OUTSORCİNG (Dış Kaynak Kullanımı)

advertisement
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
BEKİLLİ MESLEK YÜKSEK OKULU
ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
BÖLÜMÜ
NO
DERS
KONU
: SERPİL
: AYDIN
: DIŞ TİCARET
: 03375008
: BİLGİSAYAR
: OUTSORCİNG
KAYNAK : Enter Bilgisayarcılık
www.outsorcing.com
1
OUTSORCİNG ( Dış Kaynak Kullanımı)
Dış Kaynak kullanımının en güzel tanımı “Şirketin kendi ana işi dışındaki
konularda başka şirketlerden hizmet olarak toplamda işini daha iyi yönetmesidir.” Bu
tanımlamadan da anlaşılacağı gibi dış kaynak kullanımı bir yeniden yapılanma modeli, bir
yönetim felsefesi ve bir işi yönetme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış kaynak
kullanımının yaygınlaşmasının en önemli sebebi bir çok kullanıcı gereksinimini aynı anda
karşılayan bir iş modeli olmasıdır.
Outsourcing hizmetinin yönetsel amacı, firmanın bir hizmetinin başka bir firma
tarafından paylaşılarak yürütülmesidir. Çoğu şirket uygulamak istediği alanda yeterli
uzmanlık ve kaynaklara sahip olmadığı için içeride kendilerinin sebep olabileceği
profesyonel olmayan kaçınılmaz bir aksaklığı önlemek amacıyla outsourcing hizmetini tek
tercih olarak görür.
Mevcut olan hizmet için outsorcing uygulamasına karar verilmesi 3 safhada
gerçekleşir. Şirketler ilk önce uygulamak istedikleri hizmete karar verirler, ikinci safhada
bu hizmeti uygulamak için en iyi yöntemleri ortaya koyarlar. Son olarak, kendilerinin bu
hizmeti profesyonel olarak kalite bakımından standartlara uygun veremeyecekleri
konusunda uzlaşıp istedikleri hizmeti uzman ellere teslim ederler.
Firmalar kendilerine zor ve karmaşık gelen alanlarda outsourcing hizmetini
kullanarak yeni stratejiler ve yaratıcı çözümlerle tanışıp yeni ve farklı bakış açılarıyla da
tanışır. Bu yüzden outsourcing çoğu firma için akıllıca bir alternatif olarak kabul
edilmektedir.
Bu genel açıklamalardan sonra dış kaynaklardan yararlanmayı daha geniş bir
kapsamda ele alabiliriz.
DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA NEDİR
3. bin yılın iş dünyasının kuralları bilgi, değişim ve gelecek temel kavramları
etrafında şekillenmektedir. Özellikle iş hayatının nüfuz eden değişim olgusu değişmeyen
tek gerçeği ifade etmektedir. 21. yy. dünyasında ayakta kalabilmenin ön koşulu haline
gelen değişken bir organizasyon yapısına sahip olabilmek için işletmeler dış kaynaklardan
yaralanma gibi uygulamalardan azami ölçüde yararlanmak durumundadırlar “Do your best
outsource rest” deyişiyle açıklanabilen kaynaklardan yararlanma kavramı özellikle son 10
yılda oldukça yaygınlaşmış ve önem kazanmıştır.
Şiddetlenen rekabet, hizmet kalitesindeki beklenti artışı, müşteri portföyü, değişim
ve artan talep eğilimleri gibi bir takım küresel dinamikler işletmenin zorunlu olarak ufkunu
genişletmektedir. Israrla perspektifini dar tutan işletmeler ise bir gelecek kaygısına
düşmemelidirler; çünkü bir gelecekleri olmayacaktır.
2
NEDEN DIŞ KAYNAK KULLANIMI
Yaygın olan konuya göre, işletmelerin dış kaynak kullanımına gitmeleri sadece
maliyet endişelerine bağlanmaktadır, ancak dış kaynak kullanımının nedenlerini sadece
maliyet avantajları ile sınırlamak son derece kısır bir görüşü ifade edecektir. Dış kaynak
kullanımının maliyet avantajlarından başka:
 Temel yeteneğin gelişimi,
 Esnekliğin arttırılması,
 Risk azalımı,
 Kaynak transferi ve kaynakların yeniden dağılımı,
 Sabit sermaye masraflarının azaltılması,
 Kalite artırımı,
 Hız kazanımı,
 Küçülme ve teknoloji
gibi avantajlar sağlamaktadır.
