sudoku - İsmmmo

advertisement
K A R E
12
iden bir
p olma.
arımsak
askar’ın
Aceleci,
sınır. 9.
hçelerin
isinden
renksiz,
leştiren
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10 11 12
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
SOLDAN SAĞA
1. Arıtımevi – Eskrimde bir dal. 2. Hastalıklı, sakat – Bir ilimiz. 3. Bir tür
su kabı – Ağıt, içli şiir. 4. İsrail’in plaka işareti – İnsanın yaradılış özelliği –
İki tarla arasındaki sınır. 5. Çocuklara anlatılan hikaye – Bir tür yaygı. 6.
Seçkin, özenle yapılmış – Eski bir Mezopotamya uygarlığı. 7. Denizli’nin bir
ilçesi – Irmaklarda işleyen, bir çeşit altı düz kayık. 8. Akıcı, sıvı – Yılan –
Bir çoğul eki. 9. Bir çeşit mobilya – Sözlerinin bütünü ya da çoğu şarkılı
olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. 10. Katma, ilave etme – Hedefi
vurma. 11. “İç imdi iç şarabını / … bir yana hicabını” (Recaizade Ekrem) –
Alev – Evcil bir geyik. 12. Gösteriş – Koruma altındaki alan. 13. Tanrıbilim
– Kenar süsü. 14. Yemişlerin yenen bölümü – Eski Yunan mitolojisinde,
adaleti sağlamak için intikamı savunan acımasız bir tanrıça. 15. Birinci
Dünya Savaşı yıllarının ünlü kadın casusu – İstek, arzu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yükselti – Gümüşbalığına benzer bir balık – İlaç. 2. Kamufle etmek –
Nabokov’un bir romanı. 3. Avrupa’da bir ulus – Su verme – Araç. 4. Duyurular
– Kutsal Hint destanlarına verilen genel ad. 5. İstek – “… Kalyon” (aktör). 6.
Boyutlar – Faiz – Bildik, tanıdık. 7. Endonezya’nın plaka işareti – Çok bilmiş
geçinen – Belirti – Mahal. 8. Önde bulunan – Eski Yunan mitolojisinde, aşk
tanrısı – Hz. Nuh'un oğlu Sam’dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça,
Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. 9.
Herkes, yabancılar – İki ülke parasının karşılıklı değeri. 10. Kraliçe – Sonsuza
kadar, sürgit – Başlıca içecek. 11. Geceleri yatarken giyilen giysi – Evliya –
Gümüş. 12. Tahılın tarladaki adı – İstek, dilek – Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer.
Ç Ö Z Ü M
KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Rafineri-Epe. 2. Alil-Bilecik. 3. Kanata-Eleji. 4. IlNatura-An. 5. Masal-Kilim. 6. Mutena-Elam. 7. ÇalPeleme. 8. Akar-Mar-Ler. 9. Masa-Opera. 10.
Ulama-İsabet. 11. Ko-Alaz-Ren. 12. Alayiş-Sit. 13.
İlahiyat-Su. 14. Eten-Nemesis. 15. Matahari-Umu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Rakım-Çamuka-Em. 2. Alalamak-Lolita. 3. Fin-Sulama-Alet. 4. İlanat-Ramayana. 5. Talep-Salih. 6. EbatNema-Aşina. 7. Ri-Ukala -İz-Yer. 8. İleri-Eros-Sami. 9.
Elalem-Parite. 10. Ece-İlelebet-Su. 11. Pijama-ErenSim. 12. Ekin-Murat-Pusu.
SOLDAN SAĞA: 1. Rafineri-Epe. 2. Alil-Bilecik. 3. Kanata-Eleji. 4. Il-Natura-An. 5. Masal-Kilim. 6. Mutena-Elam. 7. Çal-Peleme. 8. Akar-Mar-Ler. 9. Masa-Opera. 10. Ulama-İsabet. 11.
Ko-Alaz-Ren. 12. Alayiş-Sit. 13. İlahiyet-Su. 14. Eten-Nemesis. 15. Matahari-Umu.
