AKUT ORTA KULAK İLTİHABI (OTİTİS MEDİA) (AOM)

advertisement
AKUT ORTA KULAK İLTİHABI (OTİTİS MEDİA) (AOM)
Açıklama: Orta kulağı döşeyen solunum epitelinin akut iltihabıdır. Çoğu zaman üst solunum
yolu enfeksiyonlarına iştirak eden bir hastalık olarak karşımıza çıkar...
Kategori: KULAK
Eklenme Tarihi: 10 Ekim 2007
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017 21:48
Site: Prof.Dr.Bülent TOPUZ - KBB Bilgilendirme Portalı
URL: http://bulenttopuz.com/haber_detay.asp?haberID=41
AKUT ORTA KULAK İLTİHABI (OTİTİS MEDİA) (AOM)
Orta kulağı döşeyen solunum epitelinin akut iltihabıdır. Çoğu zaman üst solunum
yolu enfeksiyonlarına iştirak eden bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Önemli bir kısmı
viral olmasına rağmen, viral bir otitle bakteriyel otitin başlangıç safhasının KBB
uzmanınca bile ayırt edilmesi güçtür. Viral olanları çok hafif ağrı yaptığından çocukluk
çağında bunların çoğu farkedilmeden geçer. Burada AOM tabirini bakteriyel olan için
kullanacağız.
AOM’da izole edilen bakterilerin büyük çoğunluğu normal flora bakterileridir. Normal
flora bakterilerinin patojenite kazanmalarının nedeni soğuk algınlığı sonucu gelişen
mukozal ödem, tubanın tıkanmasına bağlı orta kulak boşluğunda salgı birikimi ve
bunların oluşturduğu savunma zaafıdır.
AOM kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Normal olarak AOM kendiliğinden iyi
olur. Buna rağmen gerek komplikasyon gelişme riski, gerekse sekel kalma ihtimali
tedaviyi gerektirir. Tedavi hastalığın süresinide kısaltabilir, akıntının önüne geçebilir.
Kulak zarı delinirse önceleri kanlı, sonra seropürülan bir akıntı gelir. Perforasyonla
birlikte ağrı azalır ve hasta rahatlar. Kulağın akması sekel kalacağı anlamına gelmez.
AOM daha çok çocuk hastalığıdır. Çocuklarda en sık rastlanan enfeksiyon
hastalığıdır; 1 yaşına kadar olan çocukların % 60’ı AOM geçirmiştir. 7 yaşından sonra
oldukça nadirdir.
Hastanın yaşıyla birlikte semptomlar değişecektir. 1,5 yaşın altında huzursuzluk ve
ateş yapar. Çocuk başını iki yana sallar, elini kulağına götürür ve sürekli ağlar. Kulak
deliğine basmak ağrı uyandırabilir.
1,5 yaşından sonra çocuk ağrıyan kulağını işaret edebilir.
2 yaşına kadar olan dönemde otoskopik muayene çok zordur. Kanal dardır, kulak
kiri otoskobun ağzını kapatır. 2 yaşından sonra yapılacak otoskopik muayenelerde
çocukla uyum sağlanabilirse iyi bir muayene yapılabilir.
İşitme kaybı yetişkin yaşına kadar geri plandadır.
Tedavinin temelini antibiyoterapi teşkil eder. Tekrarların önüne geçmek bakımından
tüm ilacın bitirilmesi tembihlenmelidir. Çocuklarda tedavi 10 güne tamamlanmalıdır.
Yetişkinler de 5 günlük bir kür yetebilir.
Tedaviye cevap alınan hastalarda timpanik membrandaki perforasyon kendiliğinden
kapanır ve orta kulak mukozası zamanla eski haline döner. Orta kulakta 10 gün kadar
bir sıvı kalabilir, zamanla kaybolur.
Parasentez yapılarak orta kulağın bir abse gibi drene edilip, aspiratörle
temizlenmesi ağrıyı azaltır, iyileşmeyi çabuklaştırır, toksik semptomları ve
komplikasyonları engelleyebilir, ancak şart değildir. Parasentez özel bir bıcak yardımıyla
timpanik membranın 2 mm kadar kesilmesidir.
Tedaviye dirençli ve tekrarlayan vakalarda selektif İgA yetmezliği, tubal
disfonksiyon, yarık damak, kronik adenotonsillit ve sinuzit gibi predispozan faktörlerin
olabileceği düşünülmelidir.
Normal olarak anne sütü alan çocuklarda hayatın ilk 8 ayında otit görülmez. Anneden
geçen antikorların ve annenin emzirme pozisyonunun koruyucu etkisi vardır. Görülürse
immün yetmezlik yönünden araştırmak gerekir. Biberon emen çocuklarda da mümkün
olduğu kadar yatay pozisyondan kaçınılmalıdır.
Download