Mimari Tasarım 7 (2015 - 2016 Bahar)

advertisement
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
2015 – 2016 BAHAR YARIYILI
MİMARİ TASARIM 7
BURSA’DA TERMAL OTEL VE
KÜR MERKEZİ TASARIMI
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
2015 – 2016 BAHAR YARIYILI MİMARİ TASARIM-7
1
2
3
PROJE KONUSU
Bursa’da Termal Otel ve Kür Merkezi Tasarımı
YÜRÜTÜCÜLER
Doç. Dr. Nilüfer Taş
Mimar Şenol Şimşek
Araş. Gör. Sibel Gölemen
PROJE ÇALIŞMASININ AMACI VE KAPSAMI
Proje çalışmasının amacı Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin bütününü
oluşturan tüm disiplin alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu ve
istenen mesleki düzeye ulaştığını kanıtlayan bir çalışmanın ortaya konması, diğer yandan
da genel eleştiriler yolu ile öğrencinin yetişme olgusunun bu aşamada da gelişmesinin
sağlanmasıdır.
Belirli sınırlar içinde, süreç ve analiz çalışmalarının değerlendirilmesini içermekle birlikte,
proje çalışmasının temel niteliği, sonucu mimari bir ürüne yönelmiş bir proje çalışması
olmasıdır. Mimari Tasarım 7 kapsamında kazandırılan becerilerin arttırılarak; tasarım
probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri
toplama, analiz, bina programı geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün
süreçleri boyunca hâkim olabilme yeteneğinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi; bu
bağlamda mimari/doğal/yapılı çevre içerisinde karmaşık fonksiyonlu bina/bina
gruplarının mimari tasarımı ve ifadesinin sağlanmasıdır. Proje çalışmasında öğrenci
çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve mimari sentezle ilgili her bilim
dalındaki yetişmenin denetlenmesi esastır.
Bu süreçteki gerekli aşamalar ve yapılacak işlemler yürütücüler tarafından belirlenir.
Çalışmanın yürütülüşü sırasında öngörülen denetim ve projenin gelişimi içinde gereken
aşamalarda genel eleştiriler, yarıyıl içinde belirli ara jüri oturumlarında proje
yürütücüleri tarafından yapılır.
4
PROJE ÇALIŞMASININ YÜRÜTÜLMESİ / DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu proje çalışması verilen sürede çalışma programına göre, haftalık, günlük çalışmalar ve
ara jürilerden oluşan yarıyıl içi çalışma süreci ile yarıyıl sonu jürisi olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır.
2
Proje
Proje, verilen program, arazi ve diğer koşullara uygun olarak öğrenci tarafından
geliştirilecek ve özellikle kendi düşünce ve çabalarının ürünü olacaktır.
Ara jüri oturumları
Öğrenci hazırlamakta olduğu projeyi belirtilen tarihlerde jürinin inceleme ve görüşüne
sunacaktır. Bu sunuşlarda öğrenciden istenen çizimler ve diğer belgeler eksiksiz olarak
getirilecek ve jüri üyelerince değerlendirilerek öğrenciye projesine ilişkin eleştiri ve
öneriler yapılacaktır.
Öğrencilerin son değerlendirme safhasında önemli yeri ve başarı durumuna katkısı olan
ara jüri oturumlarına katılmaları zorunludur. Proje çalışması öğrencilerine açık olan ara
jüri oturumlarına öğrenciler belirlenecek numara sırası ile girecekler, sırasında
gelmeyenler haklarını kaybetmiş sayılabileceklerdir.
Yarıyıl sonu jüri oturumu
Öğrencinin jüriye projesini tanıtması, anlaşılamayan noktaları açıklaması için
yapılmaktadır. Bunun yanında jüri öğrenciye projesi dışında genel mimarlık konularında
da görüş ve düşüncelerini anlamak, bilgi düzeyi hakkında fikir sahibi olmak amacıyla
değişik sorular yöneltebilir.
Son genel başarı değerlendirmesi yukarıda açıklanan iki aşamanın tümünün, yani ara ve
son jüri oturumlarının birlikte ele alınıp değerlendirilmesi biçiminde yapılacak ve sonuç
bu değerlendirilmelere göre belirlenecektir. Proje tek başına değerlendirme verisi olarak
görülmemelidir.
