu
3. Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir)
4. Vesikalık Fotoğraf (6 Adet)
5. Askerlik Belgesi (Terhis veya Tecil)
Asil listede yer almasına rağmen belge teslim süresi içinde Kuruma müracaat etmeyenlerin yerine yedek listeden sırasıyla alım
yapılacaktır.
Adres:
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sok.
No: 10 Balgat/ANKARA
Telefon: (0312) 284 36 70/ 1491-1492-1499-1469
Download