slaytı indirmek için tıklayınız

advertisement
TÜRKİYEDE’Kİ ŞİFALI
BİTKİLER
: Hazırlayan :
Zilan ÖZTÜRK
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
Şifalı bitkiler deyince aklınıza neler geliyor?
Şifa otları hakkında önemli bilgiler .
Bazı bitkilerin açıklamaları.
Hangi bitkiler hangi dertlere derman oluyor?
Bazı şifalı baharatlar
Şifalı bitkilerin isimleri
Şifalı bitki deyince aklınıza ne geliyor!!!
• Şifalı bitkiler sözü akla ilk olarak şifalı otları getiriyor. Oysa sadece şifalı otları değil,
şifa kaynaklı her türlü besin maddesini ele aldık. Yani insanların günlük yaşamlarında
şifa bulmak, beslenme ve çeşitli amaçlarla tükettiği bitkisel besin maddeleri.
• Faydalı bitkiler kendi içinde Besin Bitkileri, Baharat Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Tıbbi
Bitkiler ve Süs bitkileri diye gruplandırılır. Şifalı otlar, bir çeşit bitkisel ilaçlardır. Çünkü
insanların organizmalarını etkileyen birçok hastalığın çaresi bu bitkilerde gizlidir.
• Hemen hemen her ülkede o bölgede yetişen bitkilerin hangi derde deva olduğuna dair
nesilden nesile aktarılan bilgiler vardır. Ülkemizde bu tip bitkisel kaynaklı tedavi
yollarına genel olarak kocakarı ilaçları adı verilir. Fakat kocakarı ilacı diye halk dilinde
tabir edilen ilaçlarla şifalı otların kullanımı aynı anlama gelmiyor.
• Hangi bitkisel besinin, kökün veya otun hangi sağlık probleminin düzelmesine
yaradığını bilmek önemli ve gerekli bir bilgidir. Yanlış uygulamaların ve dozların hayati
tehlikeler yaratabileceğini unutmamak gerekir.
• Aslında ilaç sanayisi bitkisel besinlerin etkin maddelerinin bazı kimyasal maddelerle
karıştırılarak yeniden üretilmesi işlemlerini içermektedir. Bu etkili maddeyi taşıyan
bitkinin uygun ölçülerle çeşitli biçimlerle tüketimi de aynı etkiyi sağlamaktadır. Yine de
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; çareyi öncelikle modern tıpta aramak,
bitkilerden modern tıbbı destekleyici elemanlar olarak faydalanmaktır.
Bazı insanların ecza dolabı mutfaktaki bitkiler, sebzeler, meyveler, otlar, baharatlar onların sağlıklı
olmalarını sağlayan doğal ilaçlardır.
Bu ürünlerin doğadan elde edilişinden mutfaklarda muhafaza edilmesine kadar en sağlıklı biçimde
tüketilmesi de ayrı bir bilgi konusudur. Çünkü bu doğal ürünler günümüzde toprak, hava ve su
kirliliğinin etkisiyle ve daha verimli ürün alınması çabalarıyla hormonlanarak doğal olma değerlerinin
taşıdığı artışarı kaybetmektedirler.
Doğal bitkisel ürünler, sadece hormonsuz, temiz ve taze oldukları zaman yararlı olurlar.
Şifa otları hakkında önemli bilgiler
•
•
Bitkilerin insan sağlığı için kullanılması insanlık ile beraber başlamıştır.
Tedavi özelliği bilinen bitki sayısı 100 binin üzerindedir. Dünyada bitkilerle tedavi yöntemlerinin hızlı bir
şekilde artış göstermesinin bir çok sebebi vardır:
•
1- Daha ucuz ve kolay kullanılır olması,
•
2- Kimyasal ilaçlarda görülen tehlikeli yan etkilerin bitikelerde olmaması: "Her ilaç bir zehirdir, her zehir bir
ilaç değildir"
•
3- Sentetik olarak elde edilen ilkel maddelerden daha kolay ve ucuza mal olması
•
4- Bitkisel droglar
•
Şifalı bitkiler çok uzun zamandan beri tedavide kullanıldıkları için, yan etkileri iyi bilinmektedir. Mesela
ıhlamur, çörekotu yüzlerce seneden beri kullanılır, buna karşılık tedaviye yeni sokulan sentetik maddeler ve
bunlarla yapılan ilaçlar kullanıldıkça yan tesirleri ve zararları görülmektedir ve tedavi alanından kaldırılan
birçok sentetik ilaç ve ham madde bulunmaktadır. Halen de piyasadan kaldırılmaya devam edilmektedir.
•
Daha sayamayacağımız birçok sebepten ötürü, dünya hızlı bir şekilde doğaya dönmeye başlamıştır.
Türkiye’mizde de batıda olduğu gibi Tıp fakültelerinde Phitoterapi Kürsülerinin kurulması, eskiden olduğu gibi
Doktorlarımızın bitkisel ilaç ve karışımlara reçetelerinde yer vermelerinin sağlanmasını temin edecektir.
•
Şifalı Bitkilerin Toplanması
•
Şifalı bitkilerin bazan bütünü, kökleri, kabukları, yapraklan, çiçekleri veya tohumları değişik şekilllerde
kullanılmaya hazır hale gelir.
• Şifalı bitkiler elle veya makas veya bazı özel aletlerle toplanır.
• Toplanırken dikkat edilmesi gereken hususların bayında şunlar gelir:
• 1- İlaçlama yapılan meyvelerin yakınlarından toplanmaz.
• 2- Çevre kirliliği olan ve arabaların geçtiği yol kenarlarındaki şifalı bitkiler toplanmaz, zira egzoz
dumanının bitkiler üzerinde menfi etkileri vardır.
• 3- Çiçek ve otlar nemli, sisli, yağmurlu günde veya üzerlerine çiğ düştüğü zamanlarda
toplanmaz
• 4- Kabuklar, yağmurlu günden sonra toplanmalıdır.
• 5- Kök, rızam ve yumrular yağmurdan sonra çıkarılmalıdır.
• 6- Yapraklı bitkiler çiçek açmaya başladığı zamanda toplanmalı.
• 7- Çiçekler tamamen açılmadan evvel veya gonca halinde iken toplanmalı
• 8- Toprak altı kısımları (Kök rızam ve yumrular) bitkinin toprak üstündeki gövdesi kuruduktan
sonra, genellikle ilkbahar, sonbahar dönemleri toplanmalı.
• 9- Kabuklar bitki yapraklarını döktükten sonra,
• 10- Meyva ve tohumlar olgunlaştıktan sonra toplanmalıdır.
• Bu şartlar göz önünde bulundurularak toplanan şifalı bitkiler, taze iken çok
çabuk bozulur, küflenir. Bozulmadan saklıyabilmenin en kolay yolu
kurutmaktır. Kurutulurken dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1-Güneşte Kurutma: Bu metod daha ziyade kök gövde ve kabuklar için kullanılır. Zira Güneş çiçek
ve yaprakların rengini alır. Kurutulurken kağıt bez veya tahta ızgaralar üzerinde %70-80 kadar
kıskımını kaybedecek duruma gelene kadar kurutulmaya devam edilmelidir.