Bu aşamalardan herhangi birine katılmamış olmak başarısızlık nedenidir. Ara jüri
oturumlarına çalışmalarını sunmayan ve devamsız öğrenciler proje çalışmasını teslim
edemez.
5
ÇALIŞMA PROGRAMI
 Her üç ara jüriye bilgisayar çıktısı getiren öğrenciler final jürisine de bilgisayar çıktısı
getirebileceklerdir.
 Proje çalışmasının tesliminde maket ve çizimlere ek olarak portfolyo, yıl içi
çalışmaları ve 2 sayfalık A3 (verilen powerpoint formatta) proje tanıtım paftasını içeren
bir CD de ilgili öğretim elemanına verilecektir.
3
TARİH
22.02.2016
1
25.02.2016
2
29.02.2016
22.02.2016
Proje konularının ve arsaların verilmesi, Literatür araştırması yapılması
10.03.2016
14.03.2016
17.03.2016
21.03.2016
5
24.03.2016
28.03.2016
6
31.03.2016
04.04.2016
7
07.04.2016
11.04.2016
14.04.2016
18.04.2016
9
21.04.2016
25.04.2016
10
28.04.2016
02.05.2016
11
05.05.2016
12
13
09.05.2016
12.05.2016
16.05.2016
19.05.2016
23.05.2016
14
26.05.2016
15
Çalışma alanları ile ilgili yapılan analizlerin değerlendirilmesi ve sunumu
02.06.2016
07.03.2016
3
8
Proje konularının ve arsaların verilmesi, Literatür araştırması yapılması
İncelenen örnek projelerin sunumu
Analizler sonucunda oluşturulan senaryo ve konsept dahilinde ihtiyaç programının ve 1/1000 ve 1/500
vaziyet planı önerilerinin leke etüdü şeklinde, kesitler, siluetler ve maketle desteklenerek geliştirilmesi
Analizler sonucunda oluşturulan senaryo ve konsept dahilinde ihtiyaç programının ve 1/1000 ve 1/500
vaziyet planı önerilerinin leke etüdü şeklinde, kesitler, siluetler ve maketle desteklenerek geliştirilmesi
1. ARA JÜRİ
1. ARA JÜRİ
1/500 Vaziyet planının kesitler, siluetler ve maketle desteklenerek geliştirilmesi,
1/200 projeyle ilgili önerilerin geliştirilmesi
1/500 Vaziyet planının kesitler, siluetler ve maketle desteklenerek geliştirilmesi,
1/200 projeyle ilgili önerilerin geliştirilmesi
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
2. ARA JÜRİ
2. ARA JÜRİ
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Kısmi 1/50 plan, kesit, görünüş
3. ARA JÜRİ
3. ARA JÜRİ
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Kısmi 1/50 plan, kesit, görünüş
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (RESMİ TATİL)
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Kısmi 1/50 plan, kesit, görünüş
Projenin geliştirilmesi.
1/500 Vaziyet Planı ve 1/200 yakın çevresiyle birlikte plan, kesit, görünüş, perspektif, maket
Kısmi 1/50 plan, kesit, görünüş
Teslim koşullarının ve sunum tekniklerinin belirlenmesi
03.03.2016
4
PROJE PROGRAMI
Proje konularının ve arsaların verilmesi, Literatür araştırması yapılması
4
ÖĞRENCİYE VERİLECEK BELGELER
6

Proje arazisine ilişkin hâlihazır ve imar planı paftaları

Proje arazisine ilişkin hava fotoğrafı

İhtiyaç Programı

Proje çalışması için gerekli diğer gerekli görülen ek bilgi ve belgeler öğrenci
tarafından temin edilecektir.
JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİNDE İSTENENLER
7
1.
Ara Jüride İstenenler
1/1000
Çevre – doku ilişkilerini ve tasarım ilkelerini gösteren genel yerleşim planı ve
siluet ile senaryo ve mimari programı da içeren konsept paftası
1/500
Vaziyet planı (Hakim rüzgar ve kuzey yönü)
1/500
Kat planları
1/500
Kesitler (çevre ile birlikte)
1/500
Görünüşler (çevre ile birlikte)
Perspektifler
Analiz dosyası
1/500
Maket
2.
Ara Jüride İstenenler
1/500
Vaziyet planı
1/200
Kat planları
1/200
Kesitler (çevre ile birlikte)
1/200
Görünüşler (çevre ile birlikte)
Perspektifler
1/500
Maket
3.
