Yayınlar: 2008 - School of Medicine

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Adı, Soyadı
: Nil Kler (Molinas) Mandel
Doğum yeri ve yılı
: İstanbul, 1955
Sosyal durumu:
: Evli, 2 çocuklu
Öğrenim:
1972
Çanakkale Lisesinden mezun oldu
1978
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu
1978-1979
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü
1979-1983
eğitimi
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç hastalıkları Kürsüsünde uzmanlık
1983- 1985
Malatya Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı (Zorunlu Görev)
1985-1987
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Medikal Onkoloji B.D.,
Uzman
1987-1994
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Doçent
Ekim 1990
Paris, Hopital Tenon, Claude Bernard Bursu ile
1994- 2011
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Profesör Doktor
Şubat 2011
Kendi arzusuyla emekli
2008-
VKV Amerikan Hastanesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı
2010-
Türk Onkoloji Grubu Derneği (TOG) Jinekolojik Tümörler Alt
Grubu Başkanı
2011-
Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) Başkanı
Yurtiçinde ve Yurtdışında Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar:
1. Tıbbi Onkoloji Derneği
2. Türk Akciğer Kanseri Derneği
3. Türk Onkoloji Grubu Derneği
4. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
5. Uro-onkoloji Derneği
6. Psiko-onkoloji Derneği
7. Türk Solunum Araştırmaları Derneği
8. Senoloji (Meme Bilimi) Derneği
9. European Society of Medical Oncology (ESMO)
10. European Society of Gynecologic Oncology (ESGO)
11. International Assosiation for he Study of Lung Cancer (IASLC)
YAYINLAR
KİTAPLAR:
1. Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı, Tedavi ve Takipte Sorunlar, editörler: Onat
H, Mandel Molinas N, Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul 2002
2. Jinekolojik Kanserlerde Tedavi: Editörler: Mandel Molinas N, Özgüroğlu M,
İstanbul, 2004
3. Jinekolojik Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar. Editör: Mandel Molinas N. Klan
Yayınları, İstanbul, 2010
4. Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı, Tedavi ve Takipte Sorunlar. Editörler:
Mandel Molinas N, Onat H. 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2012
KİTAP BÖLÜMLERİ
1. Bülent Berkarda, Nil Molinas Mandel, Jinekolojik Kanserlerde Kemoterapi
Ed. Atasü T, Aydınlı K. Jinekolojik Onkoloji, Logos Yayıncılık, 1. Baskı,
1993.
2. Nil Molinas Mandel. Jinekolojik Kanserler, Medikal Onkoloji Ed. Berkarda B,
Hatemi H, YüceYayınları İstanbul, 1998
3. Bülent Berkarda, Nil Molinas Mandel, Jinekolojik Tümörlerde Kemoterapi
Editörler: Atasü T, Aydınlı K. Jinekolojik Onkoloji, 572-578 Logos
Yayıncılık, İstanbul2. Baskı, 1999.
4. Nil Molinas Mandel:Omurga ve Omurilik Tümörlerinde Kemoterapi: ed: Özer
F: Spinal Tümörler, Logos Yayıncılık , İstanbul, 2001
5. Nil Molinas Mandel: Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı, Tedavi ve Takipte
Sorunlar. Editörler: Onat H, Molinas Mandel M, Nobel Tıp Kitabevleri
İstanbul, 2002
6. Nil Molinas Mandel: Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı, Tedavi ve Takipte
Sorunlar. Editörler: Onat H, Molinas Mandel M, Nobel Tıp Kitabevleri
İstanbul 2002
7. Nil Molinas Mandel: Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı, Tedavi ve Takipte
Sorunlar, Editörler: Onat H, Molinas Mandel N, Nobel Tıp Kitabevleri
İstanbul 2002
8. Nil Molinas Mandel. Meme Kanserinin Medikal Tedavisi. Güncel Klinik
Onkoloji, Editörler. Serdangeçti S, Demir G., İstanbul, 2003
9. Nil Molinas Mandel. Gefitinib ile ilaç etkileşimleri. Onkolojide İlaç
Etkileşimleri. Editörler Onat H, Saip P, İstanbul, 2004
10. Nil Molinas Mandel: Ürolojik Kanserler. Cerrahpaşa İç Hastalıkları Kitabı,
Editörler; Hasan Yazıcı, Vedat Hamuryudan, Abdullah Sonsuz, İstanbul 2005
11. Nil Molinas Mandel. Jinekolojik Kanserler. Cerrahpaşa İç Hastalıkları Kitabı
Editörler; Hasan Yazıcı, Vedat Hamuryudan, Abdullah Sonsuz, İstanbul 2005.
12. Nil Molinas Mandel. Kemik tümörlerinde kemoterapi. Kemik ve Yumuşak
Doku Sarkomları Editör: Kayıhan Engin, sayfa.341-346 Nobel Kitabevleri,
2006
13. Nil Molinas Mandel. Ewing/PNET ailesi tümörlerinde kemoterapi Kemik ve
Yumuşak Doku Sarkomları Editör: Kayıhan Engin, 347-349, Nobel
Kitabevleri, 2006
14. Mandel NM. Germ hücreli testis tümörlerinde kemoterapi. Üroonkoloji Kitabı,
Ed. H. Özen, L. Türkeri, sayfa 1165-117, 6birinci basım, Hacettepe
Üniversitesi Hastaneleri Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğü, Ertem
Basın Yayın; Ankara, 2007.
15. Nil Molinas Mandel. Urogenital Sistem Kanserleri, Medikal Onkoloji Ders
Kitabı. Editörler: Süheyla Serdengeçti (ve öte.) sayfa 81-91, İstanbul
Üniversitesi Yayınları; 4773, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2008
16. Nil Molinas Mandel Jinekolojik Kanserler Medikal Onkoloji Ders Kitabı.
Editörler: Süheyla Serdengeçti (ve öte.) İstanbul Üniversitesi Yayınları; sayfa:
93-110, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2008
17. Nil Molinas Mandel. Sistemik Tedavi; sayfa: 103-112. Melanom: TanıTedavi-Takip. Editör Gökhan Demir, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, Istanbul.
2009
18. Nil Molinas Mandel. Urolojik Kanserler: Cerrahpaşa İç Hastalıkları.
Editörler: Hasan Yazıcı, Vedat Hamuryudan, Abdullah Sonsuz,
İstanbul Medikal Yayıncılık 2009.
19. Nil Molinas Mandel. Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Cerrahpaşa İç
Hastalıkları. Editörler: Hasan Yazıcı, Vedat Hamuryudan, Abdullah
Sonsuz, İstanbul Medikal Yayıncılık 2009.
20. Nil Molinas Mandel. Jinekolojik Kanserler. Cerrahpaşa İç Hastalıkları.
Editörler: Hasan Yazıcı, Vedat Hamuryudan, Abdullah Sonsuz, İstanbul
Medikal Yayıncılık 2009.
21. Nil Molinas Mandel. Jinekolojik Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar. Editör:
Molinas Mandel N, Uterus sarkomlarında kemoterapi Sayfa:82-84,.Klan
Yayınları,İstanbul, 2010
22. Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu 2010.
Editörler: Muzaffer Demir, Bülent Erdemli, Mehmet Kurtoğlu, Gül Öngen.
Cortex iletişim hizmetleri A.Ş. İstanbul 2010. Kılavuz hazırlama kurulu üyesi.
23. Keleş E, Aydın S, Selek U, Mandel NM. Düşük dereceli glial tümörleri. Temel
Nöroşirürji. Editörler Korfali E, Zileli M, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları
No:10, Ankara. 1019-1036. 2010
24. Mandel Molinas N. Meme Kanserinde Sistemik Tedavi: Adjuvan Kemoterapi.
Meme Hastalıkları Kitabı. Editörler: Özmen V, Cantürk Z, Güler N, Kapkaç
M, Koyuncu A, Müslümanoğlu M, Utkan Z. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara,
Sayfa 467-472, 2012.
25. Mandel Molinas N. Gastrointestinal Sorunlar. Kanser Hastasına Yaklaşım:
Tanı, Tedavi ve Takipte Sorunlar. Editörler: Mandel Molinas N, Onat H. 2.
Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2012
26. Mandel Molinas M. Tromboembolizm. Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı,
Tedavi ve Takipte Sorunlar. Editörler: Mandel Molinas N, Onat H. 2. Baskı,
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2012
27. Mandel Molinas N. İkincil Kanserler. Kanser Hastasına Yaklaşım: Tanı,
Tedavi ve Takipte Sorunlar. Editörler: Mandel Molinas N, Onat H. 2. Baskı,
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2012
ULUSAL YAYINLAR:
1. Korugan Ü., Molinas N., Asil Ö., Yüksel H., Sipahioğlu F., Hatemi H., Biyal
F. Hiperglisemik ketoasidoz komasında sürekli düşük doz insülin perfüzyonu
ile tedavisinden alınan sonuçlar. Türk Diabet Yıllığı, cilt 11, sayı 3, 224-234,
1980.
2. Hatemi H., Biyal F., Korugan Ü., Yılmaz T., Asil Ö., Molinas N., Sipahioğlu
F., Yüksel H., Erdine S., Yaldıran A.: Diabetes Mellitus ve Kalıtım:
Metobolizma ve Beslenme Hastalıkları Seksiyonu Diyabet Polikliniği
materyalinin Biyo istatistik değerlendirilmesi(Kalıtım Bölümü) 100. yıl
çalışmaları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayınları, Kitap:54, C-Bölüm, 1982.
3. Molinas N., Serdengeçti S., Derman U., Berkarda N., Benhabip B., Berkarda
B.: Fibrokistik meme hastalığının tedavisinde oral kontraseptifler. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Dergisi, 15: 278-283, 1984.
4. Demirelli F. H., Molinas N., Beceren T., Serdengeçti S., Büyükünal E.,
Derman U., Berkarda B.: Multipl tendon ksantomları gösteren Tip II
hiperlipoproteinemi olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 20: 369-373,
1989.
5. Molinas N., Büyükünal E., Bal K., Serdengeçti S., Derman U., Berkarda B.:
Over kanserlerinde kemoterapi. Türk Onkoloji Dergisi, 2: 249-257, 1987.
6. Binak K., Molinas N., Tavşanoğlu S.: Nifedipine in the tretment of angina at
rest refractory to Propranolol and Isosorbide Dinitrate. Cerrahpaşa Med. Rev.
4:11-16, 1985.
7. Molinas N., Büyükünal E., Serdengeçti S., Derman U., Berkarda B.: Testis
tümörlerinde kemoterapi. Medica Çağdaş Tıp Dergisi. Nisan, 15-18, 1987.
8. Molinas N., Büyükünal E., Gültekin N., Serdengeçti S., Derman U.,
Demircioğlu C., Berkarda B.: İki boyutlu ekokardiyografi ile kardiyak
metastazın saptanması. Medica Çağdaş Tıp Dergisi, 22-25, 1987.
