iskele kurulması talimatı

advertisement
KİMYASALLARI DEPOLAMA
TALİMATI
•
•
Depolar sağlam yapılmış
olmalı ara yollar yeterli
mesafede bulunmalıdır.
Her bir kimyasal grubun farklı
özelliği olduğundan MSDS’ ler
göz önünde bulundurularak
her madde kendi
kategorisinde depolanmalıdır.
(Asla alfabetik liste ile
depolama yapılmamalıdır)
• Depo içinde malzeme
güvenlik bilgi formları
olmalıdır.
• Isı ve güneşten uzak
tutunuz. (sıcaklık ve nem
kontrolü).
• Kimyasal madde orijinal
ambalajında muhafaza
edilmeli ve etiketlemeleri
düzgün yapılmalıdır.
•
•
•
Parlayıcı maddeler özel
güvenlikli soğutucularda
(safeproof) olarak
depolanmalı lambalar
exproof olmalı,
depolanmalı, kapılarında
izinsiz girmenin ateşle
yaklaşmanın yasak
olduğunu belirtir uyarı yazısı
asılmalıdır.
Kimyasal maddelerle temas
eden kişiler için göz ve vücut
duşları bulundurulmalıdır.
Kimyasal madde
dökülmelerine karşı
absorban bulundurun.
• Depo çalışanlarına konu
ile ilgili eğitim verilmelidir.
• Parlayıcı patlayıcı
maddelerin mesafe
tüzüğünün mesafeleri
dikkate alınmalıdır.
• Yangın riskine karşı
önlemler alınmalı (alarm
sistemi, yangın
detektörleri ve söndürme
sistemleri).
• Depolarda yeterli kişisel
koruyucular (gözlük,
eldiven v.s)
bulundurulmalıdır.
• Depo havalandırılmasına
dikkat edilmelidir.
Download