Ara Jüride İstenenler
1/500
Vaziyet planı
1/200
Kat planları
1/200
Kesitler (çevre ile birlikte)
1/200
Görünüşler (çevre ile birlikte)
Perspektifler
1/ 50
Kısmi Uygulama Projesi (plan+kesit+görünüş)
1/500
Maket
Proje Çalışmasının Tesliminde İstenenler (Yılsonunda detaylı olarak tekrar ilan
edilecektir)
1/1000
Çevre – doku ilişkilerini ve tasarım ilkelerini gösteren genel yerleşim planı ve
silueti de içeren konsept paftası
1/500
Vaziyet planı
1/200
Kat planları
1/200
Kesitler (çevre ile birlikte)
1/200
Görünüşler (çevre ile birlikte)
1/ 50
Kısmi Uygulama Projesi (plan+kesit+görünüş)
Binanın yapım ve taşıyıcı sistemi açıklayan genel çizimler
5
1/500
8
9
Perspektifler
Maket
Tüm çalışmaları içeren CD
A3 Portfolyo
A3 proje tanıtım paftasını
Yıl içi çalışmaları
ANLATIM ESASLARI
Anlatım tekniği, çizim ölçeklerinin gerektirdiği bilgileri içerecek şekilde serbesttir. Paftalar
A0 boyutlarında olacaktır. Paftalar sergileme, saklama kolaylığı ve proje bütünlüğü
düşünülerek hazırlanacak, ayrıca her plan paftası, vaziyet planları ve maket grafik olarak
aynı bakış doğrultusunda düzenlenecektir. Çizimlerde topografya ile ilişkiler, yapım ve
taşıyıcı sistem kabulleri ölçeğin olanakları düzeyinde açık olarak ifade edilecektir. Tüm
paftalarda projenin konusu, yürütücüleri, hazırlayan bilgileri, pafta bilgileri yer alacaktır. İki
ara jüri oturumuna da bilgisayar ile elde edilmiş çizim getirenler, final jüriye de bilgisayar
çizimi teslim edebileceklerdir. Tüm çizimler mutlaka bir dosya içerisinde teslim edilecektir.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Mimari projeler aşağıda sıralanan genel ölçütlere göre jüri tarafından değerlendirilecektir.
Öğrenci Çalışmasının İçeriği
 Verilen kavramlar ile tasarım arasındaki ilişkileri kurmadaki yaratıcılık (ana
fikir/konsept geliştirme)
 Mevcut çevrenin fiziksel bileşenlerinin analiz ve sentez sonuçlarının tasarıma
aktarılması
 Mevcut çevrenin sosyal ve kültürel bileşenlerinin analiz ve sentez sonuçlarının
tasarıma aktarılması
 İnsan bedeni ve eylemlerine ait boyutsal ve anlamsal ilişkilerin kurgulanabilmesi
 İşlevsel kurgu – mekân organizasyonu
 Mekânsal hiyerarşi(iç/dış, kamusal/özel)
 Kitle anlayışı, mimari ölçek ve kompozisyon
 Çalışmanın kentsel bağlamda ele alınması
 Taşıyıcı sistem teknolojisi çözümü
 Yapım sistemi çözümü/malzeme seçimi
 Fiziksel çevre kontrolü önerileri
 Ekolojik, sosyo-kültürel, ekonomik sürdürülebilirlik kriterleri ile ilişkiler
 Yapım ve işletme maliyeti analizleri
Öğrenci Çalışmasının Sunumu
 Çizim kalitesi
 Teknik resim çizim kurallarına uygunluk
 Çalışmanın sunumu için gerekli ölçeklerde çizimlerin yeterliliği
 Pafta düzeni
 Paftalar arası düzen
 Üç boyutlu ifadelerin yeterliliği
 Yazılı açıklamaların yeterliliği
6
 Gerekli ölçeklerde maket sunumları
 Maket kalitesi
Öğrencinin Süreç Performansı
 Sentez becerisi (konu ile ilgili yeni öngörülerde bulunabilme, senaryo oluşturma
senaryo / mekânsal kurgu ilişkisi)
 İletişim becerileri (tasarım problemini farklı yönleriyle tarifleme, öngörülen
senaryonun mimari tasarıma aktarılması ve yeterince ifade edilmesi
 Çalışma disiplini oluşturma becerisi
10
PROJE KONUSU VE YERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Proje konusu 160 odalı 5 yıldızlı ve 100 odalı üç yıldızlı bir termal otel ve kür merkezi
tasarımıdır. Her iki otel bir arada tasarlanacaktır. Oteller, asıl fonksiyonları müşterilerin
geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence
ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen
tesislerdir. Oteller, Turizm Yatırımları Yönetmeliği’nde belirlenen genel nitelikleri taşırlar.