SOLDAN SAĞA: 1. Rakım-Çamuka-Em. 2. Alalamak-Lolita. 3. Fin-Sulama-Alet. 4. İlanat-Ramayana. 5. Talep-Salih. 6. Ebat-Nema-Aşina. 7. Ri-Ukala-İz-Yer. 8. İleri-Eros-Sami. 9. ElalemParite. 10. Ece-İlelebet-Su. 11. Pijama-Eren-Sim. 12. Ekin-Murat-Pusu
n kayınmuktan
önek. 6.
opası –
a’da bir
u, iffetli
ullanılusluk –
elikleri
) – Yan-
1
B U L M A C A
2 3 4 5 6
SUDOKU
7
8
K O L A Y
Z O R
SOLDAN SAĞA
1. Altınkökü de denen kusturucu kök – Şufa. 2. Şölen
Rey – Tanrı katı ile ilgili – Hile, entrika. 4. Zayıf, çelims
broşür. 5. Anında, şipşak – Kamyonet. 6. Bir cetvel tü
7. Küçük bitkilerin ortak adı – Parmakta tırnak yöresi
Latife. 9. Kurçatovyum simgesi – Sıcak ülkelerde yetişe
tahtası – Yılan – İki anlamında önek. 11. Bir kan grub
– Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getiri
Kafka’nın bir romanı – Japonya’da bir ada. 13. Hadım e
yüzmek ya da çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla a
beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurul
yer. 14. Kalsiyumun simgesi – Aşırı bezginlik ve sızlanm
ortası. 15. Tembellik – Dökme demir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yalıtıcı – Yalnızca, ancak. 2. İçki bardağı – Japon çiçek d
hitap ünlemi – Galyumun simgesi – Vakit geçirmeye yara
eğlence – Bir bağlaç. 4. Bir tür etli ve büyük zeytin – İma
tan’da, kocasının cesediyle birlikte ateşe atılıp yakılan ve
K O L A Y
Z O R
verilen ad – Bir göz rengi. 6. “… Harris” (aktör) – Sebep –
dolayı – Şifalı otlarla tedavi etmek – Kuzu sesi. 8. N
Okyanusların en derin yeri – Bir peynir türü – Ekmek
Soğurma, emme – Kadife, çuha, yün vb nin yüzeyindeki i
etmek – Kalın, tok ve gür ses. 12. Franz Kafka’nın mek
canlı, sarmısaklı yoğurtlu bir kebap türü.
KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. İpeka-Önalım. 2. Ziyafet-Bari. 3. Oy-Ledüni-Al. 4. LagarRisale. 5. Alaminüt-Van. 6. Te-Ane-Ek-Ma. 7. Ot-Dolama.
8. Riyaset -Şaka. 9. Ku-Ananas. 10. Senit-Mar-Di. 11. AbMilas-Han. 12. Dava-Okinava. 13. Enemek-Havuz. 14. CaElaman-Di. 15. Atalet-Pik.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İzolatör-Sadece. 2. Piyale-İkebana. 3. Ey-Ga-Oyun-Ve.
4. Kalamata-İmamet. 5. Aferin-Sati-Ela. 6. Ed-NedenLokal. 7. Ötürü-Otamak-Me. 8. Nitel-Nasihat. 9. AbisKaşar-Nan. 10. La-Av-Mas-Hav. 11. Iralamak- Davudi. 12.
Milena-Alinazik.
2004 yılından itibaren bulut teknolojisini muhasebe
yazılımında başarı ile uygulayan LUCA'dan
E dönüşümde lider çözümler..
LUCA Ticari Paketleri’ nde yer alan çözümler ile firma
iş süreçlerinde başlayan e uygulamaların LUCA Mali
Müşavir Paketi’ ndeki e defter gönderimi ile Gelir İdaresi
Başkanlığı’ na doğrudan bildirimi sağlanır.
E dönüşüm süreçlerinde TÜRMOB İŞNET Özel
Entegratörlük Hizmetleri anlaşması ile birlikte elektronik
belgelerin saklanması konusunda da önemli hizmetler
sunulur.
Download