1)Bugün ki Kırgızistan da 751 yılında, Müslüman Arapların, Çinlilere

advertisement
1)Bugün ki Kırgızistan da 751 yılında,
Müslüman Arapların, Çinlilere karşı
Türklerle birlikte yaptığı savaştan sonra
İslam Türkler arasında hızla yayılmaya
başladı.Bu hangi savaştı?
6)Cebirin(matematiğin) babası olarak
kabul edilen ve sıfırı denklemlerde ilk
kez kullanan 12.yüz yılda yaşamış
matematik gökbilim ve dini konularda
donanımlı olan Müslüman alim kimdir?
A)Trablusgarp
B)Talas
C)Torado
D)Tunus
A)Halit Refik
B)Kanuni
C)Harezmi
D)Selim Han
2)İslam da ki tevhit inancıyla Türklerin
Müslüman olmadan önce sahip olduğu
Tanrı İnancı benzerlik gösteriyordu.Bu
hangi inançtı?
7)Tıp alanında büyük eserler veren ve
bu eserleri Avrupa üniversitelerin de
uzun yıllar okutulan Özbekistan da
doğmuş Müslüman alim kimdir?
A)Anima inancı
B)Ganj inancı
C)Buda inancı
D)Gök Tanrı inancı
A)İbni Sina
B)Hipokrat
C)Doktor Han
D)Fatih Han
3)Türk tarihinde İslam’ın yayılışında
büyük etkisi olan asıl adı Numan Bin
Sabit olan ve dört büyük mezhepten
Hanefiliğin temellerini atan ve İmamı
Azam(büyük imam) olarak da bilinen
kişi kimdir?
8)İstanbul da Sultanahmet, Edirne de
Selimiye camilerini inşa eden büyük
Müslüman mimar kimdir?
A)İmam Hammeli
B)İmam Şafi
C) İmam Ebu Hanife
D)İmam Maliki
A)Mimar Semih
B)Mimar Yavuz
C)Mimar Sinan
D)Mimar Tusubasa
9)Günümüzde neden büyük Müslüman
bilim adamları çıkmamaktadır?
4)İmam Maturidi, Ali Er-Rıza ,Ahmet
Yesevi, Ahi Evran ,Hacı Bektaş Veli ,
Mevlana Celalddin-i Rumi , Yunus
Emre gibi kişilerin ortak özelliği nedir?
A)Az kitap okuduğumuzdan
B)Dinimizi tam tanıyamadığımızdan
C)Tembel olduğumuzdan
D)Hepsi
A)Bilim adamı olmaları
B)Türkler arasında İslam’ı yaymaları
C)Zengin olmaları
D)Fakir olmaları
10)Tarihimizde büyük yeri olan ve
hoşgörüsüyle bilinen Mesnevi adlı
eseri bulunan günümüzde mezarı
Konya da olan büyük Müslüman
kimdir?
5)Ehli Beyt’i sevmek kültürümüzde çok
önemli bir yer tutar.Ehli Beyt nedir?
A)Peygamberimizin ailesi
B)Kendi ailemiz
C)Arkadaşımızın ailesi
D)Komşumuz
A)Hazerfen
B)İbni Sina
C)Yunus Emre
D)Mevlana Celaleddin-i Rumi
11)İnsanın öldükten sonra tekrar
dirilerek hesap vereceği sonsuz dünya,
öteki dünya olarak da bilinen yer
neresidir?
A)Uzay
B)Mezar
C)Ahiret
D)Gurbet
16)Mevlana bir sözünde insan
dostunun huyunu alır der.Bu söze göre
neye dikkat etmeliyiz?
A)Kitap seçimimize
B)Okul seçimimize
C)İş seçimimize
D)Arkadaş seçimimize
12)Peygamberimizin arkadaşlarım
dediği Müslümanlara ne diyoruz?
17)Herkes doğrudur sen doğru isen,
doğruluk bulunmaz sen eğri isen diyen
Yunus Emre neyi vurgulamıştır?
A)Ehli beyt
B)Sahabe
C)Sıddık
D)Sadık
A)Dünyayı kurtarmamız gerektiğini
B)Herkesi doğru yapmamız gerektiğini
C)İlk bizim doğru olmamız gerektiğini
D)Hiç biri
13)Peygamberimizin yaptığı ve bizede
yapmamızı tavsiye ettiği söz veya
davranışlarına ne diyoruz?
A)Hilali ahmer
B)Harddisk
C)Hendese
D)Hadis
14)İşlenilen bir günaha pişman olup
bir daha yapmamak için söz vererek
gayret göstermeye ne diyoruz?
A)Tövbe etmek
B)Takva
C)Tesir etmek
D)Tasfiye etmek
15)Hz Muhammed ırk renk gibi
özeliklerle övünmeyi veya bir ırkın
başka bir ırktan üstün olduğu iddiasını
dahi yasaklamıştı.Üstünlüğün Arap
Türk veya başka ırktan olmakta değil
sadece takvada olduğunu bildi.Burada
geçen takvanın en yakın anlamı
hangisi olabilir?
A)Gurur
B)Ahlak
C)Cömertlik
D)Kibir
18)Kafkas Kartalı Şeyh Şamil şöyle
der: Gönüllerden kibiri çıkarmak yüce
dağları iğne ile kazımaktan daha
zordur.
Şeyh Şamil’in bu sözünde geçen kibir
ne anlamdadır?
A)Sözünde durmama
B)Yalancılık
C)Kendini üstün görme
D)Cimrilik
19)İslam da ırkçılık kavmiyetçilik
sülalecilik yoktur.Eğer birisi yanlış
yapmışsa o öz kardeşimizde olsa
yanlış yaptın demeliyiz ve onun
yanlışını savunmamalıyız.Öyleyse
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kan davası
B)Töre cinayetleri
C)Irkçı saldırılar
D)Hepsi
20)Testlerimizin sonuna geldik inşallah
yararlı olmuştur sorularımız. Şunu asla
unutmayın eğer sizler iyi olmak
istiyorsanız bunu kimse engelleyemez
kötü olmak istiyorsanız da bunu kimse
engelleyemez.Kendinizi iyi geliştirin
hem maddi hem manevi olarak.
Download