CSE460 YAPAY ZEKA DERS KATALOG FORMU

advertisement
CSE460 YAPAY ZEKA
DERS KATALOG FORMU
Dersin Kodu: CSE460
Dersin Adı: Yapay Zeka
Yarıyılı
(T + U + L)
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Önkoşulları
7/8
3+0+0
3
6
İngilizce
Seçmeli
Konferans
CSE202
Dersin İçeriği
Veri gösterimi, arama ve sezgisel programlama, mantık ve mantıksal
programlama, problem çözme, oyunlar ve bilmeceler, uzman sistemler,
öğrenme, yapay görme, doğal dil anlama. Bir yapay zeka dilinde
uygulamalar.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ç1. Yapay Zeka’nın temel kavramlarını, tekniklerini, matematik ve yazılım
altyapısını öğrenerek uygulayabilme yeteneği kazanmak.
Ç1. Problem çözümünde sezgisel arama, veri gösterimi, planlama,
muhakeme etme gibi yapay zeka yöntemlerini kullanabilmek
Ç2. Arama ve planlama problemleri için çözüm tasarlama ve uygulama
geliştirme
Ç3. Problemin tanımını ve özelliklerini irdeleyerek uygun çözümler
önerebilmek
Kaynaklar
Yardımcı kaynak ve materyaller
Bilgisayar, projektör
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ
PÇ1
Ç1
Ç2
Ç3
Ç4
GENEL
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
CSE460 YAPAY ZEKA
DERS KATALOG FORMU
HAFTALIK KONULAR
Hafta
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERS DEĞERLENDİRMESİ VE AKTS İŞ YÜKÜ ÇİZELGESİ
AKTS İŞ YÜKÜ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR
Derse Katılım
Sayı
Değerlendirmeye
Süre(Saat)
Katkısı (%)
(Hazırlık süresi dahil)
14
3
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Ödevler
Sunum
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Uygulama
Diğer(Sınıf dışı çalışma)
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI
NOTUNA KATKISI
Toplam İş Yükü
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA
KATKISI
Toplam İş Yükü / 25
Toplam
Hazırlanma tarihi:
Düzeltme tarihi: 09.07.2015
İş Yükü
100
Dersin AKTS Kredisi
Hazırlayan: Yard. Doç. Dr. Emine Ekin Onaylayan:
Düzenleyen: Yard. Doç. Dr. Emine Ekin
42
Download