Uluslararası Gençlik Yılı

advertisement
Uluslararası
Gençlik Yılı
12 Ağustos 2010 - 11 Ağustos 2011
Printed at the United Nations, New York
10-37595—July 2010—5,000
Diyalog ve Karşılıklı
Anlayış
asdf
Birleşmiş Milletler
Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2010 ile 11 Ağustos
2011 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında
kutlanıyor. Uluslararası Gençlik Yılına herkesin katkı
yapması bekleniyor.
Neden Uluslararası Gençlik Yılı?
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Ban Ki-moon
Birleşmiş Millerler Genel Kurulu 2009 yılının Aralık ayında
64/134 sayılı kararıyla Uluslararası Gençlik Yılını ilan
ederek uluslararası toplumun gençlerle bağlantılı
konuların küresel, bölgesel ve ulusal kalkınma
gündemlerine alınması yönündeki kararlılığını ortaya
koydu. Diyalog ve karşılıklı anlayış temasının işleneceği
yıl boyunca insan hakları ve barışa saygı ile kuşaklar,
kültürler ve medeniyetler arası dayanışmanın
güçlendirilmesi hedefleniyor.
Dünya, uluslararası standartlara bağlı olarak belirlenen
hedeflere ulaşmasını engelleyen ve çoğu zaman üst
üste gelen finansal, güvenlik, çevresel ve diğer
sosyo-ekonomik engellerle karşı karşıya kalabiliyor.
Bu sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmanın yolu
gençlere yatırım ve onlarla işbirliği yapmaktan geçiyor.
© UNICEF/NYHQ2006-1481/Pirozzi
“Gençler eğitim, yeterli sağlık hizmeti
ve istihdam imkânı, finansal hizmet
ve kamu yaşamına tam katılım alanlarında
tam desteğimizi hak ediyor ”.
NEDEN GENÇLİK?
Birleşmiş Milletler’e Üye Devletlerin tümü, gençleri,
gelişim, olumlu sosyal değişim ve teknolojik ilerleme
alanlarındaki en önemli insan kaynağı olarak kabul ediyor.
Gençlerin idealleri, enerjileri ve vizyonları toplumlarının
sürekli kalkınmasında hayati öneme sahip bulunuyor.
Gençler sadece imkanlardan yararlanan birer pasif
birey olmaktan çok değişimin aktif unsurları olarak
karşımıza çıkıyor. Kararlı, coşkulu ve yaratıcı olan
gençler, toplumun en zorlu sorunlarına çareler bularak
kalkınmaya katkı da sağlıyor.
© UNICEF/NYHQ2006-1329/Versiani
“Gençlere yönelik çabalarımızı
yaygınlaştırdığımızgünümüzde, gençlere
yardımelimiziuzatmak,onlardanöğrenmek
ve onlarıdinlemek için dahafazlagayret
göstermeliyiz. “
Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri
Ban Ki-moon
Birleşmiş Milletler 15 ila 24 yaş grubu arasındaki kişileri
genç olarak kabul ediyor. Günümüzde gençler dünya
nüfusunun yüzde 18’ini, bir diğer deyişle 1,2 milyar insanı
temsil ediyor. Gençlerin yüzde 87’si, kaynaklara, sağlık
hizmetlerine, eğitime, öğretime, istihdam ve ekonomik
olanaklara yetersiz erişimin getirdiği zorluklarla karşılaşılan
gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
UN Photo
Gençler toplumlarında yoksulluk ve açlık ile mücadeleye, akran
eğitimi sayesinde HIV/AIDS’in önünün kesilmesine yönelik
çabalara ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Gençler,
farklı kültür ve dinden kişiler arasında diyalog, karşılıklı anlayış
ve saygının teşvik edilmesinde öncü rol oynuyor.
Gençler davranışlarıyla da örnek oluyor. Yeşil ve sağlıklı bir
yaşam tarzını benimsiyorlar, mobil cihazları ve sosyal medya
ağlarını kullanarak yeni teknolojinin yaratıcı yanını
destekliyor ve katılımcı toplumların oluşmasının
önündeki engellerin aşılmasında köprü vazifesi görüyorlar.