9. Molinas N., Büyükünal E., Gültekin N., Serdengeçti S., Derman U.,
Demircioğlu C., Berkarda B.: Solid ve nonsolid kanserlerde iki boyutlu
ekokardiyografiyle kalp tutulmasının araştarılması. Türk Onkoloji Dergisi, 2:
353-355, 1987.
10. Büyükünal E., Serdengeçti S., Molinas N., Derman U., Berkarda B.: Kanser
ağrısında etkili yeni bir ilaç: Buprenorphine(Temgesic): Türk Onkoloji
Dergisi, 2: 259-261, 1987.
11. Molinas N., Büyükünal E., Bal K., Serdengeçti S., Derman U., Berkarda B.:
Over kanserlerinde kemoterapi. Türk Onkoloji Dergisi, 2: 249-257, 1987.
12. Serdengeçti S., Büyükünal E., Demirelli F. H., Hondor N., Demircan O.,
Papila Ç., Mandel N., Derman U., Berkarda B.; Ceftazidime’in kanserli
hastaların ateşli episodlarında ampirik seçilen antibiyotik olarak kullanımı.
ANKEM Dergisi, 3(1): 41-45, 1989.
13. Tüzüner M., Dervişoğlu S., Molinas N., Beceren T., Büyükünal E.,
Serdengeçti S., Çetin S., Derman U.: Rezektabl kolorektal karsinomda sağ
kalımı etkileyen morfolojik prognoz etkenleri. Hacettepe Tıp Dergisi 22(2):
125-135, 1989.
14. Aydemir E, Yurdakul İ, Kutlar M, Gözükara Y, Aksoy F, Molinas N, Erk M.,
Mat C.: Mide kanseri ile birlikte olan bir akantozis nigrikans olgusu. Deri
Hastanesi Frengi Arş. 24(1): 51-55, 1990.
15. Papila Ç., Derman U., Büyükünal E., Serdengeçti S., Molinas N., Şenocak M.,
Berkarda B.: CA 12-5(Karbohhidrat antijen 12-5)’in solid tümörlü hastalarda
tümör belirteci olarak evrelere göre dağılımı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dergisi: 22: 57-61, 1991.
16. Papila Ç., Derman U., Büyükünal E., Serdengeçti S., Mandel N., Şenocak M.,
Berkarda B.: CA 19-9(Karbohhidrat antijen 19-9)’un solid tümörlü hastalarda
tümör belirteci olarak evrelere göre dağılımı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dergisi: 22: 51-55, 1991.
17. Papila Ç., Derman U., Büyükünal E., Serdengeçti S., Mandel N., Şenocak M.,
Berkarda B.: TPA(Tümör polipeptid antijen)’in solid tümörlü hastalarda
tümör belirteci olarak evrelere göre dağılımı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dergisi 22: 45-50, 1991.
18. Papila Ç., Serdengeçti S., Gümüştaş K., Molinas N., Büyükünal E., Demirelli
F. H., Berkarda B.: Akciğer kanserli hastalarda Cu/Zn oranının diyagnostik
değeri. Klinik Gelişim 4: 1417-1420, 1991.
19. Çetin S., Tüzüner M., Uraz S., Calay Z., Beceren T., Molinas N., Büyükünal
E., Serdengeçti S., Derman U.: Kolorektal karsinomda ve karsinoma komşu
kalınbarsak mukozasında görülen müsin tiplerinin prognozla ilişkisi.
Hacettepe Tıp Dergisi, 24(3-4): 185-199, 1991.
20. Dervişoğlu S., İlvan Ş. Girişken G., Hız M., Mandel N., Kasabalıgil A.,
Dokur M.: Multisentrik iskelet tutulumu gösteren mezenkimal kondrosarkom.
Türk Onkoloji Dergisi, 8(2): 1393-1397, 1993.
21. Mandel N.: Mide kanserinin kemoterapisinde yenilikler: Cerrahpaşa
deneyimi. Medikal Magazin, Kasım 1993
22. Demirkan F., Arvas M., Molinas N., Erkün E., Kösebay D., Işıloğlu H.,
Berkarda B., Okkan S., Beşe T., Dirican A.: Epitelial over kanseri olgularında
sekonder sitoredüksiyon sonrası rezidü tümör miktarının hastalığın seyri
üzerine etkisi. Kardın Doğum Dergisi, 9(1): 27-31, 1993.
23. Mandel N., Çamuşçu H., Derman U.: Sistemik metastaz ile seyreden
medulloblastoma olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1993.
24. Molinas Mandel N., Hız M., Dervişoğlu S., Uzel M., Derman U., Okkan S.,
Öner F., Girişken G., Babacan M., Berkarda B.: Metastazsız osteosarkomların
tedavisi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi deneyimi. 1993,
25. Hız M, Vural F, Molinas N, Okkan S, Aydıngöz Ö, Kaynak K, Gültekin C:
Bir femur distal uç osteosarkomunda rotasyonplasti uygulaması. Acta Orthop.
Traumatol Turc, 26: 55-57, 1992.
26. Molinas Mandel N.: Antiemetik tedavinin güncel durumu. Klinik Gelişim
dergisi, 1993,
27. Mandel N.: Over kanserlerinde kemoterapi. Klinik Gelişim dergisi, 1993,
28. Molinas Mandel N., Serdengeçti S., Demirkıran F., Büyükünal E., Derman
U., Berkarda B.: Koryokarsinomlarda kemoterapi. Jienokoloji ve Obstetrik
Dergisi, 1993
29. Nil Molinas Mandel. İnvazif mesane kanserlerinde neoadjuvan ve adjuvan
kemoterapi Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme dergisi 6:2; 56-63, 2004
30. Nil Molinas Mandel.. İkincil kanserler. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi.
7(1): 19-22 2005
31. Molinas Mandel N, Öncü Yumuk F.: Kadın genital sistem kanserlerinin
kemoterapisi. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Özel Sayısı. Cilt:4, Sayı: 1,
2011; 107-127.
ULUSAL KONGRE BİLDİRİ ve POSTERLER
1. Büyükünal E., Serdengeçti S., Molinas N., Derman U., Berkarda B.: Kanser
ağrısında etkili yeni bir ilaç: Buprenorphine(Temgesic). VII. Ulusal Kanser
Kongresi ve IV. Pediatrik Tümörler Sempozyumu, Serbest Bildiri Özetleri, s.
26, 1987.
2. Tuzlacı M., Berkarda B., Derman U., Serdengeçti S., Çelikoğlu S., Alber M.,
Demirci S., Molinas M.: Bleomisin ile oluşan akciğer değişikliklerinde
saptadığımız özellikler. X. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri,
s. 54, 1986.
3. Büyükünal E., Serdengeçti S., Molinas N., Derman U., Berkarda B.:
Antrasiklin grubu sitostatiklerin hematolojik yan etkileri. 7. Ulusal
Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 1987.
4. Göksoy E., Ertem M., Serdengeçti S., Büyükünal E., Molinas N.: Kemoterapi
uzun süreli implantabl subkütan port sistemler: İntravenöz sistemik ve
intraarteryel(hepatik) uygulamalar. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri,
s: 245, 1990.
5. Büyükünal E., Serdengeçti S., Demirelli F. H., Mandel N., Derman U.,
Berkarda B.: İlerlemiş difuz non-Hodgkin lenfoma olgularında
CNOP(mitoxantrone-cyklophosphamide-vincristine-prednisone)
kombinasyon kemoterapisi-2 yıllık sonuçlar. 2nd Congress of the Turkish
Society of Chemotherapy. Kuşadası, p:19, 1990.
6. Derman U., Bilkay B., Büyükünal E., Mandel N., Serdengeçti S., Demirelli F.
H., Papila Ç., Berkarda B.: Meme kanseri adjuvant kemoterapisinde aralıklı
uygulama. 2nd Congress of the Turkish Society of Chemotherapy. Kuşadası,
p: 21, 1990.
7. Mandel N., Demirelli F. H., Papila Ç., Büyükünal E., Serdengeçti S., Derman
U., Berkarda B: Over kanserlerinin kemoterapisinde sisplatinin etkisi ve
minimal hastalıkta second look operasyonunun yeri. 2nd Congress of the
Turkish Society of Chemotherapy. Kuşadası, p:31, 1990
8. Mandel N., Demirelli F. H., Papila Ç., Büyükünal E., Serdengeçti S., Derman
U., Berkarda B: Over kanserlerinin kemoterapisinde sisplatinin etkisi ve
minimal hastalıkta second look operasyonunun yeri. XXXI. Ulusal Türk Tıp
Kongresi, İstanbul, s: 36, 1990.
9. Özsan H., Tüzüner M., Ferhanoğlu B., Ülkü B., Aktuğlu G., Ayhan Y.,
Akman N., Derman U., Molinas N., Büyükünal E., Serdengeçti S.: Hodgkin
hastalığı karışık hücreli alt grupta histolojik grade’in prognoz üzerine etkisi.
X. Ulusal Patoloji Kongresi, Girne-Kıbrıs, s: 7, 1992.
10. Doğusoy G., Tüzüner M., Büyükünal E., Molinas N., Papila Ç., Derman U.:
Gastrointestinal sistem lenfomaları: mukoza ilişkili lenfoid doku
lenfomalarının sıklığı ve klinikopatolojik özellikleri. X. Ulusal Patoloji
Kongresi, Girne-Kıbrıs, s: 25, 1992.
11. Dervişoğlu S., İlvan Ş., Girişken G., Hız M., Mandel N., Dokur M.:
Multisentrik iskelet tutulumu gösteren mezenkimal kondrosarkom: Bir olgu
sunumu. X. Ulusal Patoloji Kongresi, Girne-Kıbrıs, s: 182, 1992.
12. Molinas-Mandel N., Demirelli F. H., Bal K., Papila Ç., Büyükünal E.,
Serdengeçti S., Derman U., Berkarda B.: Over kanserlerinde second-look ve
minimal hastalığın değerlendirilmesi. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet
Sonrası Eğitim Semineri ve Kongresi, İstanbul, 1990.
13. Atasü T., Atkovar G., Berkarda B., Derman U., Erkün E., Koca S., Kösebay
D., Molinas N., Okkan S., Öner F., Serdengeçti S., Şahinler İ., Şengöz M.,
Uzel R.: Epitelyal over tümörleri tedavi protokolunun ara sonuçları. II.
Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri ve Kongresi,
İstanbul, 1990.
14. Molinas Mandel N., Bal K., Papila Ç., Demirelli F. H., Serdengeçti S.,
Büyükünal E., Derman U., Berkarda B.: Over kanserlerinin kemoterapisinde
sisplatinin etkisi. II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri
ve Kongresi, İstanbul, 1990.
15. Büyükünal E., Serdengeçti S., Demirelli F. H., Mandel N., Derman U.,
Berkarda B.: İntermediate ve high-grade lymphoma tedavisinde
cyclophosphamide, mitoxantrone, vincristine ve prednisone’un(CNOP)
kullanımı ve üç yıllık tedavi sonuçları. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi,
Özetler Kitabı, İstanbul, no.8, 1991.