2- Gölgede Kurutma: Bitkiler güneşle muhatap olmadan serin ve hava akımının bulunduğu yerlere
sarılmalı, demetler halinde aşılmalı ve küflenmemesi için zaman zaman demetler açılmalı ve alt üst
edilmelidirler. Bilhassa yaprak ve çiçeklerin kurutulması, bu metodla iyi netice vermektedir.
3-Sıcak Hava ile Kurutma: Dolap veya oda içinde, ızgara şeklinde raflar bulunan kapalı yerlere
bitkiler serilir ve asılır. Sıcak hava veya soba ile içerisi ısıtılır, üstte konan aspiratörlerle, bitkilerden
çıkan rutubet dışarı atılır. Kabuk, gövde kök yaprak ve çiçekler bozulmadan kurutulmuş olur.
4-Sera Gibi Camekanlı Sistemlerde Kurutma: Camekan içinde raflara ince tabaka halinde bitkiler
serilir ve açılır, içerde meydana gelen su buharı ve doymuş hava üstte konan aspiratörle dışarı
atılır.
Bu şekilde de her türlü şifalı bitkinin rahatlıkla kurutulması temin edilir.
Bu usullerle kurutulan bitkilerin özelliklerini kaybetmeden saklanması için ışık, sıcaklık ve rutubetten
korunmaları lazımdır. Bunun için serin, kuru ve karanlık yerlerde bitkileri muhafaza etmeliyiz. Bu da
bez torba, karton kutu, cam kavanoz, teneke, kese kâğıtlarında veya havası alınmış ambalajlarda
muhafaza edilmelerini gerektirir. Mümkün olduğu kadar plastik kaplarda drogların saklamaması
lazımdır, zira çabuk bozulabilir.
ŞİFALI BİTKİLER HAKKINDA
BİLGİLER
BAZI BİTKİLERİN
AÇIKLAMALARI
1-adaçayı
Mide va bağırsak gazlarını giderir. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin düzenli çalışmasını
sağlar. Boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Astımdaki sıkıntıları geçirir.
İdrar ve ter söktürür. Banyo suyuna katılıp yıkanılırsa; zindelik verir. Günde, 3 kahve fincanından
fazla içilmemelidir.
2-ahududu
Kullanılan kısmı, meyve, çiçek ve yapraklarıdır. Meyveler tamamen olgunlaştıkları zaman toplanır.
Yapraklarında tanen, meyvelerinde ise organik asitler (malik asit, sitrik asit vs.) şeker, pektin, uçucu
ve sabit yağlar bulunmaktadır. Yaprakları bogaz hastalıklarında gargara için kullanılır. Çiçeklerinden
romatizma ve nikris (gut) hastalıklarında faydalanılır. Taze olarak, şeker ve böbrek hastalıklarında
perhiz yiyeceği olarak istifade edilir. Halk arasında ishal ve ateşli hastalıklara karşı tavsiye edilir.
3-armut
Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. İdrarı bollaştırır. Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine
yardım eder. Yüksek tansiyonu düşürür. Kanı temizler bütün salgı bezlerinin normal çalışmasını
sağlar. Kansızlığı giderir, kabızlığı önler. Sinirleri yatıştırır. Zihni yorgunluğu giderir. Susuzluğu
keser. Tükürük ifrazatını artırır. Hamilelerin kusmalarını azaltır. Hazımsızlığı giderir. Mafsal
kireçlenmesi, nikris ve romatizmada faydalıdır. Şeker hastaları da yiyebilir. Midesi zayıf olanların
kompostosunu içmeleri tavsiye edilir. Yemeklerden önce yenecek olursa daha faydalı olur.
4-asma
Yaprakları ile yapılan ilaçlar kanamayı durdurur. Vücuda kuvvet verir. Sarılığı keser.
İshali durdurur.
5-balıkotu
Terletir, idrar söktürür. Vücudu rahatlatır. Had bronşit ve nezlede, bütün bulaşıcı hastalıklarda
kullanılır.
6-bamya
Kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
7-böğürtlen:
İdrar söktürür. Ayaklardaki şişlikleri indirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Gözlerdeki zafiyeti giderir.
Mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur. Ağız, dil, diş eti ve bademcik iltihaplarını giderir.
8-çay
Aşırı miktarda olmamak şartıyla içilecek olursa bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Sinirleri uyarır.
Mide tembelliğini giderir. İdrar söktürür. İshal ve dizanteriyi keser. Damar kireçlenmesini önler.
Damar sertliği, kalp yetersizliği, kan kanseri, guatr, nefrit, kolera ve bağırsak hastalıkarında
koruyucu ve tedavi edicidir. Haddinden fazla içilecek olursa çarpıntı, göğüs anjini, sinir bozukluğu,
baş ağrısı, sıkıntı, mide bulantısı, el titremesi ve uykusuzluğa sebep verir. Şişmanlar, kalp, sinir,
mide ve karaciğer hastaları, romatizma ve nikristen şikayet edenler, böbreklerinde kum veya taş
olanlar, kabızlık ve yüksek tansiyondan yakınanlar, üremi veya albüminüri olanlar, mümkün olduğu
kadar az çay içmelidirler.
9-çiğdem
İdrar söktürür. Kabızlığı giderir. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanılmamalıdır.
10-çörekotu
İştah açar. Vücuda kuvvet ve dinçlik verir. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsak gazlarını söker.
Koklanacak olursa; baş ağrısını keser. Nezle ve sara hastalığında tütsü yapılır. Suyu ile sivilcelere
pansuman yapılır.
11-eğreltiotu
Bağırsak solucanları ve tenyaları düşürür. Memeli basur ve variste de faydalıdır
12-elma
Sinirleri ve adaleleri kuvvetlendirir. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Hamilelerin bulantı ve
kusmalarını azaltır. Hastalıkların çabuk geçmesini sağlar. İdrar söktürür, vücutta biriken zararlı
maddelerin atılmasında yardımcı olur. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardım eder. Kanı
temizler. Kolestrolü düşürür. Damar sertliği ve kalp krizlerini önler. Kandaki şeker miktarını düşürür.
Kabızlığı giderir. Şeker hastaları için faydalıdır. Dizanteri ve paratifoda iyileşmeye yardımcı olur.
Öksürüğü keser. Kompostosu ateşi düşürür. Susuzluğu keser. Uçukları geçirir. Cildin taze ve güzel
kalmasını sağlar. Göz ve kulak ağrılarında da kullanılır.
