Otomatik Kontrollü lamba deneyi

advertisement
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
SAN.TİC.LTD.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI
KONU: OTOMATİK KONTROLLÜ LAMBA DENEYİ-2
Giriş:
Alternatif bir otomatik kontrollü lamba devresi de şekil 17.1’ de görülmektedir.
R1
P1
AC BESLEME
TRIYAK
LDR
C1
Şekil 17.1: Otomatik kontrollü lamba devresi
Devrede ışık algılama işlemi, bir önceki devrede olduğu gibi LDR ile yapılmaktadır. Lamba
ise OP-AMP yerine bir triyak tarafından kontrol edilmektedir. Triyak ise bir RC faz kaydırma
devresi ile kumanda edilmektedir.
Aydınlıkta, LDR’ nin içdirenci ve buna bağlı olarak üzerindeki gerilim azdır. C1 kondansatörü,
triyağı tetiklemek için gerekli olan geyt gerilimine şarj olamaz. Yeterli geyt tetiklemesi alamayan
triyak kesimde ve lamba sönüktür.
Karanlıkta LDR’ nin içdirenci artar. LDR üzerindeki gerilim artacağından, C1 kondansatörü
triyağı tetiklemek için gerekli olan geyt gerilimine şarj olur. Tetiklenen triyak iletime geçer ve
lambayı yakar.
Devredeki P1 trimpotu, RC faz kaydırma devresinin zaman sabitesini ayarlamaktadır. Yani
kondansatörün şarj süresi, dolayısıyla lambanın hangi ışık seviyesinde yanacağı bu trimpot
tarafından belirlenir.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
SAN.TİC.LTD.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI
KONU: OTOMATİK KONTROLLÜ LAMBA DENEYİ-2
Deney şeması:
Osilaskop
R1
470
P1
100k
AC 24V
TRIYAK
TIC206
LDR
C4
220nF
DENEY MODÜLÜ
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
SAN.TİC.LTD.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI
KONU: OTOMATİK KONTROLLÜ LAMBA DENEYİ-2
DENEY BAĞLANTI PLANI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
İŞLEM BASAMAKLARI
ES05-09-04 modülünü ana üniteye bağlayın.
Deney bağlantı planını ES05-09-04 modülü üzerinde gerçekleştirin.
Devrenin AC 24V ve 0 pinlerini modül üzerindeki A3 ve A1 pinlerine bağlayın.
Tüm bağlantıları yaptıktan ve kontrol ettikten sonra ana ünite üzerindeki güç anahtarını ON
konumuna alın.
Karanlık ortamı oluşturmak üzere LDR’ nin üzerini kapatarak ışık almasını engelleyin. P1
trimpotunu ayarlayarak karanlıkta lambanın yanmasını sağlayın.
LDR’ nin üzerini açarak lambanın söndüğünü gözlemleyin. Eğer lamba sönmüyor ise P1
trimpotunu lamba sönene kadar hassas bir şekilde ayarlayın.
Devrede OSCILLOSCOPE yazan pinler arasına osilaskopu bağlayarak aydınlık ve karanlık
durumları için lamba uçlarındaki sinyalleri ölçüp sonuçları kaydedin.
Devrenin enerjisini kesip, bağlantı kablolarını sökün.
ÇOKESEN
ELEKTRONİK
SAN.TİC.LTD.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI
KONU: OTOMATİK KONTROLLÜ LAMBA DENEYİ-2
ÖLÇÜM SONUÇLARI
Aydınlıkta lamba uçlarındaki sinyal
Karanlıkta lamba uçlarındaki sinyal
Download