SİYASİ TARİH-I Dersi Bütünleme Sınavı (08.02.2016) – Süre 25 dk

advertisement
SİYASİ TARİH-I Dersi Bütünleme Sınavı (08.02.2016) – Süre 25 dk.
1) Sağduyu adlı kitabıyla Amerika’nın bağımsızlığı sürecine düşünsel bir arka plan sağlayan kişi hangisidir?
a) N. Machiavelli
b) B. Franklin
c) G. Washington
d) T. Paine
e) J. J. Rousseau
2) Bismarck’ın kaçındığı iki cepheli savaş durumu, hangi iki komşu ülkeden kaynaklanan bir tehditti?
a) İngiltere-Fransa
b) Avusturya-Fransa c) İtalya-Rusya
d) Avusturya-Rusya e) Fransa-Rusya
3) 1876’da “Afrika’nın Açılması ve Sömürgeleştirilmesi İçin Uluslararası Birlik” derneğini kuran ülke hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) Belçika
d) Hollanda
e) İtalya
4) Afyon Savaşı sonunda imzalanan antlaşma ile Çin, Hong Kong’un hangisine katılmasını onaylamak zorunda kaldı?
a) Japonya
b) İngiltere
c) Rusya
d) Fransa
e) Hollanda
5) Amerikan İç Savaşı hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?
a) 1776-1800
b) 1803-1814
c) 1773-1776
d) 1861-1865
e) 1894-1898
6) Fatih Sultan Mehmed’in Konstantinopolis kuşatması yaklaşık kaç gün sürmüştür?
a) 10
b) 30
c) 50
d) 80
e) 1
7) Avrupa’da Liberalizm, Radikalizm, Sosyalizm, Muhafazakârlık gibi ideolojilerin doğduğu yüzyıl hangisidir?
a) 15.
b) 16.
c) 17.
d) 18.
e) 19.
8) Napolyon’un savaşarak yenemediği, bu nedenle kendisine karşı ekonomik ambargo uyguladığı ülke hangisidir?
a) İngiltere
b) Avusturya
c) Prusya
d) Rusya
e) Osmanlı Devleti
9) Bazı tarihçilere göre 1453’te, bazılarına göre ise 1492’de başlayan çağ/dönem hangisidir?
a) Yeniçağ
b) Yakınçağ
c) Rönesans
d) Aydınlanma
e) Ortaçağ
10) Alman kralı II. Wilhelm’in yayılmacı dış politikasına verilen özel isim hangisidir?
a) Ostpolitik
b) Weltpolitik
c) Reelpolitik
d) Revizyonizm
e) Yeni Emperyalizm
11) Üçlü İtilaf’ın bir halkası olarak yapılan 1907 İngiltere-Rusya ittifakıyla bu ülkeler hangisini paylaşmışlardır?
a) Balkanlar
b) Çin
c) Mançurya
d) İran
e) Arap Körfezi
12) İtalya’nın birliğini sağlama sürecinde Kırmızı Gömlekliler’e liderlik eden komutan kimdir?
a) Cavour
b) I. Otto
c) Garibaldi
d) II. Leopold
e) Piyemonte
13) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da 1814 yılında tesis edilen uluslararası sisteme verilen isimlerden biri değildir?
a) Metternich Sist.
b) Güç Dengesi Sist. c) Avrupa Konserti d) Avrupa Uyumu
e) Komintern Sist.
14) Kral William Savaşı ve Kral George Savaşı hangi toplumda birlik düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur?
a) Hintler
b) Amerikalılar
c) Güney Afrikalılar d) Mısırlılar
e) Latinler
15) “Özel mülkiyetin dokunulmazlığı” ve “mutlak monarşi” hangi dönemde ön plana çıkan Avrupai değerlerdir?
a) Coğrafi Keşifler
b) Rönesans
c) Reform
d) Ortaçağ
e) 19. Yüzyıl
16) Waterloo Savaşı hangi büyük savaşın sonucunu kesin olarak belirlemiştir?
a) Yedi Yıl Savaşları b) 30 Yıl Savaşları
c) 100 Yıl Savaşları d) I. Dünya Savaşı
e) Koalisyon Savaşları
17) I. Dünya Savaşı başladığında Üçlü İttifak içerisindeyken daha sonra saf değiştiren ülke hangisidir?
a) İtalya
b) Bulgaristan
c) Osmanlı Devleti
d) Rusya
e) Polonya
18) Fransız Devrimi sürecinde “terör dönemi”ni başlatan ancak daha sonra idam edilen devrimci kimdir?
a) Napolyon
b) William
c) Talleyrand
d) Robespierre
e) XVI. Louis
19) “Newe Zeitung” nedir?
a) Askeri Strateji
b) İkili Antlaşma
c) Gazete
d) Denizaltı
e) Yer altı Örgütü
20) Alman ulusal birliğinin kurulması sürecinde “devlet” fikrinin gelişmesine katkı yapan düşünür kimdir?
a) Marx
b) Engels
c) T. More
d) Hegel
e) Bismarck
Download