13-erik
Sinirleri kuvvetlendirir. Zihin yorgunluğunu giderir. Kabızlığı giderir. İdrar söktürür ve vücudun
rahatlamasını sağlar. Karaciğer şişliğini giderir. Böbrekleri dinlendirir. Kansızlığı giderir. Kalbi
kuvvetlendirir. İştah açar ve hazmı kolaylaştırır. Romatizma, mafsal kireçlenmesi ve nikriste
faydalıdır. Çekirdekleri de, bağırsak solucanlarını düşürmekte kullanılır.
14-esek kulağı
Müzmin ishali keser. Nefes darlığını giderir. Göğsü yumuşatır. Bronşitte faydalıdır. Öksürüğü keser.
Ağız, dil ve boğaz iltihaplarını giderir.
15-fare kulağı
İştahı açar, vücuda dinçlik verir. Nezleyi keser. Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürür.
Diş ağrılarını keser. Sinir bozukluklarını giderir. Görme zafiyetinde de faydalıdır. Midevi, yatıştırıcı ve
spazm gidericidir. Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.
16-fındık
Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Vücuda kuvvet verir. Nekahat devresinin çabuk geçmesini sağlar.
Hamilelere de faydalıdır. Dövülmüş yenirse öksürüğü keser. Varise faydalıdır. Fındıkyağı, böbrek
ağrılarını giderir. Kum ve taşların düşürülmesinde yardımcı olur. Bağırsak solucanlarını düşürür.
Sarada da faydalıdır. Mideleri hasta olanlar, damar sertliği ve yüksek tansiyondan şikayet edenler,
çok az yemelidirler.
17-hanımeli
İdrar söktürür. Karaciğer hastalıklarında faydalıdır. Müzmin bronşitte rahatlık sağlar. Nefes darlığını
giderir. Öksürüğü keser. Nikriste de kullanılır.
18-hindistancevizi
İdrar söktürür. Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Mide ağrılarını giderir
19-hurma
Bedeni ve zihni gelişmeyi sağlar. Besleyicidir. Kansere karşı koruyucudur. Zihni yorgunluğu giderir.
Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar. Boğaz ağrılarını keser. Bronşit, öksürük ve soğuk
algınlığının şikayetlerini giderir. Kemik hastalıklarında faydalıdır.
20-hıyar
İdrar söktürür. Vücut yorgunluğunu giderir. Romatizma ve mafsal ağrılarında faydalıdır. Susuzluğu
keser. Kandaki şeker miktarını düşürür. İnsülin ihtiyacını karşılar. Ter bezlerinin düzenli çalışmasını
sağlar. El, yüz, boyun kırışıklıklarını ve lekeleri giderir. Cilde güzellik verir.
21-ıhlamur
Sinirleri kuvvetlendirir, sinir bozukluğunu giderir. Uyku verir. Kan dolaşımının normal olmasını sağlar.
Kansızlığı giderir. Kalp kifayetsizliğinde faydalıdır. Damar kireçlenmesini önler. Böbrekleri ve mesaneyi
temizler. İdrar söktürür. Kum döker, taş oluşmasını önler. Ter söktürür. Grip ve soğuk algınlığının
şikayetlerini giderir. Göğsü ve bronşları yumuşatır. Mide ifrazatını artırır. Balla karıştırılıp içilirse, mide
ülserine faydalıdır. Kabızlığı ve bağırsak spazmını giderir. Boyun ve yüze güzellik verir. Burkulma ve
ezilmelerde ağrıyı keser. Saç dökülmesini önler.
22-ıspanak
Vücudun dayanıklılığını artırır. Kansızlığı ve gelişme bozukluğunu giderir. Soğuk algınlığına karşı korur. Kalp
ve gelişme bozukluğunu giderir. Kalp adalelerini kuvvetlendirir. Ruhi çöküntünün sıkıntılarını giderir. Kan
miktarını artırır. Ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarında faydalıdır. Kanser ve veremden korur. Hamilelerde
faydalıdır. Doğacak bebeğin güçlü olmasını sağlar. Yara, yanık ve dolamada da faydalıdır. Dişlerin
çürümesini önler. Şişmanlık ve şeker hastalığına da faydalıdır.
23-ısırgan otu
Dıştan tatbik edildiği zaman, iç organlarda biriken kanı çeker. Romatizma ve mafsal ağrılarını dindirir. Burun
kanamasını keser. Egzamanın şikayetlerini giderir. Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Böbrek
kumlarını döker. Balgam söktürür. Haricen tatbik edildiği zaman, dalak hastalıklarına ve çıbanlara da
faydalıdır.
24-ıtır
Cildi güzelleştirir. İshali keser. Boğaz ağrılarını giderir. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Nikriste de faydalıdır.
25-kabak
İdrar söktürür ve idrar tutukluğunu giderir. Böbrek ve mesane iltihaplarını temizler. Prostattan doğan
şikayetleri giderir. Mide ve bağırsaklara yumuşaklık verir, kabızlığı giderir. Basuru olanlar için faydalıdır.
Yüksek tansiyonu düşürür. Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. Helvacıkabağının çekirdekleri bağırsak
kurtlarının düşmesine yardımcı olur. Lapası dıştan tatbik edilecek olursa boğaz ağrılarını ve kadınlarda
görülen akıntıyı keser.
26-kantoron
Vücudu kuvvetlendirir. Ateşi düşürür. İştah açar, hazmı kolaylaştırır. İshali keser. Nekahat devresini
kısaltır. Nezle ve bronşite faydalıdır. Öksürüğü keser. Mide ağrılarını dindirir. Yaraların iyileşmesinde
yardımıcı olur. Astım, mide ülseri, midede asit fazlalığı, akciğer hastalıkları, damar sertliği ve sinir
iltihaplarında da faydalıdır
27-kaşu
İshali keser. Vücuda kuvvet verir.
28-keçiboynuzu
Mide ve bağırsak hastalıklarına faydalıdır. Göğsü yumuşatır, balgam söker ve bronşları boşaltır. İshali
keser. Sigara tiryakileri için faydalıdır.
29-kenevir
Yapraklarının suda haşlanması müzmin romatizma ağrılarını keser.
30-kırlangıçotu
Sütü siğil ve nasırların tedavisinde kullanılır.
31-kızılcık
Meyveleri ishali keser. Kabızlık yapar. Kabukları ateş düşürür. Ağız paslanmasını giderir. Ağız
yaralarını geçirir. Şurubu, vücuda kuvvet verir.
32-mandalina
Kanı temizler. Sinirleri yatıştırır. Damar sertliği, felç ve gripte faydalıdır.
33-mantar
Etin yerini tutar. Protein değeri etten fazladır. Yorgunluğu giderir. Düşünme ve öğrenme yeteneğini
geliştirir. Kansızlığı giderir. Bedenin gelişmesinde yardımcı olur. Romatizma ve üremi olanlar
yememelidir.
34-mercimek
Beden ve zihin gücünü artırır. Sinirleri kuvvetlendirir. Bağırsaklara yumuşaklık verir. Sinir
zafiyetlerinde faydalıdır. Kan yapar. Anne sütünü artırır. Baharatlı çorba şeklinde yenmesi tavsiye
edilir.
