insan kaynaklı iklim değişiminin dinamiği: kamu eğitimi için öneriler

advertisement
İNSAN KAYNAKLI İKLİM
DEĞİŞİMİNİN DİNAMİĞİ: KAMU
EĞİTİMİ İÇİN ÖNERİLER
Ali Kerem Saysel
Boğaziçi Üniversitesi Çevre
Bilimleri Enstitüsü
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
• İnsan kaynaklı iklim değişiminin dinamiğini
yeterli derecede kavrıyor muyuz?
• İklim değişiminin beklenen etkilerini
hafifletmek için yeterli önlemleri savunuyor
muyuz?
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
Gecikmeler Hakkında
içeri akış
STOK (REZERVUAR)
dışarı akış
STOK
REZERVUAR
iceri akis
disari akis
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
• Karbon emisyonları (TgCO2-eşdeğer/yıl) =
hasıla ($/yıl) x enerji yoğunluğu (toe/$) x
karbon yoğunluğu (TgCO2-eşdeğer/toe)
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
Enerji ve karbon yoğunluğunun aynı kalması halinde büyüyen Türkiye’nin (G$/yıl)
enerji üretimi (Mtoe/yıl) ve karbon emisyonu (TgCO2-eşdeğeri/yıl)
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
Yeni yatırımlarda aşamalı olarak enerji yoğunluğunun %40, karbon yoğunluğunun
%60 azalması halinde büyüyen Türkiye’nin karbon emisyonu (TgCO2eşdeğeri/yıl)
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
İklim koruma stratejisinin tüm dünyada uygulanması halinde dünya
emisyonları (TgCO2-eşdeğer) ve atmosferde karbon dioksit konsantrasyonu
(ppmv CO2).
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
İklim koruma stratejisinin tüm dünyada uygulanması halinde CO2
konsantrasyonu (ppmv) ve ortalama atmosfer sıcaklığı (Co).
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
Tartışma
• Acil ve kuvvetli eylemin önemi
• Gecikmelerin sistematik olarak yanlış
/yetersiz algılanması
• Alternatif eğitim arayışları
Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri, 18-20 Ekim 2007, Konya
Download