Slayt 1 - Nedir.Org

advertisement
Göller
Tektonik Göller
Dağ oluşum hareketleri
Sonucunda kırılarak çöken çanakların sular
tarafından doldurulmasıyla oluşan göllerdir…
Derinlikleri diğer göllere
göre fazladır.
Göller
Volkanik Göller
Volkanik faaliyetlerle
oluşmuş çanaklarda
suların birikmesi oluşmuş bulunan göllerdir.
Göl,yanardağın zirvesindeki baca ağzında
oluşmuşsa Krater
Gölü,yanardağ konisinin patlaması ile uçması sonucu oluşan geniş
çukurlarda ise Kaldera
Gölü,patlama çanaklarında oluşmuşsa Maar
Gölü adı verilir.
Göller
Karstik Göller
Karstik bölgelerde
karstlaşma sonucu
Obruk,Polye gibi çanaklarda suların birikmesi ile oluşan göllerdir.
Göller
Buzul Gölleri
Buzul aşındırması ile
oluşan çanaklarda suların birikmesi ile oluşan
göllerdir.
Bu göllere Sirk Gölleri
adı da verilir.
Göller
Set Gölleri
Alüvyal Set Gölleri
Kıyı Set Gölleri
Heyelan Set Gölleri
Moren Set Gölleri
Akarsu vadilerinin
doğal bir setle
kapanması sonucu
oluşan göllerdir.
Seti oluşturan faktör
göle adını verir.
Volkan Set Gölleri
Barajlar
Barajlar
( Yapay Set Gölleri )
Sel ve Taşkın ‘ları önleMenin en önemli yolu
Barajlar yapmaktır…
Barajlar sayesinde
elektrik üretimi gerçekleştirilmekte,ayrıca
içme suyu ve depolama
suyu vazifeside görmektedir.
Yer altı Suları
Türkiye’deki Yer altı
Suları 3 Gruba ayrılır…
Bunlar;
a) Taban Suları
b) Artezyen Suları
c) Karstik Suları
B ) ARTEZYEN SULARI:
Yeryüzüne büyük bir basınçla çıkan sulardır.
Yurdumuzda;Marmara Bölgesi’nde,Trakya-Ergene Havzası’nda
ve Bursa’da,İç Anadolu Bölgesi’nde Konya,Sivas,Eskişehir ve
Kayseri’de,Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’da,Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeMuş,Erzurum,Malatya ve Iğdır’da,G.Doğu Anadolu
Bölgesi’nde Şanlıurfa’da,Karadeniz Bölgesi’nde Çorum ve
Kastamonu’da ve Ege Bölgesi’nde ise Kıyı Ege Ovaları’nda
yoğundur…
C ) KARSTİK SULAR:
Kalker,Jips gibi kolay çözülebilen ve eriyebilen taşlar arasındaki boşluklarda biriken
sulardır.
Karstik Sular,Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Toroslar’da yoğundur.Özellikle,Antalya,
Burdur,Kahraman Maraş ve Göller Yöresi’nde bolca bulunmaktadır…
A ) TABAN SULARI:
Alüvyal Ovalar’ın tabanında bulunurlar.Geçirimli ve
gevşek yapılı tabakadan
sızarak geçirimsiz tabaka
üzerinde biriken sulardır.
Türkiye taban suları bakımından zengindir.Örneğin;
Ege Bölgesi’nin Çöküntü
Ovaları,Doğu Anadolu
Bölgesi’nde Malatya,Elazığ,
Muş,Erzurum,Erzincan Ovaları, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Kayseri,
Marmara Bölgesi’nde
Bursa ve Adapazarı Ovalarında görülür.
GELECEĞİMİZE ŞİMDİDEN SAHİP ÇIKALIM
Kaynak : Zaman Gazetesi
Kuraklığın sebepleri konusunda ise farklı görüşler var.Bazı bilim adamları
Küresel Isınma üzerinde dururken,Ormanların Yok Edilmesi, Doğal Dengenin bozulması,Atmosfere salınan Nartiküler Maddeler,Fosil Yakıtlar ‘ın aşırı
kullanımı ve Sera Gazlar ‘ındaki artışı kuraklığa gerekçe gösterenler de
az değil.
Download