Diksiyon Eğitimi

advertisement
DİKSİYON
DİKSİYON
Diksiyon; söz söylerken, duygu ve düşünceleri
doğru ve üslubuna uygun olarak anlatmak için
sesin uyumunu, söylenişini, hecelerin
uzunluğu, kısalığı ve vurguları bakımından
doğruluğu; jesti, mimiği, takınılacak tavırları
yerinde ve güzel kullanma sanatıdır.
Doğru bir diksiyon için gerekli iki temel koşul
vardır.
Birincisi; ses aletini doğru kullanmak. Yani konuşma
için yeteri kadar havayı ses yollarını kasmadan içeri
almak, gereğinden fazla durak kullanmamak,
durakları doğru yerde gerektiği gibi kullanmak ve
sesi duyulur ve net bir hale getirmek.
İkincisi; söz söylerken konuştuğumuz dili düzgün ve
doğru söylemek için düzeltmeye çalışmak ve mimiği,
jesti, tavrı yardımcı olarak kullanmak.
Şimdi pek sıkıcı olan ilk bölüme bir göz atalım.
SES AYGITIMIZ
• SES ORGANLARINI GELİŞTİRME
• Akciğerlerden çıkan hava gırtlaktan geçerken
ses tellerinde titreşimler oluşturur, bu
titreşimlerle gırtlak yapısına göre değişik
şekillerde çok zayıf sesler oluşur. Bu sesler
diğer ses organlarıyla yoğrulur, titreşimlerle
rahatlıkla işitilebilecek kadar büyür ve kimlik
kazanır.
• Herkesin ses organlarının yapısının farklılığı
ölçüsünde farklı sesleri veya ses kimlikleri
vardır. Burada önce ses organlarımızın
istediğimiz sesi çıkarabilecek yeteneğe
ulaşmasını sağlamalıyız.
SES ORGANLARINI GELİŞTİRME
• Ses organlarının eğitimi diksiyonun altyapısını
oluşturur.
• Ses organları eğitimsiz olduğunda diksiyon
çalışmalarının her aşamasında tıkanıklıklar
oluşacaktır.
• Diksiyon çalışmalarının kendisi de dolaylı
şekilde ses organlarının gelişimine yol açar.
• Ana ses organlarının geliştirilmeleri için
alıştırmalar yapalım.
SESİ ISITMA
1 den 100 e kadar belirli bir ses tonu ile say.
•
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..........80,....90, ... 98,
99,100
SESİN TİZLİĞİ
MAN, MEN, MIN, MİN,
MUN, MÜN, MON, MÖN
Mmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn
M.n sesi çıkarılırken harfler arasında kesinti
olmayacak.
SESİ KUVVETLENDİRME
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1
1 den 5 kadar sesin şiddetini arttırarak say,
aynı şekilde azaltarak geriye doğru say.
SESİ KUVVETLENDİRME
HAH, HEH, HIH, HİH,
HUH, HÜH, HOH, HÖH
Karından başlayıp ağızdan ses maksimum
seviyede çıkacak
SESİ KUVVETLENDİRME
PAH, PEH, PIH, PİH,
PUH, PÜH, POH, PÖH
Karından başlayıp ağızdan ses maksimum
seviyede patlar gibi çıkacak
Çalışmalar bir yıl her gün yapılacak.
MAN, MEN, .....sürekli yapılacak.
Ses çalışması 11.00 ile 22.00 arası
yapılabilir.
• Toplum karsısında konuşmadan önce
çok sıcak veya soğuk içecekler
içilmemeli,
• Konuşmadan 15 dakika önce kış
aylarında ıhlamur içilebilir.
Download