16. Tüzüner M., Doğusoy G., Büyükünal E., Molinas N., Papila Ç., Derman U.:
Gastrointestinal lenfomalar: MALT lenfomaları sıklığı, klinikopatolojik
özellikleri. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, Özetler Kitabı, no.31,
1991.
17. Mandel N., Fresko İ., Akan P., Demir G., Serdengeçti S., Büyükünal E.,
Derman U., Berkarda B: Kemoterapide antiemetik tedavinin
değerlendirilmesi. 4. Kemoterapi Kongresi, Bursa, s: 16, 1992.
18. Demirkıran F., Molinas N., Arvas M., Beşe T., Erkün E., Işıloğlu H., Kösebay
D., Berkarda B., Atkovar G., Okkan S.: Over kanseri tedavisinde sekonder
sitoredüksiyonun yeri. 4. Kemoterapi Kongresi, Bursa, s: 22, 1992.
19. Mandel N., Serdengeçti S., Büyükünal E., Özgüroğlu M., Derman U.,
Berkarda B.: Koryokarsinomlarda kemoterapi. 4. Kemoterapi Kongresi,
Bursa, s: 24, 1992.
20. Fırat D., Baltalı E., İçli F., Onat H., Bilge N., Mandel N., Berkarda B.,
Derman U., Öber A., Uzel R., Berk Ö., Aktan G.: İlerlemiş meme kanserinde
haftalık epirubisin tedavisi. Türk Epirubicin Çalışma Grubu. 4. Kemoterapi
Kongresi, Bursa, s: 27, 1992.
21. Berkarda B., Mandel N., Serdengeçti S., Büyükünal E., Papila Ç., Demirelli
F. H., Derman U.: Gastorintestinal tümörlerde VP-16+FU+FA tedavisi. 4.
Kemoterapi Kongresi, Bursa, s: 28, 1992.
22. Özgüroğlu M., Büyükünal E., Derman U., Serdengeçti S., Mandel N.,
Berkarda B.: Anemisi olan kanser hastalarında eritropoietin düzeyi. 4.
Kemoterapi Kongresi, Bursa, s: 32, 1992.
23. Mandel N., Hız M., Uzel M., Dervişoğlu S., Okkan S., Babacan M., Öner F.,
Girişken G., Derman U., Berkarda B.: Metastassız osteosarkomlarında tedavi
sonuçları. X. Ulusal Kanser Kongresi, s:28, 1993.
24. Hız M., Uzel M., Aydıgöz Ö., Mandel N., Okkan S., Dervişoğlu S.: Habis
veya lokal agresif selim tümörlerde ekstremite koruyucu cerrahi(Limb
salvage) uygulamalarımız. X. Ulusal Kanser Kongresi, s:29, 1993.
25. Çamuşçu H., Molinas N.: Metastatik medulloblastom: Olgu bildirisi. XXIX.
Ulusal Nöroloji Kongresi, p: 5-53, 1993.
26. Uras C., Molinas N., Yardımcı H., Balcısoy Ü., Akçal T.: Meme Kanserinde
evrelere göre yaşam süreleri ve tümör markerlerinin duyarlılığı. 1. Meme
Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri, s: 80, 1993.
27. Hız M., Uzel M., Caferi M., Molinas Mandel N, Okkan S., Dervişoğlu S.:
Yumuşak doku tümörlerinde neoadjuvant kemoterapi, radyoterapi ve
ekstremite koruyucu cerrahi uygulamaları. XIII. Milli Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresi, Nevşehir, 1993.
28. Hız M., Uzel M., Öneş N., Molinas N, Aydın B. S.:Stainless stell custom
made prosthesis application following excision of high grade bone and soft
tissue tumours. Limb Salvage Current Trends 7th International Symposium,
Singapore, p:504, 1993.
29. Derman U., Büyükünal E., Molinas N., Serdengeçti S., Berkarda B.: Efficacy
of Celor in cancer patients with granulocytopenia during chemotherapy. 3rd
Congress of of Mediterranean Socety of Therapy, Barcelona-Spain, 1988.
30. Papila Ç., Serdengeçti S., Büyükünal E., Molinas N., Derman U., Berkarda
B.: Baş-boyun tümörü kemoterapisinde Cisplatyl’in etkisi. 21. Ulusal
Hematoloji ve 1. Kemoterapi Kongresi, İstanbul, 1989.
31. Molinas Mandel N., Serdengeçti S., Büyükünal E., Papila Ç., Derman U.,
Berkarda B.: Testis tümörlerinin kemoterapisinde Sisplatinin katkısı. 21.
Ulusal Hematoloji ve 1. Kemoterapi Kongresi, İstanbul, 1989.
32. Helva A., Büyükünal E., Serdengeçti S., Molinas N., Papila Ç., Derman U.,
Berkarda B.: Gastrointestinal tümörlerin tedavisi. Ulusal Hematoloji ve 1.
Kemoterapi Kongresi, İstanbul, 1989.
33. Siva A, Ertan S, Özşahin M., Molinas Mandel N: Leptomeningeal metastatik
infiltrasyon tanısında Gadolinium-MR’ın önemi. Ulusal Nöroloji Kongresi,
Marmaris, 1992.
34. Baltalı E., İçli F., Onat H., Mandel N., Berk Ö., Öber A.: Metastatik meme
kanserlerinde haftalık Epirubisin tedavisi. X. Ulusal Kanser Kongresi, 1993.
35. H. Turna, M. Özgüroğlu, S. Tekin, C. Ar, G. Demir, N.M.Mandel,
F.H.Demirelli, T. Beşe, F. Demirkıran, E. Büyükünal, S. Serdengeçti.
Epitelyal over kanserinde 2. seri kemoterapi sonuçları. Ulusal Kanser
Kongresi, po-3, 234,İstanbul, 2001.
36. H. Turna, B. Berkarda, U. Derman, S. Serdengeçti, E. Büyükünal,
N.M.Mandel, F. Demirelli, M. Özgüroğlu, G. Demir. Meme kanserinde
adjuvan tedavi sonuçlarımız-1106 olgunun retrospektif değerlendirilmesi.
Ulusal Kanser Kongresi, po-4, 160, İstanbul, 2001.
37. R.U.Gürsu, M. Özgüroğlu, H. Turna, G. Demir, F. Demirelli, N. Mandel, E.
Büyükünal, S. Serdengeçti. Cilt malign melanomlu olguların retrospektif
değerlendirilmesi. Ulusal Kanser Kongresi, PO-3, 235, İstanbul, 2001.
38. M. Özgüroğlu, S. Serdengeçti, H. Pazarlı, H. Turna, G. Demir, F. Demirelli,
N. Mandel, E. Büyükünal. Oküler melanomlu 39 olgunun retrospektif
değerlendirilmesi: Enükleasyon veya konservatif tedavi seçimi. Ulusal Kanser
Kongresi, PO-3, 235, İstanbul, 2001.
39. H. Turna, M. Özgüroğlu, S. Tekin, G Demir, F. Demirelli, NM Mandel, E.
Büyükünal, S. Serdengeçti..Venöz port uygulamalarında görülen
komplikasyonlar. Ulusal Kanser Kongresi, PO-2, 180, İstanbul, 2001.
40. M. İlhan, H. Turna, M. Özgüroğlu, G. Demir, N. Molinas, F. Demirelli, E.
Buyukünal, S. Serdengecti, B. Berkarda. Meme kanserinde major risk
faktörleri üzerinden minör risk faktörlerinin yorumu. Ulusal Kanser Kongresi,
PO-1ME, İstanbul, 2001.
41. M. İlhan, H. Turna, M. Özgüroğlu, G. Demir, N. Molinas, F. Demirelli, E.
Buyukünal, S. Serdengecti, B. Berkarda. 590 meme kanserli hastanın nodal
durumunun değerlendirilmesi. Ulusal Kanser Kongresi, PO-1ME, 117, 117,
İstanbul, 2001.
42. Yirmibeşcik S, Demir G., Doğusoy G., Turna H., Özgüroğlu M., Mandel N,
Demirelli F., Büyükünal E., Serdengeçti S.. Primer kolon kaynaklı
nöroendokrin karsinomlar. Ulusal Kanser Kongresi, PO-1KO, 122, İstanbul,
2001.
43. Uzel B, Mandel N, Dinçbaş F, Tüzün H, Sayın A, Dervişoğlu D, Hız M,
Koca.S. Osteosarkom olgularında metastazektomi sonuçları. XVI. Ulusal
Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2005.
44. Hız M, Kebudi A, Buldu H, Koca S, Mandel N, Dervişoğlu S, Preoperatif
radyoterapi ve kemoterapi gören osteosarkom olgularımızın cerrahi tedavi
sonuçları. Acta Orthopedica et Travmatologica Turcica; Vol: 39: S: 78, 2005.
19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, 2005
45. Yanmaz MT, Özgüroğlu M, Akgül C, Demir G, Molinas N, Büyükünal E,
Atkovar G, Kösebay D, Serdengeçti S. Metastatik veya nüks etmiş serviks
kanserli olgularda kemoterapi etkinliğinin değerlendirilmesi. XVI. Ulusal
Kanser Kongresi, s 87, ref 413, Antalya, Nisan 2005.
46. Demir G, Klein HO, Molinas Mandel N, Tüzüner N: Beta Glukan’ın meme
kanserli hastalarda monosit proliferasyonu ve aktivasyonu üzerine in vivo
etkileri. 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı 26-30 Mart 2008. sayfa: 49
47. Demir G, Gürsu RU, Özgüroğlu M, Molinas Mandel N. Kolorektal kanserli
hastalarda akciğer ve karaciğer metastazektomi sonuçlarımız. 2. Tıbbi
Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı 26-30 Mart 2008. sayfa: 57
48. İribaş A, Beşe N, Molinas Mandel N, Turna H, Özgüroğlu M. Herceptin ve
eşzamanlı radyoterapi uygulanan hastalarda yan etkilerin değerlendirilmesi.
Ulusal Meme Kanseri Kongresi, İzmir, 2009
49. Aslan HS, Aydın Ö, Dervişoğlu S, Çolpan Öksüz D, Kantarcı F, Hız M, Öner
Dinçbaş F, Molinas Mandel N. Düşük gradeli osteosarkom, 156 osteosarkom
olgusu arasında 15 yıllık seriye bakış. P-123 20.Ulusal patoloji Kongresi. 29
Eylül- 3 Ekim 2010 Eskişehir.
50. Sönmez C, Sergülen Dervişoğlu, Şebnem Batur, Semih Bağhaki, Nil Kler
Mandel, Andrew Folpe. Yüzeyel (Kütanöz) atipik yerleşimli EWİNG/PNET
ailesi sarkom: Olgu sunumu. P-173 20.Ulusal patoloji Kongresi. 29 Eylül- 3
Ekim 2010 Eskişehir.