Başlıca avantaj alan maliyet avantajında, kış kaynak kullanımı için müracaat edilen
taşeron firmanın konusunda uzman oluşu, kitle üretiminin etkinliğinden faydalanışı, iş
gücünün konusunda uzman oluşu gibi üretime ilişkin dışsallıklar maliyeti düşürmektedir.
Temel Yeteneğin Gelişimi : Temel yeteneğini geliştirerek rekabet üstünlüğü sağlamak
isteyen bir işletme, asıl faaliyet alanının dışındaki faaliyetlerini taşeron firmalara
devredebilir. Böylece etkin ve teknik bir yönetime giden yolda açılmış olur.
Esnekliğin Arttırılması : İşletmelerin, ani değişimlere uyum sağlayabilmesi için esnek
yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Dış kaynaklardan yararlanmaları esnekliği
artıracaktır.
Risk Azalımı : Her yapılan yatırım belli bir risk unsuru taşıyacaktır. Dış kaynak kullanımı
ile yatırım maliyetleri azalarak dolayısıyla da risk dağıtalacak ve işletmeler krizlere karşı
daha dayanıklı hale gelebileceklerdir.
Kaynakların Yeniden Dağılımı ve Kaynak Transferi : İşletme önceden kullandığı
araçları elden çıkarmak suretiyle önemli bir kaynak transferi sağlayabilir.
Sabit Sermaye Masraflarının Azaltılması : Dış kaynaklardan yararlanarak
gerçekleştirebilecek faaliyetleri öz kaynaklarda gerçekleştirmek sermaye ve işletim
masraflarına yol açacaktır.
Kalite Artırımı : işletmeler, seçilmiş bir taşeron firma ile dış kaynaklardan yararlanarak
herhangi bir fonksiyon için istediği kalite seviyesine ulaşabilmektedir. Bunun için taşeron
firmaların alanlarında uzman olmaları gerekmektedir.
Hız Kazanımı : işletmelerin, konularında uzmanlaşıp taşeron firmalardan dış kaynak
kullanımı durumunda önemli ölçüde hız kazanılmaktadır.
3
Küçülme : İşletmeler, dış kaynak kullanımı ile yapı olarak küçülmekte ve
yalınlaşmaktadır. Bu yolun tercih edilmesinde ise müşteri ve sonuca odaklanma
yeteneklerini artırmak, kişisel sorumlulukları izleyebilmek ve daha etkin bir haberleşme
ağı kurmak içindir.
DIŞ KAYNAK KULLANIMI UYGULAMALARI
Ülkemizde dış kaynak kullanımına ait en çarpıcı ve bilinen örnekler tekstil
sektöründeki fason üretim metodu ve inşaat sektöründeki taşeron firma kullanımı
olmaktadır. Otomotiv sektöründe Renault, beyaz eşyada Arçelik, gıdada Ülker, dış
kaynaklardan başarı ile yararlanmaktadırlar.
Dış Kaynak Kullanımı İçin 10 Gereklilik :
1) İşletim giderlerini denetlemek ve düşürmek
2) Firmayı asıl etkinliğe yöneltmek
3) Dünya çapında olanaklara erişmek
4) İç kaynakları başka etkinlikler için serbest bırakmak
5) İçeride sahip olmadığı kaynaklara erişmek
6) Yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak
7) Denetim dışı kalmış ya da idaresi zor olan işlevler ile başa çıkabilmek
8) Sermaye fonları oluşturmak
9) Riski paylaştırmak
10) Nakit akışını engellemek
DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA YAŞANAN SORUNLAR
Outsourcing’te en çok korkulan konulardan biri firmanın lojistik fonksiyonu üzerindeki
kontrolünü kaybetme endişesidir. Ayrıca uzun vadeli olarak bir firmaya bağlanmak
alternatifleri yeterince değerlendirmeme, fiyat pazarlığında güç kaybetme gibi endişeleri
beraberinde getirmektedir.
