ZEKA ENGELİ

advertisement
ZİHİNSEL ENGELLİ
ÇOCUKLAR VE
BEDEN EĞİTİMİ
Tanım
Zihinsel fonksiyonların normalin altında
olması,
 Öğrenme ve sosyal uyum sağlayıcı
davranışların iki ya da daha fazlasında
sınırlılık.
 18 yaşından önce başlaması

Zihinsel fonksiyonların normalin
altında olması

Zeka mantıklı plan yapma, problem çözme,
soyut düşünme, öğrenme ve deneyimlerden
yararlanma

70-75 IQ ve altı
Öğrenme ve uyum sağlayıcı
davranışlar





İletişim,
Özbakım,
Ev yaşamı,
Sosyal beceriler,
Akademik
fonksiyonlar,,




Kendini yönlendirme,
Sağlık ve güvenlik
Serbest zamanlar,
İş
SINIFLANDIRMA

Hafif Derecede Zeka Engeli ( 50/55- 70/75
IQ)

Orta Derecede Zeka Engeli (35/40-50/55
IQ)

Ağır Derecede Zeka Engeli (20/25-30-35 Iq)
YAYGINLIK
%
3: Genel popülasyon
 % 8.9 : özel popülasyon
NEDENLER





Kromozomal bozukluklar ( Down sendrom,
fragile X)
Genetik metabolik bozukluklar (
Fenilketanuri)
Konjenital enfeksiyonlar (rubella, )
Prenatal ilaç kullanımına maruz kalma (
alkol, kokain, ilaçlar)
Otizm


Doğum sırası faktörler ( Düşük doğum
ağırlığı, erken doğum, yetersiz oksijen, kafa
travmaları)
Postnatal faktörler ( ağır malnutrisyon, viral
enfeksiyonlar,
BE UYGULAMA İLKELERİ
Becerileri sistematik olarak öğretin
– Her ders için öğretilecek beceriyi planlayın ve en basit
olanı başta öğretin
– Bir kerede yalnız bir beceri öğretin
– Düzenli olarak önceki haftalarda öğrenilen becerileri
tekrar edin
– Bol tekrar yaptırın
– Anında geri bildirim verin
– Gerekli olduğunda öğrenciyi bol bol övün

UYGULAMA İLKELERİ







Hareketi gösterin
– Tüm öğrencilerin gösterdiğiniz hareketi gördüğünden
emin olun
Tüm öğrencilerin katılımını sağlayın
– Bol miktarda ekipmanı hazır bulundurun
– Küçük gruplar kullanın
Öğrencilerinize ekibin bir parçası olduğunu algılatacak
takım ruhunu oluşturun
– Eğlenceli bir ortamda çalışın
EĞİTİM STRATEJİLERİ
Bireysel eğitimle uyumlu olarak uygulanabilecek
yöntemleri tercih edin(Doğrudan öğretim yöntemi
(Komut-Görev)
 Ağır seviyede engelli sporcular için güçlü görsel,
dokunsal ve işitsel uyarıcılar/teşvikler kullanın
 Dikkat genişliği az olduğundan fazla sayıda etkinlik
yapın
 Sözlü yönlendirmeleri en aza indirin
 Hareketi şahsen (ya da bir yardımcı vasıtasıyla) gösterin
 Fiziksel yardım

MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ




Fiziksel sağlık: Normal bireylerden daha
yüksek, kanser ve enfeksiyon riski, sağlıksız
dişler, trafik kazaları
Duruş bozuklukları
Derinlik algısı problemleri, ya da vestibüler
ve denge gelişimindeki yetersizlik,
Yetersiz beden algısı



Refleks gelişiminde kayıp ve sıralı motor
becerilerin kazanılmasında gecikme
Fiziksel ve motor uygunluk unsurlarının
gelişimde yetersizlik
Kısa boy ve daha ağır beden kütlesi,
UYARI
Down Sendromlu bireyler için;,


Atlanto axial eklem anomalisi (C1-C2)
Kalp bozuklukları ile ilgili kontroller
yapılmalıdır.
A ZE ÇOCUKLAR İÇİN BE



Duyu-motor eğitim,
Fiziksel ve motor uygunluk,
Temel beceriler (yuvarlanma, yürüme, merdiven
çıkma, koşma, fırlatma, yakalama, atlama,
zıplama, vurma)
Download