Yazıcı High print resolution for best output quality Sessiz

advertisement
Yazıcı
High print resolution
for best output quality
Sessiz mod
Yazdırma sırasında düşük ses seviyesi ile gürültüyü önler.
Güvenlik
Ağ güvenliği
SSL/TLS, HTTPS, 802.1x ve IPsec desteği
Güvenli yazdırma
Çıktı alabilmek için yazıcıya şifre girmek gerekir
Çevre
Uluslararası çevre standartlarına uyum
Energy Star veya Blue Angel Serifikası gibi
Eko mod
Düşük enerji, kağıt ve toner tüketimini için yazıcı ayarlarını optimize eder.
Hazırda bekleme modu
manuel veya zamanlanmış hazırda bekleme ayarları ile devre dışı saatlerde 1 watt'tan daha düşük
enerji tüketimi sağlar.
Sonlandırma
Duplex
Download