51. Erdamar S, Özkurt C, Molinas N.Metastatik kolorektal karsinomlarda K-RAS
mutasyon genotipi. Cerrahpaş Tıp Fakültesi deneyimi. S-9 20.Ulusal patoloji
Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010 Eskişehir.
52. Okutur K, Başsülü N, Aydın K, Bozkur Mt, Namal E, Öztürk A, Tecimer C,
Molinas Mandel N, Calay Z, Akçalı Z, Bülbül Doğusoy G, Demir G. Her2
Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Pten, P 27 ve PI3K Ekspresyonunun
Prediktif ve Prognostik Önemi. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 20-24 Nisan
2011 S 06
53. Selçukbiricik F, Yalçın Ş, Öztürk A, Esatoğlu N, Bülbül Doğusoy G, Demir
G, Erdamar S, Molinas Mandel N, Işık N, Türkiye’de Gastrointestinal
Stromal Tümörlü Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri Ve Sağkalım
Analizi: Çok Merkezli Web Tabanlı Kayıt Sonuçları. Ulusal Kanser Kongresi
Antalya 20-24 Nisan 2011 S 07
54. Selçukbiricik F, Öztürk MA, Tural D, Yıldız Ö, Turna H, Demir G, Erdamar
S, Molinas Mandel N. KRAS VE BRAF Metastatik Kolorektal Kanserli
Hastalarda Bevacizumab İçin Bir Prediktör mü? Ulusal Kanser Kongresi
Antalya 20-24 Nisan 2011 S 11
55. Erdamar S, Selçukbiricik F, Mehmet Akif Öztürk MA, Nil Molinas Mandel.
Kolorektal Karsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Özellikler 1100 Olgu İle
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deneyimi Ulusal Kanser Kongresi Antalya 20-24
Nisan 2011 S 26
56. Başaran G, Gökmen E, Demirel M, Aktan Ş, Saip P, Bavbek S, Turhal S,
Mandel N. Hormon Reseptör Pozitif Tümörlü Erken Evre Meme Kanseri
Hastalarında 21- Genlik Rekürrens Skoru İle Ki-67 ve Tümör Gradı
Arasındaki İlişki. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 20-24 Nisan 2011 S 38
57. Basaran G, Sağlam S, Tansan S, Demirel M, Gökmen E, Aktan Ş, Göker E,,
Kaban K, Saip P, Demir G, Bavbek S, Mandel N, Tecimer C, Turhal S1,
Garipoğlu M. Hormon Reseptör Pozitif Tümörlü Erken Evre Meme Kanseri
Hastalarında 21-Genlik Rekürrens Skorun Tedavi Kararı Üzerinde Etkisi: Çok
Merkezli Retrospektif Değerlendirme Ulusal Kanser Kongresi Antalya 20-24
Nisan 2011
58. Çolpan Öksüz D, Tural D, Öner Dinçbaş F, Kantarcı F, Turna H, Ceylaner B,
Dervişoğlu S, Hız M, Koca S, Molinas Mandel N. Adolesan ve Erişkin NonMetastatik Kemik Yerleşimli Ewing/PNET Tümörlerinde Multidisipliner
Tedavi Sonuçları-Cerrahpaşa Deneyimi Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2024 Nisan 2011 S 42
59. Erdamar S, Selçukbiricik F, Öztürk MA, Molinas Mandel N, Özkurt C.
Metastatik Kolorektal Karsinomlarda KRAS ve BRAF Mutasyon Sıklığı ve
Genotipi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deneyimi Ulusal Kanser Kongresi
Antalya 20-24 Nisan 2011 S 70
60. Kabasakal L, Demirci E, Ocak M, Esra Arslan E1, Papila B, Papila Ç,
Molinas Mandel N, Uslu İ. LU-177 DOTA-TATE İle Peptit-Reseptor
Radyonuklit Tedavisi (PRRT): Bir Yıllık Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Tecrubesi
Ulusal Kanser Kongresi Antalya 20-24 Nisan 2011 P 099
61. Yıldız Ö, Selçukbiricik F, Tural D, Turna H, Molinas Mandel N,
Ekmekçioğlu Ö, Halaç M, Serdengeçti S. Solid Tumorlu Hastalarda Kemik
İliği Metastazlarının Değerlendirilmesinde FDG-PET/BT’nin Yeri Ulusal
Kanser Kongresi Antalya 20-24 Nisan 2011 P 168
62. Turna H, Öztürk MA, Turhal D, Selçukbiricik F, Yıldız Ö, Özgüroğlu M,
Demirelli F, Mandel N, Büyükünal E, Serdengeçti S. Lokal İleri Meme
Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonucları. Ulusal Kanser Kongresi
Antalya 20-24 Nisan 2011 P 290
63. Selçukbiricik F, Öztürk MA, Tural D, Hız M, Dervişoğlu S, Molinas Mandel
N. Skapulaya Metastaz Yapmış Bir Rektum Gastrointestinal Stromal Tumor
Olgusu. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 20-24 Nisan 2011 P 426
64. Altınok Süt P, Akman C, Nil Molinas Mandel.. Düşük Riskli Gestasyonel
Trofoblastik Hastalıkta Metotreksat Kullanımına Bağlı Gelişen Akciğer
Toksisitesi (poster). TAKD Kongresi İstanbul 16-19 Şubat 2012.
65. Cengiz H, Turna H, Nil Molinas Mandel, Öztürk MA, Tural D, Öz B, Yıldız
Ö, Demirkaya A, Özgüroğlu M, Kaynak K, Demirelli F, Serdengecti S..
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli (KHDAK) Olgularda Tek Bir Merkezin
Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavi Sonuçları Abstract:0135][S-14] TAKD
Kongresi İstanbul 16-19 Şubat 2012.
66. Erpolat PÖ, Alço G, İğdem Ş, Dağoğlu N, Aslay I, Özsaran Z, Demirci S,
Keven E, Güney Y, Akmansu M, Kılıç D, Bayman E, Etiz D, Mandel NM.
Eşzamanlı sisplatin ve pelvik radyoterapi uygulanan serviks kanserli
hastalarda hematolojik toksisiteye neden olan dozimetrik parametrelerin
belirlenmesi: Türk Onkoloji Grubu Jinekolojik Tümörler Alt Grup Çalışması.
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK 2012)Abst 0182, sözel bildiri,
19-23 Nisan 2012.
ULUSLARARASI YAYINLAR
1. Selcukbiricik F, Tural D, Bay A, Sahingoz G, Ilvan S, Mandel NM. A malignant
mass in the breast is not always breast cancer. Case Rep Oncol. 2011 Sep; 4(3):521-5.
2. Atalay B, Yalcin S, Emes Y, Aktas I, Aybar B, Issever H, Molinas Mandel N,
Cetin O, Oncu B, Bisphosphonate-related osteonecrosis: laser-assisted surgical
treatment or conventional surgery? Lasers in Medical Science 2011, 26; 6: 815
3. Tural D, Yildiz O, Selcukbiricik F, Ozturk MA, Keles Y, Oz B, Uzel O, Demir G,
Mandel NM. Olfactory neuroblastomas: an experience of 24 years. Oncol 2011:
451086. Epub 2011 Jun 20.
4. Selcukbiricik F, Tural D, Esatoglu N, Kocak S, Mandel NM. A very rare adult case
with neuroblastoma. Case Rep Oncol. 2011 Sep; 4(3):481-6. Epub 2011 Sep 23.
5. AROME 55 Guidelines, minimal requirements and standard of cancer care around
the Mediterranean Area: report from the Collaborative AROME (Association of
Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area) working parties. (Gligorov J,
Arsovski O, Belkacemi Y, Bachouchi M, Penault-Llorca F, Chauvet MP, Senel-Bese
N, Valli MC, Boussen H, Al halabi A, Bensalem A, Hery M, Sallaku A, Villa S,
Ychou M, Azria D, Boualga K, Bouaouina N, Cals L, Cohen Y, Geara F, Vasev N,
Nasrallah H, Ozsahin M, Benider A, Kerrou K, Koroveshi D, Kuten A, Muto P,
Thabet K, Todorovic V, Bouzid K, Bashar Y, Carrato A, Filipovic M, Gridelli C,
Mandel NM, Tsoutsou PG, Zouhair A, Belkacemi Y, Hana MB, Bernstein Z, de
Sabata S, Hamdicherif M, Lokiec F, Mahjoubi M, Marsiglia H, Mahi Y, Gligorov J,
Tsoutsou PG, Kuten A, Boussen H, Geara F, Bese N, Belkacemi Y) Crit Rev Oncol
Hematol. 2011 Apr;78(1):1-16.
6. Smith IE, Pierga JY, Biganzoli L, Cortés-Funes H, Thomssen C, Pivot X, Fabi A,
XuR B, Stroyakovskiy D, Franke FA, Kaufman B, Mainwaring P, Pienkowski T, De
Valk B, Kwong A, González-Trujillo JL, Koza I, Petrakova K, Pereira D, Pritchard
KI; Collaboraors (356)ATHENA Study Group.First-line bevacizumab plus taxanebased chemotherapy for locally recurrent or metastatic breast cancer: safety and
efficacy in an open-label study in 2,251 patients. Ann Oncol. 2011 Mar;22(3):595602..
7. Beyazıt H, Aydin O, Demirkesen C, Derin D, Süt P, Emre A, Mandel N.
Pancreatic panniculitis as the first manifestation of the pancreatic involvement during
the course of a gastric adenocarcinoma. Med Oncol. 2011 Mar;28(1):137-9.
8 Ozluk Y, Kilicaslan I, Kazancioglu R, Demirkesen C, Duygu Derin, Molinas
Mandel N. Intraglomerular crescentic metastases of malignant melanoma. Hum
Pathol 2011; Jun 8; 21663939
9.Tural D, Yildiz O, Selcukbiricik F, Ozturk MA, Keles Y, Oz B, Uzel O, Demir G
and Molinas Mandel N. Olfactory Neuroblastomas: An Experience of 24 Years,
ONCOLOGY 2011; ONCOLOGY/451086
10. Kayaci S, Yildiz O, Gucer H, Mandel NM. Angiosarcoma of the liver with
metastasis to the cervical spine cured with the treatment of thalidomide and
radiotherapy. Acta Neurochir (Wien). 2012 Feb;154(2):369-70.
11.Ozguroglu M, Bilici A, Ilvan S, Turna H, Atalay B, Mandel N, Sahinler I,
Determining predominant histologic component in malignant mixed mullerian
tumors: is it woth it? International Journal of Gynecological Cancer 18 (4): 809-812,
2008.
12. Demir A, Gunlitoglu MZ, Dagoglu N, Turna A, Dizdar Y, Kaynak K, Dilege S,
Mandel NM, Yılmazbayhan D, Dincer SI, Gurses A: Surgical treatment and
prognosis of primitive neuroectodermal tumors of the thorax. Journal of Thoracic
Oncology, 4(2): 185-192, 2009.
