Slayt 1

advertisement
Bölüm 5: Kuantum Mekaniği
Prof. Dr. M. Halûk Güven
ZKÜ Fen-Ed. Fak.
Fizik Bölümü
• GENEL BİLGİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Giriş
Normlama
İyi davranışlı dalga fonksiyonları
Olasılık
Schrödinger denklemi
Beklenen değer
Operatörler (İşlemciler)
Operatörler ve beklenen değerler
Schrödinger denkleminin zamandan bağımsız şekli
Özdeğer ve özfonksiyonlar
İşlemciler ve Özdeğerler
Kutudaki parçacık
Harmonik salınıcı
Download