Doğal Sağlık Ürünleri

advertisement
Doğal Sağlık Ürünleri
http://bitkiseldestek.com/dogal-saglik-urunleri/
Doğal Sağlık Ürünleri
Doğal Sağlık Ürünleri
Doğal Sağlık Ürünleri. Doğal sağlık ürünleri çeşitli şifalı bitkilerin
yetiştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde işlenmesi ile meydana getirilir.
Doğal ürünler şifalı bitkilerden oluşmaktadır. Bitkisel ürünler hakkında
detaylı açıklamalar makalemizde yer almaktadır.
Doğal Sağlık Ürünleri Nasıl Meydana Gelir İçerdiği Maddeler Nelerdir
Şifalı Bitkiler Nasıl Toplanır ve Kurutulur?
Bitkiler, hiçbir zaman, yağmurlu, sisli ve nemli havalarda
toplanmamalıdır! Toplama için en uygun saat ise, 10-16 arasıdır.
Yalnızca temiz ve lekesiz olan bitkiler toplanmalıdır. Kurutulmak üzere
toplanan bitkiler, kesinlikle yıkanmamalıdır! Yoksa hiçbir biçimde
kurutulamaz, kararır ve küflenirler. Bitki toplanan yerlerin, çevre
kirliliği etkisine girmemiş olması gerekir. Şifalı bitkiler, otoyol
kıyılarından kesinlikle toplanmamalıdır. Bu bitkiler, motor
egzozlarından çıkan dumanların içindeki kurşunla kirlenmiş
olduklarından, zehirli sayılmalıdırlar! Bitki toplanan bahçelerin,
tarlaların, çayırların yakınında veya uzağında haşarata karşı ilaçlama
yapılmamış olması gerekir, çünkü rüzgar o ilaçları çevreye taşıyabilir.
Bitki yaprakları genç, ama tam gelişmiş olduklarında, çiçekler ise tam
olarak açtıklarında, genç ve tazeyken toplanmalıdır. Toprağın üstündeki
bitkinin tümü, çiçeklenme aşamasında, meyveler ise tam olarak
olgunlaştıklarında toplanır. Kökler, ancak gelişmelerini
tamamladıklarında, genellikle ilkbaharda veya sonbaharda sökülmelidir.
Ağaç kabukları ise ilkbaharda, genç dallardan soyulmalıdır. Dallar bu
mevsimde henüz kurumamış olduğu için, kabuklar daldan kolayca ayrılır.
Şifalı bitkilerin kurutulması, içerdikleri etken maddelerin değişime
uğramasını ve yok olmasını önler. Ayrıca, mantarların ve bakterilerin
yaşam alanları da böylece kurutulmuş olur. Bitkilerin kurutulmasının,
konserve etmek anlamında algılanması gerekir ve toplamanın hemen
ardından gerçekleştirilmelidir. Kurutma için en uygun ortam, havadar ve
gölgeli bir yer olacaktır. Güneş altında kurutulmak istenen bitkiler,
çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunan uçucu yağları yitirirler.
En ideali, bitkileri büyük bir elek üstüne serilerek veya demet halinde
saplarından bağlanıp, yüksek bir yere asılarak kurutulmasıdır.
Bitkilerin tam anlamıyla kurumasına çok dikkat edilmelidir. Kuruma
aşaması sona erdiğinde, yabancı maddelerden tamamen arındırılan bitkiler
elden geldiğince ince kıyılarak, hava almayan kaplarda stabilizasyonu
sağlanıp, kullanıma hazır biçimde saklanmalıdır.Bitkiler yapay ısıda da
kurutulabilirler, ama ısının derecesine dikkat etmek gerekir. Aromatik
kokulu bitkilerin tümü, uçucu yağ içerdikleri için, ancak 35 dereceye
kadar dayanabilirler. Öteki bitkilerin ise genelde 60 dereceye kadar
dayanabildikleri söylenebilir. Ama, fermantasyon oluşmaması için, hava
akımı yaratılması şarttır. Çok ince olmayan kökler, fırçalanarak iyice
yıkandıktan sonra, havadar bir ortamda kurutulmalıdır. Bitkinin
bölümleri tam anlamıyla kuruduktan sonra, nem ve ışıktan korunacakları,
hava almayan kaplara doldurulur. Saydam olmayan, ışık geçirmeyen
kaplarda saklanmalıdır. Bitkilerin saklandığı kapların üstüne, toplama
tarihi ve bitki hakkında bilgi veren etiketler yapıştırılmalıdır. Çünkü
bitkiler, kuruyup ince kıyıldıktan sonra, birbirlerinden kolayca ayırt
edilemezler. Bitkilerin saklanması için, metal veya renkli cam
kavanozlar kullanılabilir. Şifalı bitkilerin ve şifalı bitkilerden elde
edilen drogların insan sağlığı açısından ne denli önem taşıdığı
tartışılamaz bir gerçektir. Her bitki, bünyesinde, tedavi edici
özelliğine göre, etkin-yönlendirici-dengeleyici maddeler taşır. Belirli
bir hastalığın tedavisinde, ancak bu maddelerin birlikte oluşturdukları
genel etki sayesinde olumlu sonuca ulaşılabiliniz. Şifalı bitkilerden bu
olumlu etkiyi elde edebilmenin de özel koşulları vardır. Bu özel
koşullar, doğru seçilen bitkinin zamanında toplanması, kurutulması,
kullanıma hazırlanması ve saklanması olarak sıralanabilir. Şifalı
bitkiler ve onlardan elde edilen droglar, ülkemizde ne yazık ki şifalı
bitki satıcılarından yani aktarlardan veya büyük alışveriş
merkezlerinden satın alınabilmekte ve tüketici, satıcıya güvenmek
zorundadır.