13.Serdengeçti S, Büyükünal E, Molinas N, Demirelli FH, Berkarda N, Eyüboğlu H,
Derman U, Berkarda B. Overall survival results of non-small cell lung cancer
patients:
chemotherapy
alone
versus
chemotherapy
with
combined
immunomodulation. Chemioterapia. 1988 Apr;7(2):122-6.
14.Serdengeçti S, Büyükünal E, Molinas N, Demirelli FH, Berkarda N, Eyüboğlu H,
Derman U, Berkarda B Survival analysis of patients with small cell lung cancer.
Chemioterapia. 1988 Apr;7(2):117-21.
15.Demirkesen C, Büyükpinarbaşili N, Ramazanoğlu R, Oğuz O, Mandel NM, Kaner
G.The correlation of angiogenesis with metastasis in primary cutaneous melanoma: a
comparative analysis of microvessel density, expression of vascular endothelial
growth factor and basic fibroblastic growth factor. Pathology. 2006; 38(2):132-7.
16.Comunoğlu NU, Durak H, Comunoğlu C, Ekici AI, Ozkan F, Akyildiz EU, Ilvan
S, Calay Z, Molinas N. Expression of cyclooxygenase-2, c-kit, progesterone and
estrogen receptors in uterine smooth muscle tumors: differential diagnosis. APMIS.
2007 Jun;115(6):726-35.
17. Demirelli F. H., Çalışır C., Serdengeçti S., Büyükünal E., Molinas N., Derman U.,
Berkarda B.: Survival of patient with advanced non-Hodgkin’s lymphoma.
Proceedings of the 16th congress of chemotherapy: 887.1-887.2, 1989.
18.Bozkurt AK, Uzel B, Akman C, Ozgüroğlu M, Molinas Mandel N. Intrathorasic
extravasation of antineoplastic agents: case report and systematic review. Am J Clin
Oncol. 2003 Apr;26(2):121-3. Review
19.Demir G, Ozguroglu M, Sayhan N, Molinas-Mandel N, Demirelli F, Buyukunal E,
Tuzuner N, Serdengecti S, Berkarda B.Immunomodulating therapy with rIL-2 and
interferon alpha-induces in vivo expression of Bcl-2, Fas (APO-1/CD95), and Fas
ligand on peripheral lymphocytes (a pilot study). Anticancer Res. 1999 JulAug;19(4C):3517-20
20.Çolpan Öksüz D, Eren MF, Beşe ŞN, Büyükünal E, Özgüroğlu M, Molinas
Mandel N, Turna H, Demirellil F, Serdengeçti S, Atkovar G, Öber A. The treatment
results of postoperative chemoradiotherapy in gastric carcinoma: Cerrahpaşa
experience
Turkish
Journal
of
Oncology.
01/01/2010;
21.Demir A, Gunluoglu MZ, Dagoglu N, Turna A, Dizdar Y, Kaynak K, Dilege S,
Mandel NM, Yilmazbayhan D, Dincer SI, Gurses A. Surgical prognosis of primitive
neuroectodermal tumors of the thorax treatment and.J Thorac Oncol. 2009
Feb;4(2):185-92.
22.Yilmaz MH, Esen G, Ayarcan Y, Aydoğan F, Ozgüroğlu M, Demir G, Beşe N,
Mandel NM. The role of US and MR imaging in detecting local chest wall tumor
recurrence after mastectomy. Diagn Interv Radiol. 2007 Mar;13(1):13-8
23.Dincbas FO, Oksuz DC, Atalar B, Dervisoğlu S, Kocer N, Mandel NM, Koca S.
Epidural metastasis of Ewing's sarcoma: a rare localisation. BUON. 2005 AprJun;10(2):281-4
24. Ateser G, Yildiz O, Leblebici C, Mandel NM, Unal F, Turna H, Arikan I, Colcaki
D. Metastatic primitive neuroectodermal tumor of the ovary in pregnancy. Int J
Gynecol Cancer. 2007 Jan-Feb;17(1):266-9.
25. Beşe NS, Büyükünal E, Ozgüroğlu M, Demir G, Yildirim A, Mandel NM,
Demirelli F, Serdengeçti S, Ober A. Toxicity and survival results of a phase II study
investigating the role of postoperative chemo-radioimmunotherapy for gastric
adenocarcinoma. Strahlenther Onkol. 2005 Oct;181(10):652-9.
26. Dinçbaş FO, Koca S, Mandel NM, Hiz M, Dervişoğlu S, Seçmezacar H, Oksüz
DC, Ceylaner B, Uzel B.The role of preoperative radiotherapy in nonmetastatic highgrade osteosarcoma of the extremities for limb-sparing surgery. Int J Radiat Oncol
Biol Phys. 2005 Jul 1;62(3):820-8
27. Kantarcioğlu AS, Hatemi G, Yücel A, De Hoog GS, Mandel NM. Paecilomyces
variotii central nervous system infection in a patient with cancer. Mycoses. 2003
Feb;46(1-2):45-50
28. Mihmanli I, Cantasdemir M, Kantarci F, Mandel NM, Cokyuksel O. Lowerextremity deep venous thrombosis after upper-extremity port catheter placement: an
unusual complication. J Clin Ultrasound. 2002 Nov-Dec;30(9):562-5
29. Demirer T, Ilhan O, Mandel NM, Arat M, Günel N, Celebi H, Ustün C, Akan H,
Demirer S, Aydintuğ S, Uysal A, Koç H. A phase I dose escalation study of highdose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous peripheral
blood stem cell transplantation (PBSCT) in patients with solid tumors and
hematologic malignancies. Bone Marrow Transplant. 2000 Apr;25(7):697-703
30. Demir G, Belentepe S, Ozguroglu M, Celik AF, Sayhan N, Tekin S, Mandel NM,
Buyukunal E, Serdengecti S Simultaneous presentation of hepatocellular carcinoma
in identical twin brothers. Med Oncol. 2002;19(2):113-6.
31. Ozgüroğlu M, Arun B, Erzin Y, Demir G, Demirelli F, Mandel NM, Büyükünal
E, Serdengeçti S, Berkarda B. Serum cardiolipin antibodies in cancer patients with
thromboembolic events. Clin Appl Thromb Hemost. 1999 Jul;5(3):181-4.
32. Ozguroglu M, Arun B, Demir G, Demirelli F, Mandel NM, Buyukunal E,
Serdengecti S, Berkarda B Serum erythropoietin level in anemic cancer patients.
.Med Oncol. 2000 Feb;17(1):29-34
33. Ozgüroglu M, Turna H, Demir G, Döventas A, Demirelli F, Mandel NM,
Büyükünal E, Serdengeçti S, Berkarda B. Usefulness of the epithelial tumor marker
CA-125 in non-Hodgkin's lymphoma. Am J Clin Oncol. 1999 Dec; 22(6):615-8
34. Ozguroglu M, Aki H, Demir G, Demirelli F, Mandel NM. Unusual manifestations
of B-cell disorders. Case 1: multiple myeloma with predominant phalangeal
involvement. J Clin Oncol. 1999 Mar;17(3):1083-4.
35. Ozgüroğlu M, Celik AF, Demir G, Aki H, Demirelli F, Mandel N, Büyükünal E,
Serdengeçti S, Berkarda B. Primary splenic tuberculosis in a patient with nasal
angiocentric lymphoma: mimicking metastatic tumor on abdominal CT. J Clin
Gastroenterol. 1999 Jul;29(1):96-8
36. Ozgüroglu M, Demir G, Demirelli F, Mandel NM. Anaphylaxis from
intraperitoneal infusion of cisplatin: a case report. Am J Clin Oncol. 1999
Apr;22(2):172-3
37. Bonneterre J, Thurlimann B, Robertson J.F.R., Krzakowski M, Mauriac L,
Koralewski P, Vergote I, Webster A, Steinberg M, and M. von Euler for the
Arimidex Study Group (Basel; Dr C. Sessa, Ospedale San Giovanni, Bellinzona,
Switzerland; Dr N. Guler, Hacettepe University, Ankara; Prof Dr N. Molinas Mandel,
Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Prof Dr A. Ober, Istanbul
University, Prof Dr S. Okkan, Istanbul University) Anastrozole Versus Tamoxifen as
First-Line Therapy for Advanced Breast Cancer in 668 Postmenopausal Women:
Results of the Tamoxifen or Arimidex Randomized Group Efficacy and Tolerability
Study J Clin Oncol 18:3748-3757. © 2000
38. Christoph Zielinski, Semir Beslija, Zrinka Mrsic-Krmpotic, Marzena WelnickaJaskiewicz, Christoph Wiltschke, Zsuzsanna Kahan, Mislav Grgic, Valentina
Tzekova, Moshe Inbar, Jozika Cervek, Ivan Chernozemsky, Janos Szanto, Stanislav
Spanik, Maria Wagnerova, Nicolae Ghilezan, Janusz Pawlega, (and Gunel Nazan,
Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Gazi University Ankara,
Ankara; Nil Molinas Mandel, Department of Medical Oncology, Cerrahpa a Medical
School, Istanbul University, Istanbul; and Manavoglu Osman). Gemcitabine,
Epirubicin, and Paclitaxel Versus Fluorouracil, Epirubicin, and Cyclophosphamide
As First-Line Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer: A Central European
Cooperative Oncology Group International, Multicenter, Prospective, Randomized
Phase III Trial. JCO Mar 1, 2005:1401-1408; DOI:10.1200/JCO.2005.
39. Tural D, Molinas Mandel N, Dervisoglu S, Oner Dincbas F, Koca S, Colpan
Oksuz D, Kantarci F, Turna H, Selcukbiricik F, Hiz M. Extraskeletal Ewing's
Sarcoma Family of Tumors in Adults: Prognostic Factors and Clinical Outcome.Jpn J
Clin Oncol. 2012 May 42(5):420-6.
ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ VE POSTERLER
1. Molinas N., Sırmacı S., Binak K.: Effects of ECG patterns on early prognosis
in unstable angina pectoris: IX. World Congress of Cardiology. Abstracts,
Volume II, p. 229, 1982, Moscow.
2. Binak K., Molinas N.: Precipitating factors in unstable angina pectoris and
their effects on prognosis: IX. World Congress of Cardiology. Abstracts,
Volume II, p. 36, 1982, Moscow.
3. Çelikoğlu S., Tuzlacı M., Uzel R., Sübütay B., Berkarda B., Derman U.,
Serdengeçti S., Karayel T., Demirci S., Okhan S., Öber A., Büyükünal E.,
Molinas N.: Intratumoral direct injection of several anticancer drugs thorugh
flexinle fiberoptic bronchoscope in cases with lifethreatening major airway
obstruction(a preliminary report). Second Congress of the Mediterranean
Society of Therapy. Abstracts, p. 150, 1986.