Bu endişeler haklı olmakla birlikte çeşitli önlemlerle etkisinin azaltılması da
mümkündür. Outsourcing sözleşmeleri klasik bir satın alma sözleşmesi gibi ele
alınmamalıdır. Sözleşmelerin oluşturulması sırasında beklentilerin ve ölçüm yöntemlerinin
doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Hizmet veren ve alan firmanın düzenli toplantılarla
bir araya gelmesi, hatta hizmet alan firmanın kullanılacak bilgi sistemine doğrudan erişim
ile kendisi ile ilgili aktiviteleri anlık olarak izleyebilmesi önemlidir.
Karşılaşılan sorunlardan birkaçı da özellikle hizmet alınacak firmanın sözlerini yerine
getirememesi, değişime uyduramaması ve hizmet alan firmanın iş hedeflerini doğru olarak
anlamaması olarak özetlenebilir. Böyle durumları önlemek için düşük performans
durumundaki düzeltici faaliyetlerin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı, karşılıklı
yaptırımlar ve değişen durumlara uyum sağlayabilecek esneklikte genel kurallar
sözleşmede tanımlanmış olmalıdır.
4
Outsourcing’in Avantajları :







Sorunların çözülme garantisi
IT Maliyetlerinin düşürülmesi
Servis kalitesinin yükselmesi
Verimliliğin arttırılması
Proje bazında ilave ekiplerin sağlanabilme imkanı
Enter kaynaklarına ulaşım
Proje sürelerinin azaltılması
OUTSOURCİNG ÇEŞİTLERİ
1) Seviye Outsourcing : Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yoğun olarak tercih edilen
bu hizmet kapsamında 1. seviyede cliend, server ve network desteği verilmektedir.
2) Seviye Outsourcing : Orta ve büyük ölçekli firmalar için planlanan bu hizmet
kapsamında server ve aktif cihazların desteği verilmektedir. 1. seviye destekle birlikte
sunulan bu hizmet, 1. seviye destek tarafından çözüme ulaştırılmamış tüm sorunların
giderilmesini hedefler
Helpdesk Outsourcing : Büyük ölçekli firmalar için planlanan bu hizmet kapsamında
sitemin tüm desteği karşılıklı mütabakat sonucu oluşturulan bir ekip ile verilmektedir.
Helpdesk operatörü, 1. seviye destek teknisyeni(leri) ve 2. seviye destek
mühendisi(leri)’nden oluşan bu ekip, topyekün sunmak üzere görevlendirilmişlerdir.
Proje Bazında Outsourcing : Belli süre zarfında gerçekleştirilmesi planlanan projeler
için sunulan bu hizmet, proje başlangıcından bitişine kadar tüm sorumluluğun
üstlenilmesi anlamına gelmektedir.
DIŞ KAYNAK KULLANIMI İŞLETMELER İÇİN TEHDİT Mİ,
UYGULANDIĞINDA GÜÇLÜ BİR YÖNETİM ARACI MI ?
Gün geçtikçe ilerleyen ve değişen ekonomi dinamik teknolojilerine ve işletme
dinamiklerine ayak uydurmak “olmazsa olur” durumundan çıkıp bir zorunluluk haline
geldi.
Outsourcing kavramında dışarıya verilen işler bazı parça destek hizmetleri gibi
işlemlerden daha çok bilgiye dayanarak koymaktadır. Outsourcing Yönetim Aracı;
işletmelere, sağlayabileceğinden daha esnek, yüksek katma değerde hizmetler
sunabilmesi portföy çekişmelerden dolayı elde edilmesi zor olan koordinasyonun daha
kolay sağlanması gibi sağladığı faaliyetlerden dolayı önem kazanmaktadır.
Yöneticiler outsourcing’i kısa dönemli bir mal operasyonundan çok uzun vadeli
stratejik bir yaklaşım olarak algılamaya başladılar. Bu yaklaşım ile entelektüel derinlik
kazanılmakta, güvenilirlik, kalite, katma değer ve küresellik gibi avantaj elde
edebilmektedir.
