AZOSOL EXTRA

advertisement
AZOSOL EXTRA
2.0
EC FERTILIZER
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
: % w/w
Toplam Azot (N)
: % 27
Nitrat Azotu (NO3-N)
: % 4.7
Amonyum Azotu (NH4-N)
: % 3.5
Üre Azotu (NH2-N)
: % 18.8
Suda Çözünür Magnezyum (MgO)
: % 3.2
Suda Çözünür Bor (B)
: % 0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Tamamı IDHA ile şelatlı
: % 0.2
Suda Çözünür Demir (Fe)
Tamamı IDHA ile şelatlı
: % 0.02
AZOSOL 36 EXTRA uygulanmış
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı IDHA ile şelatlı : % 1
Suda Çözünür Molibden (Mo)
: % 0.005
Suda Çözünür Çinko (Zn)
: % 0.01
Tamamı IDHA ile şelatlı
Standart Gübre uygulanmış
IDHA şelatı :
ADOB tarafından yeni geliştirilen yeni nesil gübrelerde kullanılan IDHA şelatı,
biyolojik olarak ayrışabilen bir formülasyon içerir. Yüzey gerilimini azaltarak,
makro ve mikro besin maddelerinin yaprak yüzeyi tarafından mükemmel bir
şekilde alınmasını sağlar. Yaprak yüzeyinde damlacıklar halinde değil, tamamen
yayılarak, gübrenin hızlı ve etkili bir şekilde alınmasını sağlar.
YENİ NESİL GÜBRE :
* İçeriğindeki Mikro besin elementleri, Bakır, Demir, Mangan ve Çinkonun tamamı IDHA ile şelatlanmıştır.
* Klorofil oluşumunu teşvik ederek bitkinin daha iyi fotosentez yapmasını sağlar.
* Diğer gübreler ile birlikte kullanıldığı zaman gübrelerin etkisini arttırır.
* Karbonhidrat - protein dengesini sağlayarak meyve kalitesi ve verimini arttırır.
* Vegetatif gelişimi teşvik ederek bitkinin güçlü gövde ve kök yapısı oluşturmasını sağlar
KULLANIM DOZU VE ZAMANI
(Yetiştirme periyodu boyunca, ihtiyaç duyuldukça)
YAPRAKTAN : Meyve, Sebze, Bağ, Narenciye, Muz, Çilek, Fındık, Zeytin, Süs Bitkileri, Endüstri ve Tarla bitkilerinde her uygulamada 100 cc - 200 cc / 100 L su
TOPRAKTAN : Meyve, Sebze, Bağ, Narenciye, Muz, Çilek, Fındık, Zeytin, Süs Bitkilerinde her uygulamada 250 cc - 500 cc / dekar
Download