Mimari Tasarım 7 dersi kapsamında belirlenmiş olan çalışma alanları, Bursa’da
Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin Termal Otel ve Kür
Merkezi tasarımı kapsamında çalışacağı bölgelerin seçiminde, İl genelinde doğal,
ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan önem taşıyan bölgelerle ve aynı zamanda, termal su
hatlarıyla olan ilişkiler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, Osmangazi İlçesi içerisinde yer
alan bir bölge (Çalışma Alanı 4) bölge (Çalışma Alanı 5) belirlenmiştir.
Çalışma Alanı 4 olarak tanımlanan arazi, Bursa Osmangazi İlçesi’nde Gaziakdemir
mahalesinde, Reşat Oyal Kültürparkı’nın kuzeybatısında, Mudanya Caddesi’nin
güneyinde yer almaktadır. Aşağıda, hava fotoğrafı üzerinde çalışma alanının sınırları
görülmektedir.
7
 TOLON
FABRİKASI
 KÜLTÜRPARK
40°11'58.59"K 29° 2'25.39"D
Çalışma Alanı 4: Kültürpark (Termal Otel ve Kür Merkezi)
Çalışma Alanı 4 - İmar Planı
8
Çalışma Alanı 5 olarak belirtilen bölge, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde,
Bursa Hüdavendigar Kent Parkı’nın güneyinde ve Bent Caddesine sınırı olan bir konumda
yer almaktadır. Aşağıda, hava fotoğrafı üzerinde çalışma alanının sınırları görülmektedir.
 HÜDAVENDİGAR
KENT PARKI
40°11'54.60"K 28°59'59.42"D
Çalışma Alanı 5: Hüdavendigar Mahallesi (Termal Otel ve Kür Merkezi)
Çalışma Alanı 5 - İmar Planı
9
Mimari Tasarım 7 dersi kapsamında verilen, termal otel ve kür merkezi tasarımı çalışması
kapsamında, öğrencilerin aşağıda tanımlanan temel ilkeleri dikkate alması
beklenmektedir.
TEMEL İLKELER










Otel binalarının tasarımında genel olarak kaynakların etkili kullanılması, yörenin coğrafi,
iklimsel ve kültürel özelliklerini dikkate alması, çevre ile bütünleşen, sürdürülebilir
çözümlere olanak sağlaması, farklı yaş grupları ve kullanıcıların gereksinimlerine karşı
duyarlı, esnek, dinamik, değişim ve dönüşüme açık olmasına özen gösterilmelidir.
Yapı ve çevre düzenlemesinde ve tüm donanımda dayanıklı, en az bakım ve onarım
gerektiren ve gereksinime en iyi cevap verebilecek malzemeler seçilmelidir.
Otel binalarında yangın, deprem ve sele karşı özel güvenlik önlemleri alınmalı, malzeme
seçimi, tasarım ve uygulamada yapı güvenliği ile ilgili özellikler dikkate alınmalıdır.
Engelliler için erişebilirlik bakımından rampa, asansörler, kapı ölçüleri, wc çözümleri
uygun koşullarda olmalıdır.
Otelde konaklayan misafirin rahatlığını destekleyici açık alan düzenlemeleri özenle
çözülmesi gerekli konulardır.
Açık alan düzenlemelerinde erişim, iklim koşulları, gürültü ve güvenlik faktörleri göz
önüne alınarak çeşitli temalı dinlenme alanları, oturma ve dolaşım alanları ile bitki-kayaçim vb. doğal düzenleme alanları oluşturulmalıdır. Açık alanlarda aydınlatma genel alan
ve dolaşım alanlarına yönelik çözülmelidir. Gerekli güvenlik çiti veya bahçe duvarı
çözümleri düşünülmelidir.
