ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

advertisement
ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
BİYOLOJİ ETKİNLİK PLANI
DENEYİN ADI
: BİR MEMELİ KALBİNİN İNCELENMESİ
DENEYİN AMACI :
Bütün memelilerde kalp aynı yapıya sahip olduğu için kendi kalbimiz
hakkında da bilgi edinmiş olacaksınız.
ARAÇ VE GEREÇLER






:
Koyun, dana vs. kalbi
Makas
Bistürü
Cam çubuk
Diseksiyon küveti
DENEYİN YAPILIŞI
:
1. Önce kalbin dış görünüşünü inceleyiniz. Kalbin çevresini yatay olarak çeviren taç
şeklinde bir yağ tabakası göreceksiniz. Bu tabaka kulakçıkla , karıncıklar arasında
sınırı belirler.
2. Diğer bir yağ tabakası eğik bir şekilde kalbin alt yarısına doğru uzanır. Bu
tabakalarda sağ karıncıkta , sol karıncıktan ayıran duvarı belirler.
3. Karıncıkların duvarlarından birer yarık açarak
duvarların
kalınlıklarını
karşılaştırınız.
4. Daha sonra yarığın birinden cam çubuk sokunuz ve ucu duvarın iç yüzeyine
temas edinceye kadar itiniz. Şimdi cam çubuğun ucunu yukarı doğru
gidebildiğince kaldırınız.
5. Çubuğun daha ileri gitmesini engelleyen zar kulakçıkla karıncık arasındaki
kapakçıktır.
6. Kalbi yararak kapakçığın bağlı bulunduğu ipleri (kirişleri) inceleyiniz. Kirişlerin
diğer uçları nereye yapışıktır? Kas dokusunun , kirişlerin bağlandığı yerdeki
kalınlığına dikkat ediniz.
7. Sol karıncıktan çıkan aort atardamarını bir makasla uzunlamasına kesiniz.
Kesmeye sol karıncığın ucuna gelinceye kadar devam ediniz. Böylece
kapakçıkların yapısını gözleyebilirsiniz.
8. Aort 'tan karıncığın hemen üzerinde ayrılan yürek atardamarlarının (kroner)
başlangıcını bulunuz.
9. Daha sonra kulakçıkları yararak , kulakçıklara gelen toplar damarları bulunuz.
TARTIŞMA
1. Niçin kalbin sağ kesiminin çeperi , sol kısmına göre daha incedir?
2. Niçin kalbin sağ tarafı , sol tarafına göre daha büyüktür?
3. Kapakçıkların bağlandığı kirişlerin fonksiyonu nedir?
4. Kalp içinde bulunan kanı kullanabilir mi?
5. Atar ve toplar damarların çeperlerini karşılaştırınız.
6. Atar ve toplar damarların kulakçık ve karıncıkla olan ilişkisini açıklayınınz.
Mehmet Duran ÖZNACAR
Biyoloji Öğretmeni
Download