Hasta Değerlendirme Şeması

advertisement
Hasta Değerlendirme Şeması
Rahmi Duman, Reşat Duman
DOI: 10.4328/DERMAN.4672
Received: 30.05.2016
Accepted: 01.06.2016
Published Online: 06.06.2016
Corresponding Author: Reşat Duman, Göz Hastalıkları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye.
22
Acil Göz Hastalıkları
ACİL göz doktoruna sevk edilmesi gereken durumlar
- Hastanın tek bir gözü görüyor ise ve görme azlığından
şikayetçi ise (diğer gözünü herhangi bir nedenle kaybetmiş ise)
- Travmaya bağlı laserasyonlar ve hematomlar
- Künt göz travmaları
- Yeni doğan dönemindeki pürülan sekresyonu olan hastaları
- Lökokorisi olan hastaları
- Gözünde yabancı cisim olan olguları
- Kimyasal yaralanmaları
Download