159. DEVRİM VE EVRİM 2 Devrimde de evrimde de değişiklik söz

advertisement
159. DEVRİM VE EVRİM 2
Devrimde de evrimde de değişiklik söz konusudur
ancak devrim köklü bir değişikliktir ve eski veya
uygulanan kuralların işlememesi söz konusu
olduğunda yenileri ile değiştirilmesine gidilmesidir.
Bu topluca yapılan hatta bazen topluma empoze
edilen değişikliklerdir. Genelde de toplum da buna
hazır olduğu için yapılan değişiklikler hemen
benimsenir, kabullenilir ve uygulamaya konulur.
Toplum hazır olmadan yapılan devrimler halka mal
edilemez ve er geç onlardan sıyrılma yoluna gider
toplumun fertleri. Bu nedenle büyük değişiklikliğe
gitmeden önce onu uygulayacak kitlenin bu
değişikliğe hazır olup olmadığı iyice araştırılarak bu yolda tanıtım çalışmaları yapılmalı ve fertlerin
benimsemelerine yardımcı olunmalıdır. Yoksa pat diye yapılan değişiklikler toplumda kabul
görmeyebilir hatta toplumu isyana bile sürükleyebilir. O nedenle yapılacak değişikliklerin toplumun
karakterine uygunluğu ve uygunlanma olasılığı iyice saptanmalıdır. İşte o zaman yapılacak devrim
başarıya ulaşır.
Evrimdeki değişiklik doğa ile ilgilidir. İnsanlar
zorla bir değişiklik yapmak istemezler. Ancak
iklim koşulları, doğadaki değişiklikler, insanların
doğal değişime ayak uydurmak için bazı
değişime uğramalarına sebep olur. Bu tür uzun
süreçler içinde oluşan değişime evrim
denmektedir. Evrim daha çok bir gelişme,
adaptasyon ve yenilenme amacı ile tedrici ortaya
çıkan bir değişimdir. Evrimin olumlu olması
doğanın olumlu yönde gelişimine bağlıdır.
Bugüne dek doğadaki güzellikler, olguları
tadabilmek ve onlardan yararlanabilmek için
insanoğlu büyük evrimlerden geçmiştir. Ancak
ileriye dönük evrimlerden olumlu sonuç almak
yine insanoğlunun bu doğayı koruması ve
zenginleştirmesine bağlıdır. Yapılacak olumsuz
çalışmalar doğanın dengesini bozabilir. O zaman
da insanoğlundaki evrimler bu olumsuz yönde
değişen doğaya ayak uyduracak biçimde olumsuz şekilde gelişebilir. O nedenle devrimleri ve
evrimlerin olumlu biçimde tecelli etmesi için ilk önce bu değişikliklerin gerçekleşeceği ortamı her
türlü kötülüklerden tehlikelerden uzak tutmak gerekir. Bu yüzden bulunduğumuz ortamın kıymetini
bilip onu her türlü tehlikeden koruyalım. Eğer bir ortamda olumsuzluk baş göstermiş ise hemen
olumlu yolda değişiklikler getirecek önlemler alalım.
12 Nisan 1998
Download