Osmanlı Padişahlarının anneleri ve Babaları

advertisement
Osmanlı
Padişahlarının
anneleri ve Babaları
Osmanlı Padişahların annelerinin Bulgar, Sırp, Rum, Yunan ve Cenevizli
olduğunu biliyor muydunuz? İşte o padişahlar ve anneleri...
Bu galeri 1508396 kez görüntülenmiş
http://www.internethaber.com/osmanli-padisahlarinin-anneleri-fotogalerisi-6185-p6.htm
Kaynak : http://www.internethaber.com/osmanli-padisahlarinin-annelerifoto-galerisi-6185-p1.htm#ixzz1dnHJFHYK
3.Osmanlı Padişahı
1.MURAT (29 Haziran 1326 - 28 Haziran 1389)
I. Murat, Murad Hüdavendigâr Osmanlı Devleti'nin
üçüncü padişahı. Babası Orhan Gazi, annesi Bizanslı
Horofira yani Nilüfer Hatun'dur
4.Osmanlı Padişahı
I. BAYEZİD (1360 – 8 Mart 1403)
Lakabı Yıldırım olan I. Bayezid, Dördüncü Osmanlı
Padişahı. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık
yapmıştır. Babası Sultan I. Murat, annesi ise Bulgar
Marya yani Gülçiçek Hatun'dur.
5.Osmanlı Padişahı
I. MEHMET ÇELEBİ (1382 – 26 Mayıs 1421)
I. Mehmet Çelebi veya I. Mehmed, 5. Osmanlı
Sultanı'dır. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Bulgar
Olga Hatun'dur.
6.Osmanlı Padişahı
II. MURAT (1404 - 3 Şubat 1451)
II. Murat, Koca Murad olarak da anılır. 6. Osmanlı
Padişahı'dır. Babası Çelebi Mehmed, annesi
Dulkadiroğulları Beyliği'nden Mehmed Bey'in kızı Emine
Hatun'dur. Kimi kaynaklarda ise II. Murad'ın annesi
Veronika olarak geçer.
7.Osmanlı Padişahı
II. MEHMED (30 Mart 1432 - 3 Mayıs 1481)
II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan
Mehmed. Yedinci Osmanlı Padişahı'dır. Babası Sultan II.
Murad ve annesi ise eski adı Despina olan bir Sırp
olduğu söylense de Candaroğulları soyundan gelen
Hüma
8.Osmanlı Padişahı
II. BAYEZİD (1450– 26 Mayıs 1512)
II. Bayezid ya da II. Beyazıt, 8. Osmanlı padişahıdır.
Fatih Sultan Mehmed'in, Gülbahar Hatun (Kornelya)'dan
olan büyük oğludur. Gülbahar Hatun'un Arnavut, Sırp
veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır.
9.Osmanlı Padişahı
I. SELİM (10 Ekim 1470 - 1520)
I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı
ve 74. İslam halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Ayşe
takma adlı Pontuslu bir Rum.
10.Osmanlı Padişahı
1.SÜLEYMAN (27 Nisan 1495 - 6 Eylül 1566)
Lakabı Kanuni Sultan Süleyman olab I. Süleyman, 10.
Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir. Babası I. Selim,
annesi ise Polonya yahudisi Helga yani Hafza Sultan'dır.
11.Osmanlı Padişahı
II. SELİM (28 Mayıs 1524 – 15 Aralık 1574)
II. Selim, 11. Osmanlı padişahı. Babası Kanuni Sultan
Süleymani, annesi ise Yahudi kızı Roksalan yani Hürrem
Sultan'dır.
12.Osmanlı Padişahı
III. MURAT (4 Temmuz 1546 – 16 Ocak 1595)
III. Murat, 12. Osmanlı padişahı. II. Selim'in ve Yahudi
Rasel yani Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve
varisidir.
13.Osmanlı Padişahı
III. MEHMED (26 Mayıs 1566 – 21 Aralık 1603)
III. Mehmed, 13. Osmanlı padişahı. Tahta çıktığı 1595
yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. III.
Murat ile Venedikli Bafo yani Safiye Sultan'ın oğludur.
14.Osmanlı Padişahı
I. AHMET (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617)
I. Ahmet, 14. Osmanlı padişahı, 79. İslam Halifesi'dir.
Babası Sultan III. Mehmed, annesi Yunan Helen yani
Handan Sultan'dır.
15.Osmanlı Padişahı 1.Mustafa
Babası: III. Mehmed
Annesi: Fûldane Valide Sultan
1.Saltanatı :22 Kasım 1617- 26 Şubat 1618
2. Saltanatı:10 Mayıs 1622- 10 Eylül 1623
Doğum Tarihi: Manisa, 1591
Ölüm Tarihi: İstanbul, 20 Ocak 1639
16.Osmanlı Padişahı
II. OSMAN (3 Kasım 1604 – 20 Mayıs 1622)
Genç Osman olarakta anılan II. Osman,
Babası I. Ahmed, annesi Sırp Evdoksiya yani
Mahfiruz Sultan'dır.
