Şanlıurfa ili 2015-2016 yılları ihracat

advertisement
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
DIŞ TİCARET
Şanlıurfa İli Dış Ticaretinin Aylara Göre Dağılımı


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye’nin
2016 Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,37 oranında artış kaydetmiştir.
Şanlıurfa ilinin 2016 Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %30 düşüş kaydederek 15
Milyon 62 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracat (Bin $)
İthalat (Bin $)
2015 Haziran
2016 Haziran
%
Türkiye
11.703.831
11.865.219
1,37
Şanlıurfa
22.081
15.062
-30
Türkiye
18.199.145
19.473.703
7
Şanlıurfa
16.270
16.861
3
Kaynak: Tuik, Tim



Şanlıurfa ili 2016 Mayıs ayı ihracat rakamı 17 milyon 840 bin USD iken, aynı yılın Haziran ayı ihracat
rakamı 15 milyon 62 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2016 Haziran ayı bir önceki ay ile kıyaslandığında
ihracatta %15’lık bir azalış olduğu görülmektedir.
Şanlıurfa ilinin 2016 Haziran ayı ithalatı ise, bir önceki yılın aynı ayına göre %3 oranında artış
kaydetmiştir.
Türkiye geneli 2016 Haziran ayı ithalatı ise bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında %7’lik bir artış
yaşandığı görülmektedir.
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 1
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
Şanlıurfa ili 2015-2016 yılları ihracat -ithalat verilerinin aylara göre dağılımı
Yıllar
Bin
dolar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2015
İhracat
21,739
22,451
21,616
23,892
25,511
22,081
17,729
21,644
18 532
23,521
22,785
15.920
256.514
2016
İhracat
15.348
18.351
20.412
21.870
17.840
15.062
Kaynak: Tuik, Tim

Tabloda görüldüğü üzere Şanlıurfa İlinin İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında, 2015 yılı
Haziran ayında 1,36 olan bu oran 2016 Haziran ayında 0,89 olmuştur.
Yıllar
Bin
dolar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2015
İthalat
13,341
16,037
13,285
9,792
13,065
16,193
14,027
12,627
19,772
10,932
11,382
17.614
168.067
2016
İthalat
12.902
25.185
18.344
14.395
12.737
16.861
Kaynak: Tuik,Tim
Ürün gruplarına göre ihracat


2016 yılı Haziran ayında, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve
Hammaddeleri öne çıkan sektörlerdendir.
2016 Haziran ayında “Çelik’’ ve ‘Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri’ sektör sıralamasında 2015
Haziran ayına göre düşüş kaydettiği görülmektedir.
2016 Haziran Ayı Ürün Gruplarına Göre İhracat
İlk 10 sektör
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Tekstil ve Hammaddeleri
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Elektrik, Elektronik ve Yan Ürünleri
Makine ve Aksamları
Yaş Meyve ve Sebze
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
İklimlendirme Sanayi
Otomotiv Endüstrisi
( bin dolar )
3.410
3.175
1.340
1.320
1.122
1.076
648
617
527
499
Kaynak: Tim
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 2
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
2015 Haziran Ayı Ürün Gruplarına Göre İhracat
İlk 10 sektör
Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri
Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Çelik
Tekstil ve Hammaddeleri
Elektrik, Elektronik ve Hizmet
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
İklimlendirme Sanayi
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
( Bin dolar )
9.395
3.136
1.904
1.232
1.230
1.138
1.017
684
452
448
Kaynak: Tim
Ülkelere Göre İhracat

2016 Haziran ayında ihracat yapılan ilk 10 ülke incelendiğinde, 2015 yılında olduğu gibi Irak 1. sırada
yer almaktadır. Irak’ı İran ve Polonya takip etmektedir.
2015 Haziran ayı ihracat yapılan ilk 10 ülke
Ülke
2016 Haziran ayı ihracat yapılan ilk 10 ülke
İhracat (1000$)
Ülke
İhracat (1000$)
Irak
9.262
Irak
5.609
Libya
2.814
İran
2.158
Suriye
2.410
Polonya
1.922
İran
1.373
Suriye
1.893
Romanya
838
Ukrayna
538
Lübnan
650
Makedonya
320
Mersin S.B.
639
Sudan
320
Makedonya
634
Cezayir
314
Cezayir
610
Bulgaristan
239
İspanya
604
Estonya
193
Kaynak: TİM
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 3
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
YATIRIM TEŞVİK
2015 Yılı Haziran Ayı
Sermaye Türü
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam
Yerli Sermaye
Genel Toplam
6
6
82
82
115
115
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2015 yılı Haziran ayında Şanlıurfa iline toplam 82 milyon TL tutarında 6 adet belge düzenlenmiş olup ön
görülen istihdam 115 kişidir.
2016 Yılı Haziran Ayı
Sermaye Türü
Yerli Sermaye
Genel Toplam
Belge Adedi
13
13
Sabit Yatırım (Milyon TL)
129
129
İstihdam
326
326
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2016 yılı Haziran ayında Şanlıurfa iline toplam 129 milyon TL tutarında 13 adet belge düzenlenmiş olup
ön görülen istihdam 326 kişidir.
FİYAT ENDEKSLERİ