35-meryemotu
Yaprakları ve kökü kuvvet verici olarak kullanılır. İshali keser.
36-muz
Vücudun ihtiyacı olan bütün maddeleri karşılar. Kemiklerin gelişmesini sağlar. Nekahat devresini
kısaltır. Sinir zafiyeti ve yorgunluğu giderir. Böbrek ve mafsal iltihabında, bağırsak hastalıklarında
faydalıdır. Müzmin kabızlık çekenler fazla yememelidir.
37-roka
İdrar söktürür. Karında biriken suyu boşaltır. Kanın temizlenmesine yardımcı olur. Sıtma ateşini
düşürür. Mafsal iltihaplarını giderir. Karaciğer ve dalak hastalıklarında faydalıdır. Safrayı boşaltır.
Sarılığı keser. Karaciğer ağrısını giderir. İştah açar, hazmı kolaylaştırır.
38-sarmaşık
Haricen yaraların tedavisinde kullanılır.
39-sarmısak
Yüksek tansiyonu düşürür. İştah açar. Solunum ve hazım sistemindeki mikropları öldürür. Grip, tifo
ve difteri gibi salgın hastalıklar sırasında faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı giderir. Bağırsak
solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kanı temizler. Kalp adalelerini kuvvetlendirir. Böbreklerin
normal çalışmasını sağlar. Karında ve bacaklarda toplanan suyun boşalmasında yardımcı olur.
Romatizma ve mafsal iltihaplarında faydalıdır. Damar sertliğini önler. Ateşi düşürür. Arpacık ve basur
memelerinde faydalıdır. Zehirlenmelerde kullanılır. İdrar tutukluğunu giderir. Zehirli hayvan
sokmasında da faydalıdır. Saçların uzamasına da yardımcı olur.
40-semizotu
Mide ve bağırsak kanamalarında ve kanlı idrarda faydalıdır. Kanı temizler. Vücuda serinlik verir. Şeker
hastalarının susuzluğunu giderir. İdrar söktürür. Kabızlığı giderir. Zayıflamaya faydalıdır. Dalak
hastalıklarında şikayetleri geçirir. Uykusuzluk, sinirlilik ve zihin yorgunluğunda faydalıdır. Lapası,
yanık ve apsede rahatlık verir.
41-söğüt
Ateşi düşürür. İshali keser. Kanamayı dindirir. Mikropları öldürür. İştah açar. Vücuda kuvvet verir.
Romatizma ağrılarını dindirir. Mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Uykusuzluğu giderir.
Sinirleri yatıştırır.
42-yabanmersini
Yaprakları şeker hastalığında faydalıdır. Meyvesi dizanteride etkilidir. İshali keser.
43-yenibahar
Damar sertliğini önler. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Unutkanlığı giderir.
Vücudun direncini artırır.
44-yulaf
Çocukların hazım güçlüklerini giderir. Bedeni ve ruhi yorgunlukları giderir. İdrar söktürür.
Vücuda rahatlık verir. Kandaki şeker miktarını düşürür. İktidarsızlığı giderir. Guatrı önler.
Mide ve bağırsak bozukluklarını giderir.
45-zeytin
Zeytinyağı, safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını keser. Sarılıkta faydalıdır.
Eczacılıkta, bazı ilaçları hazırlamakta kullanılır. Yaprakları ve kabukları, yüksek tansiyonu
düşürür. Kandaki şeker miktarını düşürür. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı
olur. Taneleri de besleyicidir.
Hangi Bitkiler Hangi Dertlere Derman Oluyor?
AKCİĞER HASTALIKLARI
- Andız otu kökü ezilip balla karıştırılarak yenirse akciğer kanamasına çok iyi gelir. Üzüm şırasının
içinde bir ay bekletilen andız otu akciğer rahatsızlıkları ve vereme iyi gelir.
- Salatalık suyu akciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Melek otu akciğeri kuvvetlendirir.
- Şalgam akciğer bronşların temizlenmesine yardımcı olur.
- Tarçın ağacı akciğerleri kuvvetlendirir.
KABIZLIK
- Pırasa, zeytinyağı ve şalgam kabızlığa iyi gelir.
- Elma yemeklerden önce yenilince kabızlığı giderir.
- Eriğin kurutulmuşu kabızlığa karşı iyi bir ilaçtır. Erikleri akşamdan ıslatıp sabah aç karnına yemek,
üzerine de suyunu içmek yararlı olur.
- Fesleğen tohumları kaynatılarak içilirse kabızlığa iyi gelir. Frenk üzümü yapraklarından yapılan çay
kabızlığa iyi gelir.
- Gül yapraklarının dip kısmı kesilmeden reçel yapılırsa kabızlığa iyi gelir.
- Ispanak hazmı kolaylaştırır, kabızlığı önler.
- Keten, bağırsak cidarına etki ederek sindirimi hızlandırır. Bu nedenle son derece etkili ve sağlıklı bir
müshil ilacıdır. Vücutta herhangi bir tahribat yapmadan kabızlığı önler.
- Taze incir kabızlığı giderir. Kuru incirler akşamdan suya konup yumuşatılarak sabahleyin aç karnına
yenirse bağırsakların faaliyetini arttırır.
BÖBREK HASTALIKLARI
- Adaçayı bir miktar kurutulup 1 litre suda kaynatılarak içildiğinde böbrek ve mesane rahatsızlıklarına
iyi gelir.
- Anason tohumları toz haline getirilip, üzüm şırasına karıştırılarak içildiğinde böbrek taşlarını
düşürür.
- Armut, böbrekleri çalıştırır.
- Arpanın suda kaynatılarak elde edilen sıvısı böbrek ve safrakesesi taşlarının sebebiyet verdiği
ağrılara, karaciğer ve dalak hastalıklarına iyi gelir.
- Andız otu üzüm şırasının içinde bir ay bekletilip içilirse böbrek, mesane ve safra kesesi taşlarının
oluşumunu önler.
- Domates, pırasa, armut ve üzüm safra ve böbrek taşlarına iyi gelir. Domates, sıcak aylarda bol
miktarda yenilirse, böbrek ve kan dolaşımını rahatlatır. Domatesten tam olarak yararlana bilmek için
daima çiğ yemelidir.
- Hint safranı kökü ve çalısı kaynatılarak içildiğinde karaciğer ve safrakesesi rahatsızlıklarını giderir.
BÖCEK ISIRMALARI
- Adaçayı yapraklarından yapılan merhem, sivrisinek, arı sokmasında acıyı dindirir, kaşıntıyı önler.
- Andız otu yaprakları veya kökünün hayvan ısırma ve sokmalarında enfeksiyon oluşumunu önleyici
etkileri vardır. Çok miktarda andız otu mide bulantısına neden olur.
- Çalı kavağı (ezilmiş) arı sokmalarında sokulan yere sarılırsa etkili olur. Zeytinyağı ile karıştırılarak
elde edilen merhem yanıklara sürülürse şifa verir.