Otel alanlarının yer seçimi bakımından; kaynakların ekonomik kullanımı, toplumun farklı
kullanım gereksinimlerini karşılaması, otelin gelecekte büyüme hedeflerini
sağlayabilmesi gerekir. İşletimsel verimlilik, bakımların ekonomik yapılabilmesi, bina ile
yol arasındaki uzaklıklar, gün ışığından mümkün olduğunca açık alanda ve binalarda
yararlanma- pasif enerji kullanımı ve güneş kontrolü, hâkim rüzgâr yönünü dikkate
almak, yeterli hava dolaşımı, yangın güvenliği-kaçış-yangına müdahale, yaya ve taşıt
erişimi, otopark, ihtiyacı sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Güneş, rüzgâr, hava, su,
toprak vb. doğal yollardan enerji elde edilmesi ile ilgili konulara da uygun olmalıdır. Kent
silueti içinde ve yakın çevresindeki yapılarla birlikte mimari değer olarak estetiğe önem
verilmelidir. Bina-topografya ilişkisi alanların verimli-rasyonel kullanımı, ekonomik,
estetik ve fonksiyonelliğini sağlayacak düzende olmalıdır.
Otellerin yerleşiminde sürdürülebilirlik kavramı ışığında fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik,
doğal kaynaklar ve çevre koruma bilincine yönelik yaklaşımlar öncelikli hedef olmalıdır.
Zemin koşulları, alt yapı hizmetleri, yer altı hatları, yağmur suyu depolama/tahliyesi için
uygun çözümler aranmalıdır.
Yapım ilkeleri ve mühendislik yaklaşımları bakımından tercih edilen sistemlerin ve
malzemelerin; yöresel ve kalıcı yapım biçimine uygunluğu, etkisi altında kalacağı
hareketli ve sabit yükler-rüzgâr-kar yükü-sismik yükleri taşıyabilme, yangından korunma
gereklilikleri sağlanmış, kolay bulunabilen ve temin edilebilen yerel malzeme ve
sistemlerle yapılabilme, yerel iklim koşullarına dayanıklılık ve mimari ve işlevsel
kullanışlılığa uygunluğu dikkate alınmalıdır. Tercih edilen yapı teknikleri ve malzemeler
yönünden maliyet karşılaştırmaları yapılarak haklılık nedenleri ortaya konmalıdır.
Alternatifli yapı sistemleri-mekanik-elektrik, ön yatırım ve işletme maliyetleri, işlevsellik,
güvenlik, dayanıklılık vb. etkenler bakımından tam olarak değerlendirilip optimum
çözümler bulunmalıdır.
10





Betonarme, çelik, ahşap ve diğer tüm yapı malzemeleri belirlenen standartların altında
olmamalıdır. Isı, ses-akustik, su-nem, sismik, yangın yalıtım çözümleri gerekli koşul ve
standartlarda yapılmalıdır.
Otellerde enerji bilincine dayalı ısıtma, soğutma, havalandırma, klima kontrol
önlemlerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile optimum düzeyde mimari tasarıma
entegre çözümler aranmalıdır. Mekanik tesisat için ana mekanik kumanda odası
yapılmalıdır. Farklı amaçlar için kullanılan işlevsel mekânlar olduğu göz önüne alınarak
mekanik sistem planlaması oluşturulmalıdır.
Sıhhi tesisat bakımından su tedarik sistemleri, su analizi, sıhhi atık sistemi, yağmur
sularının toplanarak depolanması ve sulama amaçlı kullanımının sağlanması gereklidir.
Elektrik tesisatı bakımından şebeke bağlantısı, güç santrali, acil durum yedek enerji
sistemleri, alternatif enerji kaynakları kullanımı, iç dağıtım şebekesi, ıslak alanlardaki
elektrik tesisatı, prizler, aydınlatma ekipmanları-lamba-lüx değerleri özel aydınlatmalar,
bataryalı aydınlatma sistemleri dikkate alınması gerekli uygulamalardır.
İletişim, ihbar ve sinyal sistemleri merkezi iletişim odasından kumanda edilebilmelidir.
Bu mekânda, Yangın ihbar ve alarm sistemi, jeneratör monitörü ve alarm sistemi, kapalı
devre tv sistemi, video kayıt cihazı, anons ana mikrofonu, telefon santrali, güvenlik
sistem kumandası, internet kumanda birimine yer verilmelidir.
