Biyocoğrafya Ada Biyo`su İndir

advertisement
ADA
BİYOCOĞRAFYASI
O Doğal populasyonlar içinde tür zenginliğini
O açıklamaya çalışan biyocoğrafyanın bir
koludur.
O Teorinin temeli biyoçeşitliliği açıklamak için
adaları kullanmaktır.
O Bu adalar, çöllerle çevrili dağlar, kurak kara
parçaları ortasındaki göller, insan
yerleşimleriyle çevrili ormanlardır. Ada terimi
şu anda ekosistem-dışı faktörlerle çevrili
ekosistemlere dönüşmüştür.
Her bölge bir
ada içerebilir..
Habitat
parçalanması
olmuştur.
Daha küçük
parçalar
daha az
sayıda tür
içerecektir.
O Bir canlı için habitat olan bir ada diğeri için
olmayabilir. Örneğin, bir tür sadece dağlarda
bulunurken diğeri hem dağ hem de ovada
bulunuyor olabilir. Bazı türler belirli habitatlara
sıkı bağımlıdır.
O Ada biyocoğrafyası teorisinde dış etkilerden
uzak bir adadaki türlerin sayısı göç ve soy
tükenmesiyle belirlenir.
O Mesafe etkisi: Göç, adanın koloninin
kaynağına olan uzaklığı ile ilişkilidir. Buna
“mesafe etkisi” denir.
O Genellikle koloninin
kaynağı bir
anakaradır, ancak
diğer adalar da
olabilir.
O Çok izole olmuş
adalar, mesafe
nedeniyle daha az
göç alırlar.
O Daha büyük adalar
daha fazla göç
alırlar.
Göç’ün ekolojik etkileri
O REKABET :habitata giriş yapan türler iklim
değişikliğinden yararlanarak oradaki yerleşik
türlerin yerini almaya başlar.
O GÖÇ. habitata giriş yapan türler oradan göç
eden türlerin bölgelerini işgal eder. Bu
nedenle göç vejetasyon değişiminde en
dominant etkilerden biridir.
O AVCILIK.
Ada boyutu (Bölge) etkisi:
O Bir tür adada kolonize olduktan sonra soy
O
O
O
O
tükenme oranı, adanın boyutu ile ilgilidir.
Büyük bölgeler daha büyük habitalar ve farklı
habitatlar için olanaklar taşır.
Büyük habitat şans eseri oluşabilecek soy
tükenmelerinin olasılığını azaltır.
Habitat heterojenliği göç etmiş türlerin sayısını
artıracaktır.
Zamanla, soy tükenmesi ve göçler tür zenginliğini
belirli bir denge durumuna getirecektir.
Download