- Deve tabanı yaprakları ezilip merhem haline getirilerek yaraların, çıbanları, şişen ayakların ve
böcek sokan yerlerin üzerine sarılırsa çabuk iyileşmelerini sağlar.
- Maydanoz tohumlarının ve yapraklarının kaynatılması ile elde edilen saf maydanoz suyu, arı ve
haşarat sokmasında, sokulan yere sürüldüğünde ağrısını geçirir.
- Sarımsak rendelenmiş olarak yara, çıban ve zehirli hayvanların soktuğu bölgelere sarıldığında
iyileştirici olur.
BOĞAZ HASTALIKLARI
- Adaçayı iyi bir baharat ve antibiyotiktir. Bal ve sirke ilave edilerek içilirse, boğaz ağrılarına karşı
etkili olur.
- Ahududu çiçeğini kaynatarak yapılan ılık su banyosu, bademcik iltihaplarına iyi gelir.
- Ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen şurupla gargara yapılırsa boğaz iltihaplarına iyi gelir.
- Kara duttan yapılan şurup ağız ve boğaz iltihaplarını geçirir.
- Gül yaprakları ile yapılan çayla gargara yapmak boğaz iltihaplarında çok etkili olur.
- Hintyağı boğaz ağrısı hallerinde 20 gram içilip bir gün de oruç tutulursa şikayet konusu olan
durumlar geçer.
- Ihlamur, sarımsak, frenk üzümü boğaz ağrılarına iyi gelir.
- İncir sütle birlikte pişirilerek yenilirse nezleyi ve boğaz ağrılarını giderir. Göğsü yumuşatır.
- Kızıl yaprak kaynatılarak gargara yapıldığında boğaz iltihaplarını yok eder. Buruna çekildiğinde
nezleyi geçirir.
CİLT HASTALIKLARI
- Anason tohumlarının kaynatılmasıyla elde edilen sudan cilt bakımı için yararlanılır.
- Ardıç meyveleri dallarından yapılan merhem deri üzerine sürülerek ovulursa cilt hastalıklarına iyi
gelir.
- Arpa unu hamur haline getirilerek yüze maske halinde sürülür. 2 saat bekletilir. Bu işlem
sonucunda yüzdeki lekeleri yok olur.
- Biberiye, merhem haline getirilerek vücuda sürülerse cildi güzelleştirir, kırışıklıkları giderir. 2 gram
kurutulmuş biberiye yaprağı ve çiçeği bir tas içinde 20 dakika kaynatılarak, vücut yıkandığında
güzelleştirir, pürüzsüz hale getirir.
- Havuç cilt kırışıklığına iyi gelir.
- Kuşkonmaz cilde canlılık verir. Bu bitki hava akımı olan havayı temizleyici etki yapar.
- Üzüm cildi güzelleştirir.
GÖZ RAHATSIZLIKLARI
- Ceviz yapraklarının kaynatılması ile elde edilen sıvının içine batırılan temiz bir bez parçası göz
üzerine konursa, göz iltihaplanmalarını önler.
- Deve tabanı suda kaynatılarak pansuman yapılırsa deri ve göz kapağı iltihaplarını önler.
- Gül yapraklarından yapılan çayla göz nezlesi ve kanlanmasında bu çayla göz banyosu yapmak çok
etkili olur.
- Havuç gözleri kuvvetlendirir.
- Kavun göz nezlesine iyi gelir.
İSHAL
- Havuç, limon, nar ishale iyi gelir.
- Bir miktar kurutulmuş adaçayı 1 litre suda kaynatılarak içildiğinde ishale iyi gelir. Ahududu
yaprakları ishal kesicidir.
- Arpanın suda kaynatılarak elde edilen sıvısı ishali önler.
- Böğürtlen ishale iyi gelir.
- Bademyağı başlı başına bir ilaçtır. Yumuşatıcı etkisi olduğundan küçük çocukların kabızlığını
gidermek için bir kahve kaşığı kullanılırsa iyi sonuç alınır. Hem iç organlar için hem de cilt için çok
yararlıdır. Yaralara sürüldüğünde acıyı dindirir.
BAŞ AĞRILARI
- Ardıç’ın rendelenmiş meyveleri sirke içine koyup bekletildikten sonra bir bezle alınıp üzerine
sarılırsa baş ağrılarını giderir.
- Ayçiçeği yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında uykusuzluk, kronik baş ağrısı ve asabiyete
iyi gelir.
- Ihlamur çayı çiçeklerinden elde edilen ıhlamur ruhu baş ağrısını keser.
- Karabiber, tarçınla karıştırılarak kullanılırsa baş ağrısını giderici etki yapar. Ihlamurla kaynatılınca da
sancı kesici etkisi vardır.
- Limon suyu bir su bardağı kahve içine sıkılıp içilirse baş ağrısına etkili olur.
- Muzun içindeki magnezyum baş ağrısı ve kramplara karşı etkili olur.
- Nane çayı ve üzerlik otu baş ağrılarına iyi gelir.
KALP HASTALIKLARI
- Soğan, sarımsak kandaki kolesterolü dengelediği için kalp krizi riskini azaltır.
- Asma vücut yağlanmasına, kalp ve böbrek rahatsızlıklarına karşı çok etkilidir.
- Acı marul çiçekleri toplanır, bol şekerle iyice karıştırılır, güneşte kurutulur. Elde edilen bu lezzetli ilaç
kalp hastalıklarına iyi gelir ve kalbi kuvvetlendirir. Bu ilaçtan günde 1-2 kahve kaşığı alınabilir.
AĞIZ VE DİŞ BAKIMI
- Turp diş etlerini kuvvetlendirir.
- Adaçayı toz haline getirilerek diş temizliğinde kullanılır. Dişleri sağlamlaştırır, bembeyaz yapar.
- Ahududu çiçeğini kaynatarak yapılan ılık su banyosu, diş eti iltihaplarına iyi gelir.
- Ayçiçeği yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında ağızdaki zararlı bakteri ve molekülleri yok
eder. Vücudun zehirlerden temizlenmesine yardımcı olur.
- Böğürtlen suda kaynatılıp bu su ile ağız çalkalanırsa ağız yaraları ve diş etleri iltihaplanmasına iyi
gelir. Böğürtlen yaprakları çiğnenirse dişeti kanamaları durur.
- Ceviz kökünden diş ağrısını önleyici bir sıvı elde edilir. Çayın içinde bulunan flüorür maddesi diş
çürümelerini önler.
- Frenk üzümü (kaynatılmış) kaynar suya bırakılarak elde edilen sıvı ile gargara yapılırsa ağız
yaraları, diş etleri kanamaları yok olur.
ÖKSÜRÜK
- Ihlamur çayı kronik öksürüğü keser. Ter ve balgam söktürücüdür.
- Andız otu kökü ezilip balla karıştırılarak yenirse öksürüğü dindirir, balgamı söker.