Gençlerin toplumsal, ulusal, bölgesel ve küresel gelişime
katkılarının fark edilmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor.
“Çoğu genç, kürselleşmenin
sunduğu olanaklardan
uzaklaşıyor, kendisini bu
gelişmelerden kopuk görüyor
ya da bu olanaklardan dışlanıyor”.
Birleşmiş Milletler’e Üye Devletler, yukarıda belirtilen hususları
göz önünde bulundurarak ve söz konusu sorunların çözüm
yollarının ve gençlerin sunduğu potansiyelin çözüm yolları ile
harmanlanmasının günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarına
olumlu etki yapacağı düşüncesiyle Uluslararası Gençlik Yılını ilan ettiler.
62/126 sayılı Genel Kurul
Kararı
Birleşmiş Milletler ilk Uluslararası Gençlik
yılını 1985’de kutladı. On yıl sonra, Genel
Kurul, gençlik için Dünya Gençlik Eylem
Programını kabul ederek gençlerle ilgili
çerçeve politika ve ulusal eylem planı
ilkelerini belirledi, gençlerin konumlarının
iyileştirilmesi için uluslararası destek
sağladı.
Günümüzde, Dünya Gençlik Eylem Programı
gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.
Dünya Gençlik Eylem Programı gençlik
konusunda ulusal kapasitenin
güçlendirilmesine yönelik önlemleri almak
ve gençlerin toplumsal hayata tam, etkin ve
yapıcı bir şekilde katılmalarını sağlayacak
imkanların kalitesini ve miktarını arttırmak
üzerinde yoğunlaşıyor.
Dünya Gençlik Eylem Programının Öncelikli
15 Konusu
Eğitim
İstihdam
Açlık ve yoksulluk,
Sağlık
Çevre
Uyuşturucu bağımlılığı
Suça itilen çocuklar
Boş zaman aktiviteleri
Kızlar ve genç kadınlar
Katılım
Küreselleşme
Bilgi ve iletişim teknolojileri
HIV/AIDS
Gençlik ve iç çatışma
Kuşaklar arası ilişkiler
UN Photo/Eskinder Debebe
GENÇLİK VE BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER
© UNFPA
BU YILI KUTLAMADA SEN HANGİ ROLÜ
ÜSTLENEBİLİRSİN?
Herkesi, Binyıl Kalkınma Hedeflerine
ulaşmak ve gençlik gelişimini bir adım
öteye taşımak için, barış, özgürlük ve
dayanışma ülkülerini geliştirmeye davet
ediyoruz.
BM’ye üye devletleri, Uluslararası Gençlik
Yılını kutlamak ve gençlerin ülkelerinin
gelişimine sağladığı önemli katkıyı gözler
önüne sermek için ulusal etkinlikler
düzenlemeye çağırıyoruz.
Üye devletleri Dünya Gençlik Eylem
Programını tam olarak hayata geçirmek
üzere ulusal gençlik gelişim politikalarını
ve programlarını gözden geçirmeye
çağırıyoruz.
UN Photo/Mark Garten
BM Gençlik Programı (BMGP), teşkilatın
gençler konusundaki koordinatör
kuruluşudur. BMGP gençlerin gelişimini
teşvik amacıyla geniş bir yelpazeyi
kaplayan alanlarda faaliyetlerde bulunur.
BM kuruluşları arasındaki eşgüdümü
güçlendirir, hükümetlerarası politika
oluşturulmasına katkı verir, gençler
konusunda analitik araştırmalar
yapılmasını sağlar ve BM’nin gençler
konusundaki etkinliğini arttırmak amacıyla
faaliyetlerde bulunur.
UN Photo/Martine Perret
UN Photo/Mohamed Siddig
Genç odaklı kuruluşları Uluslararası
Gençlik Yılı ve teması ile ilgili
faaliyetler yürütmeye ve bu yöndeki
diğer etkinliklere katılmaya
çağırıyoruz.
t Resmi Faaliyet Takvimine programınızı ekleyin:
Uluslararası Gençlik Yılı için resmi
takvimde kendi programınızı
yaratın ve BM’den resmi logosunu
kullanmak için talebinizi iletin.
