TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Musa

advertisement
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Musa K. YILMAZ
Tefsir Anabilim Dalı
Eposta:
Telefon:
[email protected]
0414 318 ………/3495.
ÖĞRENİM DURUMU
Doktora: 1986
Yüksek Lisans: Doğrudan doktora
Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - 1979
İDARİ GÖREVLER
 1995-1997 arası vekâleten İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
 1997-2010 arası Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 1993-1994 arası İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı
YAYINLAR
Kitap:
Ulusal Hakemli
Makale:

Kur’an Ailesi

Kur’an’da Nasih-Mensûh (Tercüme)

İslam’ın Özü (Sadeleştirme)

Hz. Peygamber’in Savaşları (Tercüme)

Tabakat-ı İbn Sa’d’tan 2 cilt tercüme

İslam’da Kardeşlik ve Bunu Yıkan Amiller, Din Eğitimi Dergisi,
1
Ankara, 1990.

Kur’an’da Eshab-i Kehf, Din Eğitim Dergisi, Ankara,1990

İslam Ailesinin Mahiyeti ve Yapısı, Diyanet Dergisi, Ankara,
1990

Büyük İslam Şairi Yunus Emre, Diyanet Dergisi, Ankara,1990

Haccın Hikmetleri, Diyanet Dergisi, Ankara, 1990

Ramazan Orucu ve Hikmetleri, Diyanet Dergisi, Ankara, 1991

Çalışan Kadınların Sorunlarına Bir Başka Açıdan Bakış, Diyanet
Dergisi, Ank., 1991

Gönderilen Son Peygamber ve Getirdiği Medeniyet, Diyanet
Dergisi, Ankara, 1991

İnsan Hakları Üzerine, Diyanet Dergisi, Ankara, 1992

Çevre Kirliliğine Bir Başka Açıdan Bakış, Diyanet Dergisi,
Ankara, 1993

Vahiy Olarak Kur’an-ı Kerim, Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi,
Şanlıurfa, 1994

Cihad Ayetleri ve İnsan Hakları, Harran Ün. Ş.Urfa İlahiyat
Fak. Dergisi, 1996

Fasık ve Eğlence, Harran Ün. Ş.Urfa ilahiyat Fak., Dergisi,
1997

Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim, AKEV
Dergisi, Erzurum, 2004

Küreselleşme,

Medine Vesikası (Köprü)

Hz. Peygamber’in Muhalifleri (Köprü)

Bediüzzaman ve Milliyetçilik (köprü)

İslam’da İbadet (Köprü)

Medine Tefsir Okulu, Diyanet Dergisi, Ankara.

İnsan Hakları (Köprü)
2
Uluslararası
Tebliğ:

Uluslararası Şia Sempozyumu, İstanbul, 1992.

Şia’da Din ve Devlet İlişkisi ve Velayet-i Fakih, Bursa, 1993

İslam Ailesi, Çocuk ve Aile Sempozyumu, Ş. Urfa, 1994

Uluslararası 1. Hz. İbrahim Sempozyumu, Şanlıurfa, 1997

Tefsir’de Değişim, Diyanet İşleri Başk., Ankara, 2003

Şanlıurfa Kutlu Doğum Sempozyumu (2007)

Şanlıurfa Kutlu Doğum Sempozyumu (2008)

Şanlıurfa Kutlu Doğum Sempozyumu (2009)

Şanlıurfa Kutlu Doğum Sempozyumu (2010)
(En Son 2017’deki Sempozyuma da tebliğ sunuldu)
Yayınlanmamış
Çalışmalar:


Uluslararası Nuh Sempozyumu, Cizre, 2002.

Şia’nın Kur’an’ın Tahrifiyle İlgili İddiaları, İSAV Yayınları, İst.,
1992

Kur’an’da Hz. Nuh ve Tufan, Cizre Kaymakamlığı, 2001

Hz. İbrahim (A.S)’ın Mesajı, Ş. Urfa, 1997

Mevlana Sempozyumu, Şanlıurfa, 2007.

Belazurî’nin Ensabu’l-Eşraf adlı eserinden 9 cilt tercüme edildi, henüz
yayınlanmadı
En az beş makale ve bir kitap
Panel,
Konferans ve
Seminer:



Her yıl iki panel
Her yıl üç konferans
Her yıl iki seminer
Verdiği Dersler
Lisans:







Tefsir-I
Tefsir-III
Tefsir-IV
Klasik Tefsir Metinleri
Şia ve Kur’an İlimleri
Kur’an’da Tarihsellik
Kur’an Meali
Verdiği Dersler
Yüksek Lisans:
3
4
Download