- Böğürtlen yaprakları içeriği oluşmadan toplanıp gölgelikte demetler halinde kurutulur ve bundan
yapılan şurup kanı temizler, öksürüğe, iyi gelir.
- Ebegümeci göğsü yumuşatır. Öksürük kesici olduğundan bronşite ve nezleye iyi gelir. Bulantı ve
kusmalara karşı da yararlıdır.
- Gelincik çiçeklerinden yapılan şurup, ağrıları dindirici ilaç olarak kullanıldığı gibi öksürüğe ve
öksürük gıcığına etkilidir.
Şifalı Baharatlar
Acı Kırmızı Toz Biber : Acı ve tatlı taze biberlerin kurutulup, dövülmesinden elde edilmiştir.Sıcak yöre
yemeklerinin çoğunda kullanılır. (şifalı bitkiler)
Adaçayı : Ballıbabagillerden kokulu bir bitkidir. Ege bölgesinde, çay yapılan bir aromalı ot. Avrupa
ülkelerinin mutfaklarında kızarmış patateslerin, hamurlara koyulan yağların kokulandırılmasında,
salamuralarda, etlerin dinlendirilmesinde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Anason : Anayurdu Mısır olan anason, maydanozgillerden bir bitkinin küçük, yeşilimsi, taylı ve
baharlı bir tohumudur. Hamur işlerinde, rakıcılıkta, gevreklerde, çöreklerde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Ardıç : Kozalaklılardan, yaz, kış yapraklarını dökmeyen, güzel kokulu, siyahımsı, yuvarlak yemişleri
bulunan bir ağaççıktır. Kümes hayvanlarının etlerinin pişirilmesinde ve dinlendirilen etlerde
kullanılmaktadır. (şifalı bitkiler)
Beyaz Toz Biber : Karabiberin dış kabuğu alınmış ve öğütülmüş olanıdır. Karabiberden daha keskin
kokuludur ama tadı karabibere göre daha hafiftir. (şifalı bitkiler)
Biberiye : Küçük, kalınca, ensiz ve kokulu olan yaprakları av ve kümes hayvanlarının etlerinden
yapılan yemeklerde, et yemeklerinde ve soslarda kullanılır. Tazesinin kullanıldığı her yerde kullanılır.
(şifalı bitkiler)
Çemenotu : Sert, kahverengimsi sarı renkli bir tohumdur. Öğütülmüş olarak turşularda, çorbalarda,
soslarda, güveçlerde ve et yemeklerinde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Cevz-i Bevva : Sıcak bölgelerde yetişen bir ağacın bir yemişidir. Rendelenerek toz haline getirilir ve
tavalarda, beşamel soslarda, et, dolma ve sarmalarda kullanılır.(şifalı bitkiler)
Çörekotu : Çöreklerde ve ekmeklerin üzerine pişirilirken serpilir. Salatalarda da çörekotu
kullanılabilir.(şifalı bitkiler)
Defne : Çeşitli balık, et, kümes ve av hayvanlarının etlerinden yapılan yemeklerde, soslarda ayrıca
bazı turşu ve konservelerde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Dereotu : Maydonozdan sonra en çok kullanılan taze ot. Sindirimi kolaylaştırıcı bir bitkidir. Birçok
salata ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılır.(şifalı bitkiler)
Dolmalık Fıstık : Özellikle dolma içlerinde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Fasulye otu : Özellikle kurufasulye ya da diğer baklagiller pişirilirken katılırsa lezzet veren şifalı bir
ottur.(şifalı bitkiler)
Frenk fesleğeni : Nanegillerden tropik kökenli bir ot. Domatesle mükemmel bir uyumu vardır.
Patlcan ve biberli yemeklerle de önerilir. Sarmısakla birleştiğinde biberli bir tat kazanır.(şifalı bitkiler)
Frenk maydanozu : Yerli maydanozun kıvırcık yapraklısı. Kokusu daha hafiftir. Süslemeye çok
uygundur. (şifalı bitkiler)
Hardal : Bu bitkinin tohumu un durumuna getirilir ve sirkeyle karıştırılarak macun kıvamında bir
karışım yapılır. Izgara etlerin yanında ve bazı soslarda kullanılır. (şifalı bitkiler)
Haşhaş Tohumu : Haşhaş bitkisinin tohumudur. Mavi-siyah veya beyaz renkte olur. Ekmek, çörek,
börek gibi fırın ürünlerinde kullanılır.Ayrıca kavrularak salata, kanape, meze ve sebze yemeklerine de
katılır. (şifalı bitkiler)
Hintcevizi : Bir diğer adı müskat’tır. Beşamel sos ve benzerleri ile peynirli yemeklerde kullanılır. En
ince rendeden çekilir. Acımsı tadından ötürü çok küçük miktarlarda kullanılmalıdır. (şifalı bitkiler)
Karabiber : Kuru ve siyah tanelerinin baharlı ve acı bir tadı vardır. Hemen hemen her türlü yemekte
bütün veya toz durumda kullanmak mümkündür. (şifalı bitkiler)
Kakule : Sıcak iklimlerde yetişen kakulenin tohumları küçük ve beyazımsı renktedir. İştah açıcı ve
mide bozukluklarını giderici özelliği vardır. Bu nedenle hem baharat, hem de ilaç olarak kullanılır.
(şifalı bitkiler)
Karanfil : Bu bitkinin koyu renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcukları kurutulur ve öğütülerek toz
haline getirildikten sonra veya dövülmeden tane olarak kullanılır. Kompostolarda, bazı tatlılarda,
şerbetlerde, keklerde, dondurmalarda, soğanla birlikte bazı yahnilerde kullanılır. Elma ile ilginç bir
uyumu vardır. (şifalı bitkiler)
Kerbel : Bir maydanoz türüdür. Salatalarda kullanılır. (şifalı bitkiler)
Kereviz : Kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Genel olarak pişirilerek yenir. Bazı
yerlerde yaprakları çiğ olarak da kullanılmaktadır. (şifalı bitkiler)
Kekik : Etlerde, ızgaralarda, sebzelerde ve balıklarda kullanılır. Özellikle çorbalarda nane gibi kekik
de bol kullanılır. (şifalı bitkiler)
Kimyon : Genel olarak toz halinde kullanılmaktadır. Türk mutfağında, köftelerde, bazı et
yemeklerinde ve sucuk yapımında kullanılır. (şifalı bitkiler)
Kişniş : Kişniş genellikle şuruplarda ve likörlerde kullanılmaktadır. Kişniş şekeri pastacılıkta ve bazı et
yemeklerinde de kullanılmaktadır. Bitkinin yaprak ve filizleri de çorba ve salatalara doğranarak yenir.
