SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1. Sınav başvurusunu

advertisement
SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU 1. Sınav başvurusunu benim yerime bir başkası yapabilir mi?
CEVAP: Başvuruda belirtilen “şahsen” ibaresi sınav başvurusunu posta yoluyla yapmayıp
herhangi bir kişi tarafından adaya ait belgelerin ulaştırılmasını ifade etmektedir. Adayın
kendisinin başvuru yapması zorunlu değildir. Posta ile başvurular da kabul edilmektedir.
SORU 2. Sınav başvuru ücreti var mı?
CEVAP: Sözlü sınavla personel alımı yapıldığından, sınava başvurmak için herhangi bir
ücret alınmamaktadır.
SORU 3. Sınav açılan iki kadroya da birden başvuru yapabilir miyim?
CEVAP: Aynı anda TİM veya bir başka İhracatçı Birliğine veya aynı Birlik içinde birden
fazla kadroya sınav başvurusu yapılamaz.
SORU 4. Personel alım ilanınıza başvuru yaptım. Bana sıra gelip gelmeyeceğini nasıl
öğrenebilirim?
CEVAP: Sınav sonuçları ilan edilinceye kadar sözlü sınava çağrılacak adaylar listesinde
olup olmadığınızı öğrenemezsiniz.
SORU 5. Sözlü sınava kaç kişi ve neye göre çağrılacak?
CEVAP: Her bölümden tablolarda öngörülen sayının 4 katı kadar aday, ilgili KPSS
puanlarına göre sıralanıp sözlü sınava davet edilecektir.
SORU 6. Tüm başvuru şartlarını taşımama rağmen Kamu Personel Seçme Sınavının
(KPSS) ilgili puan türünden asgari 70 puan alamadım. Başvurum değerlendirilir mi?
CEVAP: Hayır, başvurunuz değerlendirmeye tabi tutulamamaktadır.
SORU 7. Sözlü sınavda sorular hangi alanlarda gelebilir?
CEVAP: Dış ticaret, yatırım teşvikleri, bölgesel gelişmişlik farkları, ihracatçı birliklerine
yönelik bilgilerin yanı sıra, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme
gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir. Uzman yardımcılarına, yabancı dili nasıl
kullandıklarına yönelik sorular da sorulabilmektedir.
SORU 8. Kurum personelinin ücret sistemi nasıldır? Uzman Yardımcısı ile İdari Memur
kadroları arasındaki fark nedir? Hangisine başvursam benim için daha iyi olur?
CEVAP: Uzman yardımcıları, kurumda özel uzmanlık gerektiren veya lisans/lisansüstü
eğitimle yürütülmesi tercih edilen çalışmalarda kullanılmaktadır. Bunun yanında idari
memurlarla benzer çalışmalar yapan uzman yardımcıları da bulunmaktadır.
Kurum personeline yılda 12 Maaş + 4 İkramiye + 2 Performans Primi verilmektedir. İki
kadro arasında özlük hakları bakımından da küçük farklar bulunmaktadır. Kuruma yeni
başlayan bir idari memur ile uzman yardımcısı arasında ortalama 250-300 TL arası maaş
farkı bulunmaktadır.
Her iki kadro için de lisan tazminatı bulunmaktadır. Geçerli dil belgeleri ise KPDS/YDS,
IELTS, TOEFL ve ÖSYM tarafından geçerliliği bulunan diğer uluslararası dil belgeleridir.
Bunun yanında, Uzman Yardımcısı kadrosunda görev yapanların kurum içi terfi imkânları
da bulunmaktadır. İdari Memur kadrosunda bulunanların ise, Birlik’te 3 yıl hizmet yapıp
lisans diploması ve yabancı dil belgesi sunmaları durumunda her yıl açılan Görevde
Yükselme Sınavı ile Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları mümkündür.
SORU 9. Kurumunuzda istihdam edilen personelin tabi olduğu hukuki rejim nedir?
CEVAP: Kurum personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olmayıp 4857
sayılı İş Kanunu’na tabidir. Bunun yanında ihracatçı birliklerine ait yönetmelikler de
bulunmaktadır. İstihdam edilen personel daimi hizmet sözleşmeli olarak görev
yapmaktadır.
SORU 10. Kurumda çalışan personele sağlanan imkânlarınız nelerdir?
CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’na göre verilen evlilik, doğum ve ölüm yardımlarının yanı
sıra Dış Ticaret Kompleksi içerisinde personelimize yönelik ücretsiz öğle yemeği ve
İstanbul’un çeşitli bölgelerine ücretsiz servisi bulunmaktadır.
Kurumun çalışma saatleri 09:00-17:30 arasındadır. Kurum personeli için saat 12:30-13:00
arası öğle arası bulunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri çalışma yapılmamaktadır.
SORU 11. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin
(İMMİB) yapısı nasıldır?
CEVAP: İMMİB bir Genel Sekreterliktir. Bünyesinde “Sektör Şubesi” adı altında
çalışmalar yürüten 6 tane İhracatçı Birliği, 2 Teşvik Şubesi, 2 Devlet Yardımları, 1
Uygulama ve Üyelik Şubesi ve ortak işlemler yürüten 5 şube bulunmaktadır. Karar
mekanizması Yönetim Kurulları ve Genel Sekreterlik olup, kararların uygulanması Genel
Sekreterlik tarafından yapılmaktadır.
Download