Sosyal ve ekonomik açıdan faydaları

advertisement
Sosyal ve ekonomik açıdan faydaları
TRABZON (İHA) - Veteriner Hekimler Odası
Trabzon Şubesi Başkanı Sebahattin Yazıcı,
sosyal ve ekonomik açıdan birçok faydası
bulunan kurban ibadetinin aynı zamanda
ülkedeki hayvan neslinin gençleştirilmesi
yönünden de büyük katkı sağladığını söyledi.
Yazıcı, Türkiye genelinde Kurban Bayramı
süresince 600 bin büyükbaş, 2 milyon
küçükbaş hayvan kesildiği yönünde sonuçların
ortaya konulduğunu ancak bunların kesin
rakamlar olmadığını anlattı. 2002 yılında
ülkenin hayvan potansiyelini ortaya koymayı
amaçlayan çalışmalar başlatıldığını ancak
bunların amacına ulaşmadığını belirten Yazıcı,
bunun da küçük işletme sayısının fazla olması
ve kayıt dışı kesimlerin yaygın yapılmasından
kaynaklandığını
ifade
etti.
Trabzon ve yöresinde kesilen hayvanların
ortalama olarak yüzde 60'ının büyükbaş yüzde
40'ının da küçükbaş hayvan olduğunu
söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu: "Yöremizde
yerli
hayvanların
yanında
genellikle
Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Tokat ve
Amasya yöresinden getirilen hayvanlar da
kurban edilmektedir. Besi hayvancılığının
bölgemizde gelişmemiş olması, dışarıdan
hayvan getirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Çünkü yörenin hayvan varlığı oluşan talebi
karşılayamamaktadır."
Kurban sebebiyle hayvan hareketliliğinin çok
arttığını ve bu durumun bulaşıcı hayvan
hastalıkları açısından birçok riski beraberinde
taşıdığını anlatan Yazıcı, bulaşıcı hayvan
hastalıklarının kurbanda yüzde 30 oranında
artış gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin
bulaşıcı hayvan hastalıkları açısından riskli bir
bölgede bulunduğuna işaret eden Yazıcı,
Türkiye'ye sınırı bulunan ülkelerde bulaşıcı
hayvan hastalıklarının çok fazla olduğunu ve
kaçak hayvancılık sebebiyle bunların zaman
zaman
ülkemize
taşındığını bildirdi. Kurban Bayramı'nın soğuk
mevsime denk gelmesinin bazı enfeksiyon
hastalıkların
yayılmasını
önlediğini
ve
mevsimsel hastalıkların da fazla görülmediğini
dile getiren Yazıcı, bulaşıcı hastalıkların
yayılmasını önlemek için sağlık raporu, küpesi
ve pasaportu bulunmayan hayvanların sevkine
izin
verilmediğini
söyledi.
Kurbanın dini yönünden başka sosyal ve
ekonomik
açıdan
da
birçok
faydayı
beraberinde getirdiğine işaret eden Yazıcı,
kurbanı bir vahşet olarak değerlendirmenin
doğru olmadığını, bunun daha ziyade kişisel
bir problem olduğunu ifade etti. Kurban
Bayramı dolayısıyla hayvan hareketliliğinin
artış gösterdiğini ve bunun ekonomiye olumlu
katkıları bulunduğunu anlatan Yazıcı, hayvanın
yetiştirilmesinden
pazara
getirilmesine,
pazardan kesimine ve tüketilmesine kadar
oluşan sürecin sosyal ve ekonomik açıdan
büyük
yararları bulunduğunu anlattı. Kurbanın
ülkedeki hayvan neslinin gençleştirilmesi
açısından da son derece önemli olduğunu
belirten Yazıcı, vatandaşlar arasında en genç
hayvanın en makbul kurban olduğu yönünde
bir anlayışın bulunduğunu ancak bunun doğru
olmadığını dile getirdi.
Download