Peki, firmaları, “outsourcing kararı vermeye iten sebepler nelerdir?” Elde edilen
genel görüş ise; outsourcing hizmeti veren firmalar arttıkça “Neden outsource
5
etmeliyim?” “Hizmet aldığımız firmanın yeteneklerinden nasıl yararlanabiliriz?” gibi
sorular sorulmaya başlanmıştır.
Firmalar, aksayan bir fonksiyonunu outsource yapmak için çalışmada bulunabilir.
Fakat uygulama esnasında karşılaşabilcek riskler göz ardı edilmemelidir. Bu risklerin
farkında olmadan verilecek outsourcing işletmenin uzun vadede zarara uğramasına
neden olabilir, hizmet sağlayıcı firmanın, işlerinin bozulması ve müşteri ilişkisini
etkilemesi bir risktir. Alıcı işletme, uygulayıcı işletmenin performansının iyi olmadığı
durumlarda, outsource anlaşmasını feshedebilir. Devredilen fonksiyonu geri
çekilebilmek için ilk aşamalarda çeşitli koşullar koyabilir.
Diğer bir risk outsource kararının çarpıtılmış başarılardan etkilenerek verilmesidir.
Hizmet sağlayıcı firmalar, tarafsız yayın organlarında reklam amacıyla yayınlatılan bu
hikayelerden sonra outsource uygulamasının başarısızlığından bahsedilmemiş,
çarpıtılmış reklam ve yayınlar bir çok işletmeyi etkileyerek outsourcing konusunda
acele ve yanlış karar vermeye itebilir.
İç kaynak mı, dış kayna mı kullanılması kararının yanı sıra firma ile ilişkin nasıl
yürütüleceği, kontrol ve güvenlik kaçırtıcı konular olmaktadır.
Bir başka önemli risk ise büyük işletmelerin outsource uygulamasında çok sayıda
çalışanı işten çıkarması ve bunun yerel halk üzerindeki etkileridir. Hizmet sağlayıcı
işletmenin başarısızlığı ve bu başarısızlığın firmaya mal edilmesi bir diğer risktir. İş
plânlanan şekilde yürümezse bu durum outsource projesi kişiye geri teper ve işten
atılmasına neden olabilir. Dışarıdan kullanılan kaynak kötü kalitede işten dolayı
işletmenin zararı çok büyük olacaktır.
Bu sonuçlara göre outsource kararını verirken dikkate alınacak bazı riskler vardır.
Bu riskler, hizmeti veren işletmenin işindeki değişiklikler, jjjjjj ve iyimser basın
bültenlerine konabilmesi, kamuoyu desteğini yitirmek, outsource’un bekleneni
verememesi durumunda destekleyen kişilerin işlerini kaybetmesi şeklinde özetlenebilir.
Bu riskler işletmeyi çöküşe sürükleyebilir, piyasa payını düşürebilir, finansal
durumunu etkileyebilir. Bu yüzden yöneticiler outsourcing kararını verirken nedenlerin
tümünü iyice tartıp, niye outsourcing sorusunun yanıtını bulmalıdırlar. Dış kaynak bu
riskleri taşımasına rağmen getirisi çok fazladır. Önemli olan dış kaynağın doğru şekilde
ve doğru zamanda kullanılmasıdır.
DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YOĞUN OLDUĞU ALANLAR:




Malzeme ve parça temini
Genel hizmetler (güvenlik, çevre)
Bilgi teknolojileri
Danışmanlık ve eğitim
BU KONUDA ORTAYA ÇIKAN YENİ FIRSAT ALANLARI:




Geleneksel hizmetler
Mevcut ve yeni hizmetler
Çekirdek fonksiyonlar
Proje yönetimi
6
DIŞARIDAN TEMİN EDİLMEYEN SÜREÇLER:





Stratejik plânlama fonksiyonu yönetimi
Finansman yönetimi
Kalite
Tedarikçilerin kontrolü
Pazara ilişkin ve mevzuata uyumla ilgili konuların denetimi
1998 YILI ARAŞTIRMA SONUÇLARI
1) FİRMALARIN DIŞ KAYNAK KULLANIM NEDENLERİ:





Maliyet kontrolü ve düşürülmesi
Dünyaya açılma becerisini kazandırma
Başka kaynaklara ulaşma fırsatı
Riski paylaşma
Nakit ihtiyacı
2)
BAŞARILI
FAKTÖRLERİ







DIŞ
KAYNAK
KULLANIMININ
TEMEL
Firma amacının anlaşılması
Stratejik vizyon ve plânlama
Doğru tedarikçi
Sürdürebilirlik
Uygun sözleşme
İletişim
Dış uzmanların kullanımı
DIŞ KAYNAK KULLANIMI’NIN FİNANSAL YORUMU
Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisindeki şirketlerin, bu yoğun
rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için üç temel özelliği sağlamaları gerekmektedir:
hız, esneklik ve maliyet avantajı. Günümüzde müşteri bilinçlenmiş, kendi beklentilerine
göre özelleştirilmiş ürünlerin uygun miktar ve hızda sağlanmasını talep etmektedir. Bunun
yanı sıra ülke ekonomisinde ve küresel ekonomideki ani dalgalanmalar da şirketler
açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Tüm bu etkenlere bağlı olarak firmalar yönetim
ve üretim yapılarında radikal değişimler yapmaya başlamışlardır. Değişim ve değişikliğe
uyum sağlayabilmek, dalgalanmalardan daha az etkilenmek, güncel ve en son
teknolojilerden, bilgi birikiminden hızla yararlanabilmek amacıyla “dış kaynak kullanımı
(outsourcing)” yöntemi yaygın olarak uygulanmaktadır.
7
Outsourcing Yönetim Aracı, firmaların organizasyonel stratejilerinde kilit noktayı
teşkil ediyor aynı zamanda firmalar diğer rutin işleri outsource ederken kendi asıl
yetkinlikleri alanında (core competency) yoğunlaşmaları sağlar. Fonksiyon ya da satın alan
firma ile sağlayıcı arasında “iş ortaklığı” denebilecek stratejik bir ilişki söz konusudur. Dış
kaynak Kullanımı yaklaşımında hizmeti alan firma, hizmeti sunan firmaya işini nasıl
yapacağı değil, hangi iş sonuçlarına ulaşmasını istediğini bildirir.
Dış Kaynak Kullanımı ilk ortaya çıktığında firmaların toplam çalışan sayısını
azaltmak ve maliyet avantajı yaratmak için kullandıkları bir araç olarak algılanıyordu.
Ancak günümüzde outsourcing, yalnız maliyet azaltma amaçlı değil, operasyonel etkinliği
arttırmak için de kullanılan stratejik bir iş yapma biçimi halini almıştır.
Bunun yanı sıra, getirdiği avantajlar da, outsourcing’i daha çekici bir yönetim
stratejisi haline getirdi. Başlıca avantaj olan maliyet avantajında dış kaynak kullanımı talep
edilen hizmet sağlayıcı firmanın konusunda uzman oluşu kitle üretiminin etkinliğinden
faydalanışı, işgücünün konusunda uzman ve etkin oluşu gibi üretime ilişkin dışsallıklar
maliyetleri düşürmektedir.
Dış kaynak kullanımı hizmeti veren kurumlar müşterilerinin herhangi birinin tek
başına sahip olduğundan çok daha büyük bir ölçeğe sahiptirler. Örneğin, birden .ok
firmanın istediklerinin birleştirilmesi ile maliyetleri azaltmak, kaynakları daha verimli
kullanmak mümkün olmaktadır. Bu sebeple hem satın alma maliyetleri hem de işletim
maliyetleri daha düşüktür. Şirket içerideki kritik ya da yüksek maliyetli süreçlerin
outsource edilmesi iş süreçlerinde (Dış Kaynak Kullanımı) olarak adlandırılıyor.