(şifalı bitkiler)
Köftebaharı : Köftelerde kullanılır.(şifalı bitkiler)
Körü : Kimyon, biber, zerdeçal, kişniş, karanfil, kakule, zencefil, hintcevizi, demirhindi ve acı kırmızı
biberden oluşan bir baharat karışımıdır. (şifalı bitkiler)
Kuru Tarhun : Tazesinin kullanıldığı her yerde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Kuşüzümü : Pilav, dolma içleri ve bazı tatlılarda kullanılır. (şifalı bitkiler)
Maydanoz : Her türlü salata ve yemekte kullanılır. Kök maydanozda ıtırlı bir yağ bulunduğundan
bazı soslarda ve yemek sularında bu köklerden yararlanılmaktadır. (şifalı bitkiler)
Melis otu : Salata veya taze meyveler ile kullanılır. (şifalı bitkiler)
Mercanköşk : Kekiğe çok yakın bir ottur. Salatalardan başka et yemeklerinde, sebzelerle de
kullanılır. Genellikle yemeğe pişmesine yakın konur. Sindirimi kolaylaştırıcı bir etkisi olduğundan, av
etleri gibi sindirimi zor yemeklerde mutlaka kullanılır. (şifalı bitkiler)
Mis kotu : Kaz, ördek, yılanbalığı gibi yağlı yiyeceklerde ve yahnilerde kullanılır. Vermut tipi bazı
şarapların yapımında vazgeçilmez bir ottur. (şifalı bitkiler)
Muskat : (küçük hindistan cevizi) Kullanılan kısmı tohumudur. Itırlı bir tada ve kokuya sahip olan
muskat çok sert olduğundan rendelenmiş olarak da satılır. Antiseptik, iştah açıcı, mide ve kalbi
kuvvetlendirici ve safra taşlarının erimesine yardımcı özellikleri vardır.(şifalı bitkiler)
Nane : Çorbalardan sebzelere kadar birçok yemekte kullanılır. Etlerden koyun ve kuzuya
konulur.Ayrıca genellikle salatalarda da kullanılır. (şifalı bitkiler)
Pembe biber : Özellikle soslarda, et ve balık yemeklerinde kullanılır. (şifalı bitkiler)
Pim pinel : Bir anason türüdür. Genellikle çorba, sebze ve balık yemeklerinde kullanılır.(şifalı bitkiler)
Pul Kırmızı Biber : Acı taze biberlerin kurutulup pul haline getirilmesi ile yapılır. (şifalı bitkiler)
Rezene : Anason kokulu bir ot. Yaprakları dereotuna benzeyen, kökü de sümbül soğanını andıran bu
bitkinin yemeği ve salatası yapılır. (şifalı bitkiler)
Roka : Yaprakları turp yaprağına benzeyen bir bitkidir. Salata olarak veya tava ve ızgarada pişirilmiş
balık yemekleriyle birlikte yenir. Ayrıca, servis tabaklarının süslemesinde de kullanılır. (şifalı bitkiler)
Safran : Safran, kullanıldığı yemeğe sapsarı bir renk verir. Keskin ve hafif acımsı bir tadı vardır. Bazı
balık ve deniz mahsulleri yahnilerinde, pilavlarda ve sütlü, pirinçli tatlılarda kullanılır. Zeytinyağında ise
hiç erimez. Ayrıca safrandan zerde adı verilen bir tatlı da yapılır.(şifalı bitkiler)
Sumak : Toz haline getirilerek kullanılmaktadır. Ekşimsi bir tadı vardır. Kebaplara ve bazı salatalara
ekşilik vermek için kullanılır. (şifalı bitkiler)
Susam : Simit ve benzer çeşitli hamurlu yiyeceklerde ya da tahin yapmında kullanılır. (şifalı bitkiler)
Tarçın (çubuk) : Bazı pasta, kek, bisküviler ve sütlü tatlılarda ayrıca boza, salep gibi içeceklerde
kullanılmaktadır. (şifalı bitkiler)
Tarhun : Bazı soslarda, salçalı et yemeklerde, soslarda, yumurtalarda ve salatalarda kullanılır. (şifalı
bitkiler)
Tatlı Kırmızı Toz Biber : Tatlı kırmızı biberlerin kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilir. Pek çok
yemekte kullanılır.
Tere : Bu bitkinin yaprakları genellikle salata olarak yenir. Servis tabakların süslenmelerinde de
kullanılır. (şifalı bitkiler)
Toz Tarçın : Çubuk tarçının kullanıldığı her yerde kullanılır.(şifalı bitkiler)
Vanilya : Meksika kökenli bir baharat. Pastacılık ve şekercilikte krema, kek, dondurma, komposto,
poşe meyveler ve sütlü tatlıları lezzetlendirmek için kullanılır. (şifalı bitkiler)
Yenibahar : Kullanılan kısmı meyvesidir. İştah açıcı, gaz söktürücü ve kabıza karşı etkilidir. Mutfakta
ise etli yemeklerde, köfte, sosis, çeşitli tatlı ve dolmalarda kullanılır.(şifalı bitkiler)
Zencefil : Bir bitkinin toprak altında kalan gövdesinin kurutulmasıyla elde edilir. Genellikle şerbet,
meşrubat ve likör yapımında kullanılmaktadır. (şifalı bitkiler)
Zerdeçal : Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renkte bir bitkidir. Et, balık, yumurtalı yemeklere
katılır. Ayrıca kimi zaman safranın yerine de kullanılmaktadır. (şifalı bitkiler)
Şifalı bitkilerin isimleri
Abdüsselamotu (Adamotu),
Acızambak (Tatula),
Acıağaç,
Acıbakla,
Acıdiilek (Eşekhıyan),
Acıkavun (Eşekhıyan),
Acıpelin (Peünotu),
Acıtahta (Acıağaç),
Acıodun (Acıağaç),
Acıot (Dövülmüşavratotu),
Acıyonca (Suyoncası),
Acıyonga (Acıağaç),
Adaçayı,
Adamotu,
Adasoğanı,
Ademotu (Adamotu),
Ağaççileği (Ahududu),
Ağaçkavunu (Eşekhıyan),
Ağuotu (Baldıran),
Ahududu,
Akasya,
AkbaşIı (Pelinotu),
Akdiken,
Akgünlük,
Akyıldız Soğanı,
Alıç,
Altmasa (Yahudiotu),
Altınbaşak (Yahudiotu),
Altınçiçeği (Ölmezçiçek),
Altınkökü (İpeka),
Alyanak (Denizüzümü),
Amber,
Amberparis (Kadıntuzluğu),
Amerikan fıstığı (Yerfıstığı),
Anadolu Adaçayı,
Anason,
Arapsaçı (Rezene),
Arctostaphylos Uva Ursi,
Ardıç,
Arıçiçeği (Ölmezçiçek),
Aslanayağı (Kırkbaş),
Aslankulağı (Kırkbaş),
Asma (Üzüm),
Aspir,
Aşotu (Gelincik),
Ateşotu (Sinirliot),
Atkestanesi,
Atkuyruğu,
Avokado,
Avsa rotu,
Ayakotu,
Ayçiçeği,
Ayıgülü (Şakayık),
Ayıkulağı (Miskadaçayı+Çuha)
Ayısoğanı (Adasoğanı),
Ayıt (Hayıt),
Ayıüzümü,
Aylandızağacı (Kokarağaç),
Ayrı kotu,
Ayva,
Azakeğeri (Avşarotu),
Azıotu (Yermürverij,
Badem,
Badıyane (Yıldız anasonu),
Baharçiçeği (Çuhaçiçeği),
Baldıran,
Baldırıkara (Venüssaçı),
Ballıbaba,
Ballıdarı (İncir),
Banotu,
Bardacık (incir),
Barsamaotu (Ctvanperçemi),
Barutağacı,
Basurotu (Düğünçiçeği),
Batbatan (Banotu),
Bereotu (Duvartesleğeni),
Beşparmakotu,
Beyaz Çöpleme,
Beyazsoğan (Adasoğanı),
Beygirkuyruğu (Atkuyruğu),
Biberiye,
Bindirdelikotu (Kantaron),
Binbir yaprakotu (Cıvanperçemi),
Bingözotu (Mahmude),
Biraçiçeği (Şerbetçiotu),
Bitotu,
Bocurotu (Şakayık),
Bodurmürver (Yermürveri),
Bohçaotu (Danabağırtan),
Boğanotu (Kurtboğan),
Boğumlucaotu (Mührüsüleyman),
Boldo,
Boruçiçeği (Tatula),
Boynuzotu (Danabağırtan),
Boyotu (Çemenotu),
Böğürtlen,
Buhur (Karagünlük),
Burç (Gökçe),
Burçak (Müdürmük),
Büyüotu (Tatula).
