ekvator ginesi ülke raporu

advertisement
EBSO Uluslararası İlişkiler Şefliği
EKVATOR GİNESİ
EKVATOR GİNESİ ÜLKE PROFİLİ
A. Genel Bilgiler (2015)
Resmi Adı
Yönetim Biçimi
Resmi Dili
Başkenti
Başkanı
Etnik Gruplar
Yüzölçümü
Nüfusu
Para Birimi
Para Birimi Paritesi
Kaynak: Cia World Factbook, Trademap
: Ekvator Ginesi Cumhuriyeti
: Cumhuriyet
: İspanyolca, Fransızca ve Portekizce
: Malabo
: Teodoro Obiang
: %85,7 Fang, %6,5 Bubi, %3,6 Mdowe, %1,6
Annobon, %1,1 Bujeba, %1,4 diğe
: 28,051 km2
: 676.000 Kişi
: Central African CFA franc (XAF)
: 1 TL = 197,8 XAF
B. Temel Ekonomik Göstergeler (2015)
GSYİH
Kişi Başına Milli Gelir
GSYİH Büyüme Oranı
Enflasyon Oranı
İşgücü
İşsizlik Oranı
İhracat
İthalat
: 9,4 milyar $
: 31.800 $
: % -12,2
: % 3,2
: 195.000 kişi
: % 22,3
: 6,7 milyar $
: 1,6 milyar $
Kaynak: Trademap ve CIA World Factbook Country Report
C. Dış Ticaret Verileri
1. Genel Dış Ticaret Verileri
(Milyar $)
İhracat
İthalat
Ticaret
Hacmi
Denge
2013
14,5
3,1
17,6
2014
12,9
2,6
15,5
2015
6,7
1,6
8,3
11,4
10,3
5,1
Kaynak: Trademap
2. Başlıca İhraç Ürünleri (2015):
GTIP
27
29
44
84
99
Ürün
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Organik kimyasal ürünler
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen
kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)
Tutar (Milyon $)
6.258
255
194
8
4
Kaynak: Trademap
3. Başlıca İthal Ürünleri (2015):
GTIP
89
84
85
73
49
Ürün
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme
cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Demir ve çelikten eşya
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin
diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar
Tutar (Milyon $)
237
232
152
148
116
Kaynak: Trademap
2
4. İhracatında Başlıca Ülkeler (2015):
Ülke
Çin
Güney Kore
İspanya
Brezilya
Hindistan
Tutar (Milyon $)
1.165
1.056
631
524
419
Yüzde (%)
17,3
15,7
9,4
7,8
6,2
Tutar (Milyon $)
307
291
263
204
158
Yüzde (%)
18,2
17,3
15,7
12,1
9,4
Kaynak: Trademap
5. İthalatında Başlıca Ülkeler (2015):
Ülke
Hollanda
İspanya
Çin
Fransa
Amerika Birleşik Devletleri
Kaynak: Trademap
D. Türkiye – Ekvator Ginesi Ticari İlişkileri
1. Türkiye – Ekvator Ginesi Arasındaki Karşılıklı Ticaret Verileri (Milyon $)
YILLAR
2013
2014
2015
Kaynak: TUİK
İHRACAT
72
64
45
İTHALAT
0,3
0,1
HACİM
72
64,3
45,1
DENGE
72
63,7
44,9
2. Başlıca Ürünler Bazında Türkiye’nin Ekvator Ginesi’ne İhracatı (2015)
GTIP
25
73
72
11
84
Ürün
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve
çimento
Demir veya çelikten eşya
Demir ve çelik
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday
gluteni
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Tutar (Milyon $)
15,4
7,7
3,4
3,3
3
Kaynak: TUİK
3
3. Başlıca Ürünler Bazında Türkiye’nin Ekvator Ginesi’nden İthalatı (2015)
GTIP
44
Ürün
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü
Tutar (1.000 $)
94
Kaynak: TUİK
4. Türkiye ile Ekvator Ginesi Arasında İmzalanan Yürürlükteki Anlaşma ve
Protokoller
Ekvator Ginesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
5. İzmir – Ekvator Ginesi Arasındaki Karşılıklı Ticaret Verileri (Milyon $)
YILLAR
2013
2014
2015
İHRACAT
3,5
3,3
1,8
İTHALAT
-
HACİM
3,5
3,3
1,8
DENGE
3,5
3,3
1,8
Kaynak: TUİK
6. Başlıca Ürünler Bazında İzmir’in Ekvator Ginesi’ne İhracatı (2015)
GTIP
72
84
24
22
34
Fasıl
Demir ve çelik
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkamayağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları,
dişçilik müstahzarları
Tutar (1.000 $)
753
268
225
149
140
Kaynak: TUİK
7. Başlıca Ürünler Bazında İzmir’in Ekvator Ginesi’nden İthalatı (2015)
2015 yılında Ekvator Ginesi’nden İzmir’e ithalat gerçekleşmemiştir.
Kaynak: TUİK
E. Ekvator Ginesi İle İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Bilgiler
1. Vize
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
4
2. Ulaşım
İzmir’den Ekvator Ginesi’ne aktarmasız uçuş bulunmamakta olup, THY tarafından
İstanbul’dan aktarmalı olarak Malabo kentine seferler düzenlenmektedir.
3. Ekvator Ginesi Sermayeli Şirketler (30.06.2015 tarihi itibariyle)
-
Türkiye’deki Ekvator Ginesi sermayeli şirket sayısı: 0
İzmir’deki Ekvator Ginesi sermayeli şirket sayısı: 0
4. Diğer
Ekvator Ginesi'ne Yaounde Büyükelçiliğimiz, Türkiye’ye ise Ekvator Ginesi’nin Brüksel
Büyükelçiliği akreditedir. 2015/7578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; ülkemizin,
Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da Büyükelçilik açması kararlaştırılmıştır.
Ülkemizin Ekvator Ginesi’nin Bata kentinde Kasım 2009’dan bu yana faaliyet gösteren
bir Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır. Ekvator Ginesi’nin ülkemizde Fahri
Konsolosluğu bulunmamaktadır.
Yolcuların, ülkeye girişte sarı humma aşısını tatbik ettirdiklerini gösteren uluslararası
aşı sertifikasını ibraz etmeleri gerekmektedir. On gün içinde etkili hale geldiğinden bu
ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın aşılarını zamanlıca yaptırmaları önem
taşımaktadır. Ayrıca, Hepatit A, Hepatit B, Menenjit, Kolera, Polio, Tetanoz, Difteri,
Tifo gibi hastalıklara karşı da gerekli aşıların yaptırılması tavsiye edilmektedir.
Seyahat sağlığı ve uygulanması gereken aşılar konusunda Sağlık Bakanlığı Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından (www.hssgm.gov.tr) daha
fazla bilgiye ulaşılması mümkündür.
5
Download