İHTİYAÇ PROGRAMI
11
BURSA’DA TERMAL OTEL VE KÜR MERKEZİ TASARIMI
5 YILDIZLI OTEL
GİRİŞ
Giriş Holü
Resepsiyon ve ofisi, bekleme
Lobi
Satış birimleri (Hediyelik eşya, gazete vb. satış birimleri)
Telefon, internet vb. mekânlar
Wc-lavabo (özürlü/kadın/erkek)
YATAK ODALARI
İki kişilik odalar
Süit odalar
Özel oda
Kat ofisi
İDARE
Müdür odası (toplantı olanaklı)
Müdür yardımcısı odası
Sekreter ve bekleme
Muhasebe
Toplantı odası
Wc-lavabo (özürlü/kadın/erkek)
İlkyardım-doktor odası
YEME – İÇME –
EĞLENCE
Restoran/lar
Kahvaltı salonu
Bar/lar (Bistro, lobi bar, vb.)
Kafeterya - pastane
Disko – Bar
Çok amaçlı salon (balo vb.) (500 kişilik)
Bölünebilir seminer salonları (üç adet 150 er kişilik)
11
Bay-Bayan Soyunma, Duş ve Tuvaletler olmalıdır
Spor-Rekreasyon-Eğlence
Normal havuz
Çocuk havuzu
Yüzme havuzu
Vitamin bar ve dinlenme alanı
Fitness Center
TERMAL BİRİMİ
Kür merkezi için otel dışından gelen müşteriler için ayrı bir giriş ve resepsiyon düşünülmelidir.
KÜR MERKEZİ
BİRİMİ
Tanı merkezi
HidroterapiBalneoterapiFizik Tedavi Uygulamaları
Elektoterapi
Kineziterapi
Termal havuz
Masaj
Sauna
Hamam
Banyolar (Çamur banyosu, aile banyosu, engelli banyosu, parafin banyosu)

Fizik tedavi bölümü
Fizik tedavi girişi (Danışma olanaklı ve kür merkezi ile bağlantılı olmalıdır )
Doktor odaları
Fizik tedavi uzmanı odası
Muayene odaları
Fizik tedavi odaları
Egzersiz odaları
Genel amaçlı depolar
Personel dinlenme odası

Güzellik ve Bakım Birimleri
Kişisel Bakım
Aroma Terapi
Cilt Bakım Ünitesi
Masaj Odası
Bay-Bayan Kuaför
MUTFAK VE
SERVİSLER
Ana mutfak
Mal girişi ve tartı bölümü
Bulaşık yıkama ve çöp çıkışı
Soğuk depolar (et, sebze, içecek)
Günlük depolar, kuru erzak depoları
PERSONEL
Personel girişi
Kadın ve erkek personel soyunma odaları(wc/duş olanaklı)
Yemek ve dinlenme bölümü
TEKNİK
SERVİSLER
Çamaşırhane
Ütü/dikiş
Temizlik maddesi deposu
Genel depolar
Tamir-bakım atölyesi
Jeneratör, elektrik odası
Havalandırma, ısıtma
12
Su deposu
SIĞINAK
OTOPARK
Açık ve kapalı otopark
AÇIK MEKÂNLAR
Havuz ve bar
Spor aktivite alanları (belirlenecek tipe göre)
Vb. öneriler
3 YILDIZLI OTEL
GİRİŞ
Giriş Holü
Resepsiyon ve ofisi, bekleme
Lobi
Telefon, internet vb. mekânlar
Wc-lavabo (özürlü/kadın/erkek)
Kat ofisi/servisi
YATAK ODALARI
İki kişilik odalar
Süit odalar
Kat ofisi
İDARE
Müdür odası
Müdür yardımcısı odası
YEME – İÇME –
EĞLENCE
Restoran
Kahvaltı salonu
Bar
MUTFAK VE
SERVİSLER
Ana mutfak
Mal girişi ve tartı bölümü
Bulaşık yıkama ve çöp çıkışı
Soğuk depolar (et, sebze, içecek)
Günlük depolar, kuru erzak depoları
PERSONEL
Personel girişi
Kadın ve erkek personel soyunma odaları(wc/duş olanaklı)
Yemek ve dinlenme bölümü
TEKNİK
SERVİSLER
Havalandırma, ısıtma
Jeneratör, elektrik odası
Su deposu, hidrofor
Genel depo
SIĞINAK
OTOPARK
Açık ve kapalı otopark
13
12
2015-2016 BAHAR YARIYILI MİMARİ TASARIM 7 DERSİ KAPSAMINDA
YAPILMASI GEREKEN ANALİZLER
ANALİZ SUNUMLARI
Projenin gelişmesi için gerekli olan temel verilerin elde edilmesine yönelik olarak yapılacak
analiz çalışmalarından çıkarılan sonuçların sentezinin proje tasarımına farklı ölçeklerde
yansıması beklenmektedir.