TRC2 ( Şanlıurfa-Diyarbakır) bölgesinde 2015 Haziran ayı enflasyonu TÜFE’de %0,63 azalırken, 2016
Haziran ayında ise % 0,62 oranında artış göstermiştir.
(Türkiye) Bir önceki aya göre kıyaslandığında; 2015 Haziran ayında %0,51 azalan TÜFE 2016 Haziran
ayında %0,47 oranında artış göstermiştir.
Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Bir Önceki Aya Göre %
Şanlıurfa-Diyarbakır
Türkiye
2015 Haziran
2016 Haziran
-0,63
-0,51
0,62
0,47
Kaynak: Tuik
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 4
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİ

2016 Haziran ayında, Şanlıurfa ilinde 11.879 işyerinde toplam 121.411 zorunlu sigortalı çalışmaktadır. %
82’i erkek, % 18’i ise kadın sigortalı çalışanlardan oluşmaktadır.
Şanlıurfa
İşyeri Sayısı
Zorunlu Sigortalı Sayısı
Daimi
Mevsimlik
Kamu
Özel
8.813
3.066
459
11.420
78.654
45.757
25.336
96.075
11.879
102.840
18.571
121.411
Erkek
Kadın
TOPLAM
Kaynak: SGK
Zorunlu Sigortalı Sayısı
İller
Ş.Urfa
İşyeri Büyüklüğü (İşyerinde Çalıştırılan Sigortalı sayısı)
1
Kişi
2-3
Kişi
4-6
Kişi
7-9
Kişi
10-19
Kişi
3.896
6.713
8.312
6.502
20.289
2029
Kişi
8.927
30-49
Kişi
50-99
Kişi
10.692
12.124
100249
Kişi
17.743
250499
Kişi
15.467
Toplam
500749
Kişi
5.432
750999
Kişi
3.151
1000+
Kişi
2.163
121.411
Kaynak: SGK
İşyeri Sayısı
İller
Ş.Urfa
1
Kişi
2-3
Kişi
İşyeri Büyüklüğü (İşyerinde Çalıştırılan Zorunlu Sigortalı sayısı)
4-6
7-9
10203050100- 250- 500- 750Kişi Kişi
19
29
49
99
249
499
749
999
Kişi
Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi
3.896
2.846
1.750
820
1.554
377
284
178
113
46
9
4
Toplam
1000+
Kişi
2
11.879
Kaynak: SGK

1.892.320 kişilik nüfusa sahip olan Şanlıurfa ilinde 2016 yılı Haziran ayında 1.853.434 kişi sosyal
güvenlik kapsamında yer almakta olup, 38.886 kişi bu kapsam dışındadır. Nüfusun % 98’i sosyal
güvenlik kapsamındadır.
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 5
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
Öncelikli Yaşam Kalitesi
Göstergeleri
İlin Toplam
Nüfusu
Toplam Sosyal
Güvenlik Kapsamı
Sosyal Güvenlik Kapsamı
Dışında Kalan Nüfus
Şanlıurfa
1.892, 320
1.853.434
38.886
Kaynak: SGK
NAKDİ KREDİLER
Nakdi Kredilerin İl Bazında Dağılımı
İller
( 30.06.2016, 1000 TL )
Kamu Bankaları
Özel Bankalar
Toplam
Nakit Krediler
Nakit Krediler
3.563.962
5.176.713
İller Genel Toplamı
(Nakit)
8.740.675
447.474446
1.316.065.556
1.763.540.002
Şanlıurfa
Türkiye
Kaynak: TBB Risk Merkezi

2016 Haziran ayında Şanlıurfa ilindeki nakdi krediler toplamı 8 milyar 740 milyon 675 bin TL olarak
gerçekleşmiştir.
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 6
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAZİRAN 2016
AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ
ŞANLIURFA İLİ PROTESTO EDİLEN SENETLER
Şanlıurfa İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağılımı
Ş.Urfa
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Hazir.
Temm.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2015
2016
615
624
529
582
502
581
527
622
445
682
494
713
576
-
512
-
525
-
536
-
544
-
605
-
6410
2.409
TR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Hazir.
Temm.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2015
2016
59.965
61.073
49.961
52.846
51.164
56.473
56.307
57.284
53.878
59.781
58.367
66.349
66.726
-
60.718
-
64.761
-
67.906
-
63.459
-
65.414
-
718.627
227.676
Kaynak: TBB Risk Merkezi

2016 Haziran ayında Şanlıurfa ilinde protesto edilen senet sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %44
oranında artış göstermiştir.
Şanlıurfa İli Protesto Edilen Senetlerin Tutar Olarak Dağılımı
Yılla
İller
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
2016
Ş.Urfa
7.802
6.538
30.474
9.763
9.200
8.492
2016
TR
919.054
719.561
793.603
859.771
862.707
892.963
Tem
mu
Ağus.
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Yıllar
İller
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmu
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2015
Ş.Urfa
6.530
5.908
5.606
5.543
10.560
5.610
17.812
16.567
5.535
8.272
17.214
8.317
113.475
2015
TR
767.687
689.421
656.031
687.019
640.646
733.995
958.160
753.338
889.940
876.171
922.844
1,204.913
9.780.166
Kaynak: TBB Risk Merkezi

2016 Haziran ayında Türkiye’de protesto edilen senet tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre %21 oranında
artış göstermiştir.
Hazırlayan: ŞUTSO Dış Ticaret Servisi
Sayfa 7
Download