4. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

advertisement
…../…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………. İLKOKULU MATEMATİK 1.DÖNEM 1. YAZILI
SORULARI
1) Aşağıdaki geometrik şekilleri istediğiniz harflerle isimlendirerek altlarına yazınız.(10 p)
F
………………………..
……………………………………………
………………………………..
2) Aşağıda verilen şekilde üçgen, kare ve dikdörtgenleri bulup isimlerini yazalım ( 18 p)
A
B
G. şekiller
C
İsmi
kare
kare
D
F
E
dikdörtgen
dikdörtgen
dikdörtgen
üçgen
G
H
L
üçgen
üçgen
üçgen
3) Aşağıdaki açılarda verilenlerden yararlanarak verilmeyen açıları bulunuz. ( 10 p)
A
D
F
55°
B
42°
?
?
O
C
E
G
4) Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz. Üçgenleri açı ölçülerine
göre sınıflandırınız. ( 12 p )
?
60°
40°
35°
?
35°
…………………………………………
35°
?
…………………………………………
…………………………………………
5) Aşağıdaki açıların ölçümlerini ( açı ölçer kullanarak ) yaparak altlarına yazınız.( 10 p)
D
E
………………..
………………..
I
A
M
90°
180°
120°
75°
Ç
6) Yukarıdaki açıların çeşitlerini belirleyerek harflerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.( 8 p )
Dar açı
Dik açı
Geniş açı
Doğru açı
7) Yandaki resme göre aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. (10 p)
P açısı ……………… açıdır.
R açısı ……………... açıdır.
S açısı ……………… açıdır.
T açısı ………...…… açıdır.
N açısı ……………… açıdır.
8) Aşağıda ölçüleri verilen açıları ( açı ölçer kullanarak )çiziniz. ( 14 p )
70°
O
130°
A
K
90°
L
R
9) Aşağıdaki cümlelerden doğru olana ( D ) , yanlış olana ( Y ) yazınız. ( 8 P )
1Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
2Karenin komşu olmayan iki köşesini birleştiren doğruya köşegen denir.
3Bir üçgenin iç açıları toplamı 280° derecedir.
4Bir karede üç tane köşe vardır.
5Açılar, küçük harfle isimlendirilir.
6Bir açısının öcüsü 90° olan üçgenlere dik açılı üçgen denir.
7Bir açısı 125°olan üçgene dar açılı üçgen denir.
8Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360° derecedir.
S
…../…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………. İLKOKULU MATEMATİK 1.DÖNEM 1. YAZILI
SORULARI VE CEVAPANAHTARI
1) Aşağıdaki geometrik şekilleri istediğiniz harflerle isimlendirerek altlarına yazınız.(10 p)
A
B
K
L
3p
D
3p
D
C
4p
N
M
ABCD karesi
E
F
DEF
KLMN dikdörtgeni
2) Aşağıda verilen şekilde üçgen, kare ve dikdörtgenleri bulup isimlerini yazalım ( 18 p)
A
B
D
F
E
G
G. şekiller
C
2’şer p
H
İsmi
kare
ABFE karesi
kare
EFHG karesi
dikdörtgen
ACLG dikdörtgeni
dikdörtgen
BCLH dikdörtgeni
dikdörtgen
ABHG dikdörtgeni
üçgen
BCH
üçgen
HLC
üçgen
DLC
üçgen
HDL
L
3) Aşağıdaki açılarda verilenlerden yararlanarak verilmeyen açıları bulunuz. ( 10 p)
A
5p
55°
B
D
180°
- 55°
125°
5p
42°
?
?
O
C
90°
- 42°
48°
F
E
G
4) Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz. Üçgenleri açı ölçülerine
göre sınıflandırınız. ( 12 p )
60°
40°
50°
4p
35°
geniş açılı üçgen
4p
50°
dar açılı üçgen
4p
dik açılı üçgen
5) Aşağıdaki açıların ölçümlerini ( açı ölçer kullanarak ) yaparak altlarına yazınız.( 10 p )
5p
D
E
5p
E = 120°
D = 50°
I
A
120°
2’şer p
75°
M
90°
180°
Ç
6) Yukarıdaki açıların çeşitlerini belirleyerek harflerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.( 8 p )
Dar açı
Dik açı
A
Ç
Geniş açı
I
Doğru açı
M
7) Yandaki resme göre aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. (10 p)
P açısı … dik … açıdır.
R açısı … geniş ... açıdır.
S açısı … dar … açıdır.
2’şer p
T açısı … doğru … açıdır.
N açısı … geniş … açıdır.
8) Aşağıda ölçüleri verilen açıları ( açı ölçer kullanarak )çiziniz. ( 14 p )
70°
130°
5p
5p
O
90°
A
K
4p
L
R
10) Aşağıdaki cümlelerden doğru olana ( D ) , yanlış olana ( Y ) yazınız. ( 8 p )
1- D
Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
2- D
Karenin komşu olmayan iki köşesini birleştiren doğruya köşegen denir.
3- Y
Bir üçgenin iç açıları toplamı 280° derecedir.
1’er p
4- D Bir karede dört tane köşe vardır.
5- Y
Açılar, küçük harfle isimlendirilir.
6- D
Bir açısının öcüsü 90° olan üçgenlere dik açılı üçgen denir.
7- Y
Bir açısı 125°olan üçgene dar açılı üçgen denir.
8- D
Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360° derecedir.
S
Download