4. Serdengeçti S., Büyükünal E., Ang Ö., Güvener Z., Berkarda N., Molinas N.,
Derman U., Berkarda B.: Results of sputum examination in stage III lung
cancer patients under chemotherapy. Vth Mediterranean Congress of
Chemotherapy, Book of abstracts, p. 197, 1986.
5. Serdengeçti S, Büyükünal E, Molinas N, Demirelli FH., Berkarda N.,
Eyüboğlu H., Derman U., Berkarda B.: A comparison of various
chemotherapy protocols in SCLC. 15th International Congress of
Chemotherapy, Abstracts Book, 1987.
6. Serdengeçti S., Büyükünal E., Molinas N., Demirelli FH., Berkarda N.,
Eyüboğlu H., Derman U., Berkarda B.: Combined immunomodulation
adjuvant to chemotherapy in NSCLC: Long term results. 15th International
Congress of Chemotherapy, Abstracts Book, 1987.
7. Demirelli F.H., Serdengeçti S., Büyükünal E., Molinas N., Berkarda N.,
Derman U., Berkarda B.: Survival results in patients with stage III and IV
Hodgkin’s Disease. 15th International Congress of Chemotherapy, Abstracts
Book, 1987.
8. Derman U., Büyükünal E., Molinas N., Serdengeçti S., Berkarda B.: Efficacy
of Celor in cancer patients with granulocytopenia during chemotherapy. 3rd
Congress of of Mediterranean Socety of Therapy, Barcelona-Spain, 1988.
9. Baltalı E., İçli F., Onat H., Mandel N., Berk Ö., Öber A.: Phase II study of
weekly doses of Epirubicin in metastatic breast cancer. 6th European
Conference on Clinical Oncology and Cancer Nursing. Florance, 1991.
10. Büyükünal E., Serdengeçti S., Demirelli F. H., Mandel N., Derman U.,
Berkarda B.: Mitoxantrone-Cyclophosphamide-Vinciristine and Prednisone
as first line therapy in stage III-IV intermadiate and high grade lymphomas-3
year follow-up. 17. ICC, p. 2113, Berlin, 1991.
11. Hız M., Oneş N., Vural F., Molinas Mandel N., Okkan S., Dervişoğlu S: The
custom made prosthetic replacement after local wide resection of malignant
bone tumors. 7 th National Orthopedic Conference, Lahore, Pakistan, p: 35,
1992.
12. Hız M., Uzel M., Kasabaligil A., Molinas Mandel N., Dervişoğlu S., Okkan
S.: Neoadjuvant chemotherapy, radiation therapy and limb salvage surgery in
the treatment of malignant high grade soft tissue tumors(a clinical and
histopathological overview). 6th Meeting of the EMSOS, Prag, p: 26, 1993
13. Hız M., Uzel M., Öneş N., Molinas N, Aydın B. S.:Stainless stell custom
made prosthesis application following excision of high grade bone and soft
tissue tumours. Limb Salvage Current Trends 7th International Symposium,
Singapore, p:504, 1993.
14. Dinçol D., Molinas Mandel N., Barışta İ., Aktan G., Onat H., Sardaş S., Berk
Ö., Çehreli C., Fırat D.: Weekly epirubicin in combination chemotherapy in
the treatment of intermediate and high-grade non Hodgkin lymphomas.
UICC, 1994,
15. Baltalı E., İçli F., Molinas N., Onat H., Aktan G., Öber A., Üskent N., Kınay
M., Berk Ö., Fırat D: Neoadjuvant weekly epirubicin chemotherapy of
locally advanced breast cancer. UICC, 1994.
16. Uzel B, Mandel N, Demir G, Tuzun H, Sayın A, Dervisoğlu S, Oner F:
Pulmonary metastasectomy for the soft tissue sarcoma and osteosarcoma
patients. International Journal of Cancer Supp 13, abst O 101, 18th UICC
International Cancer Congress, 30 June-5July Oslo- NORWAYOral
presentation, 2002.
17. H. Turna, F. Demirelli, M. Özgüroğlu, S. Tekin, G. Demir, N. Mandel, E.
Büyükünal, S. Serdengeçti. Venous Port-A-cath devices: complication rates
and indications. Proceedings of ASCO, abst. 2966, 2001.
18. M. Ozguroglu, S Serdengecti, H. Pazarlı, H. Turna, G. Demir, F. Demirelli,
N. Mandel, E. Buyukunal. Retrospective evaluation of 39 patients with
ocular melanoma: enucleation versus conservative treatment. Proceedings of
ASCO, abst 2896, 2001.
19. H. Turna, S. Serdengecti, M. Ozguroğlu, G. Demir, F.H. Demirelli, N.M.
Mandel, E. Buyukunal. The impact of prognostic factors on the recurrence
patterns of breast cancer: a retrospective analysis of 1276 patients.
Proceedings of ASCO, abst 2011, 2002.
20. G. Demir, E. Buyukunal, E. Ayata, T. Karahasanoglu, H. Turna, A. Aykın,
M. Ozguroglu, F. Demirelli, N.M. Mandel, S. Serdengecti. Retrospective
analysis of rectal cancer patients in Turkey (212 cases). Proceedings of
ASCO, abst 2320, 2002.
21. Ozguroglu M, Serdengectı S, Kale S, Turna H, Oz B, Demir G, Demirelli F,
Buyukunal E, Mandel N. Neuroendocrine lung carcinomas: small cell cancer
versus nonsmall cell cancer with neuroendocrine differentiation. Proceedings
of ASCO (abst 1319) 2002.
22. Y. Erzin, N.M. Mandel, G. Demir, M. Ozguroglu, S. Okkan, H. Turna, F.
Demirelli, E. Buyukunal, S. Serdengecti. Effect of tumor angiogenesis and
bcl-2 expression on response to therapy and survival in advanced gastric
cancer. Proceedings of ASCO (abst 2319), 2002.
23. Demir G, Buyukunal E, Yirmibescik S, Dogusoy G, Turna H, Ozguroglu M,
Demirelli, Molinas Mandel N., Serdengecti S, Expression of MMP-1, MMP 2, F. MMP -9, TIMP-1 and VEGF in patients with colorectal neuroendocrine
tumours. 2003 ASCO Annual Meeting, Proc Am Soc Clin Oncol 22: (abstr
1349). 2003
24. Gokhan Demir, Evin Buyukunal, Nur Sayhan, Mustafa Ozguroglu, Tayfun
Karahasanoglu, Hilal Aki, Nukhet Tuzuner, Nil Molinas-Mandel, Suheyla
Serdengecti. Telomerase Activity in Breast and Gastrointestinal Cancer
Patients. Proc Am Soc Clin Oncol 20: 2001 (abstr 3033)
25. Turna H,Ugurlu S, Ozguroglu M, Demir G, Demirelli F, Mandel N,
Buyukunal E, Serdengecti S.. Patterns and indications of hospitalization in
cancer patients. 2003 ASCO Annual Meeting, Proc Am Soc Clin Oncol 22:
(abstr 3136) 2003
26. Atalar B, Demir G, Ozguroglu M, Mandel N, Demirelli F, Buyukunal E,
Okkan S, Serdengecti S. Weekly paclitaxel application in platinum resistant
ovarian cancer.2003 ASCO Annual Meeting, Proc Am Soc Clin Oncol 22:
(abstr 1954). 2003
27. Uzel B, Mandel N, Dervisoglu S, Isık U, Demir G, Hiz M, Unsal M,
Serdengecti S. Correlation of HER2/erB-2, p53 and p-glicoprotein
overexpression wiyh survival in osteosarcoma patients. 2003 ASCO Annual
Meeting, Proc Am Soc Clin Oncol 22: (abstr 3302). 2003
28. Ozguroglu M, Donmez H, Turna H, Mandel N, Multiple primary tumors in
cancer patients in a Turkish population. (561P) Ann Oncol 15, Suppl 3 p
iii149, 2004. 29th ESMO Congress, Vienna.
29. Molinas Mandel N, Turna H, Ozguroglu M, Beşe T, Demirkıran F, Arvas M.
Response to second line chemotherapy regimens in recurrent epithelial ovarian
cancer. 15th International Meeting of the European Society of Gynecological
Oncology, Berlin 2007 (poster)
30. Mandel NM, Dinçbaş F, Öksüz D, Koca S, Dervisoglu S, Biçakçı B, H.
Secmezacar, Turna H, K. Kamberoglu, Hız M, The results of preoperative
chemotherapy with or without radiotherapy in non-metastatic high grade
osteosarcoma of the extremities. Eur J Cancer Vol 5 no 4, abst 7518, ECCO 14,
Barcelona, 2007 (poster)
31. Mandel NM, Dincbas FO, Yetmen O, Oksuz D, Demir G, Turna H, Dervisoglu
S, Koca S, Hiz M. The role of preoperative radiotherapy+/-neoadjuvant
chemotherapy in nonmetastatic soft tissue sarcoma of the extremities for limbsparing surgery: a single institution results. Annals of Oncology 19: 269-269
suppl, 2008
32. Dinçbaş FÖ, Mandel NM, Yetmen Ö, Öksüz DÇ, Hız M, Dervişoğlu S, Kantarcı
F, Atalar B, Sedat Koca: The role of postoperative radiotherapy in nonmetastatic
soft tissue sarcomas of the extremities: A Monocenter Results: ECCO, Berlin,
2009
33. Oztürk MA, Karagöz S, Tural D, Selcukbiricik F, Yıldız O, Turna H, Büyükünal
E, Mandel NM, Erdamar S, Serdengeçti S. Importance of perineural invasion in
early stage colorectal cancer(739P). Ann Oncol (Suppl 8), viii194, 35th ESMO
Congress, Milan, 2010.
34. Icli F, Altundag K, Coskun U, Paydas S, Basaran G, Saip P, Dogu G, Eralp Y.,
Uslu R, Sevinc A, Onur H, Mandel NM, Sezgin C, Altinbas M., Guler N,
Isikdogan A, Gokmen E, Uygun K, Ustuner Z, Yaren A, Turkish Oncology
Group. Nine versus 52 weeks of adjuvant trastuzumab in early breast cancer: An
observational study of the Turkish Oncology Group. In ASCO Abstr 629. 2011
35. Sevinc A, Turna H, Ozdogan M, Buyukberber S, Demir G, Gokmen E, Molinas
Mandel N, Paydas S, Akbulut H, Celik I Multicentric ipilimumab experience in
Turkish patients with metastatic melanoma: MIPI-TURK. J Clin Oncol 30, 2012
(suppl; abstr e19024)
36. Erpolat PO, Alço G, İğdem S, Dağoğlu N, Aslay I, Özsaran Z, Demirci S, Keven
E, Güney Y, Akmansu M, Kılıç D, Bayman E, Etiz D, Molinas Mandel N.
Dosimetric parameteters of acute hematologic toxicity in cervical cancer patients
treated with concurrent cisplatin and pelvic radiotherapy: Turkish Oncology
Group Gynecological Tumors Subgroup Study. ASTRO Boston, 28-31 October
2012
KONGRE VE SEMPOZYUM DÜZENLEME
1. Jinekolojik Onkoloji Kursu, 2-4 Nisan 2001, Adana
2.
