Çatı / Cephe Panelleri ve Gürültü

advertisement
teknik
Faruk BİLAL / İnş. Müh.
Himerpa A.Ş.
Sandviç konstrüksiyonun ilk kullanıldığı yer
II. Dünya Savaşı sırasında uçak sanayidir.
Çatı ve cephe panelleri yapıların dış
kabuğunda ısı ve su yalıtım
problemlerini çözer.
Çatı - Cephe
Panelleri ve
Gürültü
Çatı ve cephe panelleri alt ve üst yüzeylerinde belirli bir formda metal kaplamalar ile arasında da bir yalıtım tabakasından
oluşur. Bu yalıtım malzemesi taşyünü, camyünü, eps, poliüretan, poliizosiyanurat, fenol köpüğü gibi ürünler olabilmektedir. Metal Panel sistemler bazı yalıtımlı tipleri hariç tutulursa
gürültü yalıtımında çok güçlü değildir. Metal panelleri ile birlikte arkasındaki duvarın dizaynı size daha fazla ses izolasyonu sağlar.(5)
Plastik Esaslı Yalıtım Malzemeli Paneller ve Ses İzolasyonu
Plastik esaslı yalıtım malzemeleri eps, xps, pur, poliizosiyanurat, fenol köpüğü tipi malzemelerdir. Poliizosiyanurat poliüretan ailesinden bir yalıtım malzemesi olup yangın direnç
değerleri poliüretana göre daha iyi olan geliştirilmiş bir tipidir.
Poliizosiyanurat (pir) gürültü azaltma değerleri db iki yüzde
0.5(0.6) mm saç (6)
Plastik yalıtım malzemesi dolgulu çatı ve cephe panellerinin
gürültü azaltma değerleri db (saç)
73
Paneller ve Ses Yutma
Ses yutma kavramı bir hacmin içinde yüzeylerden yansıyan
seslerin yutulması ve o hacmin içindeki akustiğin düzenlenmesi için kullanılır. Çatı cephe panellerinin yüzeyleri metal olduğu
için ve metal de çok yansıtıcı bir kaplama malzemesi olduğu
için ses yutumuna katkı sağlayamaz; çünkü gelen sesin %9095’ini yansıtır. Bunu aşabilmek için panelciler alt metal örtüye
delikler açıp arkasına da ses yutabilen yalıtım malzemeleri (örnek: taşyünü, camyünü gibi) kaplamışlar.
Gürültü Bariyerleri (RAM) Panellere gürültü yalıtımında ne katkı sağlar (7) (8)
RAM 5 tabakaları
RAM yok
Bir tabaka 5 kg/m2
İki tabaka 10 kg/m2
Dört tabaka 20 kg/m2
Rw dB
36
41
45
47
Rapor No.
C/06/5L/3434/1 Test 2
C/06/5L/3434/1 Test 6
C/06/5L/3434/1 Test 3
C/06/5L/3434/1 Test 4
Panelin içinde Mineral yünü olup olmaması ne sağlar?
Alt metal örtüsü delikli içinde 50 mm taşyünü olan bir çatı panelinin ses yutma değerleri (2)
Gürültü Azaltma Değerleri Rw dB (1)
İki Metal Trapez Kaplı içinde mineral yün olan çatıların gürültü
yalıtımı (1)
Delik oranına göre ses yutma değerleri
Delik çapları 5 mm, sert elyaf panel kalınlığı 3.2 mm, panelden
5cm mesafede 12 mm mineral yün var.
Gürültü Azaltma ve Ses Yutma Değerleri Rw (dB) ve α (ahşap
taşıyıcılı kırma çatı) (1)
Hafif Endüstriyel Çatılar Gürültü Azaltma Değerleri Rw dB (1)
Taşyünlü Panellerin Değişen Yalıtım Kalınlıklarına Göre Gürültü Azaltma Değerleri R (dB) (2)
Taşyünü Çekirdekli Panellerde Gürültü yalıtımı ve Akustik
değerler (4)
Taşyünü dolgulu çatı ve cephe panelleri bina performansında
belirli iyileştirmeler sağlar. Çatıdaki kuvvetli bir yağmurun darbe sesi normal çatı dizaynı için aldığımız değerden 20 dB daha fazladır. Yapı içi gürültüyü azaltmak için panellerin içinde
gürültü bariyeri (RAM) kullanılabilir.
74
Çatı ve Cephe Panellerinin Gürültü Yalıtımında Diğer Etkenler
Gürültü Azaltma Değerleri Rw dB değişen trapez kalınlıklarına
göre (9)
Gürültü Azaltma Değerleri Rw dB (9)
haber
sektörden haberler
Türkiye’de bir ilk:
Dış Cephe Mantolama
Uygulamalarında
Sigorta Güvencesi
Sadece Mavi Kale’de!
Isı yalıtımı sektörünün lider
markası MAVİ KALE’nin
“Dış Cephe Mantolama
Sistemi
Uygulamaları”,
“uygulama +1 yıllık kullanım” sürecinde sigorta
kapsamında korunuyor.
Paneller Duvar Elemanı Olarak Ses Azaltma Değerleri
Taşyünlü Panel Kalınlık ve yoğunluklara göre Gürültü azaltım
değerleri Rw (dB)(10)
Alt ve üstte 0.65 saç var
Panellerin diğer kaplamalarla birleşmesiyle oluşan gürültü azaltımı (11)
Panel
Rw dB
80 mm T.Y. panel
31
80 mm T.Y.panel+ T.Y.
36
80 mm T.Y.panel+ T.Y.+Alçıpan
49
150 mm panel
31
150 mm panel+ Alçıpan
32
Sonuç
Paneller belirli ses geçiş kaybı değerlerine sahip olmasına rağmen önemli ses geçiş kayıpları gerektiren (tiyatro, sinema, hastane gibi) yerlerde çatı ve dış cephe kaplama elemanı olarak
kullanılmamalıdır.
Kaynaklar:
1- İsover 2- Metecno
3- Paroc 4- Rockwool
5-http://www.wbdg.org/design/env_wall_panelizedmetal.php 6-http://www.dongshineng.co.kr/docs/pusandwich.doc
7-http://www.rockwool.co.uk/graphics/RW-GB-implementation/datasheets/Hardrock_Dual_Density.pdf
8-http://www.rockwool.co.uk/sw55931.asp
9-http://www.mcrma.co.uk/pdf/mcrma_t07.pdf
10- Paroc Panel3Lock_ENG_1016.pdf
11- Technical_Guide_04.pdf acoustic panel paroc
12- Teknopanel 13-Tekiz
Türkiye’nin sigortalanabilen ilk ve tek dış cephe mantolama sistemini sunan MAVİ KALE, dış cephe ısı yalıtımı uygulamalarını güvence altına alıyor.
MAVİ KALE Dış
Cephe Mantolama
Sistemi uygulamaları; uygulama esnasındaki
olası
yangın, infilak, fırtına vb. hasarlar ve
3. şahıslara verilebilecek zararlara
karşı korunuyor.
“Uygulama+1 yıllık
kullanım” sürecini
kapsayan sigorta
ayrıca; uygulama
sonrası hatalı çizim,
malzeme,
montaj ve işçilik
nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karşı da
güvence sunuyor.
75
Download