Günümüzde bu tür outsourcing uygulamaları komple bir CRM işletiminin
outsource edilmesinden, sadece Kampanya Yönetimi’nin ya da dolaylı müşteri iletişim
süreçlerinin (reklam, postalama, test kullanım sonuçlarının incelenmesi gibi) outsource
edilmesine kadar farklılıklar gösterebiliyor. Bunun sonucunda denilebilir ki;
outsourcing,maliyet tasarrufu konusunda işletmelere çeşitli olanklar sağlıyor.
Dış kaynk sağlama deneyimi hakkında bir araştırmada firmaların yüzde 65’i,
sanayii en iyi uygulamasında ayak uyduracak olan yüksek performanslı destek
operasyonlarını yaratmak için, taşeron iş ortakları ile işbirliği ilişkisi içinde… Sonuç nedir?
Dış kaynak sağlama faydaları katlandı. Dahası, bunlar rekabetçi yeteneklere servis
seviyelerini iyileştirme ve değişen iş ihtiyaçlarına yanıt verme (danışmanlık şirketler
aracılığıyla) yeteneklerini arttırmışlardır.
Outsourcing hizmeti alacak firmalarda, her şeyden önce gerekli olan, tüm
olasılıkları göz önüne alma isteği vardır. Finansmanda bir aktif varlığın “satılarak elden
çıkarılması” yapılmadan, bir işin radikal şekilde yeniden tasarlanmasının yollarına bakmak
ve olası adaylar olarak tüm iş birimlerini masaya koymak, belli bir iş biriminin
değiştirilmesi için karar verildiğinde, satış için bunu hazırlamanın yenilikçi yollarını
düşünmek demektir.
Dış kaynaklardan yararlanarak gerçekleştirebilecek faaliyetleri öz kaynaklarla
gerçekleştirmek sermaye ve işletim masraflarına yol açacaktır. Dış kaynak kullanan bir
işletme önceden kullandığı üretim araçlarını elden çıkarmak suretiyle önemli bir kaynak
transferi sağlayabilir veya sınırlı olan kaynaklar uygulamaya bağlı olarak temek yetenek
üzerine yoğunlaştırılabilir. Dış kaynak kullanımı ile yatırım maliyetleri azalacak
dolayısıyla da risk dağıtılacak ve işletmeler krizlere karşı daha dayanıklı hale
gelebileceklerdir. Outsourcing’in gelişmesindeki tarihsel süreçlere baktığımızda,
outsourcing’in, firmalar için, özellikle büyük ölçekli işletmeler için, sadece geçici süreli bir
yönetim trendi olmadığı ortaya çıkıyor.
8
ERP, İngilizce “Enterprise Resource Planning” kavramının kısaltılmış halidir.
Türkçesi “Kurum Kaynak Planlaması” dır. Gelişmiş outsource hizmetlerinin
kullanılmadığı geleneksel iş yapma yöntemlerinde ERP, kâğıt üzerinde uygulanan bir
planlamaydı ama günümüzde ERP Sistemleri kavram olarak bir kurumun kaynaklarının
planlandığı yazılımları ifade etmektedir. Bir yöneticinin geleneksel iş yapma biçiminde
günlerini alabilecek bilgi toplama ve sorunlara çözüm geliştirme çabası ERP sisteminin
sunduğu görüntüleme ve raporlama teknikleri ile dakikalar içine sığabilir. Bunun anlamı
üretimde hız ve maliyetlerde de zamana bağlı tasarruf demektir. ERP sistemi ile en küçük
bir bilgi dahi değer kazanmakta ve işletme tüm fonksiyonları ile esnek bir yapıya
kavuşmaktadır. Bu da, işletmeyi hacim olarak ve personel sayısı olarak hafifletmekte ve
verimli, etkin üretim gerçekleşirken maliyetlerde de düşüş sağlanabilmektedir. Bu da, Dış
Kaynak Kullanımı’nın sağladığı mali katma değer açısından bir göstergedir.
Dış kaynak kullanımının giderek önem kazanmasının nedenleri çok fazladır:
Karmaşık ve hızlı hareket eden pazarlarda uzman hizmet edebilmenin en hızlı yoludur.