Calapar Baklası,
Calapa Yumrusu,
Centiyane,
Ceviz,
Cezayir Menekşesi,
Cıngıidaklıot (Çobançantası),
Cırdatan (Eşekhıyan),
Cıvan Perçemi,
Ciğerotu,
Corynanthe Yohimbe,
Cücemürver (yermürveri),
Çakaferiği,
Çakşırotu,
Çaiıdikeni (Karaçalı),
Çam,
Çamçiçeği (Salep),
Çavdar Mahmuzu,
Çavdarotu (Çavdarmahmuzu).
Çay,
Çayırotu
Çekem (Gökçe)
Çemenotu,
Çeşmezen (Karaçalı),
Çevgen (Çövenotu),
Cıngıldaklıot (Çobançantası),
Çıyancık (Kurtpençesi),
Çıyanotu (Kurtpençesi),
Çiçekli dişbudak ağacı,
Çiçeksiz dişbudak ağacı,
Çiğdem,
Çiğotu (Güneşgülü),
Çilek,
Çinanasonu,
Çobançantası,
Çobanüzümü,
Çöğenotu (Çövenotu),
Çörekotu,
Çövenotu, Çuhaçiçeği,
Dağdığan ağacı (Kartopu ağacı),
Dağdağan (Banotu),
Dağelması (Anadolu adaçayı),
Dalakotu (Kısamahmut),
Danabağırtan,
Danakıran (Danabağırtan),
Darıfülfül,
Davudçobanı (Sütleğen),
Dedemene (Hiniyağı),
Defne,
Defneyezit (Centiyane),
Delicebakla (Acıbakla),
Deliyonca (Hintkeneviri),
Denizkadayıfı,
Denizüzümü,
Dereotu,
Develiotu (Loğusaotu),
Devetabanı (Öksürükotu),
Dikenüzümü (Kadıntuzluğu),
Dtşotu, (+Adaçayı),
Dolamaotu (Mührüsüieyman),
Domuzekmeği (Yersomunu),
Dövenotu (Kurşunotu),
Dövülmüşavratotu,
Dulauratotu,
Durakotu (Dereotu),
Dut,
Duvar Fesleğeni,
Düğün Çiçeği,
Ebegümeci,
Eğiroiu (Avşarotu),
Eğreltiotu,
Ekşiyonca,
Enir (Tavşanmemesi),
Enison (Anason), Enginar,
Erkek akdiken (Barutağacı),
Erkurtaran (Kısamahmut),
Eşekhıyarı,
Farfaraotu (Öksürükotu),
Fesleğen,
Fıtıkotu (Koyunotu),
Filiskin (Yarpuz),
Filkulağı (Yılanyastığı).
Frenkkimyonu,
Frenksalatası (Hindiba),
Funda (Süpürgeotu),
Gavurbaklası (Acıbakla),
Gavurhaşhaşı (Banotu),
Gayakağacı (Peygamber ağacı)
Gelincik,
Gelinfeneri (Güveyi'eneri),
Gerdeme (Suteresi),
Geyikdikeni (Akdiken),
Gevele (Gökçe),
Gıvışganotu,
Gilaburuağacı (Kartopuağacı),
Filkulağı (Yılanyastığı).
Frenkkimyonu,
Frenksalatası (Hindiba),
Funda (Süpürgeotu),
Gavurbaklası (Acıbakla),
Gavurhaşhaşı (Banotu),
Gayakağacı (Peygamber ağacı).
Gelincik,
Gelinfeneri (Güveyi'eneri),
Gerdeme (Suteresi),
Geyikdikeni (Akdiken),
Gevele (Gökçe),
Gıvışganotu,
Gilaburuağacı (Kartopuağacı),
Hamamalis Virginia'na
Har bak (Dana bağırtan),
Hardal,
Harnup (Keçiboynuzu),
Haşhaş,
Hatmi,
Havacivaotu,
Hayıt,
Herdemtaze (Ölmezçiçek)
Hevhulma,
Hezaran (Bitotu)
Hitan (Dişotu)
Hiltit (Şeylanotu)
Hindiba
Hindistan cevizi (büyük),
Hindistan cevizi (küçük),
Hintbademi (Kakao),
Hintbaklası (Hintyağı),
Hintçiçeği (Hintyağı).
Hintkeneviri,
Hinlsafranı (Zerdeçal),
Hintyağı,
Horasanı,
Huşağacı,
Hünnap,
Hüsnüyusuf,
Hydrastis Canadensis,
Jamaika acıağaç (Yalancı acıağaç).
Ihlamur, 131
Irziyan (Rezene), 239
Isırganotu, 133
Işgın (Ravent), 238
İncir, 134
İnciçıçeği (Müge), 212
İnsanotu (Adamotu), 26
İpeka, 135
itüzümü (Köpeküzümü), 181
İzlanda Likeni, 136
itboğan (Çiğdem), 77
Kabak, 137
Kabakulakotu (Loğusaotu), 196
Kadimağacı (Porsukağacı), 235
Hazırlayan :
Ad :İBRAHİM
Soy ad :KIZILIRMAK
ŞUBE : 9/ E
NO :2971
KONU : ŞİFALI BİTKİLER
DERS :BİYOLOJİ
ÖĞRETMEN :
AD : Tülay
SOY AD : Yeşilli
SON
Download