Din Kültürü 7

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ 6.SINIF 4. ÜNİTE
KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
İnanç (itikat): İnanç konusu Kur'an'ın ana konularının en başında gelir.
İnanç: Allahü Teala'nın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderdiği ilkelerin tamamını kalbimizle doğrulamak,
dilimizle bunu söylemek ve bu ilkelerin doğru olduğunu tereddüt etmeden kabul etmektir.
Tevhit: Allah'ın var ve bir olduğuna, eşinin ve benzerinin olmadığına inanmaktır.
İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit inancı Kur'an-ı Kerim'de en özlü ve güzel bir
şekilde ihlas suresinde anlatılmıştır.
İhlas suresi: "De ki O Allah birdir. Allah samettir (Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.). O
doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur."
Kur'an'da bahsedilen altı inanç esası (İmanın şartları):
1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
2- Meleklere inanmak
3- Kitaplara inanmak
4- Peygamberlere inanmak
5- Ahiret gününe inanmak
6- Kader ve kazaya inanmak
2- İbadet: İbadet Kur'an'da bahsedilen ana konulardan biridir.
İbadet: Allah'ın rızasını kazanmak, O'na olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı göstermek, kulluk borcumuzu
ödemek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek amaçlarıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ibadet denir.
Başlıca ibadetler: Namaz, oruç, zekat, hac.
Konuyla ilgili ayetler:
1- "Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat suresi, 56. ayet)
2- "Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin." (Nur suresi, 56. ayet)
3- Ahlak: Ahlak iyi ve güzel davranışlar sergilemektir. Ahlak kuralları insanların iyiliğini ve mutluluğunu
hedefler. Din güzel ahlak demektir. Kur'an'da birçok güzel ahlaki davranışlardan bahsedilir ve bunların
yapılması teşvik edilir. Kötü davranışlardan ise uzak durulması istenir.
Konuyla ilgili ayetler:
1- "Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." (Nahl suresi, 90. ayet)
2- "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş
övünüp duran kimseleri asla sevmez..." (Lokman suresi, 18. 19. ayetler)
4- Kıssalar: Kur'an'da, geçmişte yaşamış milletler, topluluklar, Peygamberler ile ilgili anlatılan ibretlik
hikayelere kıssa denir. Kur'an'da bazı Peygamberlerin hayatlarından kısaca bahsedilmiştir. Bunun amacı Allah'ın
mesajlarının daha iyi anlaşılması ve insanların ders almasıdır.
Konuyla ilgili ayet: "Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır..." (Yusuf suresi, 111.
ayet)
Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test
1- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ana konulardan biri değildir?
a) İbadet
b) Zenginlik
c) Ahlak
d) İnanç
2- Allah'ın Peygamberimiz vasıtasıyla gönderdiği emirlerin ve yasakların tamamına inanmak, bunları
kalbimizle doğrulamak, dilimizle inandığımızı söylemek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tevhit
b) İbadet
c) Kıssa
d) İnanç
3- İslam inancının temelini oluşturan, Allah'ın var ve bir olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tevhit
b) Kıssa
c) Zekat
d) Ahlak
4- Tevhit inancı Kur'an-ı Kerim'de en özlü bir şekilde hangi surede anlatılmıştır?
a) İhlas suresi
b) Kevser suresi
c) Fatiha suresi
d) Yasin suresi
5- İbadet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır
b) Sevap kazanmak için yapılır
c) İtibar kazanmak için yapılır
d) Kulluk borcumuzu ödemek için yapılır
6- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan peygamber kıssalarından değildir?
a) Hz. Eyüp kıssası
b) Ashab-ı Kehf kıssası
c) Hz. İbrahim kıssası
d) Hz. Yusuf kıssası
7- Kur'an'da kıssası anlatılan ve sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Salih (a.s.)
b) Hz. Adem (a.s.)
c) Hz. Eyüp (a.s.)
d) Hz. Davud (a.s.)
8- Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici
hikayelere ve olaylara ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Tevhit
c) Anı
d) Kıssa
9- Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet meallerinden hangisi "ahlak" ile ilgili hususları içermektedir?
a) Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)
b) Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56. ayet)
c) Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır. (Yusuf suresi, 111. ayet)
d) Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık.
(Mü'min suresi, 78. ayet)
10- "Ahlak" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İslam inancının temelini oluşturur
b) İslam'daki inanç esaslarını ifade eder
c) Geçmişte yaşamış peygamberler ile ilgili bilgiler içerir
d) İyi ve güzel davranışlar demektir
Download