Emerging Trends in Oncology, 5 July 2008, Istanbul. Programme Director
3.
III. Ulusal Akciğer Kanser Kongresi, İzmir, 5-9 Kasım 2008. Düzenleme kurulu
üyesi, oturum başkanı ve konuşmacı
4.
İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Konsensus Toplantısı, Ekim 2008
İstanbul düzenleme kurulu üyesi, eş başkan ve oturum başkanı
5.
Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler ve destek tedavileri sempozyumu 17-20
Ocak 2008, Girne-KKTC düzenleme kurulu üyesi ve oturum başkanı
6.
Türk Akciğer Kanseri Derneği İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları düzenleme
kurulu başkanı ve panel başkanı
10 Ocak 2008
3 Mart 2008
6 Mayıs 2008
7 Ekim 2008
4 Aralık 2008
7.
8.
9.
Emerging Trends in the Treatment of Breast Cancer, Programme Director, 10
January 2009.
Emerging Trends in Oncology, Programme Director, Istanbul, 27 June 2009.
Türk Akciğer Kanseri Derneği İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları
koordinatörü
10 Şubat 2009
02 Nisan 2009
13 Ekim 2009
02 Aralık 2009
10. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı 6-8 Mart 2009, Girne, Kıbrıs.
Düzenleme kurulu üyesi, konuşmacı: ‘’Mesane kanserlerinde kemoterapi’
11. Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi ’’Ne Kadar
Biliyoruz?’’ 1-3 Mayıs Adana Sempozyumu düzenleme kurulu üyesi
12. TAKD Lokal İleri Evre Akciğer kanseri Tedavisi ’’Uzlaşıya Doğru’’. 5-8 Kasım
2009 Pamukkale, Sempozyum düzenleme kurulu üyesi ve oturum başkanı
13. Emerging Trends in Breast Cancer 21 Ocak 2010, İstanbul. Programme Director
14. Türk Akciğer Kanseri Derneği İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları düzenleme
kurulu başkanı
13 Şubat 2010
7 Nisan 2010
8 Ekim 2010
15. Jinekolojik Onkoloji Kursu: Kurs başkanı ve konuşmacı 20.02.2010
16. Her Yönüyle Kanser Ağrısı Sempozyumu 3-4 Mart 2010 Antakya. Sempozyum
eş başkanı ve konuşmacı
17. İstanbul Meme Kanseri Konferansı 15-17 Nisan 2010 İstanbul. Konferans eş
başkanı, oturum başkanı ve konuşmacı
18. 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 9-12 Kasım 2010, Antalya. Kongre eş
başkanı, oturum başkanı ve konuşmacı
19. 2. Disiplinler Arası Uroonkoloji Toplantısı (DUOT) 10 Aralık 2010 Antalya,
Düzenleme kurulu üyesi ve oturum başkanı
20. “Academia Oncologica” Organizasyon Kurulu üyesi
Mayıs 2010, Torino
Eylül 2010, Torino
Kasım 2010, Torino
21. New Trends in Breast Cancer 15 Ocak 2011 İstanbul. Sempozyum Başkanı
22. Academia Oncologica Program düzenleme kurulu üyesi
6.Nisan 2011/ Torino.
24 Eylül 2011/ Torino
22 kasım 2011/ Torino
23. TAKD İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları. Düzenleme kurulu başkanı
06. Ocak 2011
02. Mart 2011
13 Ekim 2011
24. StGallen Özet Toplantısı İstanbul, Amerikan Hastanesi. 9 Nisan 2011
25. Bugünden Yarına Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Sempozyumu. 9-10
Eylül 2011 Edirne. TAKD Düzenleme Kurulu ve Sempozyum başkanı.
26. 2nd. MMOF Congress, 17-19 Kasım 2011, İstanbul. Bilimsel Kurul başkanı ve
düzenleme kurulu üyesi.
27. Meme Kanseri Tedavisinde Yenilikler Eğitim Toplantısı, İstanbul. 28 Ocak
2012. Toplantı başkanı.
28. V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 23-26 Şubat 2012 İstanbul. Kongre başkanı
29. TAKD İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları. Düzenleme Kurulu başkanı
22 Ocak 2012.
17 Mart 2012
21 Kasım 2012
30. Academia Oncologica Program düzenleme kurulu üyesi
11-12 Mayıs 2012 Milano
02-03 Eylül 2012 Milano
31. Tıbbi Onkoloji Derneği Sarkom-Melanom Eğitim Toplantısı 8-9 Eylül 2012,
İstanbul. Kurs başkanı
32. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı: 23-25 Kasım 2012 Antalya,
Düzenleme Kurulu üyesi
KONGRE VE SEMPOZYUM KATILIM
1. Over kanserlerinde kemoterapi, Jinekolojik Onkoloji Kongresi, konuşmacı, 1988,
Antalya.
2. Yumuşak doku sarkomlarında kemoterapi, 1994, Ulusal Kanser Kongresi,
Yuvarlak Masa, konuşmacı, Antalya
3. Postmenopozal meme kanserinin hormonal tedavisinde yeni gelişmeler. 30 Mart1 Nisan, 2001, Konuşmacı, Bodrum.
4. Yumuşak doku sarkomlarında kemoterapi, Konuşmacı, 2001, İstanbul
5. Over kanserinde konsolidasyon tedavisi ve nükslerin tedavisi, Jinekololojik
Onkoloji Kongresi, Mayıs 2002, Panelde konuşmacı, Antalya
6. Mandel N: Epitelyal over kanserlerinde kemoterapi. Dr. Lütfü Kırdar Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri Onkoloji. 7-9 Kasım 2001.İstanbul.
Panelde konuşmacı
7.
Molinas Mandel N: Pankreas kanserlerinin tedavisinde adjuvan ve neoadjuvan
kemoterapi. Üst gastrointestinal sistem hastalıkları. 6. Uzmanlık Sonrası Eğitim
Kursu, 19-20 Ekim, 2001, İstanbul Panelde konuşmacı
8. Epitelyal over kanserlerinde adjuvan tedaviler. Zeynep- Kamil XX. Jinekopatoloji
Kongresi. 19-21 haziran 2002, İstanbul.
9. 1. Kanserde Yenilikler Sempozyumu. 4-7 Nisan, 2002, İstanbul.Hedefe Yönelik
Tedavi: Tirozinkinaz İnhibitörü ZD 1839 (Iressa)
10. Meme kanserinde adjuvan kemoterapi. 1. Karadeniz Meme Günleri 29 Mart/ 1
Nisan 2007 Samsun ((konuşmacı)
11. Kemik metastazlarının sistemik tedavisi. III. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi,
21-24 Haziran 2007, Marmaris (konuşmacı)
12. Kemik metastazlarında onkolojik yaklaşım XX. Milli Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007, Ankara (konuşmacı)
13. Spinal tümörlerde medikal onkoloji yaklaşımı: Türk Nöroşirürji Derneği Spinal
ve Periferik Sinir Cerrahisi ‘Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu., 15-17
Ekim 2007, Antalya
14. Onkolojide PET/CT kullanımı. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana. 2007
(konuşmacı)
15. Tıbbi Onkoloji Kongresi 25-28 Mart 2008, Antalya, oturum başkanı
16. Ürolojik Tümörlerde Tıbbi Onkolojik Yaklaşım Kursu, İstanbul, 26-27 Aralık
2008. Konuşmacı: İnvazif mesane kanserlerinde neoadjuvan ve adjuvan
kemoterapi
17. Prof Dr İ. Lale Atahan anısına Hacettepe-IGCS Ortak Çalıştayı 8-9 Eylül 2008,
Ankara. Konuşmacı: Over Kanserlerinde tedavi kesilme kriterleri
18. 1.Ulusal Psikoonkoloji Kongresi 4-5 Aralık 2008, İstanbul. Konuşmacı: Meme
kanseri
19. İstanbul Lenfoma Grubu (ILeG) Bolu Toplantısı; OLGU SUNUMLARIYLA
LENFOMA TANI ve TEDAVİSİ Sempozyumu: 1 Kasım 2008, Bolu. Konuşmacı
20. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya.
Konuşmacı: Rekürren over kanseri tedavisinde kemoterapi alternatifleri.
21. 13. Uludağ Onkoloji Sempozyumu. 14-16 Kasım 2008 Bursa. Konuşmacı:
Meme kanserinde adjuvan ve neoadjuvan tedaviler.
22. TKSV Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi Toplantıları. Mide Kanseri:23
Ocak 2008 Konuşmacı: Neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi endikasyonları.
23. 5. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve Kursları, 2009: Jinekolojik
Kanserler Çalışma Grubu başkanı ve oturum başkanlığı.
24. Congress of Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, 10-13 September
2009, Athens , Greece, Oturum Başkanı
25. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Oturum Başkanı
26. EORTC Akciğer Kanseri grubu Toplantısı ve Torasik Onkoloji Sempozyumu,
23-25 Ekim 2009, Istanbul, oturum başkanı
27. Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği 2009 Bilimsel
Toplantıları-1: Konuşmacı: Meme kanseri tanı ve tedavisinde güncel
yaklaşımlar.
28. Yeditepe University Hospital System & MD Anderson Cancer Center Joint
Oncology Symposium 26-27 March 2009, oturum başkanı, İstanbul.
29. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi 21-26 Nisan 2009 Antalya, oturum başkanı
30. Mültidipliner Nöroonkoloji Sempozyumu 3-4 Nisan 2009, İstanbul (Oturum
Başkanı)
31. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Mart 2010 Antalya, Oturum Başkanı ve
konuşmacı
32. Bilim Üniversitesi Günleri 4-5 Aralık 2010 Sapanca. Baş-boyun, beyin ve
akciğer tümörlerinde hedefe yönelik tedaviler.( Konuşmacı)
33. 6. Türk Onkoloji Grubu Çalıştayı, Bodrum. Ekim 2010 Jinekolojik Kanserler
Çalışma Grubu başkanı
34. Hepatobilier Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, 2010. Karaciğer metastazlarında
onkolojik tedavi,( Konuşmacı)
35. Neurooncology /Torino, 2010. (Oturum başkanı ve konuşmacı)
36. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Antalya, 2010. Serviks kanseri
(Konuşmacı)
37. Uterus Sarkomlarında Kemoterapi Jinekolojik Onkoloji Kursu İstanbul.
20.02.2010 (Kurs başkanı ve konuşmacı)
38.
15. Uludağ Onkoloji Günleri. 2 Mart 2011, Antiemetik tedaviler (Konuşmacı)
39. Tıbbi Onkoloji Derneği Meme Kanseri Kursu, 23. Şubat 2011 Meme kanserinin
adjuvan kemoterapisi (Konuşmacı)
40. 2. Karadeniz Meme Günleri. 27-30 mart 2011, Samsun (Oturum başkanı)
41. Karaciğer Tümörlerinde Tedavi 13 Şubat 2011,
metastazlarına medikal onkoloji yaklaşımı.( konuşmacı)
İstanbul.