1. Arazinin kent içindeki yerinin, öneminin, diğer yerleşimlerle ilişkilerinin, tarihsel ve
mekânsal gelişiminin analizi (1/10000 den 1/500 ölçeğe kadar haritalarda arazinin yeri,
Literatür araştırması, konuyla ilgili kişi ve kurumlarla görüşme, fotoğraflar…)
2. Doğal yapı analizi (Eğim: yüzde analizleri, yönlenme, bitki örtüsü -orman alanları, tarım
alanları- jeolojik yapı, deprem durumu, iklim, rüzgâr, güneş, arazi kesitleri…).
a) Topografik yapı (eğiminin tespiti, arsanın köşe noktalarında ve diğer önemli
noktalarda kotların tespiti)
b) İklim verileri (Çevrenin güneşlenme durumu ve hakim rüzgar yönü)
c) Bitki örtüsü (Çevredeki mevcut ağaçlar ve varsa karakteristik bitki örtüsünün tespiti,
bağlı olarak açık alanlarda önerilecek bitkilendirmenin neler olabileceğinin düşünülmesi)
d) Manzara olanakları (Yönlenilecek manzara noktaları ve açılarının tespiti).
3. Mülkiyet analizi (Kamu, özel, vakıf, hazine…).
4. Ulaşım sistemi analizi (Diğer yerleşimlerle ulaşım ilişkileri, önemli akslar, kavşaklar, taşıt
yolları, yaya yolları, açık ve kapalı otoparklar, trafik akış yönleri, toplu taşıma sistemi,
araç sayımları…)
5. Doluluk- Boşluk analizi (Yeşil doku, meydanlar, avlular, yapılar…)
6. Arazi kullanımı (Fonksiyon analizi: Ticaret, konut, imalat, eğitim, idari, sağlık, yeşil alan,
depo, boş, inşaat…)
7. Bina yapım teknikleri analizi (İskelet sistem: ahşap, betonarme, çelik, yığma sistem: taş,
tuğla, ahşap, prefabrik sistem)
8. Bina yükseklikleri analizi (gölge-güneş durumu tespiti için kat adetleri: tek katlı,
zemin+1,zemin+2…)
9. Bina yapısal durum analizi (İyi: yeni yapılar, orta: basit onarım gerektiren yapılar, kötü:
yıkılması gereken niteliksiz yapılar, tescilli yapılar-anıtsal ve sivil mimari örnekleri, tescile
önerilecek yapılar…)
10. Teknik altyapı analizi (Elektrik, su, telefon, kanalizasyon şebekeleri, ısıtma sistemleri,
kent mobilyaları…) .
11. Sosyo-ekonomik yapı analizi (Demografik durum, sosyal-kültürel yaşam, ekonomik yapı…
Literatür araştırması, konuyla ilgili kişi ve kurumlarla görüşme, TÜİK istatistikleri)
12. İlçede/bölgede yaşayan kişilerle görüşme ve anket sonuçları.
14
ÖRNEK SUNUMLARI
1. Termal Otel ve Kür Merkezi konusu ile ilgili iyi yapılmış en az 2 adet örnek yerinde
gezilerek, 3 adet örnek literatürden irdelenecektir. İrdelemeler şunları içermelidir:
araziye yerleşim, yaya taşıt otopark, bina girişleri, servis ilişkileri; otel içinde yer alan tüm
fonksiyonların mekan ilişkileri iç mekan biçimlenmeleri/tefriş düzenleri, tesisat
çözümleri, teknik hizmet organizasyonu, otel işletme organizasyonu, kapalı alan açık alan
ilişkileri, malzeme, taşıyıcı sistem, yapım sistemi tercihleri, mimari üslup vb.) Binaların
kat planları, vaziyet planı, kesit ve cepheleri, fotoğrafları ve diğer bilgileri yer alacaktır.
2. Turizm yatırımları yönetmeliği içerisinde yer alan otel standartlarının da analizi
yapılacaktır.
3. Dünyada ve Türkiye’de işletme zinciri oluşturmuş (Hilton, Sheraton, Rixos, Limak, Wow,
Divan, Holiday Inn, Dedeman, vb.) otellerinin gerektirdiği mekânsal özellikler ve
standartlar irdelenecektir.
15
Download