Bununla birlikte, daha düşük maliyet ile çalışan üreticilerle anlaşarak maliyetlerin
düşürülmesi de bir diğer önemli faktördür. Dış Kaynak Kullanımı, bir çok faaliyeti ve
kullanım alanlarını kapsamaktadır. Bazıları parça parça ve küçük fırsatçı stratejik
karakterler taşımaktadır. Örneğin, ofis temizliği rekabet avantajı sağlamada çok fazla rol
oynamasa da işletmeye dolaylı yoldan bir takım faydaları vardır.
Dış kaynak kullanımın verdiği esneklik sayesinde, sorunlara yol açan faktörler
azaltılır veya bunlar tamamen reddedilerek elemine edilir. Outsourcing şirketi, yüksek
maliyetli kaynakları birden çok projede değerlendirme olanağına sahiptir. Bu yüksek
maliyetli kaynaklar genellikle üst düzey uzmanlar (sunucu sistem yöneticileri gibi) ile
pahalı aktif ağ ve güvenlik cihazlarını (ağ analiz ve izleme ürünleri gibi) kapsar.
Outsourcing şirketi, mevcut donanım ve yazılımlardan işletmenin daha iyi yararlanabilmesi
konusunda da uzmanlık ve tecrübeye sahip olabilir.
LOJİSTİK OUTSOURCİN’İN FAYDALARI
1) ANA İŞE ODAKLANMAK:
Lojistik sektöründe dış kaynak kullanımı ile ulaşılmak istenen hizmet seviyesi ne
ise sadece bunun tanımlanması yeterli olmakta, lojistik ile ilgili, finansman dahil,
sorumluluk dış kaynak kullanımı şirketine (3PL) devredilmektedir. Hizmet alanının
yapması gereken tek şey stratejiyi belirlemek, hedefleri koymak, ilişkiyi yönetmek ve
kontrolü sağlamaktır.
2) MALİYETİN AZALTILMASI:
Dış kaynak kullanımı hizmeti veren kurumlar müşterilerinin herhangi birinin tek
başına sahip olduğundan çok daha büyük bir ölçeğe sahiptirler. Bu sebeple hem satın alma
maliyetleri hem de işletim maliyetleri daha düşüktür.
3) SABİT MALİYETİN DEĞİŞKENLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ:
9
Lojistik bilgi sistemlerinin kurulması, yüksek maliyetli yük taşıtları, geniş depo
alanları, çok sayıda insan gücü gibi gerekli kaynakların sağlanmasında ilk maliyet çok
yüksektir ve maliyet kapasitesi arttıkça göreceli olarak az artmaktadır.
4) MALİYETLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ
Piyasalardaki ani dalgalanmalar ve talepteki değişmelerle başa çıkabilmek için
şirketler farklı durumlarda maliyetlerinin nasıl değişeceğini önceden bilmek istemektedir.
5) BELİRLENMİŞ HİZMET DÜZEYLERİ:
Dış kaynak kullanımı şirketi
müşterilerinin alacakları hizmetin bütün
parametrelerini önceden belirleyebilmektedirler. Bu hizmet düzeylerinin sağlanmaması
durumunda uygulanacak yaptırımlar da belirlenebilmekte, böylece taahhütlerin
gerçekleştirilmesi güvence altına alınmaktadır.
6) KAYNAK SÜREKLİLİĞİ:
İşten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile
mücadele edilmek ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirmek bir dış kaynak
kullanımı şirketinin fazla ek kaynak gerektirmeden yönetebileceği konulardır.
7) MALİYET VE TEKNOLOJİ RİSKLERİNİN AZALMASI:
Özellikle proje yönetimi hataları, yanlış teknoloji seçimi, kaynak yetersizliği, hedef
yönetiminin olmaması gibi sebeplerle maliyetleri çok yükselebilen lojistik projelerinde, bu
konuda gerekli önlemleri almak ya da alamadığı taktirde de sonucuna katlanmak müşteri
şirketin sorumluluğu olmaktan çıkıp dış kaynak kullanımı şirketin sorumluluğu haline
gelmektedir.
10
Download