belirli süreli iş sözleşmesi

advertisement
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (Evcil Hayvan Bakımı)
Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ( Evcil hayvan sahibi ) ile işçi (Evcil hayvan bakıcısı)
arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " BELİRLİ SÜRELİ İŞ
SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır.
1. TARAFLAR
A) İŞVERENİN
Adı soyadı
:
T.C. Kimlik No.
Konut Adresi
:
B) İŞÇİNİN
Adı soyadı
:
Baba adı
:
Uyruğu
:
Pasaport no.
T.C. Kimlik No.
:
Doğum yeri ve yılı :
:
2.
İŞÇİNİN
ÇALIŞMA
YERİ:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................... olarak kabul ediyorum .
3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV: ........................ cinsi kedi/köpek/kuş/balık/sürüngen bakım hizmeti .
4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ................................................. saat/gün/ay .
5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ..............................................................
6. ÜCRET : İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti ..................................TL dir. Peşin teslim edilmiştir/bakım
hizmetinden sonra teslim edilecektir .
7. Evcil hayvana sunduğum bakım hizmetini başkasına devir etmiyeceğime ve bakım hizmetini bir başkası
ile paylaşmıyacağıma ;
8. Evcil hayvan ile ilgili sağlık / hijyen / gıda ve yaşam koşullarını yerine getireceğime , herhangi bir
durumda sorumlu olacağıma ;
9. Evcil hayvanın hastalanması / ölümü halinde sorumlu olacağıma ;
10. ..................................... evcil hayvanına bakmayı ;
Taahhüt ederim
Tanzim tarihi: ..................................
İŞVEREN
İŞÇİ
Ad Soyad – İmza.
Adı Soyadı- İmza
Bu sözleşmeden Bendekalsin.com sorumlu değildir , sözleşme işveren ( evcil hayvan sahibi ) ve işçi
( evcil hayvan bakıcısı ) arasında düzenlenmiştir , Bendekalsin.com işveren ( evcil hayvan sahibi )
ve işçiyi ( evcil hayvan bakıcısı ) bir araya getirmiştir ve seçim işveren ( evcil hayvan sahibi ) aittir .
Bu sözleşmeden Bendekalsin.com sorumlu değildir , sözleşme işveren ( evcil hayvan sahibi ) ve işçi
( evcil hayvan bakıcısı ) arasında düzenlenmiştir , Bendekalsin.com işveren ( evcil hayvan sahibi )
ve işçiyi ( evcil hayvan bakıcısı ) bir araya getirmiştir ve seçim işveren ( evcil hayvan sahibi ) aittir .
Download