Karaciğer
42. StGallen Özet Toplantısı. 9. Nisan 2010 İstanbul, Amerikan Hastanesi.
(Düzenleme kurulu başkanı ve konuşmacı)
43. Ulusal Kanser Kongresi, 21-24 Nisan 2011, Antalya. Seçilmiş sözel bildiriler
(Oturum Başkanı)
44. Ulusal Kanser Kongresi, 21-24 Nisan 2011, Antalya. Over Kanseri uydu
sempozyum (Oturum Başkanı)
45. 1.Karadeniz Hedefe Yönelik Tedaviler Sempozyumu, 17-18 Haziran 2011,
Trabzon (Oturum Başkanı)
46. Post ASCO sempozyum; Jinekolojik Tümörler, (oturum başkanı), 27 Haziran
2011, İstanbul
47. 2nd. MMOF Congress, 17-19 Kasım 2011, İstanbul. ‘’ Antiemetic Therapies’
oturum başkanı
48. . Gastrointestinal Oncology Congress, (oturum başkanı), 24-27 Kasım 2011,
Antalya.
49. Bilim Üniversitesi Günleri, 2-3 Aralık 2011, Sapanca. Lokal İleri Akciğer
Kanseri; panelde oturum başkanı
50. Meme kanseri, malign melanom ve gastrointestinal kanserlerde güncel
yaklaşımlar, Oturum başkanı, Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Mart 2012
51. Over kanseri tedavisinde yenilikler (konuşmacı) Ankara, İbn-i Sina Tıp Fakültesi,
23. Mart 2012
52. Mezotelyoma tedavisinde yenilikler (konuşmacı) Mezotelyoma Sempozyumu,
28-29-Mart 2012 Gaziantep
53. Yumuşak doku sarkomlarında tedavi, (konuşmacı). UROK, 20-23 Nisan 2012
Antalya
54. Nüks over kanserlerinde kemoterapi, (Konuşmacı) Tıbbı Onkoloji Derneği
Eğitim Kursu, 28 Nisan 2012, Ankara
55. Best of ASCO, Melanoma/Sarcoma, (Oturum başkanı, tartışmacı) 23 Haziran
2012, İstanbul.
56. Meme kanseri epidemiyolojisi ve risk faktörleri. (Oturum başkanı) 4. Uludağ
Onkoloji Günleri, 28 Haziran 2012, Bursa
57. GIST: Metastatik hastalıkta tedavi (konuşmacı). Tıbbi Onkoloji Derneği SarkomMelanom Eğitim Kursu, 8-9 Eylül 2012, İstanbul.
58. Gastrointestinal stromal tümörlerin sistemik tedavisi ve gelişmeler (konuşmacı).
Gastrointestinal Stromal Tümörlere Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 14 Eylül
2012, Edirne
59. Sistemik kemoterapi hangi hastaya, ne zaman ve neden verilmeli? Son rejimler
ve sağkalıma etkileri (Konuşmacı). Akciğer Kanserinde Sorular Sempozyumu,
20-21 Eylül 2012, Mersin
60. TOG Jinekolojik Tümörler Çalıçma Grubu: Yaptıklarımız, yapamadıklarımız
(konuşmacı), 8. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 7-11 Kasım 2012, İzmir
61. ISC Conferance on Innovative Cancer Therapies, Novel therapies in lung and GI
cancers (oturum başkanı) 2-4 November, 2012, Istanbul
62. Kastrasyona ve kemoterapiye dirençli prostat kanseri tedavisinde kemoterapi dışı
seçenekler (konuşmacı), Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı: 23-25 Kasım
Antalya
ATIFLAR
Web of Science®
Timespan=All Years.
Citation Report
Databases=SCI-EXPANDED, A&HCI, SSCI, CPCI-SSH, CPCI-S.
This report reflects citations to source items indexed within Web of Science. Perform a
Cited Reference Search to include citations to items not indexed within Web of Science.
Published Items in Each Year
Citations in Each Year
The latest 20 years are displayed.
View a graph with all years.
The latest 20 years are displayed.
View a graph with all years.
Total
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
1
0
0
1
1
7
7
4
9
11
14
13
16
18
17
16
0
Average
Citations
per Year
274
13.05
1. Title: Intrathoracic extravasation of antineoplastic agents - Case report and
systematic review
Author(s): Bozkurt, AK; Uzel, B; Akman, C; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER
CLINICAL TRIALS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 121123 DOI: 10.1097/00000421-200304000-00003 Published: APR 2003
Times Cited: 19 (from Web of Science)
2. Title: Usefulness of the epithelial tumor marker CA-125 in non-Hodgkin's lymphoma
Author(s): Ozguroglu, M; Turna, H; Demir, G; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER
CLINICAL TRIALS Volume: 22 Issue: 6 Pages: 615-
618 DOI: 10.1097/00000421-199912000-00014 Published: DEC 1999
Times Cited: 19 (from Web of Science)
3. Title: The correlation of angiogenesis with metastasis in primary cutaneous
melanoma: a comparative analysis of microvessel density, expression of vascular
endothelial growth factor and basic fibroblastic growth factor
Author(s): Demirkesen, C; Buyukpinarbasili, N; Ramazanoglu, R; et al.
Source: PATHOLOGY Volume: 38 Issue: 2 Pages: 132137 DOI: 10.1080/00313020600557565 Published: APR 2006
Times Cited: 13 (from Web of Science)
4. Title: THE EFFECTS OF SELF-EVALUATIVE STATEMENTS ON
HETEROSOCIAL APPROACH IN SHY AND NON-SHY MALES
Author(s): MANDEL, NM; SHRAUGER, JS
Source: COGNITIVE THERAPY AND
RESEARCH Volume: 4 Issue: 4 Pages: 369381 DOI: 10.1007/BF01178213 Published: 1980
Times Cited: 13 (from Web of Science)
5. Title: The role of US and MR imaging in detecting local chest wall tumor recurrence
after mastectomy
Author(s): Yilmaz, Mehmet Halit; Esen, Guel; Ayarcan, Yasemin; et al.
Source: DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL
RADIOLOGY Volume: 13 Issue: 1 Pages: 13-18 Published: MAR 2007
Times Cited: 12 (from Web of Science)
6. Title: Paecilomyces variotii central nervous system infection in a patient with cancer
Author(s): Kantarcioglu, AS; Hatemi, G; Yucel, A; et al.
Source: MYCOSES Volume: 46 Issue: 1-2 Pages: 45-50 DOI: 10.1046/j.14390507.2003.00837.x Published: FEB 2003
Times Cited: 10 (from Web of Science)
7. Title: Simultaneous presentation of hepatocellular carcinoma in identical twin
brothers
Author(s): Demir, G; Belentepe, S; Ozguroglu, M; et al.
Source: MEDICAL ONCOLOGY Volume: 19 Issue: 2 Pages: 113116 DOI: 10.1385/MO:19:2:113 Published: 2002
Times Cited: 9 (from Web of Science)
8. Title: Toxicity and survival results of a phase II study investigating the role of
postoperative chemoradioimmunotherapy for gastric adenocarcinoma
Author(s): Bese, NS; Buyukunal, E; Ozguroglu, M; et al.
Source: STRAHLENTHERAPIE UND
ONKOLOGIE Volume: 181 Issue: 10 Pages: 652-659 DOI: 10.1007/s00066005-1399-2 Published: OCT 2005
Times Cited: 8 (from Web of Science)
9. Title: Metastatic primitive neuroectodermal tumor of the ovary in pregnancy
Author(s): Ateser, G.; Yildiz, O.; Leblebici, C.; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL
CANCER Volume: 17 Issue: 1 Pages: 266-269 DOI: 10.1111/j.15251438.2006.00761.x Published: JAN-FEB 2007
Times Cited: 7 (from Web of Science)
10. Title: The role of preoperative radiotherapy in nonmetastatic high-grade
osteosarcoma of the extremities for limb-sparing surgery
Author(s): Dincbas, FO; Koca, S; Mandel, NM; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY
PHYSICS Volume: 62 Issue: 3 Pages: 820828 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2004.11.006 Published: JUL 1 2005
Times Cited: 6 (from Web of Science)
11. Title: A phase I dose escalation study of high-dose thiotepa, melphalan and
carboplatin (TMCb) followed by autologous peripheral blood stem cell
transplantation (PBSCT) in patients with solid tumors and hematologic malignancies
Author(s): Demirer, T; Ilhan, O; Mandel, NM; et al.
Source: BONE MARROW
TRANSPLANTATION Volume: 25 Issue: 7 Pages: 697703 DOI: 10.1038/sj.bmt.1702239 Published: APR 2000
Times Cited: 6 (from Web of Science)
12. Title: Microangiopathic hemolytic anemia as an early predictor of recurrence in
gastric cancer
Author(s): Ozguroglu, M; Demirelli, F; Mandel, NM
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER
CLINICAL TRIALS Volume: 22 Issue: 2 Pages: 214214 DOI: 10.1097/00000421-199904000-00025 Published: APR 1999
Times Cited: 5 (from Web of Science)
13. Title: Anaphylaxis from intraperitoneal infusion of cisplatin - A case report
Author(s): Ozguroglu, M; Demir, G; Demirelli, F; et al.
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER
CLINICAL TRIALS Volume: 22 Issue: 2 Pages: 172173 DOI: 10.1097/00000421-199904000-00013 Published: APR 1999
Times Cited: 4 (from Web of Science)
14. Title: Unusual manifestations of B-cell disorders - Case 1: Multiple myeloma with
predominant phalangeal involvement
Author(s): Ozguroglu, M; Aki, H; Demir, G; et al.
Source: JOURNAL OF CLINICAL
ONCOLOGY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 1083-1084 Published: MAR 1999
Times Cited: 3 (from Web of Science)
15. Title: Guidelines, minimal requirements and standard of cancer care around the
Mediterranean Area: Report from the Collaborative AROME (Association of
Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area) working parties AROME
Author(s): Gligorov, Joseph; Arsovski, Oliver; Belkacemi, Yazid; et al.
Group Author(s): AROME
Source: CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY
HEMATOLOGY Volume: 78 Issue: 1 Pages: 116 DOI: 10.1016/j.critrevonc.2010.03.007 Published: APR 2011
Times Cited: 2 (from Web of Science)
16. Title: Surgical Treatment and Prognosis of Primitive Neuroectodermal Tumors of the
Thorax
Author(s): Demir, Adalet; Gunlitoglu, Mehmet Zeki; Dagoglu, Nergiz; et al.
Source: JOURNAL OF THORACIC
ONCOLOGY Volume: 4 Issue: 2 Pages: 185-192 Published: FEB 2009
Times Cited: 2 (from Web of Science)
Download