DENEY FÖYÜ

advertisement
Fen Laboratuarı Öğrenci Çalışma Kâğıdı (Dolu)
DERS: Fen ve Teknoloji
SINIF: 6. Sınıf
ÜNİTE: Vücudumuzda Sistemler
KONU: Dolaşım Sistemi
ETKİNLİK TÜRÜ: Laboratuar içi etkinlik
DENEYİN ADI: Büyük ve Küçük Tur
KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER:
 Dolaşım sistemi resmi
 2 adet renkli boya kalemi
KAZANIM:
2.5:Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar. (FTÇÇ–4)
ETKİNLİK ÖNCESİ SORULAR:
1. Vücudumuzda ki kan sizce temiz mi kirli mi?
— Vücudumuzda kirli ve temiz kan bulunur.
2. Peki, hem temiz hem de kirli ise hangi taraf kirli hangi taraf temizdir?
—Kalbimizin bulunduğu taraf temiz kanı, sağ taraf ise kirli kanı bulundurur.
3. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışır mı?
—Hayır, temiz kan ile kirli kan birbirine karışmaz.
4. Kalpten çıkan kan, vücudumuzda dolaşırken nasıl bir yol izler?
—Küçük kan dolaşımı sağ karıncıktan başlar, akciğer atardamarından gider akciğer
toplardamarından geri döner ve sol kulakçıkta son bulur.
Büyük kan dolaşımı ise sol karıncıktan başlar, aortdan gider, üst ve alt ana
toplardamardan geri döner ve sağ kulakçıkta son bulur.
DENEYİN YAPILIŞI:
1.
2.
3.
4.
Öğretmenimizin talimatıyla birlikte hangi turu yapacağımızı kararlaştıralım.
Tur sırasında bize verilen ipuçlarını kullanalım.
İlk turu hangi rengi kullanacaksak o renkte boyayalım.
Diğer turu da elimizdeki diğer renkli kuru boyayla boyayalım.
DENEYİN SONUCU:
1. Küçük tur sağ karıncıktan başlar, sol kulakçıkta son bulur.
2. Büyük tur sol karıncıktan başlar, sağ kulakçıkta son bulur.
ETKİNLİK SONRASI SORULAR:
1. Kalbimizin hangi tarafında temiz, hangi tarafında kirli kan vardır?
— Kalbimizin tarafında temiz, sağ tarafta ise kirli kan vardır.
2. Küçük kan dolaşımı ile büyük kan dolaşımı arasındaki fark nedir?
— Küçük kan dolaşımı kalp ve akciğerler arasında, büyük kan dolaşımı kalp
akciğerler ve vücudun diğer kısımları arasında gerçekleşir.
3. Küçük kan dolaşımının ve büyük kan dolaşımının amacı nedir?
—Küçük kan dolaşımının amacı kirli kanı temizlemek, büyük kan dolaşımınınki ise
temiz kanı vücuda dağıtmak ve atık maddeleri vücuttan toplamaktır.
NELER ÖĞRENDİK?
Küçük ve büyük kan dolaşımının nasıl olduğunu ve amaçlarının neler olduğunu
öğrendik.
Küçük kan dolaşımı sağ karıncıktan başlar, akciğer atardamarından gider akciğer
toplardamarından geri döner ve sol kulakçıkta son bulduğunu öğrendik.
Büyük kan dolaşımında sol karıncıktan başlar, aort dan gider, üst ve alt ana
toplardamardan geri döner ve sağ kulakçıkta son bulduğunu öğrendik
YORUMLARINIZ:
Deney hakkında eksik olduğunu düşündüğünüz veya tam olduğunu düşündüğünüz
noktalar nelerdir?
Download