ULUSLARARASI
GENÇLİK
YILI
AĞUSTOS 2010 -2011
BİZİM
YILIMIZ BİZİM SESİMİZ
UN Photo/Sophia Paris
© Don Hinrichsen/UNFPA
t Bir etkinlik düzenle: Etkinliğinizi daha
iyi nasıl tanıtabileceğinizi öğrenmek ve
etkili stratejiler geliştirebilmek için
social.un.org/youthyear adresindeki
Faaliyetler Rehberine başvurun.
© UNICEF/NYHQ2001-0150/Pirozzi
t Yerel faaliyetlere katılın: Resmi takvimi
inceleyerek, ülkenizde ve dünyada
Uluslararası Gençlik Yılını kutlamak için
ne gibi faaliyetler yapıldığını öğrenin.
t Farkındalık yaratın: Uluslararası Gençlik
Yılı logosunu resmi siteden indirin ve web
sayfanıza link koyun. İnternetteki sosyal ağ
imkanlarını kullanarak bu yıl hakkında daha
fazla insanın bilgilenmesini sağlayın.
t Çevrimiçi istişarelere katkıda bulunun:
Facebook’da (facebook.com/UNyouthyear)
aylık istişarelere katılın ve çeşitli konulardaki
görüşlerinizi bildirin. Bu konuda daha önce
yapılan istişareler, düşük maliyetli
faaliyetlerin icrası; toplumsal seviyedeki
faaliyetlere gençlerin katılımını ve temsilinin
etkisini arttırmak; medyayı halkın bilincini
arttırmak için teşvik etmek ve yılın resmi
sloganı “Bizim yılımız. Bizim Sesimiz”
konularında görüş bildirilmesi üzerinde
yoğunlaştı.
t LiderlerinizleKonuşun: Kalkınma ve karşılıklı
anlayışın geliştirilmesi faaliyetlerine gençlerin
katılmasının önemini bir kez daha vurgulamak
için kanaat önderleri ile görüşün.
t Genç Atılım’a (Youth Flash) Abone Olun:
Birleşmiş Milletler Sisteminde ve gençlik
organizasyonları dünyasında neler olup bittiğini
öğrenin. www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm
sayfasını ziyaret edin ve BM gençlik Programının
aylık e-bültenine abone olun.
t Ulaşın: Kültürleri ve dinleri hakkında daha fazla
bilgi edinmek için komşularınızla görüşün ve
arkadaşlarınızı da aynısını yapmaları için
teşvik edin.
Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve Yıl için
hazırlanan dökümanları indirmek için lütfen resmi
web sitemizi (social.un.org/youthyear) ziyaret edin
NELER OLUYOR ?
Christopher Derige Malano,
Pax Romana, Gençlik Örgütü
Uluslararası Koordinatörler (ICMYO)
Üyesi
2011 yılında düzenlenecek Birleşmiş
Milletler Gençlik Konferansıında
Uluslararası Gençlik Yılının önemi
vurgulanacak.
Uluslararası Gençlik Yılı kapsamında
Dünya genelinde diğer bir çok etkinlik
de düzenlenecek. Etkinlik Takvimi için
lütfen www.social.un.org/youthyear
adresini ziyaret ediniz.
UN Photo
“Toplumun her kesiminden herkesin
gençlerle ilgili konularda bir diyalog içine
gireceği bir yılı düşünün. Herkesin saygılı
bir şekilde dinlediği ve onuruyla konuştuğu
bir yıl. Uluslararası Gençlik Yılı bu imkânı
sağlıyor. Bu yıl bizim için anlamak, anlatmak
ve sesimizi duyurmak zamanıdır. Gelin bu
imkanı boşa harcamayalım!”
Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos
2010’dan 11 Ağustos 2011’e kadar
geçen süreyi kapsayacak ve resmi
startı New York’taki BM Genel
Merkezinde yapılacak toplantı ile
verilecek. Yıl boyunca dünyanın dört
bir yanında Dünya Gençlik Eylem
Programının geliştirilmesi ve
uygulanmasına katkı sağlayacak
gençlik etkinlikleri düzenlenecek.
Download