TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 2013 YILI İLK 1000 İHRACATÇI

advertisement
1
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ
2013 YILI İLK 1000 İHRACATÇI FİRMA ARAŞTIRMASI
Firmanın Unvanı:
Vergi No:
Ticaret Sicil No:
Merkezin Bulunduğu Adres:
Posta Kodu:
Semt:
Telefon No: 0 - - - - - - - - - Faks No:
0--- --- -- -E-posta Adresi:
Web Adresi:
İlçe:
İl:
*Araştırma ile ilgili tüm yazışmalar bu e-posta üzerinden yapılacaktır.
Adı Soyadı
Direkt Telefon-Dahili
E-posta adresi
Yönetim Kurulu Başkanı:
Genel Müdür:
İhracat Müdürü:
Ar-Ge Müdürü:
İnsan Kaynakları Müdürü:
Bilgi İşlem Müdürü
Not: Form üzerinde firmanıza ait yanlış olan iletişim bilgilerini lütfen düzeltiniz. Firma unvanı ve/veya vergi numarası
bilgileri hatalıysa ya da firmanız 2013 yılı içinde başka bir firma ya da firmalar ile yasal olarak birleşmiş ise veri
konsolidasyonu için Ommedya’ya başvurunuz.
A1-İHRACATÇI FİRMANIN KONUMU (Lütfen ilgili kutunun içine “x” işareti koyun ve yalnızca bir seçeneği
işaretleyin)
Üretici-ihracatçı firma (İhracatını kendisi yapan firma)
K.01
İhracatçı firma (Üretici olmayan firma, grup firmaları hariç)
K.02
Grup dış ticaret firması (Aynı grup içindeki ihracatçı firma)
K.03
Dış ticaret firması (Sektörel ya da sermaye dış ticaret firmaları)
K.04
A2-SERMAYE DAĞILIMI (Lütfen ilgili kutunun içine “x” işareti koyun ve yalnızca bir seçeneği işaretleyin)
%100 Yerli Sermaye Firma
Kamu ve/veya Yabancı Sermaye Ortaklı Firma ise
Kamu Sermaye Payı (%)
:
Yabancı Özel Sermaye Payı(%)
:
B1-SATIŞLAR (2013 YILI TOPLAMI)
2013 yılı toplam ihracat tutarınız
2013 yılı toplam yurtiçi satış tutarınız
2013 yılı vergi öncesi dönem kârınız
USD (FOB)
TL
TL
K.05
K.06
K.07
2013 İhracat tutarı, yürürlükteki ihracat rejimine göre İhracatçı Birlikleri’nde kaydı alınan doğrudan ihracat değerini
FOB USD cinsinden ifade eder. Araştırmanın “İhracat Tutarı” kısmında kullanılacak bu veriyi, resmi kayıtlar
doğrultusunda revize etmeye TİM yetkilidir.
Bu tutara aşağıdaki satış türleri dâhil değildir:
1. Serbest bölgelerden yapılan ihracat,
2. İhracat kaydı ile yapılan satış ve teslimler,
3. Transit ticaret,
4. Geçici olarak yurtdışına gönderilmiş eşya,
5. Bedelsiz ihracat,
6. 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri dışında beyan edilen ihracat,
7. Yabancılara ihracat rejimi dışında yapılan mal ve hizmet satışları,
8. Grup şirketi dahi olsa tüzel kişiliği farklı olan firmaların ihracatı.
2
B2-İTHALAT (2013 YILI TOPLAMI)
Toplam ithalat tutarı
Üretimde kullanılan
İthalatın tutarı
USD
USD
USD
Üretimde kullanılan kat’i ithalatın tutarı
DİİB kapsamında yapılan ithalatın tutarı
K.8
K.9
K.10
B3-PERSONEL
Beyaz Yakalı
(adet)
Sürekli çalışan personel sayısı
(Yıllık ortalama)
Mevsimlik veya geçici olarak çalışan
personel sayısı (aylık ortalama)
Mavi Yakalı
(adet)
Geçici personelin yılda
çalıştığı ay sayısı
Toplam
(adet)
K.11
K.12
K.13
K.14
K.15
K.16
K.17
B4- ENERJİ KULLANIMI (2013 YILI TOPLAMI)
Enerji türü
Miktar
Elektrik:
Doğalgaz
LPG
Motorin
Fuel oil
*Üretici ihracatçı firma yanıtlamalıdır.
Birim
kwh
m3
Kg
Litre
Litre
Parasal değeri
K.18
K.19
K.20
K.21
K.22
TL
TL
TL
TL
TL
K.23
K.24
K.25
K.26
K.27
B5- KAPASİTE KULLANIMI (Lütfen ilgili kutunun içine “x” işareti koyun ve yalnızca bir seçeneği işaretleyin)
2013 yılı kapasite kullanım oranınız nedir?
