özbekıstan`da 2016 yılı

advertisement
ÖZBEKISTAN'DA 2016 YILI, "SAĞLIKLI ANNE VE ÇOCUK YILI" ILAN
EDILDI
Yayımlama: 09.12.2015 09:56:00 (TSİ)
Cumhurbaşkanı İslam Karimov, Anayasa’nın kabul edilişinin 23.yıldönümü
dolayısıyla 5 Aralık 2015 tarihinde Özbekistan Uluslararası Kongre Sarayı’nda
düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı. Etkinliğe devlet erkanı, toplum, bilim,
kültür, sanat adamları ile yabancı diplomatik misyon şefleri ile uluslararası
kuruluşların temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı, yeni işletmelerin kurulması, mevcut işletmelerin de modernize
edilmesi hem de KOBİ’lerin teşvik edilmesi sayesinde son 5 yıl içerisinde yaklaşık 5
milyon yeni istihdam yaratıldığını söledi.
Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının geliştirilmesinde yabancı yatırımların çekilmesi
ve teşvik edilmesi politikasına devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı İslam
Karimov, 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan ve 33 ülkeden katılımın gerçekleştiği
Taşkent Uluslararası Yatırım Forumunda, 12 milyar doların üzerinde yatırım
anlaşmalarına imza atıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı İslam Karimov, demokratik devlet ve sivil toplumun
oluşturulmasında, 5 ilkeye dayalı Özbek Modeli’nde de yer alan hukuk üstünlüğünün
temin edilmesine büyük önem vermeye devam edeceklerini söyledi. Karimov,
ekonomik ve siyasi reformların hukuki altyapısının yetersiz kaldığına dikkat çekerken,
Yüksek Meclis, hükümet ve kanun girişiminde bulunma yetkisi olan diğer kurumların
en önemli görevinin, kanunlar ve kanunların uygulanmasını sağlayacak
mekanizmaların yaratılması olacağını altını çizdi. Karimov, Parlamento Denetimi
Hakkın Kanun ve Kamuoyu Denetimi Hakkında Kanun’un bir önce kabul edilmesi
gerektiğini önerdi. Hukuk ve demokratik devlet ile birlikte adil bir toplum
kurulmasının esas amaç olduğunu hatırlatan İslam Karimov, Özbekistan halkının, her
türlü zorluğa dayanabileceği ancak adaletsizliğe dayanamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı İslam Karimov, ülkedeki sorunlara da değinirken, günlük yaşamda
halen kanunlara uymama ve adalet normlarına riayet etmeme, adalet ve kolluk
kuvvetleri ile denetim organları tarafından da kanun ihlallerinin yapılması olaylarına
sık sık rastlandığını, bu yılın 9 aylık döneminde adalet ve kolluk kuvvetleri ile denetim
organları görevlileri hakkında alınan yaklaşık 500 şikâyetin her beşinden birinin
emniyet görevlilerinin yasa dışı faaliyetleriyle ilgili olduğunu bildirdi. Karimov,
soruşturmalar sırasında da vatandaşların haklarının ihlal edildiği ve yasa dışı
uygulamaların yapıldığına dair şikâyetlerin de alındığını belirtirken, girişimcilerin hak
ve özgürlüklerinin korunmasına dair mevzuat geliştirme çalışmalarına rağmen
girişimcilerden de şikâyetlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı İslam
Karimov, savcılık faaliyetlerinin de yetersiz kaldığını belirterek 2015 yılının 9 aylık
döneminde savcılık görevlileri hakkında 426 şikâyetin geldiği ve bu şikâyetlerin
incelenmesi sonucunda 45 savcı hakkında disiplin cezası alındığı, 22 savcının
bulunduğu görevinden alındığı ve 33 savcının da savcılık görevine son verildiğini
açıklarken, “Görüldüğü gibi, bu rakamlar, savcılık sistemindeki durumun tatmin edici
olmadığını göstermektedir. Bu yüzden de Senato en kısa zaman içerisinde savcılık
faaliyeti üzerindeki denetimin artırılması ve savcılık faaliyetlerinin kanunlar
çerçevesinde olması için gerekli meseleyi gündemine almalıdır” dedi.
2015 Yaşlılara Saygı ve Koruma Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında
kapsamlı bilgi veren İslam Karimov, 2016 yılını Sağlıklı Anne ve Çocuk Yılı ilan etti.
Karimov, önümüzdeki yıl içerisinde kırsal kesimler başta olmak üzere ülke genelinde
altyapı geliştirme çalışmalarına devam edileceği, sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha
da iyileştirilmesi ve sosyal alanlara daha çok önem verileceğini altını çizerken, “Anne
ve çocuk sağlıklı olursa, aile mutlu, toplum da sağlam olacaktır” dedi.
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail;jsessionid=BTGJHJtw2idNH
1spbQURBQBuelI7QuLDX40cgHumvVfFeZ7RIPq-!871608733?news_id=EK216921&_afrLoop=235996448755112&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!
%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D235996448755112%26news_i
d%3DEK-216921%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3nlwng4hf_4
Download