17.Osmanlı Padişahı
IV. MURAT (27 Temmuz 1612 - 8 Şubat 1640)
IV. Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ile 1640
yılları arasında hüküm sürdü. IV. Murat İstanbul'da,
Sultan I. Ahmet'in ve asıl ismi Anastasya olan Yunan
asıllı Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi.
18.Osmanlı Padişahı 1.İbrahim
19.Osmanlı Padişahı
IV. MEHMET (2 Ocak 1642 – 6 Ocak 1693)
IV. Mehmet (Avcı Mehmet), 19. Osmanlı sultanıdır.
Padişah İbrahim'in ve Rus Nadya yani Turhan
Sultan'dan olan oğludur.
20.Osmanlı Padişahı
II. SÜLEYMAN (15 Nisan 1642 – 22 Haziran 1691)
II. Süleyman, 20. Osmanlı Padişahı'dır. Annesi Sırp
Katrin yani Dilasub Hatun'dur.
21.Osmanlı Padişahı
II. AHMET (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695)
II. Ahmet, 21. Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim
Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Polonya yahudisi Eva
yani Hatice Sultan'dır.
22.Osmanlı Padişahı
II. MUSTAFA (6 Şubat 1664 - 29 Aralık 1703)
II. Mustafa, 22. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV.
Mehmet, annesi Rum Evemia yani Emetullah Rabia
Gülnuş Sultan'dır.
23.Osmanlı Padişahı
III. AHMET (30 Aralık 1673 – 1 Temmuz 1736)
III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan IV.
Mehmet, Ahmet'in annesi ise II.Mustafa ile aynı
anneden yani Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır.
24.Osmanlı Padişahı
1.MAHMUT (1696 - 15 Kasım 1730)
I. Mahmut, 24. Osmanlı padişahıdır. II. Mustafa'nın
oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Annesi ise Aleksandra
yani Saliha Sultan'dır.
25.Osmanlı Padişahı
III. OSMAN (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757)
III. Osman, 25. Osmanlı Padişahı'dır. I. Mahmud'un
kardeşi ve II. Mustafa'nın oğludur. Annesi Sırp Mari
yani Şehsuvar Sultan'dır
26.Osmanlı Padişahı
III. MUSTAFA (28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774)
III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan
III. Ahmet, annesi Fransız Janet yani Mihrişah
Sultan'dır.
27.Osmanlı Padişahı
I. ABDÜLHAMİT (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789)
I. Abdülhamit, 27. Osmanlı padişahıdır. III. Ahmet'in
oğlu ve III. Mustafa'ın kardeşidir. Annesi Fransiz Sermi
Sultan'dır
28.Osmanlı Padişahı
III. SELİM (24 Aralık 1761 - 28 Temmuz 1808)
III. Selim, 28. Osmanlı Padişahı'dır. Babası III.
Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Annesi
Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan'dır.
29.Osmanlı Padişahı
IV. MUSTAFA (8 Eylül 1779 – 17 Kasım 1808)
IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahıdır. Kabakçı Mustafa
İsyanı sonunda tahttan indirilen amcazadesi Sultan III.
Selim'in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında
28 yaşındaydı. Annesi Bulgar Sonya yani Sineperver
Sultan'dır.
30.Osmanlı Padişahı
II. MAHMUT (20 Temmuz 1785 – 2 Temmuz 1839)
II. Mahmut , 30. Osmanlı padişahıdır. Annesi Fransız
Rivery yani Nakşidil Sultan'dır.
31.Osmanlı Padişahı
I. ABDÜLMECİT (25 Nisan 1823 – 26 Haziran 1861)
Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahıdır. II.Mahmut'un ve
Rus yahudisi Suzi yani Bezm-i Alem Sultan'dan olan
oğludur.
32.Osmanlı Padişahı
ABDÜLAZİZ (8 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876)
Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve
Roman Besime yani Pertevniyal Sultan'ın çocuğu,
Abdülmecid'in kardeşidir.
33.Osmanlı Padişahı
V. MURAT (21 Eylül 1840 – 29 Ağustos 1904)
V. Murat, 33. Osmanlı Padişahı'dır. Babası Sultan
Abdülmecit, annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Kadın
Efendi'dir.
34.Osmanlı Padişahı
II. ABDÜLHAMİD (21 Eylül 1842 – 10 Şubat 1918)
II. Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı ve 98. İslam
halifesidir. Sultan Abdülmecid'in ve Ermeni Virjin yani
Tirimujgan Sultan'ın oğludur.
35.Osmanlı Padişahı
V. MEHMET RESAT (2 Kasım 1844 - 3 Temmuz 1918)
V. Mehmet Reşat, 35. Osmanlı padişahıdır. 100. İslam
halifesidir. Sultan Reşat olarak da bilinir. II.
Mahmut'un torunudur. Babası Sultan Abdülmecit,
annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Kadın Efendi'dir.
36.Osmanlı Padişahı
VI. MEHMET VAHDETTİN (2 Şubat 1861 - 15 Mayıs
1926)
VI. Mehmet Vahidettin, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son
padişahıdır. Sultan Abdülmecit'in sekizinci oğludur.
Annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan'dır.
Download