%100 - %91
%90 - %81
%80 - %71
%70 - %61
%60 - %51
2014 yılı içinde planlanan kapasite artırımı var mı? Varsa oranı nedir?
2015 yılı içinde planlanan kapasite artırımı var mı? Varsa oranı nedir?
*Üretici ihracatçı firma yanıtlamalıdır.
%50 ve altında
%
%
K.28
K.29
K.30
B6- YATIRIM MİKTARI
2013 yılında yapılan yatırım miktarı
2014 yılında planlanan yatırım miktarı
TL
TL
K.31
K.32
Hayır
Kişi
TL
K.33
K.34
K.35
%
TL
K.36
K.37
K.38
K.39
B7- AR-GE (2013 YILI) (Lütfen ilgili kutunun içine “x” işareti koyun ve yalnızca bir seçeneği işaretleyin)
Ar-Ge merkeziniz var mı?
Ar-Ge’de çalışan personel sayısı?
2013 yılında Ar-Ge’ye yaptığınız harcama tutarı
2013 yılı Ar-Ge’ye yaptığınız harcama tutarının toplam cirodan aldığı pay
2014 yılı Ar-Ge’ye ayıracağınız harcama tutarı
2013 yılında Ar-Ge desteklerinden yararlandınız mı?
Hangilerinden yararlandınız?
TÜBİTAK
KOSGEB
Ekonomi
Bakanlığı
Evet
Evet
Diğer
Hayır
B8- MARKA VE PATENT
Firmanın bünyesinde yer alan tescilli marka sayısı
Şirketinizin tescilli uluslararası marka sayısı
Adet
Adet
K.40
K.41
3
Şirketinizin 2013 yılı içinde tescillediği marka sayısı
Şirketiniz sahip olduğu patent sayısı
Adet
Adet
K.42
K.43
Şirketinizin 2013 yılı içinde edindiği patent sayısı
Adet
K.44
Adet
Adet
Adet
K.45
K.46
K.47
B9- FUAR KATILIMLARI (2013 YILI)
2013 yılı içinde katıldığınız yurtiçi fuar sayısı
2013 yılı içinde katıldığınız yurtdışı fuar sayısı
2013 yılı içinde Dernek – Birlik – TİM - Bakanlık ve benzeri organizatörler
aracılığıyla katıldığınız yurtdışı ticari heyet sayısı
B10- TANITIM VE PAZARLAMA (2013 YILI)
2013 yılı cironuzun yüzde kaçını ulusal tanıtım ve pazarlamaya ayırıyorsunuz?
2013 yılı cironuzun yüzde kaçını uluslararası tanıtım ve pazarlamaya
ayırıyorsunuz?
%
%
K.48
K.49
B11- DEVLET DESTEKLERİ
2013 yılında kullandığınız teşvik
türleri nedir?
Tasarım
K.50
Tanıtım
K.54
Teknoloji
K.51
Fuar
K.55
Ar-Ge
K.52
Pazarlama
K.56
İstihdam
K.53
Diğer belirtiniz…
K.57
B12- DOLAR KURU (2014 YILI)
2014 yılı sonu ortalama dolar kuru tahmininiz nedir?
TL
K.58
B13- BİLGİLERİN NASIL AÇIKLANMASINI İSTİYORSUNUZ?
Firmaların, A2-Sermaye Dağılımı, B1-Satışlar, B3-Personel bölümlerindeki bilgiler araştırma sonucunda kamuya
açıklanacak, diğer bilgiler sadece tablolarda veri olarak kullanılacaktır. Firma isimlerinin açıklanması çalışmanın
sunduğu toplam fayda açısından önemlidir. ‘’Firma İsmi Açıklanmasın’’ seçeneğinin işaretlenmesi halinde yalnızca
veriler tablolarda kullanılacak, yayınlanacak olan İlk 1000 İhracatçı listesinde firma adınız yer almayacaktır.
Firma ismiyle açıklansın
Firma ismiyle açıklanmasın
Araştırma formunu dolduran kişi
Adı soyadı:
Görevi:
Telefon no:
E-posta
İmza:
ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Formun imzalı olarak tarafımıza ulaştırılması önemle rica olunur. İmzasız formlar araştırma dışında kalacaktır.
2- Doldurulmuş formu en geç 5 Mart 2014 tarihine kadar aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak e-posta veya
faks yoluyla ulaştırabilirsiniz.
3- Doldurulmuş ve imzalanmış formun bir kopyasını firmanızda mutlaka muhafaza ediniz.
4- Araştırmanın amacına ve dağıtımına ilişkin bilgilere www.ihracatilkbin.com adresinden ulaşabilirsiniz.
İrtibat: TİM İhracat İlk 1000 Araştırması Yetkili Firma
Ommedya | Tel: 0 212 912 07 88 (pbx) | Fax: 0 212 324 06 73
[email protected] | www.ihracatilkbin.com
Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. No:10 34418 4. Levent / İstanbul
Download