Bitkilerin İçerdiği Etken Maddeler
Bitkiler, topraktan emdikleri cevherleri kendi metabolizmalarında, insan
bedeninin özümleyebileceği bileşimlere dönüştürürler: Örneğin, temel
besin maddelerinden, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve
mineraller. Bitki metabolizmasında oluşan öteki değerli bileşimler ise,
tedavi amacıyla kullanılan etken maddelerdir: Örneğin, eterli uçucu
yağlar (esanslar), alkaloitler, tanenler ve acı maddeler. Bunlar,
savunma gücünü arttırarak, organların işlevlerini destekleyerek veya
iyileşmeyi hızlandırarak, organizmamızdaki belirli dokulara, organlara
ve işlevlere olumlu etkiler yaparlar. Bu maddelerden bazıları,
kendilerini bünyesinde oluşturan bitkinin varlığını sürdürebilmesi için
de önemli görevler üstlenirler. Bitkiler ayrıca, içerdikleri ana etken
maddelerin insan bedeni tarafından özümlenmesini hızlandırıcı veya
yavaşlatıcı özellikler içeren pek çok sayıda, dengeleyici ve
yönlendirici ikincil maddeler de içerirler. Bu tür ikincil etken
maddelerin, bir bitkinin iyileştirici özelliğini ne ölçüde
etkileyebildiği, ancak bitkinin ana etken maddesi izole edildiğinde
anlaşılabilir.
Yani, yönlendirici ve dengeleyici maddelerden ayrıştırılarak kullanılan
ana etken maddenin etkileyiş biçiminde önemli farklar görülebilir. Bazen
etkisiz kalır veya etkisi artar ve bitkide hiç bilinmeyen yan etkiler
ortaya çıkabilir. Bitkilerde, birbirlerini dengeleyen, güçlendiren,
yönlendiren ve içlerindeki bazı zararlı maddelerin gücünü azaltabilen,
pek çok sayıda ana etken madde ve ikincil maddeler vardır. İşte bu
nedenle, bir bitkinin özgül etkisi, içerdiği tüm maddelerin bileşiminin
oluşturduğu bir genel etkidir. Bitkinin yalnızca 1-2 ana etken
maddesinin ayrıştırılarak elde edilen preparatların etkinliği, bitki
çaylarının iyileştirici etkinlikleri gibi yeterli olmayabilir. Ayrıca
iyileştirici etkiyi içeren etken maddeler, bitkinin tüm organlarında
eşit oranda bulunmazlar. Konsantrasyon, bazen kökte ve kabukta, bazen de
bitkinin tümünde veya yapraklarında, çiçeklerinde, tohumlarında veya
meyvelerinde de bulunabilir. Birde, bitkilerin etken madde içerikleri, o
bitkinin bulunduğu bölgeye ve kendisini besleyen toprağın niteliklerine
göre de değişiklikler gösterebilir. Öteki etkenler ise, mevsimler, hava
şartları ve güneşin durumudur. Bu faktörlerin etkisi, bitkinin cinsine
ve organlarına göre değişiklikler gösterir. Bitki çayından istenilen
etkiyi almak için drogun doğru bitki türü olduğuna ve yeterli miktarda
etken madde içerdiğine güvenmek isteyen kişi, kullanacağı şifalı
bitkileri mesleğine gönül vermiş konunun uzmanı firmalar tarafından
üretilmiş güvenilir markaları yine mesleki eğitim almış güvenilir ve
kullanıcıya açıklayıcı bilgi verebilecek tek uzman satıcı olan
eczacılarımızdan almalıdır.
Etiketler: kibarlı bitkisel ürünler, doğal bitkisel ürünler, doğa bitkisel ürünler, cinsel bitkisel ürünler, bitkisel cinsel ürünler, cemre bitkisel ürünler, bitkisel kozmetik ürünler, mnc bitkisel ürünler, alizade bitkisel ürünler,
bitkisel ürünler şirketleri
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download